AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 25 SÖZLEŞMELİ İŞARET DİLİ TERCÜMANI ALACAK ( 3 Ekim - 21 Ekim)

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 25 SÖZLEŞMELİ İŞARET DİLİ TERCÜMANI ALACAK ( 3 Ekim - 21 Ekim)

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav Duyurusu İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav Duyurusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2 maddesine göre, aşağıda belirtilen unvan ve sayıda işaret dili tercümanı pozisyonu için mesleki uygulama sınavı ile sözleşmeli personel alınacaktır.