Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı alacak

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı alacak
Abone ol
1- Öğretim Üyesi İlanı Hakkında:Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23, 24/e ve 26. maddelerinde belirtilen şartlar ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları” hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.1- Öğretim Elemanı İlanı Hakkında:Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ’in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

Başvurular,  ilanın  Resmî  Gazete’  de  yayımlandığı  tarihten  itibaren  15  gün  içerisinde sadece  online  olarak  https://ilan.aybu.edu.tr  adresinden  kabul  edilecek  ve  bu  link  üzerinden işlemler  yürütülecektir.  Şahsen  veya  posta  ile  yapılan  başvurular  geçerli  kabul  edilmeyecektir. İlan  şartlarına  uygun  olmadığı  anlaşılan  başvurular  geçersiz  sayılacaktır.  Sistem  üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan  adayların  başvuruları  kabul  edilmeyecektir.  (Online  olarak  yapılan  başvurular  için  istenen tüm   bilgi   ve   belgeler   ilanın   her   aşamasında   kontrol   ve   teyit   amaçlı   olarak   gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.)

2- Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvurularda İstenilenler:
a)   Dilekçe   (https://ilan.aybu.edu.tr/   adresindeki   ilgili   unvana   ait   dilekçe   bilgisayar
ortamında doldurulup pdf olarak tekrar sisteme yüklenecektir.)
b) Özgeçmiş (YÖK Formatında)
c) Bilimsel Çalışma ve Yayınları
d)  Diploma  (e-Devlet  üzerinden  alınan  barkotlu  ve  okunaklı  Lisans  ve  Lisansüstü mezuniyet  belgesi.(e-Devlette  eğer  Lisans  ve  Lisansüstü  belgeleri  yoksa  diplomaların  aslı  veya geçici mezuniyet belgeleri – e-Devletten alınmamış belgelerin Noter veya ilgili kurumdan onaylı olması  gerekmektedir.  Yurt  dışından  alınan  diplomalar  için  onaylı  diplomayla  birlikte  onaylı denklik belgesi de eklenmelidir.)
e) Yabancı Dil Belgesi (ÖSYM internet sitesinden alınan barkotlu belge)
f) Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınmış barkotlu ve okunaklı belge. Erkek adaylar
için askerlik durumunu gösterir belge)
g) Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınmış barkotlu ve okunaklı belge)
h)  Hizmet  Belgesi  Herhangi  bir  kamu  kuruluşunda  çalışanların  (daha  önce  çalışıp ayrılsalar   dahi)   e-devlet   üzerinden   alacakları   “HİTAP   Hizmet   Belgesini”   müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir.
i) Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş)
j) Nüfus Kayıt Örneği (e-Devletten alınmış barkotlu ve okunaklı belge)
k)  Diğer  Belgeler   (Eğer  ilan   açıklamasında  deneyim  ya  da  belge  vb.  özel  şartlar istenmekte ise adayın bu şartları taşıdığını ispatlayan belgeler)

3- Önemli Notlar:
a)    Yukarıdaki    istenilen    belgelerin    https://ilan.aybu.edu.tr    adresine    yüklenmesi gerekmektedir.
b)  Yukarıdaki  belgelerden  e-Devlet  üzerinden  alınanlar,  eğer  belgenin  içeriği,  barkod  / karekod vb. tüm doğrulamaları okunaklı ve eksiksiz ise kabul edilecektir.
c)  Adayların  ilanda  açıklama  olarak  belirtilen  şartlar  ile  657  sayılı  Devlet  Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
d)  İstenilen  belgelerde  gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu  veya  koşullarının  uygun olmadığı tespit edilen adayların atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
e) Adaylar sadece bir kadroya başvuru  yapabilir.  Birden  fazla kadroya başvuran  adayın tüm başvuruları iptal edilir.
f)  Profesör  unvanı  olanlar,  Doçent  ve  Dr.  Öğretim  Üyesi  kadrolarına,  Doçent  unvanı olanlar da Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapamazlar.
g) Yabancı Dil Sınav Belgesinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul  edilen  Merkezi  Yabancı  Dil  sınavları  (YDS  veya  e-  YDS  veya  YÖKDİL)  veya  ÖSYM tarafından  eşdeğerliği  kabul  edilen  sınavlardan  birisine  ait  olması  gerekmektedir.  Eğer  ilan açıklamasında farklı bir dil puanı şartı istenmediyse sınav puanının en az 65 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınmış olması gerekir.
h)   Yabancı   dille   eğitim   yapılan   birimlere   yapılan   başvurularda   “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin    Yönetmelik”    in    ilgili    maddeleri    gereğince    asgari    koşulların    sağlanmış    olması gerekmektedir.
i) Üniversite internet sayfasından ve/veya https://ilan.aybu.edu.tr adresinden yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir.
j) Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 

BİRİMİBÖLÜMÜANABİLİM DALI VE ALANIÜNVANIDERECESİADETAÇIKLAMA
Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerAğız, Diş ve Çene CerrahiProfesör11İlaca  bağlı  çene  kemiği  osteonekrozları  konularında çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerPeriodontolojiProfesör11Agresif   periodontitisli   hastalarda   periodontal   cerrahi tedavisinde  diode  lazer  kullanımın  etkisi  konusunda çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerProtetik Diş TedavisiDr. Öğr. Üyesi31Farklı  kompozit  ve  porselen  kalınlıklarının  dual-cure yapıştırıcı   rezin  simanların  polimerizasyonuna  etkisi üzerine çalışması olmak
Havacılık ve Uzay Bilimleri FakültesiHavacılık ve Uzay MühendisliğiHavacılık ve Uzay MühendisliğiDoçent21Doktorasını matematik alanında yapmış olmak. Kesirli singüler integraller üzerine çalışmaları olmak ve uçak tasarımı projelerinde görev almış olmak.
Havacılık ve Uzay Bilimleri FakültesiHavacılık ve Uzay MühendisliğiHavacılık ve Uzay MühendisliğiDr. Öğr. Üyesi41Isı  transferi,  matematiksel  modelleme,  mikroyapılar, eklemeli  imalat  ve  lazer  ergitme  sistemleri  ile  ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Hukuk FakültesiKamu Hukukuİdare HukukuProfesör11İdari  yargılama  hukukunda  olağanüstü  kanun  yolları konusunda çalışması olmak.
Hukuk FakültesiÖzel HukukuTicaret HukukuProfesör11Ticaret  siciline  ilişkin  akademik  çalışması  bulunmak, İngilizce  ve  Almanca  dillerinde  hukuk   dersi   verme tecrübesine sahip olmak.
Hukuk FakültesiKamu HukukuHukuk Felsefesi ve SosyolojisiDr. Öğr. Üyesi41Hukuk  teorisi  alanında  doktora  yapmış,  insan  hakları konusunda çalışmaları olmak. Lisans seviyesinde ders verme tecrübesine sahip olmak.
Hukuk FakültesiÖzel HukukuMedeni Usul ve İcra İflas HukukuDr. Öğr. Üyesi31İcra  hukuku  alanında  doktora  yapmış  olmak.  Sınai mülkiyet hukuku, icra hukuku, medeni usul hukuku ve arabuluculuk   alanlarında   disiplinlerarası   çalışmaları olmak.
Hukuk FakültesiKamu HukukuAnayasa HukukuDr. Öğr. Üyesi41Anayasal  belgeler,  insan  haklarının  korunması,  sivil toplum    kuruluşları    ve    uluslararası    akreditasyon sistemleri üzerine çalışmalar yapmış olmak; uluslararası insan  hakları  hukuku  üzerine  lisansüstü  çalışma  veya araştırmalarda bulunmuş olmak.
Hukuk FakültesiKamu HukukuCeza ve Ceza Muhakemesi HukukuDr. Öğr. Üyesi11Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru; taksir ve kast konuları  üzerinde  doktora  çalışmaları  olmak.  İngilizce dilinde ders verme yeterliğine sahip olmak.
Hukuk FakültesiÖzel HukukMilletlerarası Özel HukukDr. Öğr. Üyesi11Uluslararası yatırım tahkimi ve uluslararası ticari tahkim alanlarında   çalışmış   olmak.   İngilizce   ders   verme tecrübesine sahip olmak.
İletişim FakültesiHalkla İlişkiler ve ReklamcılıkReklamcılıkDoçent21Pazarlama   alanında   doçent   unvanı   almış   olmak. Pazarlama    iletişimi,    kent    markalaşması,    siyasal pazarlama,   tüketici   tutumları   ve  girişimcilik  üzerine çalışmaları olmak.
İletişim FakültesiHalkla İlişkiler ve ReklamcılıkKurumsal İletişimDr. Öğr. Üyesi11Halkla  İlişkiler  Reklamcılık  ve  Tanıtım  Programlarında liderlik   konusunda   doktora   yapmış   olmak.   Siyasal iletişim,   liderlik   ve  toplumsal   hareketler   konusunda akademik çalışmalar yapmış olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiBilgi ve Belge YönetimiBilgi YönetimiDr. Öğr. Üyesi11Bilgi  ve  Belge  Yönetimi  alanında  yüksek  lisans  ve doktora  yapmış  olmak.   Bilgi  ve  belge  yönetimi,  bilgi erişimi,  bibliyometri  ve  yeşil  kütüphaneler  konularında çalışmalar yapmış olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiDoğu Dilleri ve EdebiyatlarıArapça Mütercim ve TercümanlıkProfesör11Filoloji   alanında   doçentlik   belgesine   sahip   olmak, Arapça  mütercim  ve  tercümanlık,  sözlü  çeviri  eğitimi alanlarında  çalışmaları  olmak,  Arapça  Mütercim  ve Tercümanlık  alanında  ders  verme  tecrübesine  sahip olmak. En az 80 yabancı dil puanına sahip olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiDoğu Dilleri ve EdebiyatlarıArapça Mütercim ve TercümanlıkDoçent31Arapça öğretiminde konuşma metotları üzerine çalışma yapmış olmak, Arap Dili ve Belagati alanında yayınları olmak. Arapça Mütercim ve Tercümanlık alanında ders verme tecrübesine sahip olmak. En az 80 yabancı dil puanına sahip olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiDoğu Dilleri ve EdebiyatlarıFars Dili ve EdebiyatıDr. Öğr. Üyesi31Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim dalında doktora yapmış olmak.  Klasik  dönem  Fars  Edebiyatı  ve  Divan  tahlili alanında  çalışmaları  olmak.  En  az  80  yabancı  dil puanına sahip olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiDoğu Dilleri ve EdebiyatlarıErmeni Dili ve EdebiyatıDoçent31Ermeni  Dili,  Kültürü,  Türk-Ermeni  Edebi  İlişkileri  ve Ermeni  kaynakları üzerine  araştırmalar yapmış olmak. Ermeni  Dili,  Eğitimi,  Tarihi  ve  El  yazmaları  alanında yayın yapmış ve çeviri tecrübelerine sahip olmak. Türk- Ermeni, Türk-Rus İlişkileri üzerine araştırmalar yapmış olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiPsikolojiGelişim PsikolojisiProfesör11Evlilik  ve  boşanma  dinamiklerinde  gelişimsel  süreçleri çalışmış olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri
Fakültesi
SosyolojiUygulamalı
Sosyoloji
Profesör11Bilim   etiği,   aile   ve   tüketim   sosyolojisi   konularında çalışmalar yapmış olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiSosyolojiToplumsal Yapı ve DeğişmeDoçent21Post-kolonyal      teori,      post-kolonyal      hareketler, milliyetçilik, ideolojiler ve Türkiye'de düşünce ve siyasal hayat üzerine çalışmaları bulunmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiTarihOsmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti TarihiDoçent31Doçentliğini Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti alanında almış olmak. Osmanlı timar sistemi ve vakıflar üzerine çalışmaları olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiTarihOsmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti TarihiDr. Öğr. Üyesi31Osmanlı   Mısır’ı   ve   merkez-taşra   ilişkileri   üzerine çalışmaları olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiTürk Dili ve EdebiyatıEski Türk DiliDoçent31Türk  Dili  alanında  doçent  unvanı  almış  olmak.  Eski Türkçe'nin  anlam  bilim  özellikleri  üzerinde  ve  tarihi Türkçede  atasözleri  ile  deyimler  hakkında  çalışmaları bulunmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiTürk Dili ve EdebiyatıYeni Türk EdebiyatıDoçent31Yeni  Türk  Edebiyatı  alanında  doçent  unvanı  almış olmak. Tarihi romanlar, II. Meşrutiyet dönemi  düşünce akımlarının Türk edebiyatındaki yansımaları, millî kimlik ve yabancılaşma ile ilgili çalışmaları olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiTürk Dili ve EdebiyatıEski Türk EdebiyatıDr. Öğr. Üyesi31Türk Dili ve Edebiyatı alanında çalışma yapmış olmak. Eski Türk Edebiyatı alanında Mesnevî şerhleri, dîvânlar ve tezkirelerde kullanılan üsluplar hakkında çalışmaları bulunmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiFelsefeTürk-İslam Düşünce
Tarihi
Dr. Öğr. Üyesi31Lisans,  yüksek  lisans  ve  doktorasını  Felsefe  Anabilim dalında    yapmış    olmak.    İslam    Felsefesi    üzerine çalışmaları bulunmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiBilim TarihiBilim TarihiDoçent31Osmanlı  ve  Avrupa  yükseköğrenim  kurumları  tarihi hakkında  yayınları  bulunmak.     Osmanlı  ve  Avrupa eğitim  tarihi  üzerine  karşılaştırmalı  çalışmalar  yapmış olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiBilim TarihiBilim TarihiDr. Öğr. Üyesi11Psikiyatri    tarihi    ve    felsefesi    ile    psikopatolojinin kavramsal tarihi ve psikopatoloji fenomenolojisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiSanat TarihiTürk ve İslam SanatıDr. Öğr. Üyesi31Sanat  Tarihi  Anabilim  Dalında  doktora  yapmış  olmak İkonografi  ve  mekan  süslemeleri  üzerine  çalışmalar yapmış olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiTürk Dili ve EdebiyatıYeni Türk EdebiyatıDr. Öğr. Üyesi11Doktorasını   Yeni   Türk   Edebiyatı   anabilim   dalında yapmış  olmak.  Türk  Edebiyatında  tarih  ve  mübadele konulu  romanlar  ile  Osmanlı  son  dönemi  edebiyat eğitimi üzerine çalışmaları bulunmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiTarihGenel Türk TarihiDoçent31Genel Türk Tarihi alanında doçentliğini almış olmak ve Timurlularla ilgili çalışmaları bulunmak.
İslami İlimler FakültesiTemel İslam Bilimleriİslam HukukuProfesör11İslam,   aile,   ticaret   ve   miras   hukuku   alanlarında çalışmaları bulunmak.
İslami İlimler FakültesiTemel İslam BilimleriArap Dili ve BelegatiDoçent21Arapçanın anlambilimi, sözdizimi, Arapçada ses-anlam ilişkisi    ve    Modern    Arap    Edebiyatı    konularında çalışmaları olmak.
İslami İlimler FakültesiTemel İslam BilimleriKelam ve İtikadi İslam MezhepleriDoçent21Vahiy konusunda ve Oryantalistlerin kelam araştırmaları üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak.
Mimarlık ve Güzel Sanatlar FakültesiMimarlıkYapı BilimleriDoçent11Lisans  ve  Doktora  derecelerini  mimarlık  bölümünden almış  olmak.  Yaşam  döngüsü  maliyeti  analizi,  Enerji verimliliği, Optimizasyon, Akıllı şehirler ve Sürdürülebilir kent formları alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesiİnşaat MühendisliğiUlaştırmaDr. Öğr. Üyesi51İnşaat  Mühendisliği  alanında  doktora  yapmış  olmak.Demiryolu  mühendisliği,  risk  analizi  ve  tren  kazaları konularında çalışmaları bulunmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiBeslenme ve DiyetetikDiyetetikDoçent21Doçentliğini   Beslenme   ve   Diyetetik   alanında   almış olmak. Zayıflık beklentileri ile kaslılık odaklı yeme testi ölçek  geçerlik  güvenirliği,  meme,  kolorektal  kanser  ve beslenme,  yeme  bozukluğu  riski  ve  obezite  önyargısı konularında çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiÇocuk GelişimiÇocuk GelişimiDr. Öğr. Üyesi21Çocuk  Gelişimi  ve  Eğitimi  alanında  yüksek  lisans  ve doktora yapmış olmak. Annelerin duygu sosyalleştirme davranışları,  ebeveynlik    görevlerinde  öz  yeterlik  ve etkili ebeveynlik konularında çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiDil ve Konuşma TerapisiDil ve Konuşma TerapisiDr. Öğr. Üyesi11Odyoloji  ve  Konuşma  Bozuklukları  alanında  yüksek lisans  ve  doktora  yapmış  olmak.  Ses  bozuklukları  ile ilgili çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikHalk Sağlığı HemşireliğiDoçent21Doçentliğini  Halk  Sağlığı  Hemşireliği  alanında  almış olmak. Rasyonel duygucu eğitim, stres, mental sağlık özel gereksinimli gruplar üzerinde çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikDoğum ve Kadın Hastalıkları HemşireliğiProfesör11Doğum   ve   Kadın   Hastalıkları   Hemşireliği   alanında doçent unvanına sahip olmak. Hiperemezis gravidarum, infertilite ve bilgi-motivasyon-davranış becerileri modeli temelli eğitim konularında çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikCerrahi Hastalıklar HemşireliğiDr. Öğr. Üyesi21Lisans, yüksek lisans ve doktorasını hemşirelik alanında yapmış  olmak.  Stomalı  bireylerde  beden  algısı,  pelvik taban kas egzersizlerinin bağırsak boşaltım sorunlarına etkisi konularında çalışmaları olmak. En az 4 yıl klinik deneyime sahip olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikHemşirelik EsaslarıDr. Öğr. Üyesi21Lisans, yüksek lisans ve doktorasını hemşirelik alanında yapmış   olmak.   Video   destekli   oryantasyon   eğitimi, kavram haritasıyla desteklenmiş Jigsaw Tekniği ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikİç Hastalıkları HemşireliğiDr. Öğr. Üyesi21Lisans, yüksek lisans ve doktorasını hemşirelik alanında yapmış   olmak.   Bütünsel   hemşire   koçluğu,   yaşlı ayrımcılığı, KOAH ve bakım yükü alanında çalışmaları olmak. Palyatif bakım ve yoğun bakımda klinik deneyimi olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiOdyolojiOdyolojiProfesör11Doçentliğini   Odyoloji   alanında   almış   olmak.   İşitme kayıplı  ve koklear implantlı çocuklarda denge, farklı yaş gruplarındaki bireylerde çift görev performansı, tinnitus, benign paroksismal pozisyonel vertigo, işitsel eğitim ve anket geçerlilik güvenilirliği alanlarında çalışma yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiOdyolojiOdyolojiDoçent21Odyoloji alanında doçent unvanı almış olmak. Kulak zarı cerrahilerinde  multifrekans  ve  genişbant  timpanometri ölçümleri  ve  normatif  değerleri,  gürültüde  konuşmayı anlama testleri, down sendromunda denge, yenidoğan işitme    taraması    ve    anket    geçerlilik    güvenilirliği, alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiSosyal HizmetSosyal HizmetProfesör11Doçentliğini Sosyal Hizmet alanından almış olmak, adli psikiyatrik  sosyal  hizmet,  özel  gereksinimli  bireyler  ve aileleri,    ikincil    travmatik    stres,    yapısal    eşitlik modellemesi ile ilgili çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiSosyal HizmetSosyal HizmetDr. Öğr. Üyesi21Sosyal hizmet politikaları ve uygulamaları yüksek lisans programından  ve  klinik  odaklı  sosyal  hizmet  doktora programından   mezun   olmak.   Adli   sosyal   hizmet, kentleşme, yoksul ailelerde ebeveynlik ve kadın sağlığı konularında çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiSosyal HizmetSosyal HizmetDr. Öğr. Üyesi21Doktorasını  sosyal  politika  alanında  yapmış  olmak. Kalkınma   yardımları,   istihdam   ve   sosyal   yardım konularında çalışmaları bulunmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiFizyoterapi ve RehabilitasyonOrtopedik Fizyoterapi ve RehabilitasyonDr. Öğr. Üyesi31Doktorasını  Fizyoterapi  ve  Rehabilitasyon  veya  Fizik Tedavi  ve  Rehabilitasyon  alanlarından  birinde  yapmış olmak.   Nörolojik   rehabilitasyon  alanında  çalışmaları olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluGıda İşlemeGıda Teknolojisi Pr.Dr. Öğr. Üyesi31Yüksek lisans ve doktora eğitimini Su Ürünleri Avlama ve   İşleme   Teknolojisi   bölümünde/anabilim   dalında yapmış   olmak.   Su  Ürünleri   alerjenlerinin  moleküler yöntemlerle  tespiti  konuları  ile su  ürünleri  atık  ve yan ürünlerinin   değerlendirilmesi   konusunda   çalışmalar yapmış  olmak.  Yükseköğretim  Kurumlarında  en  az  2 (iki) yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.
Siyasal Bilgiler Fakültesiİktisatİktisat PolitikasıDoçent21Makro  İktisat  alanında  Doçent  unvanı  almış  olmak. Banka    kredileri    ve    enflasyon    alanında    makine öğrenmesi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Siyasal Bilgiler FakültesiUluslararası İlişkilerUluslararası SiyasetDoçent21Uluslararası   ilişkiler   alanında   Doçent   unvanı   almış olmak.  Uluslararası  ilişkiler  araştırma  yöntemleri,  aktif öğretim teknikleri, güvenlik kuramları ve NATO üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Siyasal Bilgiler FakültesiUluslararası İlişkilerUluslararası SiyasetDr. Öğr. Üyesi21Uluslararası ilişkiler Lisans mezunu olmak. Uluslararası Kamu Hukuku alanında doktora yapmış olmak. ABD dış politikasında  terörle  mücadele  ve  uluslararası  hukuka eleştirel yaklaşımlar konularında çalışmaları olmak.
Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluPazarlama ve ReklamcılıkHalkla İlişkiler ve Tanıtım Pr.Dr. Öğr. Üyesi31Pazarlama alanında doktora yapmış  olmak. Gösterişçi tüketim,  nöropazarlama,  uzun  süreli  işsizlik  ve  yaşlı tüketiciler     üzerine     çalışmalar     yapmış     olmak. Yükseköğretim  kurumlarında  en  az  3  yıl  ders  verme tecrübesine sahip olmak.
Spor Bilimleri FakültesiAntrenörlük EğitimiAntrenörlük EğitimiDr. Öğr. Üyesi31Beden eğitimi ve spor anabilim dalında doktora yapmış olmak,   en   az   3.   kademe   basketbol   antrenörlüğü belgesine sahip olmak, Sporcularda öfke ve sportmenlik ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler FakültesiFinans ve BankacılıkFinans ve BankacılıkDr. Öğr. Üyesi31Maliye   bölümünde   doktora   bitirmiş   olmak.   Piyasa yapıcılığı  sistemi  ve  mali  baskınlık  alanında  çalışmış olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriOrtopedi ve TravmatolojiDr. Öğr. Üyesi11Ön   çapraz    bağ   rekonstrüksiyonunda   tibial    greft fiksasyonu için kullanılan biyoaktif cam ve poli-L-laktik asit / hidroksiapatit biyoemilebilir interferans vidalarının klinik  ve  radyolojik  karşılaştırması  ile  ilgili  çalışması olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriOrtopedi ve TravmatolojiDr. Öğr. Üyesi11Eklem  içi  enjeksiyonla  osteoartrit  tedavisinde  yürüme analizi  gibi  deneysel  hayvan  çalışmaları  konusunda tecrübeli olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKulak Burun ve Boğaz HastalıklarıDr. Öğr. Üyesi11Robotik    cerrahi    veya    endoskopik    nazal    cerrahi konularında çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGöğüs CerrahisiDr. Öğr. Üyesi11Akciğer     kanserlerinde     pnömonektomi     uygulanan olgularda  cerrahi  tedavi  sonuçları  hakkında  çalışması olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGöz HastalıkarıDoçent11Silikon  hidrojel  kontakt  lenslerin  göz  yaşı  fonksiyon testlerine ve oküler yüzeye etkilerinin impresyon sitoloji ile   değerlendirildiği   çalışmaları   olmak.   Vitreoretinal cerrahi alanında tecrübe sahibi olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriNörolojiProfesör11Nöroloji  alanında  doçent  ünvanına  sahip  olmak.  Akut orta   serebral   arter   oklüzyonlarında   kollateral   skor konusunda çalışması olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriKardiyolojiProfesör11Tiol/disülfid  ve  s-nitrozotiol  düzeyleri  ile  akut  koroner sendrom  ilişkisi  ve  aort  darlığında  sistemik  immün inflamasyon indeksi konularında çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriKardiyolojiDoçent21Transkateter aort kapak implantasyonu (TAVI)  yapılan hastalarda   bazal   aneminin   mortalite   üzerine   etkisi konulu çalışması olması.
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç Hastalıkları (Tıbbi Onkoloji)Doçent21Tıbbi onkoloji uzmanı olmak ve Hedef mutasyonu olan ileri   evre   akciğer   kanseri   ve   meme   kanserlerinde çalışma yapmış olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriDeri ve Zührevi HastalıklarıDr. Öğr. Üyesi11Akne vulgaris ve otizm ile ilgili çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Alerji ve İmmünoloji)Doçent21Çocuk immünolojisi ve alerji hastalıkları uzmanı olmak. Çocuklarda  besin  alerjisi  tanı  ve  toleransı  ile  ilgili çalışması olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriTıbbi FarmakolojiDr. Öğr. Üyesi11Tıbbi  Farmakoloji  doktorası  olmak.  Solunum  sistemi farmakolojisi  üzerine  araştırmaları  olmak,  İngilizce  dil puanı en az 85 olmak.
Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriFizyolojiProfesör11Diyete  bağlı  deneysel  obezite  ve  egzersiz  alanında çalışmış  olmak.  In-situ  hibridizasyon  ve  mRNA  analiz tekniklerini içeren yayına sahip olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriAile HekimliğiDr. Öğr. Üyesi21Aile  Hekimliği  uzmanı  olmak.  Aile  hekimliği  araştırma görevlilerinde   aşı   karşıtlığı   konusunda   çalışmaları olmak.  Okul  çağı  çocuklarında  covid  -19  yaygınlığı konusunda çalışma sahibi olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriRadyasyon OnkolojisiDoçent11Imrt,  vmat  ve  igrt  (gating,  breathold,  surface  guided radiotherapy)    gibi    gelişmiş   Radyoterapi    teknikleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumDoçent11Jinekolojik   Onkoloji   Uzmanı   olmak.   Düşük   riskli gestasyonel trofoblastik neoplazilerde tedavi başarısını etkileyen   faktörler,   genç   yaşta   serviks   embriyonel rabdomyosarkom konusunda çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik MikrobiyolojiProfesör11Hastane  enfeksiyonları  ve  kontrolü  alanında  yurtdışı doktorası ve deneyimi olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGöz HastalıklarıDoçent11Multidiode lazer daktiyosistorinostomi tekniği ve oküler pterjiyum    hastalığının    sistemik    temelleri    üzerine çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriPlastik, Estetik Ve Rekonstrüktif
Cerrahi
Dr. Öğr. Üyesi31Alan  araştırması  ve  deneysel  yöntemlerle  yapılmış araştırması   olmak.   Flep   yaşayabilirliği   konusunda deneysel çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk ve Ergen Ruh Sağlığı HastalıklarıDr. Öğr. Üyesi21Çocuk  ve  Ergen  Ruh  sağlığı  uzmanı  olmak,  Puberte prekoks  ile  ilgili  psikiyatrik  değerlendirme  çalışması olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç Hastalıkları (Romatoloji Bilim Dalı)Profesör11İç hastalıkları ve romatoloji uzmanı olmak. Doçentliğini Romatoloji alanında yapmış olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriGöğüs HastalıklarıDr. Öğr. Üyesi11Endobronşial ultrasongrafi tecrübesi olmak. Covid-19 ve sigara bırakma konularında çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıProfesör11Çocuk immünolojisi ve alerji hastalıkları uzmanı olmak. Astımlı   çocuklar   ve   Covid-19   pandemisi   ile   ilgili çalışmaları olmak.
Türk Musikisi Devlet KonservatuarıTürk MüziğiTürk Din MüsikisiDr. Öğr. Üyesi21Türk  din  musikisi  programlarında  teorik  din  dersleri vermek  üzere  dinler  tarihi  ve  din  felsefesi  alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Başvurular;  ilanın  Resmî  Gazete'de  yayımlandığı  tarihten  itibaren  15  gün  içerisinde sadece  online  olarak  https://ilan.aybu.edu.tr  adresinden  kabul  edilecek  ve  bu  link  üzerinden işlemler  yürütülecektir.  Şahsen  veya  posta  ile  yapılan  başvurular  geçerli  kabul  edilmeyecektir. İlan  şartlarına  uygun  olmadığı  anlaşılan  başvurular  geçersiz  sayılacaktır.  Sistem  üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan  adayların  başvuruları  kabul  edilmeyecektir.  (Online  olarak  yapılan  başvurular  için  istenen tüm   bilgi   ve   belgeler   ilanın   her   aşamasında   kontrol   ve   teyit   amaçlı   olarak   gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.)

2-  Öğretim  Görevlisi  (Ders  Verecek)  ve  Araştırma  Görevlisi  Kadrolarına  Başvurularda İstenilenler:
a)   Dilekçe   (https://ilan.aybu.edu.tr/   adresindeki   ilgili   unvana   ait   dilekçe   bilgisayar
ortamında doldurulup pdf olarak tekrar sisteme yüklenecektir.)
b) Özgeçmiş
c) Bilimsel Çalışma ve Yayınları (Varsa eklenecek)
d)  Diploma  (e-Devlet  üzerinden  alınan  barkotlu  ve  okunaklı  Lisans  ve  Lisansüstü mezuniyet  belgesi.(e-Devlette  eğer  Lisans  ve  Lisansüstü  belgeleri  yoksa  diplomaların  aslı  veya geçici mezuniyet belgeleri – e-Devletten alınmamış belgelerin Noter veya ilgili kurumdan onaylı olması  gerekmektedir.  Yurt  dışından  alınan  diplomalar  için  onaylı  diplomayla  birlikte  onaylı denklik belgesi de eklenmelidir.)
e)  Transkript  (e-Devlet  üzerinden  alınan  barkotlu  ve  okunaklı  Lisans  ve  Lisansüstü eğitimlere  dair  transkript  belgeleri.  Eğer  e-Devletten  bu  belgeler  alınamıyorsa  onaylı  transkript belgeleri)
f) Öğrenci Belgesi (İlan açıklamasında öğrencilik şartı mevcutsa ilan tarihi içerisinde e- Devlet  üzerinden  alınmış  barkotlu  ve  okunaklı  öğrenci  belgesi.  Eğer  e-Devletten  bu  belge alınamıyorsa onaylı öğrenci belgesi)
g)  ALES  Belgesi  (e-Devletten  alınmış  barkotlu  ve  okunaklı  belge  ve  5  yıldan  eski olmayan sınav belgesi. Eğer varsa muafiyetini kanıtlayan belge)
h) Yabancı Dil Belgesi (ÖSYM internet sitesinden alınan barkotlu ve okunaklı belge.)
i) Hazırlık Belgesi (Ortaöğretimde hazırlık sınıfı okuduysa onaylı belgesi)
j) Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınmış barkotlu ve okunaklı belge. Erkek adaylar
için askerlik durumunu gösterir belge)
k) Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınmış barkotlu ve okunaklı belge)
l)   Hizmet   Belgesi   Herhangi   bir   kamu   kuruluşunda   çalışanların   (daha   önce   çalışıp ayrılsalar   dahi)   e-Devlet   üzerinden   alacakları   “HİTAP   Hizmet   Belgesini”   müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir.
m) Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş)
n) Nüfus Kayıt Örneği (e-Devletten alınmış barkotlu ve okunaklı belge)
o)  Diğer  Belgeler   (Eğer  ilan   açıklamasında  deneyim  ya  da  belge  vb.  özel  şartlar istenmekte ise adayın bu şartları taşıdığını ispatlayan belgeler)

3- Önemli Notlar:
a)    Yukarıdaki    istenilen    belgelerin    https://ilan.aybu.edu.tr    adresine    yüklenmesi gerekmektedir.
b) Yukarıdaki belgelerden e-Devlet üzerinden alınanlar, eğer belgenin içeriği, barkod ve karekod vb. tüm doğrulamaları okunaklı ve eksiksiz ise kabul edilecektir.
c)  Adayların  ilanda  açıklama  olarak  belirtilen  şartlar  ile  657  sayılı  Devlet  Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
d)  Bu  ilanda  yayımlanan  araştırma  görevlisi  kadrolarına  2547  sayılı  Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi kapsamında atama yapılacaktır.
e)  Ön  değerlendirme  ve  nihai  değerlendirme  aşamalarında  lisans  mezuniyeti  notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not  sistemlerinin 100’lük not  sistemine eşdeğerliği için  Yükseköğretim  Kurulu  Başkanlığı’nın  eşdeğerlik  tablosu  kullanılır.  (Transkriptte  sadece yüzlük not  sistemi  varsa bu  yüzlük not  kullanılacaktır.  Transkriptte sadece dörtlük veya sadece beşlik not sistemi varsa YÖK Eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır. Transkriptte hem dörtlük hem de yüzlük not sistemi varsa adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin not sistemi dörtlükse YÖK Eşdeğerlik tablosu, eğer adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin not sistemi yüzlükse yüzlük not sistemi kullanılacaktır. Transkriptte hem beşlik hem de yüzlük not sistemi varsa adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin not sistemi beşlikse YÖK Eşdeğerlik tablosu, eğer adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin not sistemi yüzlükse yüzlük not sistemi kullanılacaktır.)
f)   Öğretim   Üyesi   Dışındaki   Öğretim   Elemanı   Kadrolarına   Yapılacak   Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 15.  Maddesi  gereği,  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  belirlenen  öncelikli  alanlarda  araştırma görevlisi   kadroları   ile   ilgili   olarak,   bu   Yönetmelik   uyarınca   yapılacak   ön   değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazananlar için, giriş sınavı sözlü olarak yapılır.
g) Adaylar sadece bir kadroya başvuru  yapabilir.  Birden  fazla kadroya başvuran  adayın tüm başvuruları iptal edilir.
h)  İstenilen  belgelerde  gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu  veya  koşullarının  uygun olmadığı tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
i) Atama yapılacak programın lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa, o alanda ALES’ten   en   az   70   puan   alınmış   olması   gerekmektedir   (Merkezi   sınav   muafiyetinden yararlanmayı  talep  edenlerin, başvuru  belgelerinin haricinde muafiyet  durumlarını  kanıtlamaları halinde ön  değerlendirme  ve nihai  değerlendirme aşamalarında ALES  puanları  70  olarak kabul edilecektir.)
j) Yabancı Dil Sınav Belgesinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul  edilen  Merkezi  Yabancı  Dil  sınavları  (YDS  veya  e-  YDS  veya  YÖKDİL)  veya  ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan birisine ait olması gerekmektedir. Sınav puanının ise en az 50 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınmış olması gerekir.
k)   Yabancı   dille   eğitim   yapılan   birimlere   yapılan   başvurularda   “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin   Yönetmelik”   ‘in   ilgili   maddeleri   gereğince   asgari   koşulların   sağlanmış   olması gerekmektedir.
l) Üniversite internet sayfasından ve/veya https://ilan.aybu.edu.tr/ adresinden yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir.
m) İlanımıza ve sınav sonuçlarına http://www.aybu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
n) Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
o) Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI VE ALANI

UNVANI

DERECESİ

ADET

AÇIKLAMA

İSTENİLEN ASGARİ ALES PUANI VE TÜRÜ

İSTENİLEN ASGARİ YABANCI DİL PUANI

Hukuk FakültesiÖzel HukukMedeni HukukArş. Gör.41Hukuk  Fakültesi  lisans  mezunu  olmak,  özel hukuk  alanında   tezli  yüksek  lisans  yapıyor olmak. ALES EA En Az: 70 - Yabancı Dil En Az: 50*EA-7050
İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiBilgi ve Belge YönetimiArşivcilikArş. Gör.41Lisans   alanında   Bilgi   ve   Belge   Yönetimi, Arşivcilik   veya   Tarih   bölümlerinin   birinden mezun  olmak.  Aynı  alanların  birinde  yüksek lisans  yapıyor  olmak,  Yabancı  Dil  ve  ALES
(sözel) puanlarından en az 70 almış olmak.
*SÖZ-7070
İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiTarihOsmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti
Tarihi
Arş. Gör.41Tarih bölümünden mezun olmak. Tarih alanında yüksek  lisans  veya  doktora  yapıyor  olmak. Yabancı Dil ve ALES (sözel) puanlarından en az 70 almış olmak.*SÖZ-7070
İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiTarihGenel Türk TarihiArş. Gör.41Tarih bölümünden mezun olmak. Tarih anabilim dalında  yüksek  lisans  veya  doktora  yapıyor olmak.    Yabancı    Dil    ve    ALES    (sözel)
puanlarından en az 70 almış olmak.
*SÖZ-7070
İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiTarihYeniçağ TarihiArş. Gör.41Tarih bölümünden mezun olmak. Tarih alanında yüksek  lisans  veya  doktora  yapıyor  olmak. Yabancı Dil ve ALES (sözel) puanlarından en
az 70 almış olmak.
*SÖZ-7070
İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiTürk Dili ve EdebiyatıEski Türk DiliArş. Gör.41Türk Dili ve Edebiyatı alanında lisans mezunu olmak.  Türk  Dili  alanında  yüksek  lisans  veya doktora  yapıyor  olmak.  Yabancı  Dil  ve  ALES
(sözel) puanlarından en az 70 almış olmak.
*SÖZ-7070
İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiTürk Dili ve EdebiyatıYeni Türk EdebiyatıArş. Gör.41Türk  Dili  ve  Edebiyatı  lisans  mezunu  olmak. Türk   Dili   ve   Edebiyatı/Yeni   Türk   Edebiyatı alanında  yüksek  lisans  veya  doktora  yapıyor olmak.    Yabancı    Dil    ve    ALES    (sözel)
puanlarından en az 70 almış olmak.
*SÖZ-7070
İşletme FakültesiİşletmePazarlamaArş. Gör.41İşletme   bölümünden   lisans   mezunu   olmak. İşletme  veya  Pazarlama  alanında  tezli yüksek lisans yapıyor olmak.*EA-7075
İşletme FakültesiYönetim Bilişim SistemleriYönetim Bilişim SistemleriArş. Gör.41Yönetim   Bilişim   Sistemleri   veya   Bilgisayar Mühendisliği   bölümlerinden   birinden   lisans mezunu   olmak.  Bu   alanlardan   birinde   tezli
yüksek lisans yapıyor olmak.
*EA-7075
İşletme FakültesiUluslararası Ticaret ve İşletmecilikUluslararası Ticaret ve İşletmecilikArş. Gör.42Uluslararası   Ticaret   ve   İşletmecilik  Bölümü, Finans  ve  Bankacılık  Bölümü  veya  İşletme bölümlerinden  birinden  lisans  mezunu  olmak. Bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapıyor
olmak.
*EA-7075
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiBilgisayar MühendisliğiBilgisayar BilimleriArş. Gör.41Bilgisayar      Mühendisliği      veya      Yazılım Mühendisliği  bölümünden  mezun  olmak.  Bu alanlardan birinde yüksek lisans yapıyor olmak.*SAY-7060
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiBilgisayar MühendisliğiBilgisayar DonanımıArş. Gör.41Bilgisayar Mühendisliği ya da Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden lisans mezunu olmak. Bu  alanlardan  birinde  yüksek  lisans  yapıyor
olmak.
*SAY-7060
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiElektrik- Elektronik MühendisliğiElektronikArş. Gör.41Elektrik,   Elektrik-Elektronik   veya   Elektronik Haberleşme Mühendisliği lisans mezunu olmak. Bu  bölümlerden  birinde  yüksek  lisans  yapıyor
olmak
*SAY-7060
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiEndüstri MühendisliğiEndüstri MühendisliğiArş. Gör.41Endüstri  Mühendisliği  lisans  mezunu  olmak. Endüstri Mühendisliğinde yüksek lisans yapıyor olmak.*SAY-7060
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiEnerji Sistemleri MühendisliğiEnerji Sistemleri MühendisliğiArş. Gör.41Mühendislik   Fakültelerinin   Enerji   Sistemleri Mühendisliği     veya     Makine     Mühendisliği Bölümünden   mezun   olmak.   Bu   bölümlerin
birinde yüksek lisans yapıyor olmak.
*SAY-7060
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesiİnşaat MühendisliğiYapıArş. Gör.41İnşaat mühendisliği bölümünden mezun olmak.
İnşaat mühendisliği yapı alanında yüksek lisans yapıyor olmak.
*SAY-7060
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiMakine MühendisliğiKonstrüksiyo n ve İmalatArş. Gör.41Makine   mühendisliği   lisans   mezunu   olmak. Makine  veya  İmalat  mühendisliği  bölümünde yüksek lisans yapıyor olmak.*SAY-7060
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiMatematikMatematik- Bilgisayar BilimleriArş. Gör.41Matematik  bölümü  mezunu  olmak.  Matematik bölümünde yüksek lisans yapıyor olmak.*SAY-7060
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiMetalurji ve Malzeme MühendisliğiMalzeme MühendisliğiArş. Gör.41Metalurji   ve   Malzeme   Mühendisliği   mezunu
olmak.  Malzeme  veya  Metalurji  ve  Malzeme Mühendisliğinde yüksek lisans yapıyor olmak.
*SAY-7060
Rektörlük Merkezi--Öğr. Gör. (Uygulam alı Birim)31Lisans,   yüksek   lisans   ve   doktora   eğitimini sosyoloji alanında tamamlamış olmak. Kadın ve Çocuk Konularında çalışmaları olmak. Psikoloji Eğitimi        Sertifikasına        sahip        olmak. Yükseköğretim   kurumlarında   en   az   üç   yıl
çalışmış olmak.
*EA-7050
Sağlık Bilimleri FakültesiFizyoterapi ve RehabilitasyonOrtopedik Fizyoterapi ve RehabilitasyonArş. Gör.41Fizyoterapi  ve  Rehabilitasyon  alanında  lisans mezunu  olmak.  Bu  alanda  tezli  yüksek  lisans yapıyor olmak.*SAY-7050
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluDişçilik HizmetleriAğız ve Diş Sağlığı Pr.Öğr. Gör. (Ders Verecek)21Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak.*SAY-70MUAF
Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluPazarlama ve ReklamcılıkHalkla İlişkiler ve Tanıtım Pr.Öğr. Gör. (Ders Verecek)21Sosyoloji  Bölümü  lisans  mezunu  olmak.  Aynı alanda doktora yapıyor olmak. SGK dökümü ile belgelemek   şartıyla   Sosyolojik   veri   analizi alanında  raportör  olarak  en  az  5  yıl  çalışmış olmak.*SÖZ-70MUAF
Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluMülkiyet Koruma ve GüvenlikSivil Savunma ve İtfaiyecilik Pr.Öğr. Gör. (Ders Verecek)61Lisans    Mezunu    olmak.    İtfaiye    elemanı yetiştirme,  orman  ve  kırsal  alan  yangınlarına müdahale, Temel ilk yardım eğitimi ve Güvenlik cihazları  kullanım  sertifikalarına  sahip  olmak. Alanında belgelendirmek kaydıyla 2 yıl çalışmış olmak.MUAFMUAF
Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluElektronik ve OtomasyanBiyomedikal Cihaz Teknolojisi Pr.Öğr. Gör. (Ders Verecek)51Biyomedikal  Mühendisliği,  Fizik  Mühendisliği, Fizik     veya     Fizik     Öğretmenliği     Doktora derecesine sahip olmak. Spektroskopi alanında ve  Piridin  türevi  Schiff  bazlarının  sentezi  ve karakterizasyonu konusunda çalışmaları olmak. Eğitim  kurumlarında  en  az  3  yıl  ders  verme
tecrübesine sahip olmak.
*SAY-70MUAF
Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriFizyolojiArş. Gör.41Tıbbi  Fizyoloji  alanında  yüksek  lisans  veya
doktora   yapıyor   olmak.   ALES   Sayısal:   80 Yabancı Dil: 65 puan almış olmak.
*SAY-8065
Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriBiyofizikArş. Gör.41Nörobilim  ya  da  Sinirbilim  alanlarında  yüksek lisans yapıyor olmak. ALES sayısal:70 Dil:60*SAY-7060
Yabancı Diller YüksekokuluYabancı DillerYabancı DillerÖğr. Gör. (Ders Verecek)31İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan  Kültürü  ve  Edebiyatı  bölümlerinden birinden   lisans   mezunu   olmak.   İngiliz   Dili Öğretimi alanında doktora yapmış olmak. YDS veya eşdeğerliliği olan sınavdan asgari 90 puan almış olmak. Üniversite düzeyinde 5 akademik yıl İngilizce öğretim tecrübesine sahip olmak.*SÖZ-7090
Yabancı Diller YüksekokuluYabancı DillerYabancı DillerÖğr. Gör. (Ders Verecek)1/36İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan  Kültürü  ve  Edebiyatı  bölümlerinden birinden  lisans  mezunu  olmak.  Tezli  yüksek lisans  mezunu  olmak.  YDS  veya  eşdeğerliliği olan sınavdan asgari 90 puan almış olmak. 2 yıl
İngilizce öğretim tecrübesine sahip olmak.
*SÖZ-7090


*   Yükseköğretim   Kurulu   Başkanlığının   22.05.2019   tarihli   yürütme   kurulu   kararı gereğince,   yapılacak   başvurularda   dikkate   alınacak   ALES   puan   türlerinin   üniversitelerce belirlenmesi gerektiğinden tabloda belirtilen puan türleri esas alınacaktır.
Öğretim Elemanı Sınav Takvimi:
Başvuruda bulunacak adayların ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde başvuru yapmaları gerekmektedir.
Ön Değerlendirme Tarihi       : 24/01/2023
Sınav Giriş Tarihi                   : 03/02/2023
Sonuç Açıklama Tarihi          : 10/02/2023

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi, Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alım ilanıÖnceki Haber

Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi, Araşt...

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi, 2 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyorSonraki Haber

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim...

Yorum Yazın

2023 Yılı Erasmus+ Programı Merkezi Proje Fırsatları
MEB, Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Verecek
İşte 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kitabı Listesi
Aile okulu projesiyle 40 bin muhtara eğitim verildi
BİLSEM Sınavlarında her oturuma ücret ödenmemesini idare mahkemesi iptal etti
Öğretmenlerin yüzde 30 zamlı ek ders ücretleri belli oldu
Bilsem Öğrencilerimiz İçin Uzay Kampı Başlıyor
Evde veya hastane sınıfında eğitim hizmeti sunan tüm öğretmenlere başarı belgesi verilecek
81 İlde İhtiyaç Duyulan Her Hastaneye Hastane Sınıfı Kurulacak
Nükleer Enerji Alanında Tematik Lise Kurulacak
TEKNOFEST 2023 Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması Ön Değerlendirme Raporu Sonuçları Açıklanmıştır!
TEKNOFEST 2023 Eğitim Teknolojileri Yarışması Ön Değerlendirme Rapor Sonuçları Açıklandı!
TEKNOFEST 2023 Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması Ön Tasarım Rapor Sonuçları Açıklandı!
TEKNOFEST 2023 Savaşan İHA Yarışması Ön Tasarım Rapor Sonuçları Açıklandı!
Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Zirvesi
Ulusal ve Uluslararası Proje Hazırlama Öğretmen Rehber Kitabı
Emeklilik ve Sosyal Güvenlik: Temel Vazgeçilmez Bir İnsan Hakkıdır
İlksan Kanser Sağlık Destek Yardımı 2023 Yılı Sigorta İhalesi Yapıldı
MEB’e Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı ile Şube Müdürlüğü Sınavı Talebimizi ilettik
Ukraynalı İstiklal Marşı'ını CİMER'e şikayet etti haberi yalan çıktı