Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri uyarınca asgari şartlara haiz, Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına) alınacaktır. Doçentlik kadrosuna atanma kriterlerini 31.12.2018 tarihinden önce karşılayanlar için Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri; diğer başvurular için ise Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri’nin dikkate alınması gerekmektedir.

Başvuru Şartları:
* Profesör kadroları için, adayların başvurdukları birim/bölüm/anabilim dalını belirten dilekçelerine (http://personel.cu.edu.tr/tr/# adresinden temin edilebilir) nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, adli sicil kaydı, yerleşim yeri belgesi, doçentlik belgesinin onaylı sureti (e-devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir.), yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan salt
okunur altı (6) adet CD/DVD ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.
* Doçent kadroları için, adayların başvurdukları birim/bölüm/anabilim dalını belirten dilekçelerine (http://personel.cu.edu.tr/tr/# adresinden temin edilebilir) nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, adli sicil kaydı, yerleşim yeri belgesi, doçentlik ve doktora belgelerinin onaylı sureti (e-devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir.), yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve
yayınları kapsayan salt okunur dört (4) adet CD/DVD ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.
*Doçent kadrolarına müracaat eden adayların “Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri” uyarınca, Doçentlik Belgelerini sınavsız almış adaylardan Doçentlik kadrosuna başvuru yapacaklar, Üniversitelerarası Kurulca belirlenen jürilerce Üniversitemiz tarafından yapılacak sözlü sınavda başarılı olmaları halinde dosyaları işleme alınacaktır.
* Doktor Öğretim Üyesi kadroları için, başvurulan Anabilim Dalını belirten dilekçelerine (http://personel.cu.edu.tr/tr/# adresinden temin edilebilir) nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, adli sicil kaydı, yerleşim yeri belgesi, doktora belgesinin onaylı sureti (e- devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir.) eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan salt okunur dört (4)
adet CD ile ilgili birimlere başvuruda bulunulması gerekmektedir.
2547 sayılı Kanunun ek 38. maddesi gereğince, aynı kanunun 50/d maddesi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlilik eğitimlerini Üniversitemiz bünyesinde tamamlayanların Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru hakkı bulunmamaktadır.
Adayların 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 24. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerine uymaları ve belirtilen koşulları sağlıyor olmaları gerekmektedir. Bu kriterlere uymayan adayların başvuruları
kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler http://cu.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir.
* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu ve Doçentlik belgelerinin Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini veya e-devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla Hitap Hizmet Dökümünü müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
*İlanın iptali halinde, başvuran adaylar için söz konusu ilan kazanılmış bir hak doğurmayacaktır.
*Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Profesör ve Doçentler başvuramazlar.
*Atama işlemleri esnasında kişilerden adli sicil belgesi (e-devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla) tekrar talep edilebilecektir.
* Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
* Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postadan kaynaklanabilecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır. Başvuru süresi içinde yapılmayan ve belirtilen koşulları taşımayan başvurular kabul edilmeyecektir.
* Başvurular internet sitemizde örneği bulunan başvuru form dilekçesine uygun olarak Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birimlere yapılacaktır.
Başvuru süresi bu ilanının yayım tarihinden itibaren 15 gün (16.09.2022-30.09.2022) olup, süresi içinde yapılmayan ve belirtilen koşulları taşımayan başvurular kabul edilmeyecektir.
Rektörlük: 0 322 338 60 84, 85 dahili 2944

İstanbul Okan Üniversitesi 24 Öğretim Üyesi alacak İstanbul Okan Üniversitesi 24 Öğretim Üyesi alacak 

SAYI BİRİMİ BÖLÜM ANABİLİM DALI/PROGRAM UNVANI DRC. SAYISI NİTELİK
1 Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Hemşirelik Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Hemşireliği
Profesör 1 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Hemşireliği alanında Doçent olmak.
2 Diş Hekimliği
Fakültesi
Klinik Bilimler Endodonti Doçent 1 1
3 Tıp Fakültesi Dahilil Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
(Çocuk Romatolojisi)
Doçent 1 1 İleri düzeyde ingilizce bilgisi olması, mecburi hizmeti tamamlamış olması ve otoenflamatuvar hastalıklar alanında
deneyimli olması.
4 Diş Hekimliği
Fakültesi
Klinik Bilimler Restoratif Diş Tedavisi Dr.Öğr.Üyesi 1 1
5 Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek
Bilimleri
Farmasötik Kimya Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.
Farmasötik Kimya Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.
6 Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Dr.Öğr.Üyesi 3 1 Doktorasını Sınıf Eğitimi alanında yapmış olmak ve Sosyal Bilgiler Öğretimi alanında çalışmalar yapmış
olmak.
7 Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Nükleer Fizik Dr.Öğr.Üyesi 3 1 Yüksek Lisans ve doktorasını Fizik alanında yapmış olmak, ilgili alanda yüksek etki faktörlü dergilerde
yayınları olmak.
8 Türk Dili ve
Edebiyatı
Eski Türk Dili Dr.Öğr.Üyesi 3 1 İslami Dönem Uygur harfli metinler
üzerine çalışmalar yapmış olmak.
9 Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Genel Kamu Hukuku Dr.Öğr.Üyesi 3 1 Hukuk Fakültesi Mezunu olmak,Kamu
Hukuku Bölümünde Doktora yapmak.
10 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Dr.Öğr.Üyesi 3 1 Hukuk Fakültesi Mezunu olmak,Kamu
Hukuku Bölümünde Doktora yapmak.
11 İlahiyat Fakültesi Temel İslam
Bilimleri
Tasavvuf Dr.Öğr.Üyesi 3 1
12 İslam Tarihi ve Sanatları İslam Tarihi Dr.Öğr.Üyesi 3 1
13 Türk İslam Sanatları Tarihi Dr.Öğr.Üyesi 3 1
14 Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık İç Mimarlık Dr.Öğr.Üyesi 3 1 Lisans ve Yüksek Lisans Eğtitimini İç Mimarlık Alanında tamamlamış olmak,İç Mimaride Malzeme ve Yapı
Alanlarında Ders Vermiş Olmak.
15 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar
Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Kuramsal Temeller
Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora
derecelerini Bilgisayar Mühendisliği alanında almış olmak.
16 Kontrol ve Kumanda Sistemleri Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Bilgisayar Mühendisliği alanında almış olmak. Kontrol ve Kumanda Sistemleri alanında bilimsel
çalışmalar yapmış olmak.
17 Endüstri
Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Yüksek Lisans ve doktorasını Endüstri Mühendisliği alanında yapmış olmak.
18 Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Hemşirelik Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Hemşirelik Anabilim Dalında doktora yapmış olmak, Bir Yükseköğretim Kurumunda en az 5 (beş) yıl çalışmış
olmak.
19 Tıp Fakültesi Dahilil Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
(Çocuk Endokrinolojisi)
Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Çocuk Endokrinoloji uzmanı olmak ve Hipogonadizm konusunda çalışmaları
olmak.
20 İç Hastalıkları (Yoğun Bakım) Dr.Öğr.Üyesi 1 1 İç Hastalıkları Anabilim dalında ihtisasını yapmış olmak, yoğun bakım uzmanı olmak, yoğun bakımda kardiyak ultrasonografi
uygulayabilmek ve eğitim verebilmek.
21 Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Ortopedik Cerrahi Anatomi Üzerine
çalışmaları olmak.
22 Üroloji Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Avrupa Üroloji Board sınavını geçmiş olmak, Avrupa Üroloji Derneği Laparoskopi yeterlilik sertifikasına (E-
BLUS) sahip olmak.
23 Temel Tıp Bilimleri Parazitoloji Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Tıp Doktoru olmak ve parazitoloji
uzmanlık veya doktorası yapmış
olmak.
24 Aladağ Meslek
Yüksekokulu
Ormancılık Ormancılık ve Orman Ürünleri Dr.Öğr.Üyesi 3 1 Orman Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak, tohum kaynakları üzerine çalışmalar yapmış
olmak.

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:
AKADEMİK PERSONEL İLANI


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca öğretim görevlisi (ders verecek) ve araştırma görevlisi (50/d maddesi) alınacaktır.

SINAV TAKVİMİ
İlan Tarihi : 16.09.2022
Son Başvuru Tarihi : 30.09.2022 (mesai bitimi itibari ile)
Ön Değerlendirme : 04.10.2022
Sınav Giriş Tarihi : 06.10.2022
Sonuç Açıklama Tarihi : 10.10.2022
Başvuru Şekli : Şahsen veya posta
Sonuçların İlan Edileceği
İnternet Adresi : www.cu.edu.tr
Başvuru Yeri : İlan edilen kadro biriminin Fakülte
Dekanlıkları/Yüksekokul Müdürlükleri

GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2- ALES’ten en az 70 puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.
Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde, en az bir dilde Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
4-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılır.
5-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
6-ALES puan türünün hesaplanmasında, atama yapılacak kadroya ilişkin puan türü dikkate alınacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR
1-Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
2- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanıyla doğrudan ilgili lisans mezuniyeti bulunmayan alanlardaki programların öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda, en az lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

MUAFİYET
*Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu
tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında
öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
** Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı
dil şartı aranmaz.

İLANLARDA İSTENİLEN BELGELER
1-Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan Birim/Bölüm/Anabilim Dalı, unvan ve
adayın iletişim bilgileri(adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.)
2- Özgeçmiş,
3- 2 Adet Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),
4-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
5-Lisans ve varsa Lisansüstü Diplomalarının onaylı suretleri, (e-Devlet üzerinden
Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir)
6-Devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi, (eDevlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir),
7-Resmi Lisans Transkripti,
8-Yabancı Dil Belgesi,
9-ALES Belgesi,
10-Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir. e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla Hitap hizmet
dökümü alınabilir),
11-Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir)
12-Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir),
13-İkameti gösterir belge. (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir)

AÇIKLAMALAR
1- Adaylar şahsen veya posta ile kadronun ilan edildiği birime başvurularını yapacaklardır.
2- Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
3- Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.
4- Müracaat edecek Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir.
Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
5- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi atama iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
6- İlanın iptali halinde, başvuran adaylar için söz konusu ilan kazanılmış bir hak doğurmayacaktır.
7-Atama işlemleri esnasında kişilerden adli sicil belgesi (e-Devlet üzerinden
Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla) tekrar talep edilecektir.
8- Atama işlemleri esnasında e-Devlet üzerinden alınan belgelerin asılları/onaylı suretleri talep edilecektir. Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
DUYURULUR .
Rektörlük: 0 322 338 60 84, 85 dahili 2304


ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
 

SIRA NO BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI/ANASANAT
DALI/PROGRAM
ÜNVANI DERECE SAYISI *ALES **YDS NİTELİK
1 Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yabancı Diller (İngilizce) Öğretim Görevlisi (Ders verecek) 5 1 70 85 Üniversitelerin İngilizce Öğretmenliği programından mezunu olmak, alanında tezli
yüksek lisans yapmış olmak.
2 Adana Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Elektrik Öğretim Görevlisi (Ders verecek) 5 1 70 Muaf Elektrik Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Elektrik Öğretmenliği ve Fizik alanlarından birinden lisans mezunu olmak, bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak, lisans mezuniyeti sonrası, alanında en az 5 (beş) yıl deneyime sahip
olmak.
3 Adana Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Çocuk Gelişimi Öğretim Görevlisi (Ders verecek) 5 1 70 Muaf Çocuk Gelişimi lisans mezunu olmak, Çocuk Gelişimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, lisans mezuniyeti sonrası, alanında en az 5 (beş)
yıl deneyime sahip olmak.
4 Adana Meslek Yüksekokulu İnşaat İnşaat Teknolojisi Öğretim Görevlisi (Ders verecek) 5 1 70 Muaf İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olmak, İnşaat Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, lisans mezuniyeti sonrası, alanında en az 5 (beş) yıl
deneyime sahip olmak.
5 Aladağ Meslek Yüksekokulu Ormancılık Avcılık ve Yaban Hayatı Öğretim Görevlisi (Ders verecek) 5 1 Muaf Muaf Orman Mühendisliği veya Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi lisans mezunu olmak, tezli yüksek lisans yapmış
olmak.
6 Ceyhan Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Öğretim Görevlisi (Ders verecek) 5 1 70 Muaf Maliye Bölümü lisans mezunu olmak, Maliye Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydı ile alanında en az 5 (beş) yıl
tecrübe sahibi olmak.
7 Pozantı Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bahçe Tarımı Öğretim Görevlisi (Ders verecek) 5 1 70 Muaf Ziraat Fakültelerinin Bitki Koruma veya Bahçe Bitkileri Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmuş ve bu iki bölümden herhangi birinde tezli yüksek lisansını tamamlamış, Ziraat Yüksek Mühendisi
unvanına sahip olmak.
8 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat Teorisi Araştırma Görevlisi 5 1 70 50 Lisans eğitimini İktisat alanında tamamlamış ve İktisat alanında tezli yüksek lisans yapıyor
olmak.
9 Ceyhan Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Mekanik Araştırma Görevlisi 5 1 70 50 Mühendislik Fakültelerinin Makine Mühendisliği Bölümü lisans programından mezun olmak, Makine Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek
lisans yapıyor olmak.
10 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Geoteknik Araştırma Görevlisi 5 1 70 50 İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Geoteknik alanında tezli yüksek
lisans yapıyor olmak.
TOPLAM 10