Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

İlan edilen kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.gantep.edu.tr) adresindeki “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi"ne uygun olması gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

*Profesör kadroları daimi statüde olup; adaylar başvurulan anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini de belirten dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, beyanname formu ile puanlama formu ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarının 1 (bir) takımını fiziksel ortamda; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de PDF formatında 7 (yedi) adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.
*Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar başvurulan anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenim belgeleri, özgeçmiş, beyanname formu ile puanlama formu ve Doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaların 1 (bir) takımını fiziksel ortamda; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de PDF formatında 5 (beş) adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunacaklardır. Doçentlik kadrolarına başvuranlardan, Doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar; müracaat ettikleri Doçent kadroları için, Üniversitemizin talebi doğrultusunda, Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
*Doktor Öğretim Üyesi kadroları için adaylar; başvurulan anabilim dalını belirten dilekçelerine, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, beyanname formu ile puanlama formu, yabancı dil belgesi, öğrenim belgelerinin onaylı sureti, ayrıca bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaların 1 (bir) takımını fiziksel ortamda; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de PDF formatında 5 (beş) adet taşınabilir belleğe aktararak, kadronun ilan edildiği birime başvuruda bulunacaklardır.
Üniversitemizin Senato Kararı gereğince “Üniversitemize Doktor Öğretim Üyeliğine atanmak için başvuran adayların, ders verme yeteneklerini ölçmek amacıyla, ilgili programa ilişkin eğitim dilinde 20 dakikalık ders verebilme sınavına katılmaları zorunludur.”

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuran adayların dosyaları Üniversitemiz “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde” yer alan ve Rektörlüğümüzce kurulan Akademik Başvuru İnceleme Komisyonu (ABİK) tarafından değerlendirilecektir. Adaylar, ilana çıkılan kadrolardan yalnızca birine başvurabilecekler ve ilan şartlarında belirtilen hususların tamamını belgelendireceklerdir.
İdare gerekli gördüğü taktirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen pozisyonu iptal edebilir.
Adaylar başvurularını, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla yapmalıdır.


NO


UNVAN


DER.

FAKÜLTE/ REKTÖRLÜK/ MYO/YO


BÖLÜM


ANABİLİM DALI / ANASANAT DALI


AÇIKLAMA


1


DOÇENT


1

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ

PEDODONTİ ANABİLİM DALI


Doçentlik unvanını ilgili alandan almış olmak.2DOÇENT1


DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ


KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ


AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

Doçentlik unvanını ilgili alandan almış olmak. Diş hekimliğinde ilaç kullanımı, ilaç ilişkili osteonekroz konularında çalışmalar yapmış
olmak.


3


DOÇENT


1


FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ


TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ


TÜRK HALK BİLİMİ ANABİLİM DALI

Doçentlik unvanını ilgili alandan almış olmak.
Kent ve Medya konularında çalışmalar yapmış olmak.


4


PROFESÖR


1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

COĞRAFYA BÖLÜMÜ

FİZİKİ COĞRAFYA ANABİLİM DALI

Küresel Isınma konularında çalışmalar yapmış olmak.


5


DOÇENT


1


FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ


MATEMATİK BÖLÜMÜ

ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ ANABİLİM DALI


Sıfır açılı bölgelerde cebirsel polinomlarin yaklaşımı üzerine çalışmalar yapmış olmak.


6


DOÇENT


1

GAZİANTEP EĞİTİM
FAKÜLTESİ


EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ


EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI


Eğitim reformu ve okul geliştirme konularında çalışma yapmış olmak.7DOÇENT1


GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ


SERAMİK VE CAM TASARIMI BÖLÜMÜ


SERAMİK ANASANAT DALI

Resim Ana sanat Dalında Yüksek Lisans Yapmış olmak, Plastik Sanatlar Dalında Sanatta Yeterlik Yapmış olmak, Doçentlik Unvanını Plastik
Sanatlar alanında almış olmak.8DOÇENT1


HUKUK FAKÜLTESİ


ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ


TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI

Hukuk fakültesinden mezun olmak. Uluslararası ticaret ve AB hukuku alanında doktora yapmış olmak. Doçentlik unvanını Uluslararası ticaret
alanında almış olmak.


9


DOÇENT


1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ


İŞLETME BÖLÜMÜ

MUHASEBE VE FİNANSMAN ANABİLİM DALI

Doçentlik unvanını Finans alanında almış olmak. Finansal piyasalar ve kurumlar, yatırım davranışları alanlarında çalışmalar yapmış olmak.10DOÇENT1


İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ


SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ


KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI ANABİLİM DALI

Doçentlik unvanını Yerel yönetimler, kent ve çevre politikaları alanında almış olmak, kentsel planlama, kentsel politika ve göç konularında
çalışmalar yapmış olmak.11DOÇENT1


MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ


MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜENERJİ ANABİLİM DALI

Doçentlik unvanını makine mühendisliği alanında almış olmak. Güneş kuleleri, gaz türbinleri ve gaz türbinlerinde atık enerji geri kazanımı,
konularında çalışmaları olmak.12DOÇENT1


SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ


HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ


İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

Doçentlik unvanını dahili hastalıklar hemşireliği alanında almış olmak ve diyabet, KOAH, diyaliz ve egzersiz eğitimi konularında bilimsel
çalışmaları olmak.13DOÇENT1TIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ


ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI

Doçentlik unvanını ilgili alandan almış olmak. Jinekolojik laparoskopik cerrrahide spinal ve genel anestezilerin yöntemsel ve total oksidan- antioksidan seviyeleri bakımından karşılaştırıldığı
çalışma yapmış olmak.14DOÇENT1TIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ


ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI

Doçentlik unvanını ilgili alandan almış olmak. Koroner Arter By-pass Cerrahisi sonrası hastane içi mortalite belirlenmesinde Yapay sinir ağı kullanımı ile ilgili çalışması bulunması ve deney
hayvanları kullanım sertifikasına sahip olmak.

Beykent Üniversitesi Öğretim Görevlisi alıyor Beykent Üniversitesi Öğretim Görevlisi alıyor


15


DOÇENT


1


TIP FAKÜLTESİ


CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Doçentlik unvanını ilgili alandan almış olmak. İleri radyolojik incelemelerden Hounsfield Unit ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.


16


DOÇENT


1


TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Doçentlik unvanını ilgili alandan almış olmak. Pediatrik ve Geriatrik Maksillofasiyal Travmalar ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.17

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1TIP FAKÜLTESİ


CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI

Yoğun Bakım Yan dal Uzmanı olmak Ayrıca İntrakraniyal operasyonlarda deksmedetomidin ve lidokain ile çivili başlık kaynaklı stres hormonları
ve hemodinami üzerine çalışma yapmış olmak.


18

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ


1


TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ


ÜROLOJİ ANABİLİM DALI

Böbrek taşı cerrahisinde mikro perkütan nefrolitotomi ile ilgili çalışması olmak. Ürodinami uygulama sertifikasına sahip olmak.19

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1TIP FAKÜLTESİ


CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ


GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Vitreoretinal cerrahi konusunda deneyimli olmak Diyabetik maküler ödemli hastalarda serum D vitamini profilinin değerlendirilmesi konusunda
çalışma yapmış olmak.
20
DOÇENT
1
TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

İÇ HASTALIKLARI ANABİİM DALI (ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI)

Doçentlik unvanını ilgili alandan almış olmak. Nadir kalıtımsal metabolik hastalıklar ile ilgili çalışmalar yapmış olmak, YDS ‘den en az 85 veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir sınavdan bu puan
muadili (İngilizce) puana sahip olmak.


21


DOÇENT


1


TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI (TIBBİ
ONKOLOJİ BİLİM DALI)

Doçentlik unvanını ilgili alandan almış olmak. Tıbbi onkoloji alanında yan dal uzmanı olmak.


22


DOÇENT


1


TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI

Doçentlik unvanını ilgili alandan almış olmak.
Madde kullanım bozukluğu alanında çalışmalar yapmış olmak.23DOÇENT1TIP FAKÜLTESİ


DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Doçentlik unvanını ilgili alandan almış olmak. EMDR Konusunda çalışmalar yapmış olmak. EMDRIA Onaylı Terapist Sertifikasına sahip
olmak.24DOÇENT1TIP FAKÜLTESİ


DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ


KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Doçentlik unvanını ilgili alandan almış olmak. Pulmoner hipertansiyon tanılı hastaların takip ve tedavisinde yetkin olmak ve oksidatif stres ile
ilgili çalışmalar yapmış olmak.25DOÇENT1TIP FAKÜLTESİ


DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI (ROMATOLOJİ BİLİM
DALI )

Doçentlik unvanını ilgili alandan almış olmak. İç hastalıkları A.D Romatoloji yandal uzmanı olmak, Ailevi Akdeniz Ateşi ile ilgili çalışmalar
yapmış olmak.


26


DOÇENT


1


TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI

Üreme sağlığı ve akılcı ilaç kullanımına ilişkin çalışmalar yapmış olmak


27


DOÇENT


1


TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

TIBBİ GENETİK ANABİLİM DALI

Tıbbi Genetik Anabilim Dalında Uzmanlık Eğitimi almış olmak.28


DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1TIP FAKÜLTESİ


DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI (ÇOCUK
ENFEKSİYON)


Çocuk enfeksiyon hastalıkları alanında yan dal uzmanı olmak.


29


DOÇENT


1


TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Doçentlik unvanını ilgili alandan almış olmak. Tıbbi mikrobiyoloji uzmanı olmak. Avrupa patent ofisinden veterinerlik -tıp bilimleri - hijyen alanında uluslararası patent almış olmak.
YDS‘den en az 85 veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili (İngilizce)
puana sahip olmak.

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Başvuruda İstenen Belgeler:

 1. Adayın başvuracağı Yüksekokulu’nu, kişisel yazışma adresini ve telefon numaralarını belirten dilekçe (Dilekçe örneğimiz http://pdb.gantep.edu.tr adresinde yer almaktadır.

 2. Özgeçmiş

 3. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu gösteren belge

 4. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora mezuniyet belgesi (Yurtdışından alınan diplomaların ise denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. e-Devlet’ten alınan kare kodlu ve barkod numaralı olan Lisans ve Lisansüstü Mezuniyet ve Öğrenci Belgeleri / Noter Onaylı veya Resmi Kurum Onaylı Mezuniyet Belgeleri de kabul edilecektir.)

 5. İlanda belirtilen Mezuniyet şartına ilişkin Lisans, Yüksek Lisans, Doktora öğrenci belgesi ve transkript belgelerinin onaylı örnekleri,

 6. ALES Belgesi, Yabancı Dil Belgesi (Yabancı Dil şartı olan birimlere başvuran adaylardan)

 7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

 8. Fotoğraf (1 adet)

 9. Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.)

 10. Adli Sicil Kaydı

Önemli Notlar:

 1. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeden Üniversitemiz sorumlu değildir.

 2. Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.

 3. Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket/firmadan hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir.

 4. Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK çıktısının da gönderilmesi gerekmektedir. Yalnızca SGK çıktısı kabul edilmeyecektir.

 5. İlan özel şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında gönderilmesi gerekmektedir.

 6. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 7. Üniversitemiz ilan ve sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 8. İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen her pozisyonu iptal edebilir.


  BAŞVURU/ÖN DEĞERLENDİRME/SINAV TARİHİ VE BAŞVURU YERİ


Duyuru Başlama Tarihi  : 05.08.2022
Son Başvuru Tarihi  : 19.08.2022
Ön Değerlendirme Yayım Tarihi    : 24.08.2022
Sınav Giriş Tarihi  : 26.08.2022
Sonuç Açıklama Yayım Tarihi  : 01.09.2022
Kabul Edilecek Başvuru Şekli: Şahsen veya Posta ile
Başvuru Adresi : Kadro ilanının yapıldığı ilgili birime yapılacaktır.
Sonuçların açıklanacağı İnternet Adresi : www.gantep.edu.tr
Not:* İlanımıza Gaziantep Üniversitesi web sayfasından ulaşılabilinmektedir.


UNVAN


DERECE

FAKÜLTE/ REKTÖRLÜK/
MYO/YO


BÖLÜM

ANABİLİM/ ANASANAT
DALI/PR.


ALES PUANI

YABANCI DİL
PUANI


AÇIKLAMA 1


AÇIKLAMA 2


ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK)3


OĞUZELİ MESLEK YÜKSEKOKULU


MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ


ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA PROGRAMI70/MUAFMUAF

SURİYE/CERABLUS MESLEK YÜKSEKOKULUNDA GÖREVLENDİRİLMEK
ÜZERE

İnsansız Hava Aracı
(İHA) Ticari Pilot sertifikasına sahip olmak, Genel kollukta en az 10 yıl
mesleki deneyime
sahip olmak.