Kapadokya Üniversitesi 5 Öğretim Üyesi/ 12 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Kapadokya Üniversitesi 5 Öğretim Üyesi/ 12 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor
Abone ol
Üniversitemizin çeşitli bölümlerinde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla üniversitemiz web sitesinde belirtilen evrakları süresi içerisinde Üniversite Meydanı, No: 2, Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir’de bulunan Üniversitemiz rektörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde,adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişi bundan doğan bir hak iddia edemez.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içerisinde yapılmayan, posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Bir kişi birden fazla kadroya başvuramaz.

Profesör kadrosu için gerekli belgeler;
1. Başvuru formu (indirmek için tıklayınız).
2. YÖK formatında özgeçmiş.
3. Yayın listesi.
4. 2 adet vesikalık fotoğraf (Fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır.)
5. T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği.
6. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış doçentlik belgesi.
7. Yönettiği lisansüstü çalışmalar.
8. Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar veya daha önce çalışmış olanların alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü.
9. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 6 adet CD kaydı.

Doktor öğretim üyesi kadrosu için gerekli belgeler;
1. Başvuru formu (indirmek için tıklayınız).
2. YÖK formatında özgeçmiş.
3. Yayın listesi.
4. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi.
5. T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği.
6.2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır).
7. Erkek adaylar askerlik belgelerinin tasdikli örneğini.
8. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD kaydı
 

Fakülte/Enstitü/ YüksekokulBölüm/ProgramKadro
Unvanı
Özel ŞartlarKadro
Sayısı
Sağlık Bilimleri
Yüksekokulu
Fizyoterapi ve RehabilitasyonProfesörDoçentliğini Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında almış olmak.1
Sağlık Bilimleri
Yüksekokulu
Çocuk GelişimiDoçentDoçentliğini Eğitim Psikolojisi alanında almış olmak.1
Uygulamalı Bilimler YüksekokuluGastronomi ve
Mutfak Sanatları
Dr. Öğr.
Üyesi
Doktora derecesini Gıda Mühendisliği alanında almış olmak. Bir Yükseköğretim kurumunda en az iki yıl ders vermiş olmak.1
Diş Hekimliği
Fakültesi
Temel Tıp
Bilimleri
Dr. Öğr.
Üyesi
Tıp Fakültesi mezunu olmak.
Uzmanlığını Patoloji alanında almış olmak.
1
Diş Hekimliği
Fakültesi
Temel Tıp
Bilimleri
Dr. Öğr.
Üyesi
Tıp Fakültesi mezunu olmak.
Uzmanlığını Biyokimya alanında almış olmak.
1

 

Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Bir kişi birden fazla kadroya başvuramaz.

Sınav Takvimi:
İlk Başvuru Tarihi : 04.11.2022
Son Başvuru Tarihi : 18.11.2022
Ön Değerlendirme Tarihi : 19.11.2022
Sınav Tarihi : 21.11.2022
Sonuç Açıklama Tarihi : 22.11.2022
Posta Adresi: Kapadokya Üniversitesi, 50420, Mustafapaşa-Ürgüp/Nevşehir

Öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi kadrosu için gerekli belgeler;
1. Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi)
2. Başvuru formu (indirmek için tıklayınız),
3. ALES sonuç belgesi,
4. ALES muafiyeti için görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı,
5. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavından ve/veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge,
6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
7. Özgeçmiş,
8. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
9. Lisans/Lisansüstü Mezuniyet Belgeleri (onaylı belge veya e-Devlet üzerinden alınabilir),
10. Lisans not dökümü (onaylı belge),
11. Son altı ayda çekilmiş 2 adet fotoğraf,
12. Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge veya e-Devlet üzerinden alınabilir)
13. Lisans mezunlarının alanları ile ilgili 2 (iki) yıl iş tecrübesi olduğunu gösterir belge (tecrübe şartı aranan kadrolar için Lisans mezuniyet sonrası, çalışılan iş ile ilgili SGK’dan alınacak onaylı hizmet dökümü eklenmesi gerekmektedir. Belirtilen süreyi tamamlamaması halinde başvuru kabul edilmeyecektir.),
14. Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı (e-Devlet üzerinden alınabilir. Arşiv kayıtlı olmayan belgelerde başvuru kabul edilmeyecektir.)

NOT:
• e-Devlet üzerinden temin edilemeyen mezuniyet belgeleri, transkript ve askerlik belgelerinin aslı veya resmi kurumlarca onaylı suretleri ve yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin onaylı örneği olması gerekmektedir.
• Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldıysa iptal edilecektir. Başvuruda bulunan aday bu şartı kabul etmiş sayılır.
• Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları üniversitemiz web sitesinde (www.kapadokya.edu.tr) yayınlanacak olup aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
• Sınavlar Mustafapaşa Yerleşkesinde yapılacaktır.
• Adaylar tek bir kadro ilanına başvuruda bulunabilirler. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır (Birden fazla kadro ilanı olması durumunda)
• Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar belirtilen adrese ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvurular Mustafapaşa yerleşkesine yapılacaktır.
İletişim: [email protected]
 

Fakülte/Enstitü/
Yüksekokul
Bölüm/
Program
Kadro
Unvanı
Özel ŞartlarKadro
Sayısı
AlesYDS
Kapadokya Meslek YüksekokuluAnesteziÖğr.
Gör.
Hemşirelik lisans mezunu olmak. Sağlık alanında yüksek lisans yapmış olmak.170-
Kapadokya Meslek YüksekokuluAşçılıkÖğr.
Gör.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans mezunu olmak. Aynı alanda yüksek lisans yapmış olmak. Lisans mezuniyeti sonrası en az 2 yıl iş tecrübesi bulunmak.1Muaf-
Kapadokya Meslek YüksekokuluBilgisayar
Programcılığı
Öğr.
Gör.
Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik Elektronik Mühendisliği programlarının birinden lisans mezunu olmak.
İlgili alanda doktora yapıyor olmak.
170-
Kapadokya Meslek YüksekokuluPatoloji Laboratuvar TeknikleriÖğr.
Gör.
Biyoloji lisans mezunu olmak. Alanında yüksek lisans yapmış olmak.
Lisans mezuniyeti sonrası en az 10 yıl laboratuvar tecrübesi bulunmak.
170-
Sağlık Bilimleri
Yüksekokulu
OdyolojiArş.
Gör.
Odyoloji lisans mezunu olmak. Dil ve Konuşma Terapisi, Odyoloji, Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları veya Odyoloji ve Konuşma Ses Bozuklukları alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.17050
Uygulamalı Bilimler YüksekokuluHavacılık
Yönetimi
Arş.
Gör.
Havacılık Yönetimi lisans mezunu olmak. Yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.17050
Kapadokya Meslek YüksekokuluSivil Havacılık Kabin HizmetleriÖğr.
Gör.
Lisans mezunu olmak. Lisans mezuniyeti sonrası havacılık alanında en az 5 yıl deneyimi bulunmak.1Muaf-
Kapadokya Meslek YüksekokuluUçak TeknolojisiÖğr.
Gör.
Havacılık Elektrik Elektroniği lisans mezunu olmak. Alanında yüksek lisans yapmış olmak. Bir yükseköğretim kurumunda en az bir yıl ders vermiş olmak.170-
Kapadokya Meslek YüksekokuluSivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce)Öğr.
Gör.
İngiliz Dili Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim -Tercümanlık, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği bölümlerinden birinde lisans mezunu olmak.
Tezli yüksek lisans yapmış olmak.
37090
Kapadokya Meslek YüksekokuluSivil Havacılık Kabin HizmetleriÖğr.
Gör.
İngiliz Dili Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim -Tercümanlık, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği bölümlerinden birinde lisans mezunu olmak.
Tezli yüksek lisans yapmış olmak.
17090
Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Lahey Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter AlınacakÖnceki Haber

Lahey Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekrete...

Fırat Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanıSonraki Haber

Fırat Üniversitesi Öğretim üyesi alım il...

Yorum Yazın

24 Eylül Pazar önemli gündem başlıkları
60 saniyede bugün
"100. Yılında Cumhuriyet" Konulu Resim, Şiir Ve Kompozisyon Yarışması
Değerli Öğretmenler! Önlük İçin Beden Ölçüleri Vermemeli, Tek Tip Kıyafet Dayatmasını Kabul Etmemeliyiz!
Memur Zamları, Hedef Enflasyonun Altında Kaldı. Enflasyon Farkı Zam Değildir, Refah Payı Verilmelidir
Anadolu Meslek Programlarında Alana Geçiş İşlemleri
MEB’den Personelin Maaşla Ödüllendirilmesi Sürecinde Adaletsizliklerin Giderilmesini Talep Ettik
Mülakat Sürecinde Karşılaşacak Hatalar
Evdeki Bulgurdan Olmayalım!
Bakan Yusuf Tekin'den Yeni Mülakat Açıklaması
Bakan Tekin Eğitim Gündemini Değerlendirdi
Yusuf Tekin'den kariyer sınavı açıklaması
MEB’den Türkçe kararı
23 Eylül Cumartesi önemli gündem başlıkları
60 saniyede bugün
Öğretici: Sayıştay Raporuna Göre Pansiyonlu Okullarda Yeterince Güvenlik Ve Sağlık Tedbirleri Yok!
Kariyer basamakları yazılı sınavında başvuru ücreti alınmamalıdır
Hiçbir Eğitim Emekçimizi, Sendika Temsilcimizi Asılsız İddialara Kurban Etmeyiz! Ettirmeyiz!
"Türkçe Öğretiminde İyi Uygulamalar Konferansı Bildiri Kitabı" Yayımlandı
MEB, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile (TFF) arasında Futbol Gelişim Projesi İş Birliği Protokolü imzalandı.