Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden

Karadeniz Teknik Üniversitesi 1 Sözleşmeli Personel alım ilanı Karadeniz Teknik Üniversitesi 1 Sözleşmeli Personel alım ilanı

  

Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve “Adıyaman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesi” hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır).

BAŞVURU SÜRECİ: Başvuru şartları için “Adıyaman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesi” hükümleri geçerlidir.
Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır. Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na, diğer adayların ilgili birimlere; Şahsen başvurmaları gerekmektedir.

1- Doçent kadrosuna müracaat edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmiş, doçentlik belgesinin sureti, bilimsel çalışmalarının tamamını kapsayacak şekilde içeren dosyalarını (pdf formatında) 5 adet CD ve 5 adet taşınabilir bellek; ayrıca 1 adet basılı dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

2Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna müracaat edeceklerin: Dilekçeleri ekinde, özgeçmiş, bilimsel çalışmalarının tamamını kapsayan dosyalarını (pdf formatında) 5 adet CD ve 5 adet taşınabilir bellek; ayrıca 1 adet basılı dosya ile başvurmaları gerekmektedir. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Doçentler başvuramazlar. 

 

SIRA NO BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN DERECE ADET İLAN ŞARTI
2022- 1 Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı İngiliz Dil Bilimi Doç. Dr. 1 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında Doçent unvanı almış olmak, İngiliz Tiyatrosu konularında bilimsel çalışmaları olmak.
2022-2 Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı İngiliz Dil Bilimi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu olmak. Aynı alanda Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Eko eleştiri ve Minimalizm konularında bilimsel çalışmaları olmak.
2022-3 Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Okul Öncesi Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Anaokulu Öğretmenliği bölümü mezunu olmak, Okul Öncesi Eğitimi alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Okul Öncesi Eğitimi Programı Uygulama ve Hikaye Anlatım Materyalleri konularında bilimsel çalışmaları olmak.
2022-4 Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Okul Öncesi Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü mezun olmak. Yüksek Lisans ve Doktorasını Okul Öncesi Öğretmenliği alanında tamamlamış olmak. Doğa temelli eğitim ve erken yazma becerileri alanlarında bilimsel çalışmaları olmak.
2022-5 Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Sınıf Öğretmenliği bölümü mezunu olmak. Sınıf eğitimi alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak.
İlkokulda okuma-yazma, yazma tutumları ve Sosyal- Duygusal gelişim konularında bilimsel çalışmaları olmak.
2022-6 Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Türkçe Öğretmenliği veya Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu olmak. Yeni Türk Edebiyatı alanında Doktora yapmış olmak. Edebiyat Kuramları ve Türk Romanıyla ilgili çalışmalar yapmış olmak.
2022-7 Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Tarih Öğretmenliği bölümü mezunu olmak. Cumhuriyet Tarihi alanında Yüksek lisans ve Doktora yapmış olmak. Dış Türkler ve Ulusal-Yerel Basın konularında bilimsel çalışmaları olmak.
2022-8 Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojileri Farmasötik Teknoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Farmasötik Teknoloji alanında Doktora yapmış olmak. İlaç taşıyıcı sistemler konularında bilimsel çalışmaları olmak.
2022-9 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 İlgili alanda Uzmanlık veya Doktora yapmış olmak
2022-10 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Endodonti Dr. Öğr. Üyesi 1 1 İlgili alanda Uzmanlık veya Doktora yapmış olmak
2022-11 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi Dr. Öğr.
Üyesi
1 1 İlgili alanda Uzmanlık veya Doktora yapmış olmak
2022-12 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Beden Eğitimi ve Spor Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Spor Bilimleri Fakültesi veya Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu lisans mezunu olmak. Beden Eğitimi ve Spor anabilim dalında Doktora yapmış olmak.
Küreselleşme ve e-Spor konusunda bilimsel çalışmaları olmak.
2022-13 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Optisyenlik Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Fizik Bölümü mezunu olmak. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Fizik Mühendisliğinde tamamlamış olmak.
Optik Metroloji alanında bilimsel çalışmaları olmak.
2022-14 Kahta Meslek Yüksekokulu Seyahat- Turizm ve Eğlence Hizmetleri Turizm ve Seyahat Hizmetleri Dr. Öğr. Üyesi 1 1 İşletme Bölümü Lisans ve Yüksek Lisans mezunu olmak. Yönetim ve Organizasyon ana bilim dalında Doktora yapmış olmak. Liderlik, Z-kuşağı ve Duygusal
Zeka-Emek konularında bilimsel çalışmaları olmak.
2022-15 Kahta Meslek Yüksekokulu Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Ekonomi bölümü mezunu olmak. Aynı alanda Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Yeni ürün geliştirme stratejisi ve Türkiye’nin Rekabet gücü konularında
bilimsel çalışmaları olmak.
2022-16 Kahta Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Muhasebe ve Finansman bilim dalında Doktora yapmış olmak. Muhasebede Sistem Dinamiği konularında bilimsel çalışmaları olmak.