ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN:

Karabük Üniversitesi 50 Sözleşmeli alım ilanı Karabük Üniversitesi 50 Sözleşmeli alım ilanı

               657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, 8 (sekiz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

            657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacak yazılı sınav sonucu aşağıda başvuru şartları belirtilen 1 (bir) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 8 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI ( 24 Haziran - 8 Temmuz)

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI ( 24 Haziran - 8 Temmuz)