"Stratejik Planlama Semineri" 6-10 Haziran 2022 tarihleri arasında Stratejik Planlama ve Yönetim Daire Başkanı Sayın Tuba GÖKMENOĞLU KARAKAYA ile Ar-Ge, Kalite ve İzleme Daire Başkanı Sayın İsmail GÜLER'in katılımı ile Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde gerçekleştirildi.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite/ Aşırı Haraketlilik Bozukluğu Olan Çocukların Eğitiminde Öğretmen El Kitabı Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite/ Aşırı Haraketlilik Bozukluğu Olan Çocukların Eğitiminde Öğretmen El Kitabı

İl Millî Eğitim Müdürlükleri Ar-Ge birimlerinde görev yapan yöneticilere 5 gün süreli "Stratejik Planlama Eğitimi" düzenlendi. Bakanlığımızın 2024-2028 yıllarını kapsayacak "Stratejik Planı" hazırlık çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen eğitimde, Başkanlığımız personeli tarafından stratejik planlamanın yasal düzenlemeleri, temel kavramları ile uygulama ve etkinliklere yer verilmiştir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda, stratejik planlama konusunda gerekli temel bilgiler ile sürecin bir kurum kültürü haline gelmesini sağlamaya yönelik bilgilendirmelerin yapıldığı eğitim, yöneticilerimizin ilgi ve katılımları sayesinde başarı ile tamamlanmıştır.