Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi, 119 Öğretim Üyesi alım ilanı

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi, 119 Öğretim Üyesi alım ilanı
Abone ol
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel (Öğretim Elemanları) Yükseltme ve Atama Esasları” ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanları alınacaktır.Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar HakkındaYönetmelik” ve “Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel (Öğretim Elemanları) Yükseltme ve Atama Esasları” ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanları alınacaktır.

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADRO BAŞVURUSU
GENEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70 puan almış olmak
ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADRO BAŞVURUSUNDA

İSTENEN BELGELER
1. Başvuru Dilekçesi (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun Fakülte/Yüksekokul, Unvanı, Başvuru Tarihi ve ilan sıra numarası açıkça belirtilmelidir.)
2. Başvuru Formu (https://bau.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir.
3. Özgeçmiş,(YÖK Formatında)
4. ALES Belgesi
5. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi
6. Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)
7. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)
8. Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)
9. Deneyim şartı talep edilen kadrolarda çalışılan/çalışılmış olan iş yerlerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet dökümü *
10. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
11. 1 Adet Fotoğraf
Başvuru Yeri: Bahçeşehir Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi No. 4 Beşiktaş İstanbul
Tel: (212) 381 58 52 - 69 - 74

Sınav Takvimi;
• İlan Tarihi : 30 Kasım 2022
• Son Başvuru Tarihi : 14 Aralık 2022
• Ön Değerlendirme Tarihi : 16 Aralık 20222
• Giriş Sınavı Tarihi : 20 Aralık 2022
• Sonuç Açıklama Tarihi : 22 Aralık 2022
Sonuçların açıklanacağı web sitesi: https://bau.edu.tr/insankaynaklari Öğretim Elemanı kadrolarına başvuru yapacak olan adayların, istenen belgeler ile birlikte İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süre içerisinde Şahsen veya Kurye yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belgesi eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren (30/11/2022 – 14/12/2022) 15 gündür

 

ÖĞRETIM ÜYESİ DIŞINDAKI ÖĞRETIM ELEMANI KADROLARI
Sıra NoFAKÜLTEBÖLÜMANABİLİM
DALI / PROGRAM
UNVANSAYIAÇIKLAMALAR
1Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerAğız, Diş ve
Çene Cerrahisi
Öğr. Gör.1Diş hekimliği Fakültesinden mezun olmak, doktora veya
diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanında tamamlamış olmak.
2Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerRestoratif Diş TedavisiÖğr. Gör.1Diş Hekimliği fakültesinden mezun olmak, doktora veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini Restoratif Diş Tedavisi alanında tamamlamış olmak.
3Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerProtetik Diş TedavisiÖğr. Gör.1Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak, doktora veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi alanında tamamlamış olmak.
4Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikHemşirelik (Türkçe)Öğr. Gör.2Hemşirelik Bölümü Ana Bilim dallarından herhangi birinde yüksek lisansını tamamlamış olmak ya da doktora
yapıyor olmak.
5RektörlükGenel EğitimGenel EğitimÖğr. Gör.1Türk Dili ve Edebiyatı alanında Lisans mezunu olmak ve Türk Dili ve Edebiyatı alanında Tezli Yüksek Lisans
yapmış olmak.
6Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
Tıbbi Hizmetler ve TekniklerTıbbi Laboratuvar Teknikleri
Programı
Öğr. Gör.1Biyoloji, Biyoloji Öğretmenliği alanında Lisans mezunu olmak, Biyoloji alanında Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak. Biyoloji alanında Doktora yapıyor olmak.
7Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
Dişçilik HizmetleriDiş Protez Teknolojisi ProgramıÖğr. Gör.1Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak, doktora veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini Protetik Diş Tedavisi alanında tamamlamış olmak.
8Meslek YüksekokuluElektronik ve OtomasyonMekatronik ProgramıÖğr. Gör.1Elektrik - Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olup, Elektrik - Elektronik Mühendisliği programında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve “Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği” alanında doktora yapıyor
olmak.
9Meslek YüksekokuluBilgisayar TeknolojileriBilgisayar Programcılığı ProgramıÖğr. Gör.3Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Yazılım Mühendisliği alanlarından birinde lisans mezunu olup tezli yüksek lisans yapmış olmak ve yine aynı alanlardan birinde doktora programına başlamış ve doktora programına
devam ediyor olmak.
10Meslek YüksekokuluFinans- Bankacılık ve SigortacılıkBankacılık ve Sigortacılık ProgramıÖğr. Gör.2Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Sigortacılık alanlarından birinden lisans mezunu olup tezli yüksek lisans yapmış olmak ve yine aynı alanlardan birinde doktora programına başlamış ve doktora programına
devam ediyor olmak.
11Meslek YüksekokuluBilgisayar TeknolojileriBilişim Güvenliği Teknolojisi ProgramıÖğr. Gör.3Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri alanlarından birinde lisans mezunu olup tezli yüksek lisans yapmış olmak ve yine aynı alanlardan birinde doktora programına başlamış, ve
doktora programına devam ediyor olmak.

 

ÖĞRETİM ÜYESİ KADRO BAŞVURUSU GENEL ŞARTLAR
1. Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında yabancı Dil EğitimÖğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 Sayılı Devlet memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel koşullar, Üniversitemiz Senatosu'nca kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme
ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlaması gerekmektedir.
2. Yabancı Dil Yeterliliği
a) Üniversitemiz Öğrenim Dili İngilizce olan bölümlerine başvuracak adayların eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Üniversitemize ilk kez öğretim üyesi olarak başvuracak adayların KPDS, ÜDS, YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 80 puan almış veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanan yönetmeliğin 8. Maddesini 7. Fıkrası a, b, c ve ç
koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
b) Türkçe Öğretim Yapan Bölümler ile Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri bölümlerine yapılacak başvurularda KPDS, ÜDS, YDS,YÖKDİL veya YÖK tarafından Kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 55 puan almış veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanan yönetmeliğin 8. Maddesini 7. Fıkrası a, b, c ve ç
koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
3. Yukarıda belirtilen koşullara ek olarak başvurulan kadroya ilişkin özel koşullar açıklama sütununda belirtilmiştir.
4. Tıp Fakültesi için yukarıdaki şartları sağlayan her aday ilan edilen kadroya başvurabilir.
Değerlendirme sürecinde açıklama başlığı altında yer alan özel şartları sağlayanlar öncelik kazanacaktır.

ÖĞRETİM ÜYESİ KADRO BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER
1. YÖK Formatında detaylı özgeçmiş
2. Doçentlik belgesi (Profesör ve Doçent Kadrosu Başvuruları için)
3. Onaylı diploma fotokopileri ve gerekli belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik) asılları ile birlikte getirildiğinde diploma onayları yapılacaktır. Yabancı ülkelerden
alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.)
4. Yayın Puan Tablosu (Detaylı bilgi ve forma https://bau.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşılabilir.)
5. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi
6. Başvuru Formu (https://bau.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşılabilir.)
7. Başvuru Dilekçesi (https://bau.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşılabilir.) (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun Fakülte/Yüksekokul, Unvanı, Başvuru Tarihi ve ilan sıra numarası açıkça belirtilmelidir.)
8. Adaylar tezlerini, bilimsel çalışmalarını, atıflarını, yayınlarını ve araştırma eserlerini kapsayan 1 takım akademik dosya ile bu çalışmaların yer aldığı, Prof. adayları için 7 adet CD veya USB, Doç. ve Dr. Öğr. Üyesi adayları için 4 adet CD veya USB'yi teslim edeceklerdir.
9. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
10. 1 Adet Fotoğraf
Başvuru Yeri: Bahçeşehir Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi No. 4 Beşiktaş İstanbul
Tel: (212) 381 58 52 - 69 - 74
Öğretim Elemanı kadrolarına başvuru yapacak olan adayların, istenen belgeler ile birlikte İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süre içerisinde Şahsen veya Kurye yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belgesi eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan
tarihinden itibaren (30/11/2022
– 14/12/2022) 15 gündür.

 

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI
SIRA NOFAKÜLTEBÖLÜMANABİLİM DALI / PROGRAMUNVANSAYIAÇIKLAMALAR
1Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerOrtodontiProf. Dr.1Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak, Doktorasını Ortodonti alanında tamamlamış olmak, Doçentliğini Ortodonti alanında almış olmak.
2Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerOrtodontiDoç. Dr.1Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak, Doktorasını
Ortodonti alanında tamamlamış olmak, Doçentliğini Ortodonti alanında almış olmak.
3Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerOrtodontiDr. Öğr. Üyesi1Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak, Doktorasını ve/veya Uzmanlığını Ortodonti alanında tamamlamış olmak.
4Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerRestoratif Diş TedavisiProf. Dr.1Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak, Doktorasını Restoratif Diş Tedavisi alanında tamamlamış olmak, Doçentliğini Restoratif Diş Tedavisi alanında almış olmak, restoratif diş hekimliğinde lazer uygulamaları, adeziv restoratif materyallerin biyouyumluğu, bağlanma dayanınımı, renk değişimi ve minimal invaziv diş
tedavileri alanında çalışmalar gerçekleştirmiş olmak.
5Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerPeridontolojiDoç. Dr.1Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak, doktora veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini Periodontoloji alanında tamamlamış olmak, Doçentliğini Periodontoloji
alanında almış olmak.
6Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerPeridontolojiProf. Dr.1Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak, doktora veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini Periodontoloji alanında tamamlamış olmak, Doçentliğini Periodontoloji alanında almış olmak.
7Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerAğız, Diş ve Çene RadyolojisiDoç. Dr.1Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak, doktora veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi alanında tamamlamış olmak, Doçentliğini Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi alanında almış olmak.
8Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerÇocuk Diş HekimliğiDr. Öğr. Üyesi1Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak, doktora veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini Çocuk Diş Hekimliği alanında tamamlamış olmak.
9Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerEndodontiDr. Öğr. Üyesi1Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak, doktora veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitiminiEndodonti alanında
tamamlamış olmak.
10Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerAğız, Diş ve Çene RadyolojisiDr. Öğr. Üyesi1Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak, doktora veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi alanında tamamlamış olmak.
11Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerAğız, Diş ve Çene CerrahisiDr. Öğr. Üyesi1Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak, doktora veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanında tamamlamış olmak.
12Eğitim Bilimleri FakültesiEğitim BilimleriRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkProf. Dr.1Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında tamamlamış olmak. Çocuk, ergen ve yetişkin psikolojik sağlığını anlamaya yönelik çalışmalar yapmış olmak. Lisans, yüksek isans ve doktora seviyesinde çalıştığı araştırma konuları ile psikolojik danışman eğitimiyle ilgili konularda ders vermiş olmak.
13Eğitim Bilimleri FakültesiTemel EğitimOkul Öncesi EğitimiDoç. Dr.1Doçentliğini Eğitim Programları ve Öğretim alanında almış olmak, okul öncesi eğitim alanında çalışmalar yapmış olmak, okul öncesi eğitimde program geliştirme deneyimine sahip olmak.
14Eğitim Bilimleri FakültesiTemel EğitimOkul Öncesi EğitimiDoç. Dr.1Doçentliğini Türkçe Eğitimi alanında almış olmak, Çocuk Edebiyatı alanında dersler vermiş olmak, Çocuk
Edebiyatı yayıncılığı konusunda deneyim sahibi olmak.
15Eğitim Bilimleri FakültesiTemel EğitimOkul Öncesi EğitimiDr. Öğr. Üyesi1Doktorasını Okul Öncesi Eğitimi ya da Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında tamamlamış olmak.
16Eğitim Bilimleri FakültesiTemel EğitimOkul Öncesi EğitimiDoç. Dr.1Doçentliğini Okul Öncesi Eğitimi ya da Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında almış olmak.
17Hukuk FakültesiKamu HukukuAnayasa HukukuProf. Dr.1Anayasa Hukuku Doçenti olmak, Akademik düzeyde İngilizce ve Fransızca'yı kullanabilmek (tercihan yabancı dilde yayın yapabilmek), ilgili anabilim dalında lisans ve
lisansüstü ders vermiş olmak.
18Hukuk FakültesiÖzel HukukMilletlerarası Özel HukukProf. Dr.1Milletlerarası Özel Hukuk Doçenti olmak,ilgili anabilim dalında Lisans ve Lisanüstü ders vermiş olmak, akademik düzeyde İngilizceyi kullanabilmek (tercihan İngilizce yayını bulunmak)
19Sağlık Bilimleri FakültesiBeslenme ve DiyetetikBeslenme ve Diyetetik (Türkçe)Doç. Dr.1Doçentliğini “Beslenme ve Diyetetik” alanında almış olmak. “Beslenme ve Diyetetik” alanında bilimsel çalışmaları ve yayınları olmak.
20Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikHemşirelik (Türkçe)Doç. Dr.1Doçentliğini “Kardiyoloji Bilim/Sanat” alanında almış
olmak ve Kardiyoloji alanında bilimsel çalışmaları ve yayınları olmak.
21Sağlık Bilimleri FakültesiEgzersiz ve Spor BilimleriEgzersiz ve Spor BilimleriDr. Öğr. Üyesi3Egzersiz ve Spor Bilimleri, Fizyoloji, Beden Eğitimi ve Spor veya ilgili alanda doktora yapmış olmak.
22Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluDişçilik HizmetleriDiş Protez TeknolojisiDoç. Dr.1Diş hekimliği Fakültesinden mezun olmak, doktora veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini Ortodonti alanında tamamlamış olmak, Doçentliğini Ortodonti alanında almış olmak.
23Spor Bilimleri FakültesiSpor YöneticiliğiSpor YöneticiliğiDr. Öğr. Üyesi3Spor Yönetimi, Beden Eğitimi ve Spor veya ilgili alanda doktora yapmış olmak.
24İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiİşletmeİşletmeDr. Öğr. Üyesi1İşletme, Strateji veya İnovasyon alanında doktora yapmış olmak. İnovasyon ve Girişimcilik alanlarında ulusararası kabul görmüş dergilerde yayın yapmış olmak.
25İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiİşletmeİşletmeDr.Öğr. Üyesi/Doç.
Dr.
1İşletme alanında doktora yapmış olmak, Yönetim ve/veya Örgütsel Davranış konularında ulusararası kabul görmüş dergilerde yayın yapmış olmak. Araştırma Yöntemleri konusunda ders verebilmek.
26İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiUluslararası FinansUluslararası FinansDr. Öğr. Üyesi1İşletme (Finans konusunda) veya Finans veya Ekonomi alanlarından birinde doktorasını son 5 yıl içerisinde tamamlamış olmak. Temel istatistik uygulamalarına hakim olmak ve bu konuda ders verebilir olmak. Uygulamalı finans/ ekonometri alanında araştırma tecrübesine sahip olmak ve yayın yapmış olmak. Stata, Eviews, R gibi yazılımlardan en az birini ileri derecede kullanıyor olmak. İngilizce ders verme tecrübesine sahip olmak.
27İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiLojistik BölümüLojistikProf. Dr. / Doç. Dr.1İşletme, lojistik yönetimi, endüstri mühendisliği veya işletme mühendisliği programlarından birinde doktora yapmış olmak. Lojistik yönetimi, depo veya envanter yönetimi veya tedarik zinciri konularında yayın ve/veya
proje çalışmaları yapmış olmak.
28İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiLojistik BölümüLojistikDr. Öğr. Üyesi1İşletme, endüstri / işletme mühendisliği lisans mezunu olmak, üretim yönetim veya tedarik zinciri konularında doktora yapmış olmak.
29İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiPsikolojiPsikolojiDr.Öğr. Üyesi/Doç.
Dr.
1Doktorasını Gelişim Psikolojisi alanında tamamlamış olmak. Uzmanlık alanının yanı sıra istatistik ve araştırma yöntemleri konusunda ders verebilecek yeterliliğe sahip olmak. Kurumun ulusal ve uluslararası yayın ve proje profilini yükseltme potansiyeline sahip olmak.
30İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiPsikolojiPsikolojiDr.Öğr. Üyesi/Doç.
Dr.
2Lisans eğitimini Psikoloji, doktorasını Klinik Psikoloji alanında tamamlamış olmak. Uzmanlık alanında ders verebilecek yeterliliğe sahip olmak. Kurumun ulusal ve uluslararası yayın ve proje profilini yükseltme
potansiyeline sahip olmak.
31İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiPsikolojiPsikolojiDr.Öğr. Üyesi/Doç.
Dr.
1Doktorasını Sosyal Psikoloji alanında yapmış olmak. Uzmanlık alanının yanı sıra istatistik ve araştırma yöntemleri konusunda ders verebilecek yeterliliğe sahip olmak. Kurumun ulusal ve uluslararası yayın ve proje profilini yükseltme potansiyeline sahip olmak.
32İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiPsikolojiPsikolojiDr.Öğr. Üyesi/Doç.
Dr.
1Doktorasını Bilişsel Psikoloji alanında tamamlamış olmak. Uzmanlık alanının yanı sıra istatistik ve araştırma yöntemleri konusunda ders verebilecek yeterliliğe sahip olmak. Kurumun ulusal ve uluslararası yayın ve proje profilini yükseltme potansiyeline sahip olmak.
33İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiEkonomi ve FinansEkonomi ve FinansProf. Dr.1Doktora derecesini “İktisat” alanında almış olmak. Doçentlik derecesini “Makro İktisat” alanında almış olmak. Social Science Citation Index'te taranan dergilerde makro iktisat veya finans alanında yayınlanmış makalesi bulunmak. Uluslararası projede
görev almış olmak.
34İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiYönetim Bilişim SistemleriYönetim Bilişim SistemleriProf. Dr.1Bilişim Sistemleri alanında Doktorasını tamamlamış ve Yönetim Bilişim Sistemleri alanında Doçentlik derecesi almış olmak; Dijital dönüşüm, büyük ölçekli sistemler, KOBİler için bilişim stratejileri konularında uluslararası yayınlar ve projeler üretmiş olmak. Scopus dizinince taranan dergilerde akademik yayınlara sahip olmak.
35İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiYönetim Bilişim SistemleriYönetim Bilişim SistemleriDr. Öğr. Üyesi1Bilişim Sistemleri, Endüstri Mühendisliği veya İşletme alanında Doktorasını tamamlamış olmak; Dijital dönüşüm veya İşletmeler için akıllı uygulamalar konusularında yayın veya proje önerilerine sahip olmak. Uluslararası kongrelerde sunum yapmış olmak.
36İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiMütercim ve TercümanlıkMütercim ve TercümanlıkProf. Dr.1Çeviribilim veya İngilizce Mütercim-Tercümanlık alanında doçentliğini almış olmak.
37İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiMütercim ve Tercümanlık BölümüMütercim ve Tercümanlık BölümüDr. Öğr. Üyesi1Çeviribilim, Filoloji, İngilizce Mütercim-Tercümanlık veya ilgili alanda doktora yapmış olmak.
38İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiTurizm RehberliğiTurizm RehberliğiDr. Öğr. Üyesi3İşletme, İletişim, Halkla İlişkiler,Turizm Rehberliği veya Sanat Tarihi alanlarından birinde doktora programından mezun olmak. Turizm rehberliği, turizm pazarlaması, turizm iletişimi veya sanat tarihi gibi alanlarda ders verebilecek ve bu alanlarda uluslararası yayınlar ve projeler üretmiş olmak. Scopus dizinince taranan dergilerde akademik yayınlara sahip olmak.
39İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiTurizm İşletmeciliğiTurizm İşletmeciliğiDr. Öğr. Üyesi3İşletme, İktisat, endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği veya Turizm İşletmeciliği alanlarından birinde doktora programından mezun olmak. Turizm Rekreasyon Yönetimi, Turizm ekonomisi, turizm pazarlaması, turizm planlaması, turizmde çevre yönetimi gibi alanlarda ders verebilecek ve bu alanlarda uluslararası yayınlar ve projeler üretmiş olmak. Scopus dizinince taranan dergilerde akademik yayınlara sahip olmak.
40İletişim FakültesiGrafik TasarımıGrafik TasarımıDr. Öğr. Üyesi3Grafik Tasarımı, Görsel Tasarım, Grafik, Etkileşim Tasarımı veya ilgili alanda doktora-sanatta yeterliliğini almış olmak.
41Mimarlık ve Tasarım Fakültesiİç Mimarlık ve Çevre Tasarımıİç Mimarlık ve Çevre TasarımıDr.Öğr. Üyesi/Doç.
Dr.
1İç Mimarlık/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ya da Mimarlık alanlarından lisans, doktora ve doçentlik derecelerine sahip olmak, Yapı/Yapı Malzemeleri konusunda uzman; İçmimarlık Stüdyosu Yapı/Yapı
Malzemeleri derslerinde görev alabilir olmak.
42Mimarlık ve Tasarım Fakültesiİç Mimarlık ve Çevre Tasarımıİç Mimarlık ve Çevre TasarımıDr.Öğr. Üyesi/Doç.
Dr.
1İç Mimarlık/İç Mimarlık ve Çevre Tasarım yada Mimarlık alanlarından lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak, İçmimarlık/Mimarlık/Tasarım Tarihi ve Koruma, Restorasyon konularında ders
verebilir olmak.
43Mimarlık ve Tasarım Fakültesiİç Mimarlık ve Çevre Tasarımıİç Mimarlık ve Çevre TasarımıDr.Öğr. Üyesi/Doç.
Dr.
1İç Mimarlık/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ya da Mimarlık alanlarından lisans, doktora ve doçentlik derecelerine sahip Yapı Fiziği konusunda uzman; İçmimarlık Stüdyosu, Yapı Fiziği derslerinde görev
alabilir olmak.
44Mimarlık ve Tasarım Fakültesiİç Mimarlık ve Çevre Tasarımıİç Mimarlık ve Çevre TasarımıDoç. Dr.1Mimarlık alanlarından lisans, doktora ve doçentlik derecelerine sahip, İçmimarlık /Mimarlıkta Bilişim konusunda uzman; İçmimarlık Stüdyosu ve İçmimarlık
/Mimarlıkta Bilişim derslerinde görev alabilir olmak.
45Mimarlık ve Tasarım FakültesiMimarlıkMimarlıkProf. Dr.1Mimarlık lisans derecesine sahip olmak, Mimari Tasarım alanında doçentliğini almış olmak, temel tasarım stüdyosunda ders verebilecek, mimari tasarım, kuram ve eleştiri alanlarında lisans ve yüksek lisans düzeyinde
ders verebilir olmak.
46Mimarlık ve Tasarım FakültesiMimarlıkMimarlıkDoç. Dr.1Mimarlık lisans derecesine sahip olmak, Mimari Tasarım alanında doçentliğini almış olmak, mimari proje stüdyosu yürütebilir, tasarım ve bilişim konularında lisans ve
yüksek lisans düzeyinde ders verebilir olmak.
47Mimarlık ve Tasarım FakültesiMimarlıkMimarlıkDoç. Dr.1Mimarlık tarihi alanında doçentliğini almış olmak, Mimarlık tarihi lisans ve yüksek lisans derslerini verebilir
olmak.
48Mimarlık ve Tasarım FakültesiMimarlıkMimarlıkDr. Öğr. Üyesi1Mimarlık lisans derecesine sahip olmak, Mimari Tasarım
alanında doktora derecesine sahip olmak, mimari proje ve temsil alanlarında ders verebilir olmak.
49Mimarlık ve Tasarım FakültesiTekstil ve Moda TasarımıTekstil ve Moda TasarımıDr. Öğr. Üyesi3Tekstil ve Moda Tasarımı, Moda Tasarımı, Sanat ve
Tasarım, Tekstil Tasarımı, Tekstil Mühendisliği veya ilgili alanda doktora-sanatta yeterliliğini almış olmak.
50Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiBilgi Güvenliği TeknolojisiBilgi Güvenliği TeknolojisiProf. Dr. / Doç. Dr.1Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya ilgili alanda doktora veya doçentliğini almış olmak. Bilgi güvenliği ve kriptoloji, bilişim ve teknoloji hukuku veya bilgi sistemleri konularında akademik çalışmalar yapmış
olmak.
51Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiBilgi Güvenliği TeknolojisiBilgi Güvenliği TeknolojisiDr. Öğr. Üyesi3Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya ilgili alanda doktora yapmış olmak. Bilgi güvenliği ve kriptoloji, bilişim ve teknoloji hukuku veya bilgi sistemleri
konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
52Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiYapay Zekâ ve Veri Mühendisliği Veri
Mühendisliği
Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği Veri
Mühendisliği
Prof. Dr. / Doç. Dr.1Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya ilgili alanda doçentliğini almış olmak. Makine öğrenmesi, bilgisayarla görü veya veri analitiği konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
53Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiYapay Zekâ ve Veri Mühendisliği Veri MühendisliğiYapay Zekâ ve Veri Mühendisliği Veri MühendisliğiDr. Öğr. Üyesi3Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya ilgili alanda doktora yapmış olmak. Makine öğrenmesi, bilgisayarla görü veya veri analitiği konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
54Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiTarımsal Genetik MühendisliğiTarımsal Genetik MühendisliğiDr. Öğr. Üyesi3Tarla Bitkileri Genetiği, Tarımsal Biyoteknoloji, Bitkisel Biyoteknoloji, Bitkisel Biyomühendislik veya ilgili alanda
doktora yapmış olmak.
55Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiBulut Bilişim MühendisliğiBulut Bilişim MühendisliğiProf. Dr. / Doç. Dr.1Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya ilgili alanda doçentliğini almış
olmak.
56Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiBulut Bilişim MühendisliğiBulut Bilişim MühendisliğiDr. Öğr. Üyesi3Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği,
Yazılım Mühendisliği veya ilgili alanda doktora yapmış olmak.
57Meslek YüksekokuluPazarlama ve ReklamcılıkPazarlamaProf. Dr.1Pazarlama alanında doçentliğini almış olmak, Tüketici davranışları,marka yönetimi alanlarında çalışmalar
yapmış olmak.
58Meslek YüksekokuluPazarlama ve ReklamcılıkPazarlamaDr. Öğr. Üyesi1Doktorasını İşletme veya Pazarlama alanında yapmış olmak, doktoa tezini inovasyon alanında yazmış olmak, pazarlama, marka konularında çalışmaları bulunmak, uluslararası kabul görmüş dergilerde yayın (makale,
kitap bölümü) yapmış olmak.
59Meslek YüksekokuluDış TicaretDış TicaretDr. Öğr. Üyesi1Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında doktorasını tamamlamış, Küresel İlişkiler, Ekonomik Politika ve Dış Politika Stratejileri alanlarında çalışmalar yürütmüş olmak, Dış Politika ve Ekonomi Politikaları alanında ders verebilecek olmak. Uluslararası kabul
görmüş makale veya kitap bölümü yapmış olmak.
60Meslek YüksekokuluBilgisayar TeknolojileriBilgisayar ProgramcılığıDr. Öğr. Üyesi1Bilgisayar mühendisligi alaninda doktora yapmis olmak. Görüntü isleme ve artirilmis gerçeklik alaninda çalismalar yapmis olmak.
61Meslek YüksekokuluDış TicaretDış TicaretDr. Öğr. Üyesi1Avrupa Birliği alanında doktorasını tamamlamış, Avrupa çalışmaları, uluslararası ekonomik bütünleşme, sosyo- ekonomik alanlarında çalışmalar yürütmüş olmak, AB ortak (gümrük birliği, tek pazar, dış ticaret) politikaları
alanında ders verebilecek olmak.
62Yabancı Diller YüksekokuluYabancı DillerYabancı DillerDr. Öğr. Üyesi1İngilizce Öğretmenliği alanında Doktorasını tamamlamış
olmak.
63Eczacılık FakültesiEczacılık TeknolojisiFarmasotik TeknolojiProf. Dr. / Doç. Dr. / Dr. Öğr. Üyesi11. Eczacılık Fakültesi mezunu olup, Doktorasını Farmasötik Teknoloji alanında yapmış olması. 2. Science Citation Index (SCI) veya Science Citation Index Expanded (SCIE)’te taranan Q1 ve Q2 kategorisindeki dergilerde ilk isim veya sorumlu yazar olarak en az 2 makalesinin olması 3. Tüm yayınlarının en az %50’sinin Q1 ve Q2 dergi kategorilerinde yer alması 4. Yürütücü veya Araştırmacı olarak tamamlanmış ve/veya devam eden TÜBİTAK, TÜSEB veya Avrupa Araştırma Konseyi (European Research Council-ERC) projesinin olması 5. AB çerçeve programları kapsamında yer alan projelerde koordinatör, yürütücü, veya araştırmacı olarak yer almış olması 6. TÜBİTAK, TÜSEB, TÜBA, BA vb. kurumlardan burs ya da başarı ödülü almış olmak 7. Doktora çalışmaları kapsamında alanı ile ilgili uluslararası nitelikte araştırma çalışmaları yapmış ve/veya yurtiçi doktoralı ise en az 1 yıl yurtdışında nitelikli araştırma çalışmalarında yer almış olması 8. Doktora sonrası bir üniversitede veya kamu araştırma merkezinde ekip lideri olarak çalışmış olmak veya bilimsel projelerde bağımsız akademik proje
yürütme tecrübesine sahip olması.
64Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriAnesteziyoloji ve ReanimasyonProf. Dr. / Doç. Dr. / Dr. Öğr. Üyesi4TIP FAKÜLTESİ ADAYLARINA ÖNCELİK KAZANDIRACAK BİLİMSEL KOŞULLAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR:
1. Adayın H indexi;
a. Dr.Öğr.Üyeleri için H index Kriteri 4
b. Doç. Dr.'lar için H index Kriteri 8
c. Prof. Dr.'lar için H index Kriteri 12 olmalıdır
(H index Webofknowledge.com adresinden SCI’ e göre bakılmalıdır) veya
2. TÜBİTAK, 7. Çerçeve, TÜBA, BA vb. kurumlardan burs ya da başarı ödülü almış olmak veya
3. BAU Tıp’ın öncelikle bilimsel üretim alanları olarak seçilmiş Nörobilim, Genetik, Kök Hücre ve Rejenaratif Tip, Mikrocerrahi Anatomisi, Kardiovasküler Tıp ve Anjiojenez alanlarında yayınları olmak veya
4. Öğrenci eğitimine özel katkı sağlamış olmak veya
5. Cerrahi ve Dahili branşlar için temel bilimlerle ortak; temel bilimciler için cerrahi ve dahili bilimlerle ortak çalışma yayınlamış olmak.
65Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriÇocuk CerrahisiProf. Dr. / Doç. Dr. / Dr. Öğr.
Üyesi
1
66Tıp FakültesiCerrahi Tıp
Bilimleri
Genel CerrahiProf. Dr.1
67Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumProf. Dr.1
68Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumDoç. Dr.1
69Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumProf. Dr. / Doç. Dr. / Dr. Öğr. Üyesi3
70Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKulak, Burun ve Boğaz HastalıklarıProf. Dr. / Doç. Dr. / Dr. Öğr.
Üyesi
2
71Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriOrtopedi ve TravmatolojiProf. Dr. / Doç. Dr. / Dr. Öğr.
Üyesi
1
72Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriTıbbi PatolojiProf. Dr. / Doç. Dr. / Dr. Öğr.
Üyesi
2
73Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriAcil TıpProf. Dr. / Doç. Dr. / Dr. Öğr.
Üyesi
2
74Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıProf. Dr. / Doç. Dr. / Dr. Öğr. Üyesi5
75Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik MikrobiyolojiProf. Dr. / Doç. Dr. / Dr. Öğr. Üyesi2
76Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıProf. Dr. / Doç. Dr. / Dr. Öğr. Üyesi2
77Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriNörolojiProf. Dr. / Doç. Dr. / Dr. Öğr. Üyesi2
78Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriNükleer TıpProf. Dr. / Doç. Dr. / Dr. Öğr.
Üyesi
1
79Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriRadyasyon OnkolojisiProf. Dr. / Doç. Dr. / Dr. Öğr.
Üyesi
1
80Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriRuh Sağlığı ve HastalıklarıProf. Dr. / Doç. Dr. / Dr. Öğr. Üyesi2
81Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriAnatomiProf. Dr. / Doç. Dr. / Dr. Öğr. Üyesi2
Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Gazi Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alım ilanıÖnceki Haber

Gazi Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Per...

Kastamonu Üniversitesi 81 Akademik Personel alıyorSonraki Haber

Kastamonu Üniversitesi 81 Akademik Perso...

Yorum Yazın

Nükleer Enerji Alanında Tematik Lise Kurulacak
TEKNOFEST 2023 Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması Ön Değerlendirme Raporu Sonuçları Açıklanmıştır!
TEKNOFEST 2023 Eğitim Teknolojileri Yarışması Ön Değerlendirme Rapor Sonuçları Açıklandı!
TEKNOFEST 2023 Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması Ön Tasarım Rapor Sonuçları Açıklandı!
TEKNOFEST 2023 Savaşan İHA Yarışması Ön Tasarım Rapor Sonuçları Açıklandı!
Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Zirvesi
Ulusal ve Uluslararası Proje Hazırlama Öğretmen Rehber Kitabı
Emeklilik ve Sosyal Güvenlik: Temel Vazgeçilmez Bir İnsan Hakkıdır
İlksan Kanser Sağlık Destek Yardımı 2023 Yılı Sigorta İhalesi Yapıldı
MEB’e Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı ile Şube Müdürlüğü Sınavı Talebimizi ilettik
Ukraynalı İstiklal Marşı'ını CİMER'e şikayet etti haberi yalan çıktı
Sözleşmeli öğretmenin görevine son verildi
Kamu Emekçileri Eğilim Yoklaması Araştırması
BASK’tan Cumhurbaşkanına İkramiye Mektubu
TEKNOFEST 2023 İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması
Meslek Liselerinden Tarihi Rekor
Öğretmenlik, Joker Mesleği Değildir!
Öğrenim durumunun mazeret tayini gerekçeleri arasından çıkarılmış olması kabul edilebilir değildir
Eminiz ki, birileri, geride bıraktığımız yıl da olduğu gibi, yine bir dahaki kariyer sınavına kadar dönüp ÖMK’ya bakmayacaklar
Sözleşmeli personellerin kadroya geçmesine dair kanun resmi gazetede yayınlandı