Erciyes Üniversitesi Sürekli İşçi alım ilanı

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Erciyes Üniversitesi Sürekli İşçi alım ilanı
Abone ol
Erciyes Üniversitesine bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (D) fıkrası ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Sürekli İşçi (Hayvan Bakıcısı)alınacaktır. Aranan şartlar ve sayılar aşağıda belirtilmiştir. Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Şartlara durumu uyan adayların, ilanın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde başvurularını esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilecektir.
KADRO UNVANAÇIK
KADRO SAYISI
CİNSİYETÖĞRENİM DURUMUYÖNTEMKAPSAM
SÜREKLİ İŞÇİ (HAYVAN BAKICISI)2ERKEKORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI ALANININ; VETERİNER SAĞLIK VE/VEYA HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ DALI MEZUNU OLMAK.NOTER KURASI VE SÖZLÜ SINAVTÜRKİYE GENELİ


A) AÇIKLAMALAR

1- 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yukarıda belirtilen tabloda belirtilen unvanlarda noter kurası ve akabinde yapılacak sözlü sınav yöntemiyle "sürekli işçi" alınacaktır.
2- Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
3- Sürekli İşçi (Hayvan Bakıcısı) mesleğine ilişkin başvuru listesinin, İŞKUR tarafından Erciyes Üniversitesine gönderilmesine müteakip Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’un gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle; açık iş sayısının dört katı, talep şartlarına uyan öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle de açık iş sayısının dört katı asıl aday ve aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan liste noter huzurunda kura ile belirlenecek olup, sözlü sınav sonucuna göre yerleştirme yapılacaktır.
4- Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Erciyes Üniversitesi web sayfasında (www.erciyes.edu.tr) ilan edilecektir
5- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5’inci maddesinde belirtilen "işe göndermede öncelikli olanlar" ibaresindeki hüküm mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.
6- Noter Kurası sonucuna göre yapılacak sözlü sınav sonucuna göre istihdam edilecek olan aday Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinde (Hayvan Hastanesinde) Hayvan Bakıcısı olarak çalıştırılacaktır.
7- İstihdam edilecek işçilerin ücreti brüt asgari ücret üzerinden ödenecektir.
8- Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.
9- Başvuran adaylar Erciyes Üniversitesinde diğer çalışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar.

B) GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
3- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
4- Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel (ruhsal ve fiziksel) sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
5- Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış, muaf veya tecilli olmak)
6- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. (Asıl ve yedek adayların belirlenmesini müteakip yapılacaktır.)

C) ÖZEL ŞARTLAR
1- Ortaöğretim Kurumlarının Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanının Veteriner Sağlık ve/veya Hayvan Yetiştiriciliği Dalı Mezunu Olmak
2- 18 yaşını doldurmuş 36 yaşından gün almamış olmak.
3- Cinsiyeti erkek olmak.
4- Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve/veya Fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak

D) KURA/SÖZLÜ SINAV TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
1- Kura işlemi 19/01/2023 tarihinde Perşembe günü saat 10.00’da Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Süleyman Çetinsaya Konferans Salonunda yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıca Erciyes Üniversitesi web sayfasından (www.erciyes.edu.tr) duyurulacaktır.
2- Sözlü Sınav tarihi ve yeri Erciyes Üniversitesi web sayfasında (www.erciyes.edu.tr) duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

E) ATAMA İŞLEMLERİ
1- Noter kurası/Sözlü Sınav ile atanmaya hak kazananlar için yapılan belge kontrolü sonucunda işe alınması uygun görülen asıl adaylar istenilen belgeleri şahsen belirtilen adres yer veya Kuruma teslim edecektir. Asıl adayların müracaat etmemesi durumunda yedek adayların isimleri Erciyes Üniversitesi web sayfasında (www.erciyes.edu.tr) duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Posta, kargo ve kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak hastalık vb. mazereti olan adaylar durumunu resmi olarak belgelendirmek şartıyla belgelerini noter vekâletiyle yakınları aracılığıyla teslim edebilecektir.

2- Adayların atama işlemi arşiv araştırması sonucuna göre yapılacaktır.
3- Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
4- Deneme süresi (deneme süresi iki aydır), bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.
5- İşe alım sürecindeki tüm duyurular Erciyes Üniversitesi web sayfasından (www.erciyes.edu.tr) duyurulacaktır. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

F) İLETİŞİM:
1- Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak, Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’nın aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bilgi alabileceklerdir. İletişim Kanalları (Tel: 0352 207 66 66 Dâhili: 10604-10616-10617)
(e-Posta: [email protected])
2- Telefon hatlarının yoğun olması durumunda e-posta ile bilgi talep edilmesi önerilmektedir.
3- Adres: Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Yenidoğan Mahallesi Turhan Baytop Sokak No: 1 38280 Talas/KAYSERİ

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
İzmir’de yılbaşında 6 bin polis görev başındaÖnceki Haber

İzmir’de yılbaşında 6 bin polis görev ba...

Bakan Soylu: “15 Temmuz öncesinde ve sonrasında en çok polis teşkilatı etkilendi”Sonraki Haber

Bakan Soylu: “15 Temmuz öncesinde ve son...

Yorum Yazın

Bu Yarıyıl Tatilinde İlk Kez Açılan Kış Okullarından 250 Bin Öğrenci Yararlandı
6 Şubat Pazartesi kar tatili verilen iller
Öğretmenlik, adanmışlıktır. Bu fotoğrafı başka yerde göremezsiniz
Hava koşulları nedeniyle görev yerlerine gidemeyecek öğretmenlerimizi idari izinli saymalıdır
Kadroya geçen sözleşmeli öğretmenler ne zaman özür durumu, il içi ve il dışı yer değiştirmelerine başvurabilecek?
Milli Eğitim Bakanlığı Yemek/Beslenme Hazırlama Ve Dağıtımı Kılavuzu Yayınladı
Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçiş işlemleri nasıl yapılacak?
DEVLETİN MÜLKÜ olan makamları, DEVRE MÜLK gibi görenler
Sendikal Hukuk Mücadelemiz kitabının dördüncüsü yayımlandı
Şeflerimizin sorunlarını biliyor ve çözümü noktasında her düzeyde kesintisiz gayretimizi sürdürüyoruz
"Şube Müdürlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri’ Çalıştayı gerçekleştirildi
İçişleri Bakanlığından eğitim öğretimin ikinci yarıyılı için genelge
TEKNOFEST İzmir Spotter Kule Başvuruları Başladı!
Liseler Arası İnsansız Hava Aracı Yarışması ve Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması başvuruları başladı
Rehber Kitap ve Öğrenme Senaryoları Hazırlandı
TEKNOFEST 2023 kapsamında düzenlenen Roket Yarışması
Cumhuriyetimizin 100. Yılında TEKNOFEST Coşkusu 3’e Katlanıyor!
Engelli Kamu Görevlilerinin Talepleri Bakan Yanık’a İletildi
Düşen Enflasyon Değil, Alım Gücümüzdür!
Mücadelemiz sonucu 50/d sorunu çözüldü