AYM 1 Haziran 2023 - Genel Kurul Gündemi ve Sonuçları

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
AYM 1 Haziran 2023 - Genel Kurul Gündemi ve Sonuçları
Abone ol
AYM 1 Haziran 2023 - Genel Kurul Gündemi ve Sonuçları
tes heber içi kare

1 Haziran 2023 - Genel Kurul Gündemi ve Sonuçları

İlan TarihiToplantı TarihiSonuç Tarihi

23.5.2023 (Gündem)

29.5.2023 (Ek Gündem)

31.5.2023

1.6.2023

1.6.2023

 

İptal ve İtiraz Başvuruları
Sıra NoEsas SayısıKonusuİnceleme EvresiTürüSonuç(*)
1

E.2023/95 

Ankara 4. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi

22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet  Kanunu’nun 155. maddesinin “...tecavüz davasında, sahip olduğu sınai mülkiyet hakkını savunma gerekçesi olarak ileri süremez. bölümünün iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

- Esasının incelenmesine,

 

2

E.2023/96

 

 

23/3/2023 tarihli ve 7442 sayılı Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar talebi.

İlk

İptal Davası

  - Esasının incelenmesine,

  -Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

3

E.2023/97

 

 

4/4/2023 tarihli ve 7451 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un  bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar talebi. 

İlk

İptal Davası

  - Esasının incelenmesine,

  -Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

4

E.2023/98

  

 

 

 

5/4/2023 tarihli ve 7452 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Kabul Edilmesine Dair  Kanun’un 2. maddesinin;

A. (1) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin,

B. (2) numaralı fıkrasının birinci ve ikinci cümlelerinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal Davası

  - Esasının incelenmesine, 

  -Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

5

E.2023/99 

Alanya Asliye Ticaret Mahkemesi

13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na 26/6/2012 tarihli ve 6335 sayılı Kanun’un 38. maddesiyle eklenen geçici 7. maddenin (15) numaralı fıkrasının beşinci cümlesinde yer alan “...beş yıl içinde...” ibaresinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

-   Esasının incelenmesine, 

  -Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

 - E.2023/33 sayılı dava ile BİRLEŞTİRİLMESİNE,

6

E.2023/100

 Lapseki Asliye Hukuk Mahkemesi

 

27/1/1954 tarihli ve 6237 sayılı Limanlar İnşaatı Hakkında Kanunu’nun 5. maddesinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

6237 sayılı Kanun’un 5. maddesinin;

A. Birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının birinci ve ikinci cümlelerinin itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından bu fıkraya ve cümlelere ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

B. İkinci fıkrasının üçüncü cümlesinin esasının incelenmesine,

7

E.2021/25

5/1/2021 tarihli ve (69) numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin  bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar talebi. 

Esas

İptal Davası

 
8

E.2018/77 

 

Birleşeni

E.2018/82 

I. 6/2/2018 tarihli ve 7082 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un  bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar talebi. 

Esas

İptal Davası

 
9

E.2020/70 

Büyükçekmece 1. Asliye Hukuk Mahkemesi

12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na 22/7/2020 tarihli ve 7251 sayılı Kanun’un 27. maddesiyle eklenen 305/A maddesinin birinci cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
10

E.2022/120 

Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi 

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun bazı hükümlerinin  iptallerine karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
11

E.2022/100

 

8/6/2022 tarihli ve 7409 sayılı Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;

A. 2. maddesiyle 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 177. maddesinin değiştirilen ikinci fıkrasının birinci cümlesinin,

B. 3. maddesiyle 1136 sayılı Kanun’un 180. maddesinin dördüncü fıkrasına eklenen altıncı cümlede yer alan “...yüzde kırkı o ilde bulunan barolar arasında eşit olarak, kalanı ise...” ibaresinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

 

12

E.2020/56

 

 

 

16/4/2020 tarihli ve 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un  bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar talebi. 

Esas

İptal Davası

 
13

E.2021/5

 

11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un  bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar talebi. 

Esas

İptal Davası

 

 

 

İptal ve İtiraz Başvuruları Ek Gündemi
Sıra NoEsas SayısıKonusuİnceleme EvresiTürüSonuç
1

E.2023/102 

Küçükçekmece 5. Asliye Hukuk Mahkemesi

9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 3/7/1940 tarihli ve 3890 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle değiştirilen 259. maddesinin birinci fıkrasının “adli yardımlı davalar” yönünden iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

 2004 sayılı Kanun’un 3890 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle değiştirilen 259. maddesinin birinci fıkrasının;

A.  “İhtiyati haciz istiyen alacaklı hacizde haksız çıktığı taktirde borçlunun ve üçüncü şahsın bu yüzden uğrayacakları bütün zararlardan mesul...” bölümüne ilişkin başvurunun 6216 sayılı Kanun’un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından REDDİNE,

B. “...ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 96 ncı maddesinde yazılı teminatı vermeğe mecburdur.” bölümünün esasının incelenmesine,

2

E.2023/103 

Ardahan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi sıfatıyla)

3/6/2021 tarihli ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 10. maddesinin (5) numaralı fıkrasının dördüncü paragrafının üçüncü cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

- Esasının incelenmesine,

3

E.2023/104 

Ankara 25. İdare Mahkemesi

24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 29/6/2006 tarihli ve 5536 sayılı Kanun’un 3. maddesiyle başlığı ile birlikte değiştirilen 106. maddesine 2/12/2014 tarihli ve 6572 sayılı Kanun’un 29. maddesiyle eklenen altıncı fıkranın 30/3/2023 tarihli 7447 sayılı Kanun’un 3. maddesiyle değiştirilen birinci cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

- Esasının incelenmesine,

* İşbu karar sonuçları şeklen düzeltmeye tabi olabilir.

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Genel Müdürlüğümüz 01-31 Mayıs 2023 E-Bülteni YayındaÖnceki Haber

Genel Müdürlüğümüz 01-31 Mayıs 2023 E-Bü...

Ankara TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi İle Lisans Üstü Programlar Eğitim İş Birliği Protokolü İmzalandıSonraki Haber

Ankara TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Ünivers...

Yorum Yazın

Bakan Yusuf Tekin'den yeni mülakat açıklaması
MEB’den Özel Okul Öğrencileri Arasında "100 Yıla Bakan Gençler Şiir Yarışması
Devlet Bahçeli'den emekli maaşları açıklaması
Refah Payı Uygulaması Hemen Hayata Geçirilmelidir
Öğretici: Memur Ve Emekliler 3 Aylık Dönemden % 18,04 Alacaklı
Eylül Ayı Enflasyon Oranı Açıklandı
Deprem Bölgesi E-Bültenleri Yayımlandı
2023-2024 eğitim öğretim yılı öğretmenlik bursu sonuçları açıklandı
Sınav görev ücretlerinin ivedilikle ödenmesi talebinde bulunduk
Özgür Ve Bilimsel Bir Akademi, Ülke Geleceği İçin Nefes Gibi Bir İhtiyaçtır
Atama ve yer değiştirme sürecinde yaşanan sorunlara kalıcı çözüm getirilmelidir
İşte haftanın yalan haberleri
Ek Kontenjanla Yerleşen Öğrencilerin Yurt Başvuruları Başladı
3 Ekim Salı önemli gündem başlıkları
60 saniyede bugün
Bakan Yusuf Tekin, 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Programına katıldı
5. Yurt Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
2 Ekim Pazartesi önemli gündem başlıkları
60 saniyede bugün
Yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanmış ancak Açık Öğretimden mezun olamamış öğrenciler Ek Sınav yapılacak