Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:
 


Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik'in İlgili Maddeleri Uyarınca "Öğretim Elemanı" Alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi

: 17.08.2022

Son Başvuru Tarihi

: 31.08.2022

Ön Değerlendirme Tarihi

: 02.09.2022

Sınav Giriş Tarihi

: 05.09.2022

Sonuç Açıklama Tarihi

: 06.09.2022

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi

ww.biruni.edu.tr


Fakülte


Bölüm

Anabilim Dalı


Uzmanlık Alanı / Aranılan Şartlar

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

ALES Puan Türü/Puanı

İstanbul Okan Üniversitesi 24 Öğretim Üyesi alacak İstanbul Okan Üniversitesi 24 Öğretim Üyesi alacak

YDS/
Eşdeğeri

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Okul Öncesi Öğretmenliği

Okul Öncesi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi alanında lisans mezunu olmak.

Araştırma Görevlisi


1


SÖZ-70


50
REKTÖRLÜK
Yabancı Diller

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya İngilizce Mütercim Tercümanlık alanlarından birinde lisans mezunu olup aynı alanlardan birinde tezli yüksek lisans mezunu olmak.Öğretim Görevlisi
5
SÖZ-70
85

ÖĞRETİM ELEMANI BAŞVURU EVRAKLARI
*    Başvuru Dilekçesi ve Formu
*    Yök Formatında Özgeçmiş
*    Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
*    2 adet Fotoğraf
*    ALES Belgesinin Fotokopi veya İnternet Çıktısı
*    Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya İnternet Çıktısı
*    Diploma Örnekleri ve Transkript Örneği (Atanmaya hak kazanılması halinde, ilgili belgelerin noter onaylı nüshaları teslim edilmelidir)
*    Lisansüstü Öğrenimine Devam Edenler İçin Öğrenci Belgesi Aslı
*    Yurt Dışından Diplomalar İçin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca diploma denkliğinin onaylandığını gösterir belge (Noter Onaylı)
*    Akademik Personel Aydınlatma Metni
*    Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni
*    Evrak Teslim ve Tesellüm Formu
*    Başvurular, belirtilen süreler içerisinde, online olarak üniversitemiz web sayfasında yer alan https://ikakademik.biruni.edu.tr linkinden kabul edilecektir.
*    Eksik belge ile yapılan, süresi içinde yapılmayan veya imzasız gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktır.