Harran Üniversitesi Araştırma Görevlisi, Öğretim Üyesi alıyor

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Harran Üniversitesi Araştırma Görevlisi, Öğretim Üyesi alıyor
Abone ol
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. ve 50/d maddesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı akademik birimlerinin anabilim dallarına ve programlarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

A) GENEL ŞARTLAR:
1)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2)ALES’ten en az 70 puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilecektir.
3)Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.
4)Ön Değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu eşdeğerlilik tablosuna göre değerlendirilecektir.

B) ÖZEL ŞARTLAR:
1) (Değişik:RG-3/10/2019-30907) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
2) (Değişik:RG-3/3/2022-31767) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

C) MUAFİYET:
1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, (Değişik ibare:RG-3/3/2022-31767) 7 nci maddenin dördüncü v e beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2)Meslek Yüksekokullarının, bu yönetmeliğin 6. maddesinin 4. fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

D) DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR:
1)Başvurular, ilan edilen kadro hangi birime ait ise o birime yapılmalıdır. Yanlış birime yapılan ve bu ilandaki birden fazla kadroya yapılan başvuruların hiçbiri geçerli sayılmayacaktır.
2)Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak (https://ilan.harran.edu.tr) adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3)Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartları taşımayan, eksik ve okunamayan bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
(Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.)
4)İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı bilgi/belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvurusu geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları
yapılmış ise iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Gerekirse ilgililer hakkında yasal işlemler yapılacaktır.
5)Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
6)Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonrası yapılan nihai değerlendirme sonuçları Üniversitemizin www.harran.edu.tr internet adresinde ilan edilecektir.
7)Üniversitemizin web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup ayrıca
tebligat yapılmayacaktır.

E) BAŞVURULARDA İSTENİLEN BELGELER:
1)Başvuru Formu (Gerekli evraklar bölümünden temin edilecektir.)
2)Özgeçmiş
3)Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4)Vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olmalı)
5)Güncel Sabıka Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge de kabul edilir)
6)Erkek adaylar için güncel askerlik durum belgesi (Askerlik Şubelerinden veya e-Devlet üzerinden alınacak karekodlu belge)
7)Yabancı dil sınav belgesi (Yabancı dil şartı aranan kadrolar için eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınava ait doğrulama kodunu gösterir sonuç belgesi)
8)ALES sonuç belgesi (doğrulama kodlu internet çıktısı) ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl için geçerlidir.
9)Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu çıktısı
10)Lisans transkriptinin aslı veya noter onaylı sureti veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu çıktısı
11)Yüksek lisans veya doktora öğrenci belgesi istenen kadrolar için söz konusu belgenin aslı veya noter onaylı sureti veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu çıktısı
12)Tezli yüksek lisans mezuniyeti istenen kadrolar için söz konusu belgenin aslı veya noter onaylı sureti veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu çıktısı 13)Dış ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar diplomalarının
denkliğinin YÖK Başkanlığınca onaylandığını gösterir belge verecektir.
14)İlgili Kurum Onaylı hizmet belgesi (Halen bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar verecektir.)
15)Tam Teşekküllü Sağlık Kurulu Raporu (Yazılı sınavı kazanıp ataması açıktan yapılacak adaylardan atama sırasında istenecektir.)

SINAV TAKVİMİ:
1)İlk Başvuru Tarihi : 30 Kasım 2022
2)Son Başvuru Tarihi : 14 Aralık 2022
3)Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 21 Aralık 2022
4)Giriş Sınavı Tarihi : 27 Aralık 2022
5)Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 29 Aralık 2022
6)Başvuru Adresi : https://ilan.harran.edu.tr/
7)Sonuçların ilan adresi : www.harran.edu.tr

 

S.NOBİRİMİUNVANDER.ADETALES PUANI
(En az)
YAB. DİL PUANI
(En az)
ÖZEL ŞARTLAR
1Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi ABDArş. Gör.417050Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı lisans mezunu olmak ve Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. (2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama
yapılacaktır.)
2Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Genetik ABD
Arş. Gör.417050Moleküler Biyoloji ve Genetik veya Biyoloji Bölümü lisans mezunu olmak ve Moleküler Biyoloji veya Genetik Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. (2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama
yapılacaktır.)
3Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü
Radyo-Televizyon ve Sinema ABD
Öğr. Gör.517050İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema veya Gazetecilik Bölümü lisans mezunu olmak ve İletişim Bilimleri alanında tezli yüksek lisans
yapmış olmak
4İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü
Kur'anı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi
ABD
Öğr. Gör.517050İlahiyat/İslami İlimler Fakültesi lisans mezunu olmak ve Temel İslam Bilimleri alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve Hafızlık
belgesine sahip olmak.
5Rektörlük (HÜBTAM'da görevlendirilmek
üzere)
Öğr. Gör.417050Gıda Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Gıda Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası süperkritik CO2 ekstraksiyon cihazı, LC-MS, HPLC, GC-MS Spektrometre cihazlarının kullanımı ile ilgili eğitim sertifikasına
sahip olmak
6Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü Sağlık
Turizmi İşletmeciliği PRG
Öğr. Gör.5170MuafFakültelerin İşletme veya Turizm İşletmeciliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Turizm İşletmeciliği anabilim dalında tezli yüksek lisans
yapmış olmak
 TOPLAM 6 

 

1-Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak (https://ilan.harran.edu.tr) adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2-Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.)
3-Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerini, özgeçmişlerini, yabancı dil belgesini, diplomalarının tasdikli örneğini, nüfus cüzdanı fotokopisini, askerlik durum belgesini, Doçentlik Belgesini, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini, adli sicil belgesini, açıktan atanacak adaylar Sağlık Kurulu Raporunu (atama esnasında istenecektir.), Puanlama ve Değerlendirme Çizelgesini (Ek-1),
Açıklayıcı Örnek Formu (puanlanmış şekliyle) (Ek-2), online olarak (https://ilan.harran.edu.tr) adresine yüklemeleri gerekmektedir.
4-Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerini, özgeçmişlerini, yabancı dil belgesini, diplomalarının tasdikli örneğini, nüfus cüzdanı fotokopisini, askerlik durum belgesini, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini, adli sicil belgesini, açıktan atanacak adaylar Sağlık Kurulu Raporunu (atama esnasında istenecektir.), Puanlama ve Değerlendirme Çizelgesini (Ek-1), Açıklayıcı Örnek Formu
(puanlanmış şekliyle) (Ek-2), online olarak (https://ilan.harran.edu.tr) adresine yüklemeleri gerekmektedir.
5-Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise ilgili birime hitaben yazacakları başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim ve anabilim dalı ile ilanın açıklama kısmında ifade edilen şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını belirtmeleri ve bunları belgelendirmeleri gerekmektedir.
6-Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve/veya iptal edilecektir. Sadece bir kadroya başvuru yapılabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayın tüm başvuruları iptal edilir.
7-Yabancı ülkelerden alınan lisans ve yüksek lisans diplomalarının YÖK Başkanlığınca doktora ve doçentlik belgelerinin Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması ve bu
durumun belgelendirilmesi gerekmektedir.
8-Lisans, Yüksek Lisans, Doktora veya Uzmanlık Belgesi ve Doçentlik Belgesinin noter veya resmi kurumlarca onaylanmış olması gerekir. E-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr)
alınan kare kodlu çıktılı öğrenim belgeleri geçerlidir.
9-2547 sayılı Kanunun Ek 38’inci maddesi uyarınca belirlenen %30’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
10-Müracaat edecek adayların Üniversitemiz “Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”’nde belirtilen şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.
11- Profesör ünvanı alanlar Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına, Doçent ünvanı alanlar da Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapamazlar, aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılacaktır.
12- Yukarıda verilen bilgiler dışında Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Daire Başkanlığının 0 414 – 318 3026 nolu telefonundan, doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Dekanlık veya Yüksekokul Müdürlüklerinin ilgili telefonlarından bilgi edinilebilir.

 

FAKÜLTE /
YÜKSEKOKUL / MYO Anabilim Dalı / Program
ProfesörDoçentDr. Öğr. Üyesiİlan Şartları
DerAdetDerAdetDerAdet
        
Eczacılık Fakültesi       
Farmasötik Teknoloji    51İlgili alanda doktora yapmış olmak
Fen Edebiyat Fakültesi       
Genetik11    Doçentlik ünvanını Biyoloji/Genetik alanında almış olmak
Topoloji  21  Doçentlik ünvanını Matematik bilim alanında almış olmak Topoloji alanında çalışmalar
yapmış olmak
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi       
İstatistik  11  Doçentlik ünvanını Ekonometri alanında almış
olmak
Yönetim ve Organizasyon  11  Doçentlik ünvanını Organizasyon alanında almış
olmak
Mali İktisat    11Maliye alanında doktora yapmış olmak
İlahiyat Fakültesi       
Tefsir11    Doçentlik ünvanını Temel İslam Bilimleri alanında almış olmak
İslam Hukuku  11  Doçentlik ünvanını Temel İslam Bilimleri alanında almış ve İslam Hukuku alanında çalışmalar
yapmış olmak.
Halfeti Meslek Yüksekokulu       
Aşçılık    31Turizm İşletmeciliği alanında doktora yapmış
olmak. Coğrafi işaretli ürünler konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Hilvan Meslek Yüksekokulu       
İnşaat Teknolojisi    11İnşaat Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak ve Hidrolik alanında çalışmalar yapmış
olmak
Mühendislik Fakültesi       
Yapı11    Doçentlik ünvanını İnşaat Mühendisliği alanında almış olmak, yapı malzemeleri konusunda
çalışmalar yapmış olmak.
Çevre Teknolojisi  11  Doçentlik ünvanını Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak, Çevre Biyoteknolojisi konularında çalışmalar yapmış
olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi       
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Hemşireliği
11    Doçentlik ünvanını Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Hemşireliği alanında almış olmak
Beslenme ve Diyetetik    11Beslenme ve Diyetetik veya Tıbbi Biyokimya alanında doktora yapmış olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu       
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri    31Fizik alanında doktora yapmış olmak, Biyomoleküler Modelleme alanında çalışmalar yapmış olmak
Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesi       
Uluslararası Ticaret ve Lojistik    41Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme alanında
doktora yapmış olmak
Tıp Fakültesi       
Üroloji  11  Doçentlik ünvanını Üroloji alanında almış olmak
Kardiyoloji11    Doçentlik ünvanını Kardiyoloji alanında almış olmak
Anesteziyoloji11    Doçentlik ünvanını Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında almış olmak
Anesteziyoloji  11  Doçentlik ünvanını Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında almış olmak
Beyin ve Sinir Cerrahisi11    Doçentlik ünvanını Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında almış olmak
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları    11Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında Tıpta Uzmanlık yapmış olmak (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yan Dal Uzmanlığı yapmış olmak tercih sebebidir)
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu       
Turist Rehberliği    21Turizm İşletmeciliği alanında doktora yapmış olmak, ilgili alanda çalışmalar yapmış olmak.
Veteriner Fakültesi       
Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi11    Doçentlik ünvanını Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi alanında almış olmak
Veterinerlik Patolojisi11    Doçentlik ünvanını Veterinerlik Patolojisi alanında
almış olmak
Viranşehir Sağlık Yüksekokulu       
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği    11Hemşirelik alanında doktora yapmış olmak ve Tip 1 Diyabetli çocuklar ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Ziraat Fakültesi       
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme11    Doçentlik ünvanını Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
alanında almış olmak
Tarımsal Yapılar ve Sulama11    Doçentlik ünvanını Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında almış olmak
Biyometri ve Genetik    31Zootekni alanında doktora yapmış olmak ve çok değişkenliistatistik alanında çalışmalar yapmış
olmak
        
TOPLAM 11 7 11 
Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Sözleşmeli personel alım ilanıÖnceki Haber

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörl...

Sinop Üniversitesi 49 Öğretim Üyesi alıyorSonraki Haber

Sinop Üniversitesi 49 Öğretim Üyesi alıy...

Yorum Yazın

Nükleer Enerji Alanında Tematik Lise Kurulacak
TEKNOFEST 2023 Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması Ön Değerlendirme Raporu Sonuçları Açıklanmıştır!
TEKNOFEST 2023 Eğitim Teknolojileri Yarışması Ön Değerlendirme Rapor Sonuçları Açıklandı!
TEKNOFEST 2023 Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması Ön Tasarım Rapor Sonuçları Açıklandı!
TEKNOFEST 2023 Savaşan İHA Yarışması Ön Tasarım Rapor Sonuçları Açıklandı!
Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Zirvesi
Ulusal ve Uluslararası Proje Hazırlama Öğretmen Rehber Kitabı
Emeklilik ve Sosyal Güvenlik: Temel Vazgeçilmez Bir İnsan Hakkıdır
İlksan Kanser Sağlık Destek Yardımı 2023 Yılı Sigorta İhalesi Yapıldı
MEB’e Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı ile Şube Müdürlüğü Sınavı Talebimizi ilettik
Ukraynalı İstiklal Marşı'ını CİMER'e şikayet etti haberi yalan çıktı
Sözleşmeli öğretmenin görevine son verildi
Kamu Emekçileri Eğilim Yoklaması Araştırması
BASK’tan Cumhurbaşkanına İkramiye Mektubu
TEKNOFEST 2023 İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması
Meslek Liselerinden Tarihi Rekor
Öğretmenlik, Joker Mesleği Değildir!
Öğrenim durumunun mazeret tayini gerekçeleri arasından çıkarılmış olması kabul edilebilir değildir
Eminiz ki, birileri, geride bıraktığımız yıl da olduğu gibi, yine bir dahaki kariyer sınavına kadar dönüp ÖMK’ya bakmayacaklar
Sözleşmeli personellerin kadroya geçmesine dair kanun resmi gazetede yayınlandı