Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 553 kadroya akademik personel alımı yapacak

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 553 kadroya akademik personel alımı yapacak
Abone ol
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolara uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup başvuracak adayların “Başlıca Araştırma Eseri” ile birlikte başvurusunu aşağıda belirtilen açıklamaya göre ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde online olarak yapmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup başvuracak adayların başvurusunu aşağıda belirtilen açıklamaya göre ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde online olarak yapmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların başvurusunu aşağıda belirtilen açıklamaya göre ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde online olarak yapmaları gerekmektedir.

Öğretim Üyesi Kadroları için Başvuru Şekli, Diğer Açıklamalar ve Önemli Hususlar

1- Adaylar başvurularını, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde https://akbys.sbu.edu.tr adresi üzerinden Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Bilgi Yönetim Sistemini (AKBYS) kullanarak elektronik ortamda online olarak yapacaklardır. Başvuru sırasında başvuruya esas bilimsel faaliyetlerin yanısıra kimlik ve istenilen diğer onaylı belgelerin eksiksiz olarak sisteme okunaklı şekilde yüklenmesi gerekmektedir. Şahsen veya posta/kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2- Adaylar https://akbys.sbu.edu.tr adresinden seçecekleri giriş yöntemiyle sisteme giriş yaparak özgeçmiş ve bilimsel faaliyetleri ile diğer bilgi ve belgelerini sistem menülerini kullanarak sisteme yükledikten sonra atanmak istedikleri kadro için başvuru talebi oluşturacaklardır. Adayların başvuru talebi ile oluşturacakları Aday Özgeçmiş ve Bilimsel Faaliyet Dosyasını başvuru gönderme ve izleme menüsü üzerinden açık ilanda yer alan ilgili kadro ile ilişkilendirip başvuru gönder ikonu ile başvurusunu onay işlemi için göndermesi gerekmektedir. (Not: Herhangi bir ilana yapılmış olan başvuru aday tarafından olası hatalar için ilanın açık kaldığı süre içerisinde gerekçe belirtilerek geri çekilebilir ve tekrar onay işlemi için gönderilebilir.) Başvuran adayların Başvuru İçin Gerekli Belgeler sayfasında yer alan "Yayın Listesini içeren Akademik Özgeçmiş, Vesikalık Fotoğraf, Kimlik Belgesi (Ön ve arka yüz), Yabancı Dil Belgesi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/uzmanlık, Yan Dal Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi, Askerlik Durum Belgesi, (Erkek adaylar için), Hizmet Belgesi (Çalıştığı kurumdan alınan onaylı veya E-Devlet HİTAP Hizmet Dökümü), Yurtdışından alınmış diplomalar için Denklik Belgesi" belgelerini varsa arka yüzleri ile birlikte eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir.

3- Evrak incelemesi ilgili komisyonca adayın online başvuruda sisteme yüklediği belgeler üzerinden yapılacak olup başvuruya esas ve istenilen nitelikte olmayan belgelerin tespit edilmesi halinde adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

4- Başvuru sistemine gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecek olup yasal yollara başvurulacaktır.

5- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin istenen belgelere eklenmesi gerekmektedir.

6- Adaylar bu ilandaki başvuru şartlarını sağladığı sadece bir kadroya başvurabilecektir. Birden fazla kadroya başvuru yapmış olan adayların başvuruları iptal edilecektir.

7- Profesör, Doçent ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Doktor Öğretim Üyesi başvurularında başvuru sonrasındaki iş ve işlemler Rektörlük Personel Daire Başkanlığınca; diğer doktor öğretim üyesi kadrolarının iş ve işlemleri ise ilgili birimlerce yürütülecektir.

NOT:

1- Üniversitemiz kadrolarına atanan öğretim üyeleri ihtiyaç duyulması halinde Üniversitemizin diğer yurtiçi ve yurtdışı birimlerinde iki yıl süreyle görevlendirilebilir.

2- Ataması yapılan Üniversitemiz personeli iki yıl içinde başka bir kurum için muvafakat veya istifa talebinde bulunamaz.

3- Üniversitemiz gerekli gördüğü takdirde ilan süresi içeresinde ilanda yayınlanan herhangi bir kadroyu iptal etme veya ilan şartlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

4- Atanmaya hak kazanan adayların başvuru sırasında online olarak sisteme yüklemiş oldukları zorunlu belgelerin asıl suretlerini istenmesi halinde başvuru birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

 

SIRA NOBİRİMBÖLÜMANABİLİM DALIUNVANDRCARANAN ŞARTLAR
1Gülhane Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerAğız, Diş ve Çene CerrahisiDoktor Öğretim Üyesi3Ağız, Diş, Çene Radyolojisi uzmanı olmak. Kanalis sinozusun aksesuar kanallarının anatomik varyantı konusunda çalışması olmak.
2Gülhane Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerPeriodontolojiDoçent1Periodontoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Sağlıklı  ve  periodontiti  olan  gingival  dokulardaki  chemerin  ve  chemerin reseptörleri konusunda çalışması olmak.
3Gülhane Fizyoterapi ve Rehabilitasyon FakültesiFizyoterapi ve RehabilitasyonNörolojik Fizyoterapi ve RehabilitasyonDoçent1Fizyoterapi ve  Rehabilitasyon alanında  doçent unvanına  sahip  olmak.  Multiple  sklerozu  olan hastalarda  üst ekstremite  fonksiyonu  ile ilgili çalışması olmak.
4Gülhane Sağlık Bilimleri FakültesiOdyolojiOdyolojiProfesör1Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Dix-Hallpike testi ile tetiklenen pozisyonel nistagmusun klinik özellikleri konusunda çalışması olmak.
5Gülhane Sağlık Bilimleri FakültesiOrtez ve ProtezOrtez ve ProtezDoktor Öğretim Üyesi3Fizik  Tedavi  ve  Rehabilitasyon  programında  doktora  yapmış  olmak.  Bilgisayar  kullanımı  sırasında  vücut  postürü  üzerine  ergonomi eğitiminin etkisi konusunda çalışması olmak.
6Gülhane Sağlık Bilimleri FakültesiSosyal HizmetSosyal HizmetProfesör1Sosyal Hizmet  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Sosyal Hizmet  bölümü  öğrencilerinin  sosyal  problem  çözme  oryantasyonu  ve problem çözme stilleri konusunda çalışması olmak.
7Gülhane Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriAcil TıpDoçent1Acil Tıp  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Kardiyak  arest  olan  hastalarda  karboksihemoglobin  ve  methemoglobin  düzeylerinin spontan dolaşımın geri dönmesini tahminde kullanımı konusunda çalışması olmak.
8Gülhane Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGenel CerrahiDoçent1Harp Cerrahisi yan dal uzmanı olup Genel Cerrahi alanında doçent unvanına sahip olmak. Transanal minimal invazif cerrahi ile transanal endoskopik operasyonların karşılaştırılması konusunda çalışması olmak.
9Gülhane Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik MikrobiyolojiProfesör1Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Covid 19 hastalarının klinik seyrinde mRNA ve inaktif Covid 19 aşılarının uygulanmasının değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
10Gülhane Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoçent1İç  Hastalıkları uzmanı olup  Yoğun Bakım  alanında  doçent unvanına  sahip  olmak. Kritik hastalığı olanlarda  gastrik antrum  ve  gastrik rezidual hacim arasındaki ilişkinin ultrasonografik değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
11Gülhane Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıProfesör1İç   Hastalıkları   (Gastroenteroloji)   alanında   doçent   unvanına   sahip   olmak.   Enflamasyon   ile   ilişkili   olmayan   Helikobakter   pilori enfeksiyonunda nötrofil/lenfosit oranının değişimi konusunda çalışması olmak.
12Gülhane Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriRuh Sağlığı ve HastalıklarıDoçent1Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Öğrencilerin uyku düzeni üzerine mobil elektronik cihazların etkisi konusunda çalışması olmak.
13Gülhane Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriTıbbi FarmakolojiDoçent1Tıbbi   Farmakoloji   alanında   doçent   unvanına   sahip   olmak.   Fosfodiesteraz   enzimlerinin   kalbin   farklı   bölgelerinde   diferansiyel ekspresyonları konusunda çalışması olmak.
14Gülhane Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriBiyofizikDoktor Öğretim Üyesi3Biyofizik  programında  doktora  yapmış  olmak.  Kolorektal  kanser  hücrelerinde  radyofrekansının  apoptotik  ve  antiapoptotik  faktörler üzerine etkisi üzerine çalışması olmak.
15Gülhane Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriHistoloji ve EmbriyolojiDoktor Öğretim Üyesi3Histoloji  ve   Embriyoloji  uzmanı  olmak.   Yara  iyileşmesi  üzerine  otojen  fibroblast  hücre   kültürü   ve   bütün  deri  dokusu   grefti uygulamasının birlikte etkisi konusunda çalışması olmak.
16Gülhane Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriTıbbi MikrobiyolojiDoçent1Tıbbi  Mikrobiyoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Hastane  ortamlarında  görülen  karbapenem  ve  kolistin  dirençli dominant Klebsiella pneumoniae türleri konusunda çalışması olmak.
17Hamidiye Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerÇocuk Diş HekimliğiDoktor Öğretim Üyesi3Çocuk Diş Hekimliği programında doktora yapmış olmak. Belirli yaş grubunda diş agenezi prevelansı ve paternleri konusunda çalışması olmak.
18Hamidiye Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerPeriodontolojiDoktor Öğretim Üyesi3Periodontoloji programında doktora yapmış olmak. Sedef hastalarında total oksidan ve antioksidan belirteçlerin düzeyleri ile subgingival mikrobiyata arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
19Hamidiye Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerRestoratif Diş TedavisiDoktor Öğretim Üyesi1Restoratif Diş Tedavisi uzmanı olmak. Bulk-Fill kompozitlerinin yüzey pürüzlüğü üzerine polimerizasyon zamanının etkisi konusunda çalışması olmak.
20Hamidiye Hemşirelik FakültesiHemşirelikHemşirelik EsaslarıDoçent1Hemşirelik Esasları alanında doçent unvanına sahip olmak. Çocuklarda kan alma sırasında çizgi film izlenen cihazların etkisi konusunda çalışması olmak.
21Hamidiye Hemşirelik FakültesiHemşirelikDoğum ve Kadın Hastalıkları HemşireliğiDoktor Öğretim Üyesi3Kadın  Sağlığı  ve  Hastalıkları  Hemşireliği  alanında  doktora  yapmış  olmak.  Hemşirelik  öğrencilerinde  sınav  anksiyetesinin  azaltılması üzerine emosyonel özgürlük tekniklerinin kullanımı konusunda çalışması olmak.
22Hamidiye Hemşirelik FakültesiHemşirelikÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları HemşireliğiDoçent1Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında doçent unvanına sahip  olmak. Kan alma sırasında  çocuklarda ağrının ve korkunun azaltılması konusunda çalışması olmak.
23Hamidiye Sağlık Bilimleri FakültesiBeslenme ve DiyetetikToplu Beslenme SistemleriDoçent1Beslenme  ve  Diyetetik  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Hastanede  verilen  yemek  hizmetlerinde  yemek  atıkları  konusunda çalışması olmak.
24Hamidiye Sağlık Bilimleri FakültesiFizyoterapi ve RehabilitasyonNörolojik Fizyoterapi-RehabilitasyonDoktor Öğretim Üyesi3Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programında doktora yapmış olmak. Obstrüktif uyku apnesi olan uyanık bireylerde vücut postürünün üst hava yolu kaslarının tonusu ve elastisitesi üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.
25Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesiİş Sağlığı ve Güvenliğiİş Sağlığı ve GüvenliğiDoktor Öğretim Üyesi3İş Sağlığı ve Güvenliği veya İş Güvenliği programında doktora yapmış olmak. Hava kirliliği ile solunum yolu hastalıkları arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
26Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluTıbbi Hizmetler ve TekniklerTıbbi Görüntüleme TeknikleriDoçent1Sağlık Fiziği alanında doçent unvanına sahip olmak. Radyoterapi kaynaklı tükürük bezi hasarı üzerine melatoninin radyoprotektif etkileri konusunda çalışması olmak.
27Hamidiye Yaşam Bilimleri FakültesiEgzersiz ve Spor BilimleriEgzersiz ve Spor BilimleriDoktor Öğretim Üyesi3Spor Bilimleri programında doktora yapmış olmak. Düzenli aerobik egzersizin kan nitrik oksit düzeyleri ile okside LDL üzerine etkileri konusunda çalışması olmak.
28Hamidiye Yaşam Bilimleri FakültesiPsikolojiGelişim PsikolojiProfesör1Eğitim Bilimleri (Rehberlik ve  Psikolojik Danışmanlık)  alanında  Doçent unvanına  sahip  olmak. Sosyal görünüm  anksiyetesi ile  bilinç farkındalığı arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
29Adana Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriAnesteziyoloji ve ReanimasyonDoktor Öğretim Üyesi1Anesteziyoloji  ve  Reanimasyon  uzmanı  olup  Yoğun  Bakım  yan  dal  uzmanı olmak.  Metanol zehirlenmesi  olan  hastaların  hastane  içi mortalitesinde RDW'nin prognostik önemi konusunda çalışması olmak.
30Adana Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriBeyin ve Sinir CerrahisiDoçent1Beyin   ve   Sinir   Cerrahisi   alanında   doçent   unvanına   sahip   olmak.   Hidrosefali   tedavisinde   endoskopik   üçüncü   ventrükülostomi sonuçlarının karşılaştırılması konusunda çalışması olmak.
31Adana Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriBeyin ve Sinir CerrahisiDoçent1Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında doçent unvanına sahip olmak. Beyin metastazı olan veya olmayan akciğer kanserlerinde oksidatif stres biyobelirteçlerinin değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
32Adana Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriBeyin ve Sinir CerrahisiDoçent1Beyin ve  Sinir  Cerrahisi alanında  doçent unvanına  sahip  olmak.  Serebral anevrizma  rüptüründe  miyeloperoksidazın  etkisi konusunda çalışması olmak.
33Adana Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriBeyin ve Sinir CerrahisiDoçent1Beyin ve  Sinir  Cerrahisi alanında  doçent  unvanına sahip  olmak.  Servikal postlaminektomi kifozunu  düzeltmek için  posterior  servikal pedikle vida fiksasyonu konusunda çalışması olmak.
34Adana Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriGenel CerrahiProfesör1Gastroenteroloji Cerrahisi yan dal uzmanı olup  Genel Cerrahi alanında  doçent unvanına  sahip olmak.  Covid 19  pandemisinde gastrik kanserlerin tanısı ve evrelemesiyle ilgili çalışması olmak.
35Adana Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriGenel CerrahiDoçent1Genel Cerrahi alanında doçent unvanına sahip olmak. Anal fissür hastalığında makaslama elastografisi ile anorektal dokuların ve kasların mekanik özellikleri konusunda çalışması olmak.
36Adana Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriGenel CerrahiDoçent1Gastroenteroloji Cerrahisi alanında doçent unvanına sahip olmak. Kolon kanseri cerrahisi sonrası oluşan sarkopeni konusunda çalışması olmak.
37Adana Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriGöz HastalıklarıDoçent1Göz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Mikrobiyal keratit için yapılan terapötik penantre keratoplastinin uzun dönem sonuçları konusunda çalışması olmak.
38Adana Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriGöz HastalıklarıDoçent1Göz  Hastalıkları  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Descemet  membran  epitelial  keroplastinin  intraoperatif  ve  postoperatif komplikasyonları konusunda çalışması olmak.
39Adana Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriKalp ve Damar CerrahisiDoçent1Kalp  ve  Damar  Cerrahisi  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Genç  hastalarda  koroner  arter  bypass  cerrahisinin  erken  dönem sonuçları üzerine cinsiyetin etkisi konusunda çalışması olmak.
40Adana Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriKalp ve Damar CerrahisiDoçent1Kalp  ve  Damar  Cerrahisi  alanında  doçent  uvnanına  sahip  olmak.  Düşük  gradyenti  ve  düşük  ejeksiyon  fraksiyonu  olan  ciddi  aort stenozunda aort kapak replesmanı konusunda çalışması olmak.
41Adana Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriKulak Burun Boğaz HastalıklarıDoçent1Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Septum deviasyonu olanlarda paranazal sinüslerinin bilgisayarlı tomografi görüntülerinin analizi konusunda çalışması olmak.
42Adana Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriKulak Burun Boğaz HastalıklarıDoçent1Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Travmatik timpanik membran perforasyonunda topikal fenitoin uygulamasının etkinliği konusunda çalışması olmak.
43Adana Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriKulak Burun Boğaz HastalıklarıDoçent1Kulak  Burun  Boğaz  Hastalıkları  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Septal  cerrahi  sonrası  postoperatif  ağrının  giderilmesinde endoskopik sfenopaletin ganglion bloğunun etkinliği konusunda çalışması olmak.
44Adana Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriKulak Burun Boğaz HastalıklarıDoçent1Kulak  Burun  Boğaz  Hastalıkları  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Doktorların  vokal  yorgunluğunun  akustik  parametreler  ile değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
45Adana Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriPlastik, Rekonstrüktif ve Estetik CerrahisiProfesör1Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi yan dal uzmanı olup Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında doçent unvanına sahip olmak. Baş ve boyun defektlerinde pedikle temporoparietal fasial flep kullanımı konusunda çalışması olmak.
46Adana Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriPlastik, Rekonstrüktif ve Estetik CerrahisiDoktor Öğretim Üyesi1Plastik,  Rekonstrüktif  ve  Estetik  Cerrahi  uzmanı  olmak.  Borik  asit  partikülleri  içeren  poliüretan  spançlar  ile  kronik  yara  tedavisi konusunda çalışması olmak.
47Adana Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriÜrolojiDoçent1Üroloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Disfonksiyonel  voidingi  olan  çocuklarda  üroterapi  ve  biofeedback   kombinasyonun etkinliğinin karşılaştırılması konusunda çalışması olmak.
48Adana Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriÜrolojiDoçent1Üroloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Nefrostomi yapılan kanser hastalarının uzun süreli takip sonuçları ve komplikasyonları konusunda çalışması olmak.
49Adana Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoçent1Çocuk  Sağlığı  ve  Hastalıkları  (Neonatoloji)  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Yeni  doğanlarda  hiperoksi  ile  ilişkili  akciğer hasarının mezenkimal kök hücre ile tedavisi konusunda çalışması olmak.
50Adana Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriÇocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve HastalıklarıDoçent1Çocuk  ve  Ergen  Ruh  Sağlığı  ve  Hastalıkları  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.   Orak  hücre  anemisi  olan  çocuklarda  ve adölesanlarda ebeveyn bilgisine dayalı uyku düzensizlikleri konusunda çalışması olmak.
51Adana Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriFiziksel Tıp ve RehabilitasyonDoktor Öğretim Üyesi2Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı olmak. Alt ekstremite lenfödemi olan hastalarda postüral stabilite konusunda çalışması olmak.
52Adana Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriGöğüs HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi2Göğüs  Hastalıkları  uzmanı  olmak.  KOAH'ı  olan  hastaların  fonksiyonel  durumunun  farklı  yaklaşımla  değerlendirilmesi  konusunda çalışması olmak.
53Adana Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriGöğüs HastalıklarıDoçent1Göğüs   Hastalıkları   alanında   doçent   unvanına   sahip   olmak.   Gebe   kadınlarda   sigara   içme   ile   depresyon   arasındaki   ilişkinin değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
54Adana Şehir SUAMDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoçent1Tıbbi Onkoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. İkinci ve üçüncü evre kolon kanserinde sağkalım üzerine preferansiye ekspresse antijen ekspresyonu konusunda çalışması olmak.
55Adana Şehir SUAMDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoçent1İç  Hastalıkları alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.   Yoğun  bakım  hastalarında  kalsiyum  ile  beslenme  riski ve  EKG  parametreleri arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
56Adana Şehir SUAMDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoçent1İç  Hastalıkları alanında  doçent unvanına  sahip olmak.  Akromegalisi olan hastalarda elastografi ile tespit edilen solid  organ fleksibilite değişimi konusunda çalışması olmak.
57Adana Şehir SUAMDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi3İç  Hastalıkları  uzmanı  olup  Tıbbi  Onkoloji  yan  dal  uzmanı  olmak.  Kolon  kanserinde  sağkalım  üzerine  melanomda  preferansiye ekspresse antijenin etkisi konusunda çalışması olmak.
58Adana Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriKardiyolojiDoçent1Kardiyoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Akut  koroner  sendromu  olan  hastalarda  renal  kortikal  sertlik  ile  koroner  arter hastalığının şiddeti arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
59Adana Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriKardiyolojiDoçent1Kardiyoloji alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Serum  salusin  beta  seviyesi ile  koroner  arter  ektazisi arasındaki  ilişki konusunda çalışması olmak.
60Adana Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriRadyolojiDoçent1Radyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Pankreas konturunun değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
61Adana Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriRuh Sağlığı ve HastalıklarıDoçent1Ruh  Sağlığı  ve  Hastalıkları  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Elektrokonvulsif  tedavinin  hastaneye  yatış  oranları  üzerine  etkisi konusunda çalışması olmak.
62Adana Şehir SUAMTemel Tıp BilimleriTıbbi MikrobiyolojiProfesör1Mikrobiyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Brusella melitensise karşı glisin grubu antibiyotiğin in vitro sinerjistik aktivitesinin belirlenmesi konusunda çalışması olmak.
63Ankara Atatürk Senatoryum SUAMCerrahi Tıp BilimleriAnesteziyoloji ve ReanimasyonDoçent1Anesteziyoloji  ve  Reanimasyon  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Bariatrik  cerrahide  hava  yolu  yönetiminin  riski  konusunda çalışması olmak.
64Ankara Atatürk Senatoryum SUAMCerrahi Tıp BilimleriGenel CerrahiDoçent1Genel  Cerrahi  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Gastrektomi  sonrası safra  kesesi taşı  oluşumunun  tahmin  edilmesi konusunda çalışması olmak.
65Ankara Atatürk Senatoryum SUAMCerrahi Tıp BilimleriÜrolojiDoçent1Üroloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Perkütan  nefrolitotomi  yapılan  pediatrik  hastalarda  kanamayı  tahmin  edici  faktörler konusunda çalışması olmak.
66Ankara Atatürk Senatoryum SUAMDahili Tıp BilimleriAcil TıpDoçent1Acil Tıp alanında doçent unvanına sahip olmak. Akut gastroenteritlerin şiddetinin tahmin edilmesinde kapnografinin önemi konusunda çalışması olmak.
67Ankara Atatürk Senatoryum SUAMDahili Tıp BilimleriAcil TıpDoçent1Acil Tıp alanında doçent unvanına sahip olmak. Acil serviste kontrastlı tomografi sonrası akut böbrek hasarı riski konusunda çalışması olmak.
68Ankara Atatürk Senatoryum SUAMDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoçent1Çocuk Endokronolojisi alanında doçent unvanına sahip olmak. Çocukluk çağı obezitede koroidal kalınlık konusunda çalışması olmak.
69Ankara Atatürk Senatoryum SUAMDahili Tıp BilimleriGöğüs HastalıklarıDoçent1Göğüs  Hastalıkları  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Obstrüktif  akciğer  hastalığı  olanlarda  doktor  tarafından  inhaler  cihaz kullanımı eğitiminin etkisi konusunda çalışması olmak.
70Ankara Atatürk Senatoryum SUAMDahili Tıp BilimleriGöğüs HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi1Göğüs Hastalıkları uzmanı olup İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Akut pulmoner embolisi olan hastalarda sağ ventrikül disfonksiyonunun değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
71Ankara Atatürk Senatoryum SUAMDahili Tıp BilimleriGöğüs HastalıklarıDoçent1Göğüs Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Covid 19 pandemisi sırasında solunum yolu semptomları olan akciğer kanseri hastalarının klinik süreçleri konusunda çalışması olmak.
72Ankara Atatürk Senatoryum SUAMDahili Tıp BilimleriRadyolojiDoçent1Radyoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Çocuklarda  spina  bifida  occulta  tanısında  ultrasonografik  bulgular  konusunda çalışması olmak.
73Ankara Dışkapı Yıldırım Bayezıt SUAMCerrahi Tıp BilimleriAnesteziyoloji ve ReanimasyonDoçent1Anesteziyoloji ve  Reanimasyon  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Rijit  sistoskopi yapılan hastalarda  hipnozun anksiyete  ve  ağrı üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.
74Ankara Dışkapı Yıldırım Bayezıt SUAMCerrahi Tıp BilimleriAnesteziyoloji ve ReanimasyonDoçent1Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında doçent unvanına sahip olmak. Artroskopik anterior çapraz bağ rekonstrüksiyonunda adduktor kanal bloğunun etkisi konusunda çalışması olmak.
75Ankara Dışkapı Yıldırım Bayezıt SUAMCerrahi Tıp BilimleriBeyin ve Sinir CerrahisiDoktor Öğretim Üyesi1Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı olmak. Spinal cerrahi sonrası beyin omirilik sıvısı kaçağının tedavisinde subfasial drenaj ve klip tekniği konusunda çalışması olmak.
76Ankara Dışkapı Yıldırım Bayezıt SUAMCerrahi Tıp BilimleriBeyin ve Sinir CerrahisiDoçent1Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında doçent unvanına sahip olmak. Epidural fibroziste borik asitin antifibrotik etkisi konusunda çalışması olmak.
77Ankara Dışkapı Yıldırım Bayezıt SUAMCerrahi Tıp BilimleriGöğüs CerrahisiDoçent1Göğüs  Cerrahisi  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Amfizemde  akciğer  volüm  redüksiyonu  için  endobronşiyal  valf  ve  halka uygulamasının karşılaştırılması konusunda çalışması olmak.
78Ankara Dışkapı Yıldırım Bayezıt SUAMDahili Tıp BilimleriFiziksel Tıp ve RehabilitasyonDoçent1Fiziksel  Tıp  ve  Rehabilitasyon  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Hemodiyaliz  hastalarında  bel  ağrısı ile  ilgili risk  faktörleri ve yaşam kalitesi üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.
79Ankara Dışkapı Yıldırım Bayezıt SUAMDahili Tıp BilimleriFiziksel Tıp ve RehabilitasyonDoçent1Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında doçent unvanına sahip olmak. Travmatik beyin hasarı olan yetişkinlerde brakial pleksus hasarları konusunda çalışması olmak.
80Ankara Dışkapı Yıldırım Bayezıt SUAMDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıProfesör1Gastroenteroloji yan dal uzmanı olup İç Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. İmmünosüpressif tedaviye başlamadan önce HBV taraması için bilgisayar destekli uyarı programının etkinliği konusunda çalışması olmak.
81Ankara Dışkapı Yıldırım Bayezıt SUAMDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoçent1Gastroenteroloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Gastrointestinal endoskopik işlemler sırasında anestezi seçiminin anksiyete ile ilişkisi konusunda çalışması olmak.
82Ankara Dışkapı Yıldırım Bayezıt SUAMDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi2İç  Hastalıkları  uzmanı  olup  Tıbbi  Onkoloji  yan  dal  uzmanı  olmak.  Gastrik  kanser  rezeksiyonu  yapılan  hastalarda  hematolojik enflamatuar indeksin prognostik belirteç olarak kullanımı konusunda çalışması olmak.
83Ankara Dışkapı Yıldırım Bayezıt SUAMDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoçent1Gastroenteroloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Kronik  Hepatit  B  hastalarında  serum  romatoid  faktör  ile  karaciğer  fibrozisi arasındaki ilişkisi konusunda çalışması olmak.
84Ankara Dışkapı Yıldırım Bayezıt SUAMDahili Tıp BilimleriRadyolojiDoçent1Radyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Karotis blowout sendromunun endovasküler tedavisi konusunda çalışması olmak.
85Ankara Dışkapı Yıldırım Bayezıt SUAMDahili Tıp BilimleriRuh Sağlığı ve HastalıklarıDoçent1Ruh  Sağlığı  ve  Hastalıkları  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Ekspozom  skorunun  şizofreni  tahmininde  kullanımı  konusunda çalışması olmak.
86Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji SUAMCerrahi Tıp BilimleriÜrolojiDoçent1Üroloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Ürodinamik çalışma sırasında anksiyete ve ağrı duyumu üzerine müzik dinlemenin etkisi konusunda çalışması olmak.
87Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji SUAMDahili Tıp BilimleriEnfeksiyon HastalıklarıDoçent1Enfeksiyon   Hastalıkları   ve   Klinik   Mikrobiyoloji   alanında   doçent   unvanına   sahip   olmak.   Torasik   cerrahi   sonrası   cerrahi   alan enfeksiyonlarının epidemiyolojisi ve risk faktörleri konusunda çalışması olmak.
88Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji SUAMDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıProfesör1İç  Hastalıkları  (Geriatri)  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Hastanede  yatan  Covid  19  hastalarında  hastalık  şiddetinin  tahmin edilmesinde kavrama gücünün kullanımı konusunda çalışması olmak.
89Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji SUAMDahili Tıp BilimleriKardiyolojiDoçent1Kardiyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. TAVI'nin sonuçları üzerine koroner revaskülarizasyonun etkisi konusunda çalışması olmak.
90Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji SUAMDahili Tıp BilimleriRuh Sağlığı ve HastalıklarıDoçent1Ruh  Sağlığı  ve  Hastalıkları  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  İnatçı  semptomları  olan  şizofreni  hastalarının  tedavi  stratejileri konusunda çalışması olmak.
91Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji SUAMDahili Tıp BilimleriTıbbi GenetikDoçent1Tıbbi  Genetik  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Kolorektal  kanseri  olan  hastalarda  germ  hücre  kanserleri  ile  ilişkili  gen mutasyonları konusunda çalışması olmak.
92Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları SUAMCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumDoktor Öğretim Üyesi1Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olmak. Over rezervi üzerine Covid 19 aşısının etkisi konusunda çalışması olmak.
93Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları SUAMDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoçent1Çocuk Sağlığı ve  Hastalıkları alanında  doçent unvanına  sahip  olmak. Çocukluk çağı Guillain-Barre sendromunun elektrofizyolojik alt tipleri ve prognostik faktörleri konusunda çalışması olmak.
94Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları SUAMDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoçent1Çocuk Endokrinolojisi alanında doçent unvanına sahip olmak. Turner sendromu olan hastalarda gen analizi konusunda çalışması olmak.
95Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları SUAMDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoçent1Çocuk  Nefrolojisi  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Çocuklarda  ve  adölesanlarda  primer  ve  sekonder  hipertansiyonun  klinik değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
96Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları SUAMDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoçent1Çocuk  Nefrolojisi  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Çocuklarda  immünglobülin  A  vaskülitlerinin  klinik  spektrumu  konusunda çalışması olmak.
97Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları SUAMDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoçent1Çocuk  Sağlığı  ve  Hastalıkları  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Kronik  sorunları  olan  hastalar  ve  onların  kompleks  bakım ihtiyaçları ile ilgili çalışması olmak.
98Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları SUAMDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoçent1Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Pediatri hastanesinde yatan mülteci çocukların analizi konusunda çalışması olmak.
99Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları SUAMDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoçent1Çocuk Metabolizma  Hastalıkları alanında doçent uvnanına  sahip  olmak. Glikojen depo hastalığında  modifiye atkins diyetinin etkinliği konusunda çalışması olmak.
100Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları SUAMDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoçent1Çocuk  Endokrinolojisi  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.   GnRH  analoğu  tedavisi  sürecinde  IGF-1  seviyeleri  ile  büyüme  hızı arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
101Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları SUAMDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoçent1Çocuk Kardiyolojisi alanında doçent unvanına sahip olmak. Okul öncesi çocuklarda kardiyak olmayan göğüs ağrıları ile ilgili çalışması olmak.
102Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları SUAMDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoçent1Çocuk  Sağlığı  ve  Hastalıkları  (Çocuk  Enfeksiyon  Hastalıkları)  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Çocuklarda  eritema  nodozum konusunda çalışması olmak.
103Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları SUAMDahili Tıp BilimleriRadyolojiDoçent1Çocuk Radyolojisi yan dal uzmanı olup Radyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Preterm ve normal yeni doğanlarda merkezi sinir sistemi sonoelastografisi sisteminin tanısal doğruluğunun değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
104Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları SUAMCerrahi Tıp BilimleriGöz HastalıklarıDoçent1Göz  Hastalıkları  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Çocuklarda  ambliopi  risk  faktörlerinin  tespitinde  fototarama  ile  otorefraktif taramanın karşılaştırılması konusunda çalışması olmak.
105Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları SUAMCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumProfesör1Perinatoloji  yan  dal  uzmanı  olup  Kadın  Hastalıkları  ve  Doğum  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Fetal  epikardiyal  yağ kalınlığındaki artışın gestasyonel diyabet ile ilişkisi konusunda çalışması olmak.
106Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları SUAMCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumDoçent1Kadın  Hastalıkları ve  Doğum  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.   Over  iskemi reperfüzyon  hasarının  neden  olduğu  infertilitenin antihipertansif ajan ile önlenmesi konusunda çalışması olmak.
107Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları SUAMCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumDoçent1Jinekolojik  Onkoloji Cerrahisi yan  dal uzmanı olup  Kadın  Hastalıkları ve  Doğum  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Lenf nodu metastazı olan serviks kanseri sağkalımında prognostik faktörler konusunda çalışması olmak.
108Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları SUAMCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumDoktor Öğretim Üyesi1Kadın  Hastalıkları  ve  Doğum  uzmanı  olmak.  Doğum  ağırlığı  ile  maternal  nötrofil/lenfosit  ve  trombosit/lenfosit  oranlarının  ilişkisi konusunda çalışması olmak.
109Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları SUAMCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumDoçent1Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında doçent unvanına sahip olmak. Ektopik gebelikte tubal rüptür konusunda çalışması olmak.
110Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları SUAMCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumDoçent1Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında doçent unvanına sahip olmak. Polikistik over sendromu olan kadınlarda intrauterin inseminasyon çevirimi üzerine GnRH antagonistinin etkisi konusunda çalışması olmak.
111Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rahabilitasyon SUAMDahili Tıp BilimleriFiziksel Tıp ve RehabilitasyonDoçent1Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında doçent unvanına sahip olmak. Covid 19 pandemisi sürecinde omurga cerrahisi yapılan hastaların kronik bel ağrısı üzerine sosyal izalasyonun etkisi konusunda çalışması olmak.
112Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rahabilitasyon SUAMDahili Tıp BilimleriFiziksel Tıp ve RehabilitasyonDoçent1Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında doçent unvanına sahip olmak. Travmatik ampütasyonu olan hastalarda alt ekstremite periferik sinirlerinin ultrason ile değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
113Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rahabilitasyon SUAMDahili Tıp BilimleriFiziksel Tıp ve RehabilitasyonDoktor Öğretim Üyesi3Fiziksel Tıp  ve  Rehabilitasyon  uzmanı olmak.  Travmatik  alt  ekstremite  ampütasyonu  olan  hastalarda  kinezyofobi ve  ilişkili faktörler konusunda çalışması olmak.
114Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rahabilitasyon SUAMDahili Tıp BilimleriFiziksel Tıp ve RehabilitasyonDoktor Öğretim Üyesi1Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı olmak. Travmatik beyin hasarında insülin direnci ve ilişkili faktörler konusunda çalışması olmak.
115Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rahabilitasyon SUAMDahili Tıp BilimleriFiziksel Tıp ve RehabilitasyonDoçent1Fiziksel  Tıp  ve  Rehabilitasyon  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  İleri  düzey  lipideminin  tedavisinde  dekonjestif  veya  kesintili pnömatik kompresyon tedavisinin etkinliği konusunda çalışması olmak.
116Ankara Gülhane SUAMCerrahi Tıp BilimleriAnesteziyoloji ve ReanimasyonDoktor Öğretim Üyesi1Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı olmak. Pik ekspiratuar akış hızı üzerine minimal akış inhalasyon anestezisinin etkisi konusunda çalışması olmak.
117Ankara Gülhane SUAMCerrahi Tıp BilimleriAnesteziyoloji ve ReanimasyonDoçent1Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında doçent unvanına sahip olmak. İleri hava yolu yönetimi yapılan hastalarda ateşli silah yaralarının değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
118Ankara Gülhane SUAMCerrahi Tıp BilimleriAnesteziyoloji ve ReanimasyonDoçent1Anesteziyoloji alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Kombine  spinal-epidural neostigmin  uygulamasının  aneljezik  ve  hemodinamik etkileri konusunda çalışması olmak.
119Ankara Gülhane SUAMCerrahi Tıp BilimleriBeyin ve Sinir CerrahisiDoçent1Beyin  ve  Sinir  Cerrahisi  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Kranioserebral  ateşli  silah  yaralanmalarında  prognostik  faktörler konusunda çalışması olmak.
120Ankara Gülhane SUAMCerrahi Tıp BilimleriKalp ve Damar CerrahisiDoçent1Kalp ve Damar Cerrahisi alanında doçent unvanına sahip olmak. Hücre kültüründe sitotoksisite ile oral antikuagülanların gastrointestinal yan etkileri arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
121Ankara Gülhane SUAMCerrahi Tıp BilimleriKalp ve Damar CerrahisiDoçent1Kalp   ve   Damar   Cerrahisi  alanında   doçent   unvanına  sahip   olmak.  Koroner   arter  bypass   cerrahisi  sırasında   intraoküler  basınç değişiklikleri konusunda çalışması olmak.
122Ankara Gülhane SUAMCerrahi Tıp BilimleriKalp ve Damar CerrahisiDoçent1Kalp  ve  Damar  Cerrahisi alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Kalpte  iskemi  reperfüzyon  hasarı sırasında  eritrosit  deformabilitesi üzerine apelinin etkisi konusunda çalışması olmak.
123Ankara Gülhane SUAMCerrahi Tıp BilimleriKulak Burun Boğaz HastalıklarıDoçent1Kulak  Burun  Boğaz  Hastalıkları  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Akut  akustik  travma  üzerine  hiperbarik  oksijen  tedavisinin negatif etkilerinin önlenmesi konusunda çalışması olmak.
124Ankara Gülhane SUAMCerrahi Tıp BilimleriOrtopedi ve TravmatolojiDoçent1Ortopedi ve Travmatoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Patellar kırıkların fiksasyonunda artroskopik kontrollü redüksüyon ve sirküler eksternal fiksasyon konusunda çalışması olmak.
125Ankara Gülhane SUAMDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi2Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olup Çocuk Acil yan dal uzmanı olmak. Ateş odağı tespit edilemeyen bebeklerin tedavisinde hızlı influenza antijen testinin katkısı konusunda çalışması olmak.
126Ankara Gülhane SUAMDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi2Çocuk  Sağlığı  ve  Hastalıkları  uzmanı  olmak.  Hastanelerde  pediatrik  palyatif  bakım  birimlerinin  çocuk  sağlığı  ve  hastalıkları  uzman hekimleri üzerindeki etkisi konusunda çalışması olmak.
127Ankara Gülhane SUAMDahili Tıp BilimleriÇocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi1Çocuk  ve  Ergen  Ruh  Sağlığı  ve  Hastalıkları  uzmanı  olmak.  Majör  depresyon  tanısı  almış  adölesanlarda  serum  apelin  13  düzeyleri konusunda çalışması olmak.
128Ankara Gülhane SUAMDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıProfesör1İç  Hastalıkları  (Gastroenteroloji)  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Alkolik  olmayan  steatohepatit  ve  karaciğer  fibrozisinin tanısında serum biglikanın kullanımı konusunda çalışması olmak.
129Ankara Gülhane SUAMDahili Tıp BilimleriRadyasyon OnkolojisiDoçent1Radyasyon  Onkolojisi  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Radyoterapi  alan  baş  ve  boyun  kanseri  olan  hastalarda  yaşam  kalitesi üzerine yaşın etkisi konusunda çalışması olmak.
130Ankara Gülhane SUAMDahili Tıp BilimleriRadyolojiDoçent1Radyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Osteoid osteomanın tedavisinde radyofrekans ablasyonunun güvenilirliği ve etkinliği konusunda çalışması olmak.
131Ankara Gülhane SUAMDahili Tıp BilimleriRadyolojiProfesör1Radyodiagnostik alanında doçent unvanına sahip olmak. Kateterizasyon sonrası psödoanevrizmada ultrason eşliğinde perkütan trombin enjeksiyonu konusunda çalışması olmak.
132Ankara Gülhane SUAMDahili Tıp BilimleriRadyolojiProfesör1Radyodiagnostik  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Renal  hücre  karsinomunun  alt  tiplerinin  belirlenmesi  konusunda  çalışması olmak.
133Ankara SUAMCerrahi Tıp BilimleriAnesteziyoloji ve ReanimasyonDoçent1Anesteziyoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Preoperatif  anksiyete  üzerine  akupunktur  uygulamasının  etkisi  konusunda çalışması olmak.
134Ankara SUAMCerrahi Tıp BilimleriBeyin ve Sinir CerrahisiDoçent1Beyin ve  Sinir  Cerrahisi alanında doçent unvanına  sahip  olmak.  Proantosiyanidinin travmatik beyin ödemi üzerine  etkileri konusunda çalışması olmak.
135Ankara SUAMCerrahi Tıp BilimleriGöz HastalıklarıDoçent1Göz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Ambliopik gözün ganglion hücre tabaka kompleksinin optik koherans tomografi anjiyografi ile değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
136Ankara SUAMCerrahi Tıp BilimleriKulak Burun Boğaz HastalıklarıDoçent1Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Nazal obstrüksiyon semptomları ile anksiyete arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
137Ankara SUAMCerrahi Tıp BilimleriKulak Burun Boğaz HastalıklarıDoçent1Kulak  Burun  Boğaz  Hastalıkları alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Miringotomi  sonrası oluşan  miringosklerozun  önlenmesinde montelukast sodyumun etkisi konusunda çalışması olmak.
138Ankara SUAMCerrahi Tıp BilimleriTıbbi PatolojiDoktor Öğretim Üyesi1Tıbbi  Patoloji  uzmanı  olmak.  Meme  kanserinde  CD47  ekspresyonu  ve  tümör  ile  ilişkili  immün  hücreler  ve  moleküler  alt  tipleri konusunda çalışması olmak.
139Ankara SUAMDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoçent1Çocuk Acil alanında doçent unvanına sahip olmak. Covid 19 pandemisinin çocuk acil servisi üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.
140Ankara SUAMDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoçent1Gastroenteroloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Kronik  hepatit  B  ve  C  hastalarında  sosyal  stigmatizm  konusunda  çalışması olmak.
141Ankara Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriAnesteziyoloji ve ReanimasyonDoçent1Anesteziyoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Yüksek  ve  düşük  akım  nitroz  oksit  anestezisinde  intracuff  basınçlarının karşılaştırılması konusunda çalışması olmak.
142Ankara Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriGenel CerrahiDoçent1Genel Cerrahi alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Total tiroidektomi sonrası tiroid  arter  ligasyonunun  hipokalsemi  üzerine  etkisi konusunda çalışması olmak.
143Ankara Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriGenel CerrahiDoçent1Genel Cerrahi alanında doçent unvanına sahip olmak. Total tiroidektomi gerektiren hastalarda vokal kort değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
144Ankara Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriGenel CerrahiDoçent1Genel  Cerrahi  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Modifiye  sistemik  enflamasyon  skorunun  tiroid  nodüllerinin  malignitesinin tahmininde kullanımı konusunda çalışmaları olmak.
145Ankara Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriGenel CerrahiDoçent1Genel  Cerrahi  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Bomba  patlaması  sonrası  torakoabdominal  yaralanmalar  konusunda  çalışması olmak.
146Ankara Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriGöğüs CerrahisiProfesör1Göğüs Cerrahisi alanında doçent unvanına sahip olmak. Çocuklarda göğüs duvarı deformite prevalansı konusunda çalışması olmak.
147Ankara Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriGöz HastalıklarıDoçent1Göz  Hastalıkları  alanındı  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Kuru  göz  hastalığında  göz  yaşı  ozmolaritesi  üzerine  farklı  topikal  lubrikan ajanların etkisi konusunda çalışması olmak.
148Ankara Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriGöz HastalıklarıProfesör1Göz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Agressif prematür posterior retinopatide antivasküler anti-VEGF'nin intraoküler basınca etkisi konusunda çalışması olmak.
149Ankara Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumDoçent1Kadın Hastalıkları ve  Doğum  alanında  doçent unvanına  sahip  olmak. Endometrial kanserde  laparoskopik cerrahi basamağında  uterus arterlerinin proflaktik ligasyonu konusunda çalışması olmak.
150Ankara Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumDoktor Öğretim Üyesi2Kadın Hastalıkları ve  Doğum  uzmanı olmak.  Postpartum periyodunda  anne çocuk cilt temasının involüsyon üzerine  etkisi konusunda çalışması olmak.
151Ankara Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumProfesör1Kadın  Hastalıkları  ve  Doğum  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Primigravid  gebe  kadınlarda  stres  inkontinansı  ile  abdominal strialar arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak
152Ankara Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumDoçent1Kadın  Hastalıkları  ve  Doğum  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Molar  gebeliği  olan  hastalarda  tiyol/disülfit  homeostazisi konusunda çalışması olmak.
153Ankara Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumDoçent1Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında doçent unvanına sahip olmak. Hiperemezis gravidarumda oksidan ve antioksidan statü arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
154Ankara Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriKalp ve Damar CerrahisiDoçent1Çocuk  Kalp  ve  Damar  Cerrahisi yan  dal uzmanı olup  Kalp  ve  Damar  Cerrahisi  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Anevrizmal arteriovenöz fistüllerde salvaj cerrahisinin orta dönem sonuçları konusunda çalışması olmak.
155Ankara Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriKalp ve Damar CerrahisiProfesör1Kalp ve Damar Cerrahisi alanında doçent unvanına sahip olmak. Elektif abdominal aort anevrizması tedavisinde endovasküler girişimin uzun süreli sonuçları konusunda çalışması olmak.
156Ankara Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriKulak Burun Boğaz HastalıklarıProfesör1Kulak  Burun  Boğaz  Hastalıkları  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Laringeal  skuamoz  hücre  karsinomu  olan  hastalarda  elektif boyun diseksiyonları için lenf nodu yoğunluğunun önemi konusunda çalışması olmak.
157Ankara Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriKulak Burun Boğaz HastalıklarıDoçent1Kulak Burun Boğaz  Hastalıkları alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Perilenf  sıvısında  antibiyotik  analizi için  HPLC'nin kullanımı konusunda çalışması olmak.
158Ankara Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriKulak Burun Boğaz HastalıklarıDoçent1Kulak  Burun  Boğaz  Hastalıkları  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Covid  19'un  neden  olduğu  fasial  paralizi ile  ilgili çalışması olmak.
159Ankara Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriOrtopedi ve TravmatolojiDoçent1Ortopedi  ve  Travmatoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip   olmak.  Primer   total  diz   artroplastisi  yapılan  hastalarda  sinoviumun histopatolojik analizi konusunda çalışması olmak.
160Ankara Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriOrtopedi ve TravmatolojiDoçent1Ortopedi ve Travmatoloji alanında doçent unvanına sahip olmak.  Alt ekstremitenin testere yaralanmaları ile ilgili çalışması olmak.
161Ankara Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriOrtopedi ve TravmatolojiDoçent1Ortopedi  ve  Travmatoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Tibia  metafiz  kırıklarının  osteosentez  sonrası  diz  ve  ayak  bileği eklemlerinin fonksiyonelliği üzerine malrotasyonun etkisi konusunda çalışması olmak.
162Ankara Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriOrtopedi ve TravmatolojiDoçent2Ortopedi ve Travmatoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Tibia pilon kırıklarında farklı cerrahi tekniklerin orta dönem sonuçları üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.
163Ankara Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriÜrolojiProfesör1Üroloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Hipospadias tamirinde intra üreteral dekspantenolün etkisi konusunda çalışması olmak.
164Ankara Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriÜrolojiProfesör1Üroloji alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Daha  önce  açık  cerrahi yapılan  hastalarda  perkütan  taş  cerrahisinin  intrarenal cerrahi sonuçlarına etkisi konusunda çalışması olmak.
165Ankara Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriAdli TıpDoçent1Adli Tıp alanında doçent unvanına sahip olmak. Yıldırım çarpması ile ilişkili ölümler konusunda çalışması olmak.
166Ankara Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriAile HekimliğiDoktor Öğretim Üyesi1Aile Hekimliği uzmanı olmak. Antibiyotik  tüketimindeki değişkenlikler ve ilişkili faktörler konusunda çalışması olmak.
167Ankara Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi3Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olup Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi yan dal uzmanı olmak. Febril nötropenisi olan çocuklarda trombin oluşumu konusunda çalışması olmak.
168Ankara Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoçent1Çocuk  İmmünolojisi  ve  Alerji  Hastalıkları  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Çocukluk  döneminde  perioperatif  hipersensitivite reaksiyonları ve devamında uygulanan anestezinin sonuçları konusunda çalışması olmak.
169Ankara Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoçent1Çocuk  Kardiyolojisi  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Normal  kalp  yapısına  sahip  olan  çocuklarda  prematür  kalp  atımları konusunda çalışması olmak.
170Ankara Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoçent1Çocuk Acil alanında doçent unvanına sahip olmak. Çocuk acil servisinde başağrısı semptomları ile yüksek riskli hastaların belirlenmesi konusunda çalışması olmak.
171Ankara Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıProfesör1Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Pediatrik kanser hastalarında Covid 19'un klinik bulguları ve tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
172Ankara Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi1Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olup Çocuk Yoğun Bakımı yan dal uzmanı olmak. Pediatrik hastalarda ciddi Covid 19 pnömonisi ile ilgili çalışması olmak.
173Ankara Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriDeri ve Zührevi HastalıklarıDoçent1Deri ve Zührevi Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Seboreik dermatit ve metabolik sendrom parametreleri arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
174Ankara Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriEnfeksiyon HastalıklarıProfesör1Enfeksiyon  Hastalıkları  ve  Klinik  Mikrobiyoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Solunum  yolu  enfeksiyonları  ile  ilişkili adenovirüslerin moleküler karekterizasyonu konusunda çalışması olmak.
175Ankara Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriFiziksel Tıp ve RehabilitasyonDoçent1Fiziksel Tıp  ve  Rehabilitasyon alanında  doçent unvanına  sahip  olmak.  Polimiyalji romatika  hastalarının klinik  özellikleri ile  tedavi ve takibi konusunda çalışması olmak.
176Ankara Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriFiziksel Tıp ve RehabilitasyonDoçent1Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında doçent unvanına sahip olmak. Diz osteoartriti olan hastalarda akupunktur ve fizyoterapinin etkisi konusunda çalışması olmak.
177Ankara Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriFiziksel Tıp ve RehabilitasyonDoçent1Fiziksel Tıp  ve  Rehabilitasyon  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Kronik  diz  osteoartritlerinde  ultrason  eşliğinde  genikular  sinir bloğunun etkisi konusunda çalışması olmak.
178Ankara Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriGöğüs HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi2Göğüs Hastalıkları uzmanı olmak. Akciğer transplantasyonu yapılan hastalarda aşı sonrası Covid 19 enfeksiyonu  konusunda çalışması olmak.
179Ankara Şehir SUAMDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi3İç Hastalıkları uzmanı olmak. Akut pankreatiti olan yaşlı hastaların özellikleri ve klinik sonuçları konusunda çalışması olmak.
180Ankara Şehir SUAMDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoçent1Endokrinoloji  ve   Metabolizma   Hastalıkları  alanında   doçent   unvanına   sahip   olmak.   İstmik  tiroid   nodülünün  tiroid   loblarındaki nodüllerden ayrımı konusunda çalışması olmak.
181Ankara Şehir SUAMDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi1İç Hastalıkları uzmanı olup Yoğun Bakım yan dal uzmanı olmak. Kritik Covid 19 hastalarında entübasyon gerekliliğinin ve mortalitenin tahmin edilmesinde diyafragma kalınlığının değerlendirilmesi  konusunda çalışması olmak.
182Ankara Şehir SUAMDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi1İç Hastalıkları uzmanı olmak. Ailesel Akdeniz ateşi olan hastalarda serum galektin-3 düzeyinin proteinüri ile ilişkisi konusunda çalışması olmak.
183Ankara Şehir SUAMDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoçent1İç  Hastalıkları  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Hepatoselüler  karsinomu  olan  hastalarda  serum  prolidaz  ve  AFP  düzeyleri arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
184Ankara Şehir SUAMDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıProfesör1İç Hastalıkları (Hematoloji) alanında doçent unvanına sahip olmak. Esansiyel trombositozu  olan hastaların tromboembolik olaylarında plazma viskozitesinin etkileri konusunda çalışması olmak.
185Ankara Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriKardiyolojiDoçent1Kardiyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Gençlerde Covid 19 sonrası MRI görüntülerinde kardiyak bulgular konusunda çalışması olmak.
186Ankara Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriKardiyolojiProfesör1Kardiyoloji alanında  doçent  unvanını sahip  olmak.  Safen  ven  greft  hastalığında  C-reaktif  protein/albümin  oranının  önemi konusunda çalışması olmak.
187Ankara Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriKardiyolojiProfesör1Kardiyoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  TAVI  uygulanan  ileri  aort  stenozu  olan  hastalarda  sistemik  immün  enflamasyon indeksi ile kontrast madde kaynaklı nefropati arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
188Ankara Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriKardiyolojiDoçent1Kardiyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Akut anterior miyokard enfarktüsü olan hastalarda apikal trombüs oluşumu ile kan viskozitesi arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
189Ankara Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriKardiyolojiDoçent1Kardiyoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Mitral  stenozda  trombojenik  ortamın  değerlendirilmesinde  tam  kan  viskozitesi konusunda çalışması olmak.
190Ankara Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriKardiyolojiProfesör1Kardiyoloji  alanında  doçent  unvnanı  sahip  olmak.  Stabil  anjinası  olan  hastalarda  MCV/lenfosit  oranı  ile  koroner  kolleteral  dolaşım arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
191Ankara Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriKardiyolojiDoçent1Kardiyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. İzole cerrahi aort kapak replasmanındaki trendler konusunda çalışması olmak.
192Ankara Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriKardiyolojiProfesör1Kardiyoloji alanında  doçent unvanına sahip  olmak. Akut dekompanse  kalp yetmezliğinde  sistatin C seviyelerinin hastane  içi mortalite üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.
193Ankara Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriKardiyolojiDoçent1Kardiyoloji   alanında   doçent   unvanına   sahip   olmak.   Kronik   hemodiyaliz   hastalarında   sekonder   hiperparatiroidizmin   kardiyak komplikasyonları konusunda çalışması olmak.
194Ankara Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriKardiyolojiDoçent1Kardiyoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Kurşun  elementine  maruz  kalan  çalışanlarda  bazal  EKG  parametreleri  üzerine şelasyon tedavisinin etkisi konusunda çalışması olmak.
195Ankara Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriKardiyolojiDoçent1Kardiyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. ST elevasyonu olmayan miyokard enfarktüsünde total enfark ile ilişkili arterin total oklüzyonunu tahmin etmede RDW'nin kullanımı konusunda çalışması olmak.
196Ankara Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriNörolojiDoçent1Nöroloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Huzursuz bacak sendromu olan hastalarda gündüz serebral elektrik aktivite konusunda çalışması olmak.
197Ankara Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriNörolojiDoçent1Nöroloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Obstrüktif  uyku  apnesinde  gece  terlemesi  ve  uyku  parametreleri  arasındaki  ilişki konusunda çalışması olmak.
198Ankara Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriNörolojiDoktor Öğretim Üyesi1Nöroloji uzmanı olmak. Covid 19 pandemisi sürecinde nörolojik hastalıklar ile Covid 19 pnömonisinin birlikteliği konusunda çalışması olmak.
199Ankara Şehir SUAMTemel Tıp BilimleriTıbbi MikrobiyolojiDoçent1Viroloji yan dal uzmanı olup Tıbbi Mikrobiyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. HBV DNA ve HCV RNA'nın belirlenmesinde yeni nesil RT-PCR ile diğer RT-PCR metodunun karşılaştırılması konusunda çalışması olmak.
200Ankara Ulucanlar Göz SUAMCerrahi Tıp BilimleriGöz HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi2Göz  Hastalıkları  uzmanı  olmak.  Optik  koherans  tomografisi  kullanılarak  dış  retinal  tabaka  kalınlığının  değerlendirilmesi  konusunda çalışması olmak.
201Ankara Ulucanlar Göz SUAMCerrahi Tıp BilimleriGöz HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi1Göz Hastalıkları uzmanı olmak. Ovin gözlerde oksijen destekli korneal kros-link iyontoforezi konusunda çalışması olmak.
202Ankara Ulucanlar Göz SUAMCerrahi Tıp BilimleriGöz HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi3Göz  Hastalıkları  uzmanı  olmak.  Nörofibromatozisi  olan  pediatrik  hastalarda  retinal  ve  koroidal  vasküler  dolaşımın  kantitatif  optik koherans tomografi anjiyografi ile değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
203Antalya SUAMCerrahi Tıp BilimleriGöğüs CerrahisiDoktor Öğretim Üyesi1Göğüs Cerrahisi uzmanı olmak. Açık cerrahi sonrası oluşan tekrarlayan pektus eskavatumun tedavisi konusunda çalışması olmak.
204Antalya SUAMCerrahi Tıp BilimleriKulak Burun Boğaz HastalıklarıProfesör1Kulak  Burun  ve  Boğaz  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Nazal  polip  ile  kronik  rinosinizüti  olan  hastalarda  serum  kopeptin seviyeleri ile ilgili çalışması olmak.
205Antalya SUAMCerrahi Tıp BilimleriOrtopedi ve TravmatolojiDoçent1Ortopedi  ve  Travmatoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Skafoid  kırıkların  anatomik  risk  faktörlerinin  radyografik  analizi konusunda çalışması olmak.
206Antalya SUAMCerrahi Tıp BilimleriOrtopedi ve TravmatolojiDoçent1Ortopedi  ve  Travmatoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Spinal  deformitesi  olan  hastalarda  cerrahinin  bilişsel  davranışlar üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.
207Antalya SUAMCerrahi Tıp BilimleriOrtopedi ve TravmatolojiDoçent1Ortopedi ve Travmatoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Asetabular kırıklarda pararektus yaklaşımında nörovasküler yapıların yaralanma riski konusunda çalışması olmak.
208Antalya SUAMCerrahi Tıp BilimleriTıbbi PatolojiDoçent1Tıbbi  Patoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Bronşiyal  aspirasyonun  likit  temelli  sitolojisinde  hücre  bloklarının  tanı  değeri konusunda çalışması olmak.
209Antalya SUAMDahili Tıp BilimleriAile HekimliğiDoçent1Aile Hekimliği alanında doçent unvanına sahip olmak. Psikolojik sıkıntı ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirliği konusunda çalışması olmak.
210Antalya SUAMDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi2Çocuk  Enfeksiyon  Hastalıkları  yan  dal  uzmanı  olmak..  Biyolojik  ilaç  tedavisi  alan  idiopatik  artriti  olan  hastalarda  PPD  cevabının değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
211Antalya SUAMDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoçent1Çocuk  İmmünolojisi ve  Alerji Hastalıkları alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Gıda  alerjisi olan  çocuklarda  ve  annelerinde  uyku düzensizliği ve etkileyen faktörler konusunda çalışması olmak.
212Antalya SUAMDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi3Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olup Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi yan dal uzmanı olmak. Pediatrik immün trombositopeninin klinik ve laboratuvar bulguları konusunda çalışması olmak.
213Antalya SUAMDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoçent1Çocuk Gastroenterolojisi alanında  doçent unvanına sahip olmak. Çocuklarda alkolik olmayan yağlı karaciğer üzerine Akdeniz diyetinin etkisi konusunda çalışması olmak.
214Antalya SUAMDahili Tıp BilimleriÇocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve HastalıklarıDoçent1Çocuk  ve  Ergen  Ruh  Sağlığı ve  Hastalıkları alanında  doçent unvanına  sahip  olmak.  Dikkat eksikliği ve  hiperaktivite  bozukluğu  olan çocukların ebeveynlerinin öfke ve saldırganlık düzeyi konusunda çalışması olmak.
215Antalya SUAMDahili Tıp BilimleriFiziksel Tıp ve RehabilitasyonDoçent1Fiziksel  Tıp  ve  Rehabilitasyon  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Lomber  radiküler  ağrının  mekanik  traksiyon  ile  tedavisi konusunda çalışması olmak.
216Antalya SUAMDahili Tıp BilimleriGöğüs HastalıklarıDoçent1İmmünoloji ve  Alerji Hastalıkları yan dal uzmanı olup  Göğüs Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip  olmak. İlaç  aşırı duyarlılığı olanların anksiyete düzeyleri ve pozitif test sonuçları ile ilgili faktörler konusunda çalışması olmak.
217Antalya SUAMDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoçent1Tıbbi Onkoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Gastroenteropankreatik nöroendokrin tümörlerde primer alanın rezeksiyonunun sağkalım üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.
218Antalya SUAMDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoçent1Tıbbi  Onkoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Sitotoksik  kemoterapi  uygulanan  solid  tümörü  olan  hastalarda  hepatit  B reaktivasyonu konusunda çalışması olmak.
219Antalya SUAMDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoçent1Romatoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Psoriatik artritte hasta özellikleri ve minimal hastalık aktivitesi konusunda çalışması olmak.
220Antalya SUAMTemel Tıp BilimleriTıbbi BiyokimyaDoçent1Tıp  Fakültesi  mezunu  olup  Tıbbi  Biyokimya  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Beta-talasemi  majör  hastalığında  kompleman düzenleyici proteinler üzerine splenektominin etkisi konusunda çalışması olmak
221Balıkesir Atatürk Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriAcil TıpDoçent1Acil Tıp alanında doçent unvanına sahip olmak. KOAH'da kısa dönemdeki ciddi sonuçların farklı skorlarla karşılaştırılması konusunda çalışması olmak.
222Balıkesir Atatürk Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriKardiyolojiProfesör1Kardiyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Primer perkütan koroner girişim yapılan hastalarda kulprit arter ve klinik sonuçları arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
223Bursa Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriAnesteziyoloji ve ReanimasyonDoçent1Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında doçent unvanına sahip olmak. Travmatik beyin yaralanması olan hastalarda barbitürat koması sırasında oluşan ciddi hipokalemi konusunda çalışması olmak.
224Bursa Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriAnesteziyoloji ve ReanimasyonDoçent1Anesteziyoloji  ve  Reanimasyon  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Anestezik  ajanların  paratiroid  hormon  ve  iyonize  kalsiyum üzerine etkisinin karşılaştırılması konusunda çalışması olmak.
225Bursa Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriAnesteziyoloji ve ReanimasyonDoçent1Anesteziyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Diz artroskopisi sırasında sıkı turnike öncesi ve sonrası adduktor kanal bloğunun karşılaştırılması konusunda çalışması olmak.
226Bursa Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriGenel CerrahiDoçent1Genel  Cerrahi  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Rektal  kanserde  kemoterapi  sonrası  persistan  ekstramural  vasküler  invazyon pozitifliğinin değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
227Bursa Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriKalp ve Damar CerrahisiDoçent1Kalp ve Damar Cerrahisi alanında doçent unvanına sahip olmak. Alt ekstremite derin ven trombozlarının tedavisinde farmakomekanik trombektominin orta dönem sonuçları konusunda çalışması olmak.
228Bursa Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriKulak Burun Boğaz HastalıklarıDoçent1Kulak  Burun  Boğaz  Hastalıkları  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Parasentezin  iyileşmesinde  curcuminin  etkisi  konusunda çalışması olmak.
229Bursa Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriÜrolojiDoçent1Üroloji alanında doçent unvanına sahip olmak.  Kronotip ve cinsel fonksiyon bozukluğu arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
230Bursa Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriÜrolojiDoçent1Üroloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Yaşlı  hastalarda  PSA'nın  prostat  kanseri  ve  klinik  anlamlılığının  tahmin  edilmesinde kullanımı konusunda çalışması olmak.
231Bursa Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriAile HekimliğiDoktor Öğretim Üyesi1Aile Hekimliği uzmanı olmak. Kronik venöz yetmezliği olan genç hastalarda trombosit dağılım genişliği konusunda çalışması olmak
232Bursa Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoçent1Çocuk  Sağlığı  ve  Hastalıkları  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Çocuklarda  akut  gastroenteritlerin  belirlenmesinde  RDW'nin kullanımı konusunda çalışması olmak.
233Bursa Yüksek İhtisas SUAMCerrahi Tıp BilimleriAnesteziyoloji ve ReanimasyonDoçent2Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında doçent unvanına sahip olmak. Morbid obezlerde anterior boyun yumuşak dokusunun ultrasonik ölçümlerinin değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
234Bursa Yüksek İhtisas SUAMCerrahi Tıp BilimleriAnesteziyoloji ve ReanimasyonDoçent2Anesteziyoloji  ve  Reanimasyon  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Hiperemezis  gravidarumda  adjuvan  hipnoterapi  konusunda çalışması olmak.
235Bursa Yüksek İhtisas SUAMCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumDoktor Öğretim Üyesi1Kadın  Hastalıkları  ve  Doğum  uzmanı  olmak.  İleri  evre  over  kanserinde  splenektomi  ile  birlikte  distal  pankreatektomiyi  kapsayan sitoredüktif cerrahi konusunda çalışması olmak.
236Bursa Yüksek İhtisas SUAMCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumDoçent2Kadın  Hastalıkları  ve  Doğum  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Preklamside  maternal  ve  umbilikal  kord  adropin  düzeyleri arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
237Bursa Yüksek İhtisas SUAMCerrahi Tıp BilimleriKulak Burun Boğaz HastalıklarıDoçent2Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Sisplatin ile oluşan ototoksisitenin önlenmesinde deksametazon yüklü çitosan temelli hidrojelin etkisi konusunda çalışması olmak.
238Bursa Yüksek İhtisas SUAMCerrahi Tıp BilimleriÜrolojiDoçent2Üroloji alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  ESWL sırasında  ağrının  giderilmesi  için  intradermal  steril su  enjeksiyonu  konusunda çalışması olmak.
239Bursa Yüksek İhtisas SUAMDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoçent2Neonatoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Preterm  yeni  doğanlarda  geç  dönem  sepsis  tahmininde  ortalama  trombosit hacmi/trombosit sayısı oranının kullanımı konusunda çalışması olmak.
240Bursa Yüksek İhtisas SUAMDahili Tıp BilimleriGöğüs HastalıklarıDoçent2Göğüs  Hastalıkları  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Covid  19  pnömonisinde  akciğer  fibrozisi  ile  EGF  reseptörü  ve  hastalık sonuçları arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
241Bursa Yüksek İhtisas SUAMDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıProfesör1İç   Hastalıkları  (Nefroloji)   alanında   doçent   unvanına   sahip   olmak.   Otozomal  dominant   polikistik  over   sendromunda  endotelial diskfonksiyon üzerine sigaranın etkisi konusunda çalışması olmak.
242Bursa Yüksek İhtisas SUAMDahili Tıp BilimleriRuh Sağlığı ve HastalıklarıDoçent2Ruh  Sağlığı  ve  Hastalıkları  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Şizofrenide  plazma  atorejenik  indeksin  kardiyovasküler  hastalık belirteci olarak kullanılması konusunda çalışması olmak.
243Diyarbakır Gazi Yaşargil SUAMDahili Tıp BilimleriEnfeksiyon HastalıklarıProfesör1Enfeksiyon  Hastalıkları ve  Klinik  Mikrobiyoloji alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak. Tosilizumabın  Covid  19  tedavisinde  etkinliği konusunda çalışması olmak.
244Diyarbakır Gazi Yaşargil SUAMDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıProfesör1İç Hastalıkları (Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları) alanında doçent unvanına sahip olmak. Tip 2 diyabet hastalarında yoğun ve yoğun olmayan insülin rejimlerinin karşılaştırılması konusunda çalışması olmak.
245Diyarbakır Gazi Yaşargil SUAMDahili Tıp BilimleriKardiyolojiDoçent2Kardiyoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Koroner  arter  hastalığı  olmayan  Covid  19  hastalarında  miyokard  perfüzyon görüntülerinin belirlenmesi konusunda çalışması olmak.
246Diyarbakır Gazi Yaşargil SUAMDahili Tıp BilimleriNükleer TıpDoçent2Nükleer  Tıp  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Postoperatif  böbrek  tümörlerinde  metastatik  odak  üzerine  en  yüksek  SUVmax sağkalım ve mortalite değerinin etkisi konusunda çalışması olmak.
247Elazığ Fethi Sekin Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriAnesteziyoloji ve ReanimasyonDoktor Öğretim Üyesi3Anesteziyoloji ve  Reanimasyon  uzmanı olmak.  İnguinal herni ameliyatlarında  farklı dozda  spinal anesteziklerin  EKG  üzerine  etkileri konusunda çalışması olmak.
248Elazığ Fethi Sekin Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriOrtopedi ve TravmatolojiDoçent2Ortopedi  ve  Travmatoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Osteokondral  defektlerde  kartilaj  formasyonu  üzerine  sodyum hiyaluronat-kondroitin sülfat kombinasyonunun etkisi konusunda çalışması olmak.
249Elazığ Fethi Sekin Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriÜrolojiDoçent2Üroloji alanında  doçent unvanına  sahip  olmak.  Bilgisayar  tomografi görüntüleri kullanılarak  derin öğrenme  modeli ile  böbrek taşının otomatik belirlenmesi konusunda çalışması olmak.
250Elazığ Fethi Sekin Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriÜrolojiDoçent2Üroloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Erkekte  doğum  kontrol  yönteminin  prostatik  kalsifikasyon  üzerine  etkisi  konusunda çalışması olmak.
251Elazığ Fethi Sekin Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriDeri ve Zührevi HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi3Deri ve Zührevi Hastalıkları uzmanı olmak. Psikopatolojisi olmayan estetik rinoplasti yapılmış hastalarda zarardan sakınma konusunda çalışması olmak.
252Elazığ Fethi Sekin Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriFiziksel Tıp ve RehabilitasyonDoktor Öğretim Üyesi2Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı olmak. Romatoid artritte tarsal tünel sendromu sıklığının değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
253Elazığ Fethi Sekin Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriRadyolojiDoktor Öğretim Üyesi3Radyoloji uzmanı olmak. Bilgisayarlı tomografi ile karaciğer ve pankreas dansitesi arasındaki ilişki ile laboratuar bulguları konusunda çalışması olmak.
254Elazığ Fethi Sekin Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriRuh Sağlığı ve HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi1Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak. Antisosyal kişilik bozukluğu  olan hastalarda  periferik enflamatuar  parametreler konusunda çalışması olmak.
255Elazığ Fethi Sekin Şehir SUAMTemel Tıp BilimleriTıbbi BiyokimyaDoktor Öğretim Üyesi2Tıbbi Biyokimya  uzmanı olmanı olmak.  Lökosit  saçılım  görüntüleri üzerinden otomatik  olarak Covid  19  tespiti konusunda  çalışması olmak.
256Elazığ Fethi Sekin Şehir SUAMTemel Tıp BilimleriTıbbi MikrobiyolojiDoktor Öğretim Üyesi1Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı olmak. Lipopolisakkarit-galaktozamin modelinde fikosiyanin ve eser element kombinasyonunun sağkalımı üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.
257Erzurum Bölge SUAMCerrahi Tıp BilimleriAnesteziyoloji ve ReanimasyonDoçent2Anesteziyoloji  ve  Reanimasyon  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Çocuklarda  ultrason  eşliğinde  ve  konvansiyonel  yöntemlerle yapılan kaudal bloğun karşılaştırılması konusunda çalışması olmak.
258Erzurum Bölge SUAMCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumDoktor Öğretim Üyesi1Kadın  Hastalıkları  ve  Doğum  uzmanı  olmak.  İkinci  trimesterde  sonlandırılan  fetal  anomalilerde  prenatal  ultrason  ile  fetal  otopsi bulguları arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
259Erzurum Bölge SUAMCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumDoktor Öğretim Üyesi1Kadın   Hastalıkları   ve   Doğum   uzmanı   olmak.    Çok   düşük   doğum   ağırlıklı   yenidoğan   bebeklerde   intraventriküler   kanamanın önlenmesinde hipobarik doğum odasının rolü konusunda çalışması olmak.
260Erzurum Bölge SUAMCerrahi Tıp BilimleriKalp ve Damar CerrahisiDoktor Öğretim Üyesi3Kalp  ve  Damar  Cerrahisi  uzmanı  olmak.  Akut  arterial  oklüzyonu  olan  hastalarda  kardiyak  ve  ekstrakardiyak  patolojiler  konusunda çalışması olmak.
261Erzurum Bölge SUAMCerrahi Tıp BilimleriOrtopedi ve TravmatolojiDoktor Öğretim Üyesi2Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olmak.  Trombositten zengin fibrinin epidural fibrozis üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.
262Erzurum Bölge SUAMDahili Tıp BilimleriAcil TıpDoktor Öğretim Üyesi3Acil Tıp uzmanı olmak. Covid 19 hastalarında lipid profili ile hastalığın şiddeti ve mortalite arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
263Erzurum Bölge SUAMDahili Tıp BilimleriKardiyolojiDoktor Öğretim Üyesi1Kardiyoloji uzmanı olmak. Hastanede yatan Covid 19 hastalarında kan lipid düzeyleri ile mortalite arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
264Erzurum Bölge SUAMDahili Tıp BilimleriKardiyolojiDoktor Öğretim Üyesi1Kardiyoloji  uzmanı  olmak.  Hastanede  yatan  Covid  19  hastalarında  daha  önce  antikoagülan  kullanımı  ile  mortalite  arasındaki  ilişki konusunda çalışması olmak.
265Erzurum Bölge SUAMTemel Tıp BilimleriTıbbi MikrobiyolojiDoktor Öğretim Üyesi3Tıp Fakültesi mezunu olup Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı olmak. Morganella morgani ile oluşan toplum kaynaklı pediatrik üriner sistem enfeksiyonları konusunda çalışması olmak.
266Eskişehir Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriBeyin ve Sinir CerrahisiDoçent2Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında doçent unvanına sahip olmak. Kadavrada zigomatik osteotomi yapılan ve yapılmayan cerrahi hacim ile temporal lob retraksiyonunun değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
267Eskişehir Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriGenel CerrahiDoktor Öğretim Üyesi1Genel Cerrahi uzmanı olmak. Silimarinin kolestatik karaciğer hasarı üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.
268Eskişehir Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriGenel CerrahiDoktor Öğretim Üyesi2Genel  Cerrahi  uzmanı  olup  Cerrahi  Onkoloji  yan  dal  uzmanı  olmak.  Helikal  bilgisayarlı  tomografi  ile  belirlenen  hepatik  ven varyasyonları konusunda çalışması olmak.
269Eskişehir Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumDoktor Öğretim Üyesi3Kadın  Hastalıkları  ve  Doğum  uzmanı  olup  Perinatoloji  yan  dal  uzmanı  olmak.  Fetal  büyüme  geriliği  olanlarda  perinatal  mortaliteyi etkileyen maternal ve fetal risk faktörleri konusunda çalışması olmak.
270Eskişehir Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi1Çocuk  Sağlığı ve  Hastalıkları uzmanı olup  Çocuk  Nörolojisi yan  dal uzmanı olmak.  Sydenham  koresinin  klinik  ve  nörogörüntüleme bulguları konusunda çalışması olmak.
271Eskişehir Şehir SUAMDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi2İç  Hastalıkları  uzmanı  olup  Gastroenteroloji  yan  dal  uzmanı  olmak.  Kolorektal  kanser  ile  gastrik  histopatoloji  arasındaki  ilişki konusunda çalışması olmak.
272Eskişehir Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriNörolojiDoktor Öğretim Üyesi3Nöroloji uzmanı olmak. Nörolojik yetersizlikler üzerine inme sonrası nöbetlerin etkisi konusunda çalışması olmak.
273Eskişehir Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriNörolojiDoçent2Nöroloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Yetişkinlerde  Dyke-Davidoff-Masson  sendromunun  klinik  ve  radyolojik  spektrumu konusunda çalışması olmak.
274İstanbul Bağcılar SUAMCerrahi Tıp BilimleriBeyin ve Sinir CerrahisiDoçent2Beyin  ve  Sinir  Cerrahisi  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Posterior  stabilizasyonda  servikal  ve  üst  torakal  laminar  vidaların kullanımı ve modifikasyonları konusunda çalışması olmak.
275İstanbul Bağcılar SUAMCerrahi Tıp BilimleriGenel CerrahiDoçent2Genel  Cerrahi  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Kolon  anostomozları  üzerine  diklofenak  sodyum  ve  parasetamolün  etkisi konusunda çalışması olmak.
276İstanbul Bağcılar SUAMCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumProfesör1Kadın  Hastalıkları  ve  Doğum  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Borderline  over  tümörlerinin  klinik  özellikleri  ile  tedavisi  ve sonuçları konusunda çalışması olmak.
277İstanbul Bağcılar SUAMCerrahi Tıp BilimleriKulak Burun Boğaz HastalıklarıDoçent2Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Hashimoto hastalığı olanlarda makroprolaktin antitiroid antikor düzeyleri ile interlökin 21 arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
278İstanbul Bağcılar SUAMCerrahi Tıp BilimleriOrtopedi ve TravmatolojiDoçent2Ortopedi ve Travmatoloji alanında  doçent unvanına sahip  olmak. Ekstremitelerde epidermoid  kist lokalizasyonu  konusunda çalışması olmak.
279İstanbul Bağcılar SUAMCerrahi Tıp BilimleriPlastik, Rekonstrüktif ve Estetik CerrahisiDoktor Öğretim Üyesi1Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı olmak.
280İstanbul Bağcılar SUAMDahili Tıp BilimleriAile HekimliğiDoçent2Aile Hekimliği alanında doçent unvanına sahip olmak. Kronik hastalıklar bakımından Covid 19 hastalarının değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
281İstanbul Bağcılar SUAMDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoçent2Çocuk  Sağlığı ve  Hastalıkları alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Atopik dermatitin  şiddetinin belirleyicisi olarak nötrofil/lenfosit oranı ve trombosit parametrelerinin kullanımı konusunda çalışması olmak.
282İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAMCerrahi Tıp BilimleriGöz HastalıklarıDoçent2Göz  Hastalıkları  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Pseudoeksfoliasyonu  olan  komplike  olmayan  gözlerde  refraktif  hassasiyet konusunda çalışması olmak.
283İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAMCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumDoçent2Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında doçent unvanına sahip olmak. İleri seviye uterus prolapsusu olun kadınlarda aşırı aktif mesane ile serum NGF arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
284İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAMCerrahi Tıp BilimleriOrtopedi ve TravmatolojiDoçent2Ortopedi ve  Travmatoloji alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Preterm  yeni doğanlarda  kalçanın ultrasonografik  bulguları üzerine gestasyonel yaşın etkisi konusunda çalışması olmak.
285İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAMCerrahi Tıp BilimleriOrtopedi ve TravmatolojiDoçent2Ortopedi ve Travmatoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Displase inraartiküler kalkaneal kırıklarda modifiye perkütan fiksasyon konusunda çalışması olmak.
286İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAMCerrahi Tıp BilimleriÜrolojiDoçent2Üroloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Testiküler  kanser  hastalarının  prognozunun  tahmininde  preoperatif  albümin/globülin oranının rolü konusunda çalışması olmak.
287İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAMCerrahi Tıp BilimleriÜrolojiDoktor Öğretim Üyesi2Üroloji uzmanı olmak. Robot destekli radikal prostatektomi sonrası biyokimyasal parametrelerin tahmininde makina öğrenmesinin rolü konusunda çalışması olmak.
288İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAMCerrahi Tıp BilimleriÜrolojiProfesör1Üroloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Renal  transplantasyon  cerrahisi  sonuçları  üzerine  tek  veya  çoklu  arterlerin  etkisi konusunda çalışması olmak.
289İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAMDahili Tıp BilimleriAcil TıpDoçent2Acil Tıp alanında doçent unvanına sahip olmak. Akut pankreatiti olan hastalarda mortalite belirteci olarak laktatın kullanımı konusunda çalışması olmak.
290İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAMDahili Tıp BilimleriAcil TıpProfesör1Acil Tıp alanında doçent unvanına sahip olmak. Acil müdahalede akut pankreatitin değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
291İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAMDahili Tıp BilimleriAcil TıpDoktor Öğretim Üyesi1Acil  Tıp  uzmanı  olmak.  Akut  dekompanse  kalp  yetmezliği  olan  hastaların  hastaneye  ulaştırılması  kararında  inferior  vena  cava ultrasonunun önemi konusunda çalışması olmak.
292İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAMDahili Tıp BilimleriEnfeksiyon HastalıklarıProfesör1Enfeksiyon  Hastalıkları  ve  Klinik  Mikrobiyoloji  alanında  doçent  olmak.  Tenofovir  monoterapisinin  primer  kısmi  cevabı  konusunda çalışması olmak.
293İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAMDahili Tıp BilimleriEnfeksiyon HastalıklarıDoçent2Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. HIV virüsü taşıyanlarda Hepatit B ve Hepatit C birlikteliği prevelansı ve eşlik eden risk faktörleri konusunda çalışması olmak.
294İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAMDahili Tıp BilimleriEnfeksiyon HastalıklarıDoçent2Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. HIV virüsü taşıyan kişilerde çoklu ilaç tedavisi ve ilaç etkileşimleri konusunda çalışması olmak.
295İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAMDahili Tıp BilimleriFiziksel Tıp ve RehabilitasyonDoçent2Fiziksel  Tıp  ve  Rehabilitasyon  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Sınırlı  omuz  hareketine  sahip  olan  meme  kanserli  hastalarda ultrason eşliğinde supraskapular sinir bloğu konusunda çalışması olmak.
296İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAMDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoçent2İç  Hastalıkları  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  İnsilün  direnci  ile  obezite  ve  indotrofin  arasındaki  ilişki  konusunda  çalışması olmak.
297İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAMDahili Tıp BilimleriKardiyolojiProfesör1Kardiyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. X sendromu olan hastalarda serum vitamin D düzeyinin değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
298İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAMDahili Tıp BilimleriRadyasyon OnkolojisiDoçent2Radyasyon  Onkolojisi  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Glottik  karsinomda  tek  kord  ışınlamanın  yeni  bir  standart  olarak kullanılması konusunda çalışması olmak.
299İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAMDahili Tıp BilimleriRadyolojiDoçent2Radyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Pediatrik kohlear implant yapılacak olan hastalarda fasial sinir anomelileri konusunda çalışması olmak.
300İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAMTemel Tıp BilimleriTıbbi MikrobiyolojiDoçent2Tıp  Fakültesi mezunu  olup  Tıbbi Mikrobiyoloji alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Mülteci leşmanyazisinde  yeni epidemiyolojik bulgular konusunda çalışması olmak.
301İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriAnesteziyoloji ve ReanimasyonProfesör1Algoloji yan dal uzmanı olup Anesteziyoloji  alanında doçent unvanına sahip olmak. Sevofluran minimum alveolar konsantrasyonları ve hemodinamik cevaplar üzerine mağnezyum sülfatın etkileri konusunda çalışması olmak.
302İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriBeyin ve Sinir CerrahisiDoçent2Beyin  ve  Sinir  Cerrahisi  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Akut  subdural  hematomda  mortalite  ile  ilişkili  faktörler  konusunda çalışması olmak.
303İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriÇocuk CerrahisiDoktor Öğretim Üyesi2Çocuk Cerrahisi uzmanı olmak. Laparoskopik splenektomi yapılan çocuklarda dalak alanının sonuçlar üzerine etkisi üzerine çalışması olmak.
304İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumDoçent2Perinatoloji yan dal uzmanı olup  Kadın Hastalıkları ve  Doğum alanında  doçent unvanına  sahip olmak. Ductus venosus sistemik şantı konusunda çalışması olmak.
305İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumProfesör1Perinatoloji yan  dal uzmanı olup  Kadın  Hastalıkları ve  Doğum  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Gebelik  komplikasyonlarında birinci trimesterdeki uterus arter Doppler indisleri üzerine doğum sayısının etkisi konusunda çalışması olmak.
306İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriKalp ve Damar CerrahisiDoktor Öğretim Üyesi1Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı olup Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi yan dal uzmanı olmak. Çift aortik kanülasyonu olan hastalarda postoperatif renal fonksiyonların değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
307İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriKalp ve Damar CerrahisiDoçent2Çocuk  Kalp  ve  Damar  Cerrahisi  yan  dal  uzmanı  olup  Kalp  ve  Damar  Cerrahisi  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Aortik  ark rekonstrüksiyonunun kısa ve orta vadeli sonuçları konusunda çalışması olmak.
308İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriKulak Burun Boğaz HastalıklarıDoçent2Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Helikobakter pilori enfeksiyonu olan hastalarda nazal mukosiliar kleransın değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
309İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriPlastik, Rekonstrüktif ve Estetik CerrahisiDoktor Öğretim Üyesi1Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi uzmanı olup El Cerrahisi uzmanı olmak. 1- Use of dorsal intercostal artery perforator flap in the repair of back defects
310İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriTıbbi PatolojiDoçent1Tıbbi  Patoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Hepatoselüler  karsinom  ile  intrahepatik  kolonjiyokarsinom  ve  miks  tipinin immünohistokimyasal özelliklerinin prognostik ilişkisi konusunda çalışması olmak.
311İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriAcil TıpProfesör1Acil Tıp alanında doçent unvanına sahip olmak. Uçak kazalarında alanda yapılan doğru tiriajın etkinliği konusunda çalışması olmak.
312İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi3Çocuk  Sağlığı  ve  Hastalıkları  uzmanı  olup  Neonatoloji  yan  dal  uzmanı  olmak.  İleri  düzey  servikal  dilatasyonu  olan  hastalarda amnioredüksiyonun acil servikal serklaja etkisi konusunda çalışması olmak.
313İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoçent1Çocuk  Yoğun  Bakımı  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  İntrakranial  basınç  artışı  olan  çocuklarda  optik  sinir  kılıfı  kalınlığının ultrasonik değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
314İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriÇocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve HastalıklarıDoçent1Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları uzmanı olmak.
315İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriDeri ve Zührevi HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi1Deri  ve  Zührevi  Hastalıkları  uzmanı  olmak.  Behçet  hastalığında  endotelial  ve  immünolojik  belirteçler  üzerine  D  vitaminin  etkisi konusunda çalışması olmak.
316İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriFiziksel Tıp ve RehabilitasyonDoçent1Fiziksel  Tıp  ve  Rehabilitasyon  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Plantar  fasiiti  olan  hastalarda  ağrı  ve  fonksiyonelite  üzerine ekstrakorporal şok dalga tedavisi ve kuru iğneleme kombinasyonunun etkisi konusunda çalışması olmak.
317İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriGöğüs HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi2Göğüs Hastalıkları uzmanı olmak. Robotik bronskoskopinin tanısal doğruluğu ile ilişkili faktörler konusunda çalışması olmak.
318İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAMDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıProfesör1İç  Hastalıkları  (Endokrinoloji  ve  Metabolizma  Hastalıkları)  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Akromegalisi  olan  vakalarda depresyon ve bilişsel fonksiyonlar üzerine nörosteroidlerin etkisi konusunda çalışması olmak.
319İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriKardiyolojiDoçent1Kardiyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Atrial fibrilasyonun ilk epizodunda olan hastalarda sol atrium mekanik fonksiyonu ile aort sertliği konusunda çalışması olmak.
320İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriRuh Sağlığı Ve HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi3Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak. Şizofreni veya bipolar bozukluğu olanlarda  intihar girişimi ile gen polimorfizmi arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
321İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriRuh Sağlığı Ve HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi1Ruh Sağlığı ve  Hastalıkları uzmanı olmak.  Şizofrenlerde  C-reaktif protein/albümin ve  nötrofil/albümin oranlarının  biyobelirteç olarak kullanılması konusunda çalışması olmak.
322İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriTıbbi GenetikDoktor Öğretim Üyesi3Tıbbi Genetik uzmanı olmak. Spastik paraparezisi olan Alzheimer hastalığı varyantı konusunda çalışması olmak.
323İstanbul Beyoğlu Göz SUAMCerrahi Tıp BilimleriGöz HastalıklarıDoçent1Göz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Strabismus cerrahisi sonrası optik koherans tomografi anjiyografisi konusunda çalışması olmak.
324İstanbul Beyoğlu Göz SUAMCerrahi Tıp BilimleriGöz HastalıklarıDoçent1Göz  Hastalıkları  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Ankilozan  spondiliti  olan  hastalarda  akut  anterior  üveit  üzerine  koroidal kalınlığın etkisi konusunda çalışması olmak.
325İstanbul Beyoğlu Göz SUAMCerrahi Tıp BilimleriGöz HastalıklarıDoçent1Göz  Hastalıkları  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Anizometropik  ambliyopide  keratorefraktif  cerrahinin  etkisi  konusunda çalışması olmak.
326İstanbul Beyoğlu Göz SUAMCerrahi Tıp BilimleriGöz HastalıklarıDoçent1Göz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Karanlığa adaptasyonda koroidal kalınlık ve fotoreseptör kalınlıkları konusunda çalışması olmak.
327İstanbul Beyoğlu Göz SUAMCerrahi Tıp BilimleriGöz HastalıklarıDoçent1Göz  Hastalıkları  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Nanoftalmosu  olan  gözlerde  koroidal  vasküler  durumun  göstergesi  olarak koroidal vaskülerite indeksinin değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
328İstanbul Beyoğlu Göz SUAMCerrahi Tıp BilimleriGöz HastalıklarıDoçent1Göz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Glokomu olan hastalarda retinal iç pleksiform tabakadaki değişimler ile görme alanındaki kötüleşme konusunda çalışması olmak.
329İstanbul Beyoğlu Göz SUAMCerrahi Tıp BilimleriGöz HastalıklarıDoçent1Göz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Biyometri temelli optik koherans tomografisi ile biyometrik ölçümler üzerine sikloplejinin etkisi konusunda çalışması olmak.
330İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAMCerrahi Tıp BilimleriGöğüs CerrahisiDoçent1Göğüs   Cerrahisi  alanında   doçent  unvanına   sahip   olmak.   Palmar  hiperhidrozda   sempatektomi  ile   sempatikotominin  etkinliğinin karşılaştırılması konusunda çalışması olmak.
331İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAMCerrahi Tıp BilimleriKalp ve Damar CerrahisiDoçent1Kalp  ve  Damar  Cerrahisi alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Acil  koroner  arter  bypass  cerrahisi  yapılan  hastalarda  kanama  risk faktörü olarak antiagregan direncinin kullanımı konusunda çalışması olmak.
332İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAMCerrahi Tıp BilimleriKalp ve Damar CerrahisiDoktor Öğretim Üyesi1Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı olmak. Elektif on-pump koroner arter bypass grefti sonrası aşırı kanama ile ilişkili faktörler konusunda çalışması olmak.
333İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAMCerrahi Tıp BilimleriKalp ve Damar CerrahisiDoçent1Kalp  ve  Damar  Cerrahisi  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Kardiyopulmoner  bypassı  takiben  uzamış  ventilasyonunun  tahmin edilmesindeki faktörler konusunda çalışması olmak.
334İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAMCerrahi Tıp BilimleriKalp ve Damar CerrahisiDoçent1Kalp ve Damar Cerrahisi alanında doçent unvanına sahip olmak. Yetişkin hastalarda koroner arteriovenöz fistüller konusunda çalışması olmak.
335İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAMCerrahi Tıp BilimleriKalp ve Damar CerrahisiDoçent1Kalp  ve Damar  Cerrahisi alanında  doçent unvanına  sahip  olmak.  Koroner  bypass  grefti sonrası gelişen atrial fibrilasyonda  metabolik sendromun rolü konusunda çalışması olmak.
336İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAMDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoçent1Çocuk Kardiyolojisi alanında doçent unvanına sahip olmak. Çölyak hastalığı olan çocuklarda otonom sinir sisteminin kalp atım sayısı ile değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
337İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAMDahili Tıp BilimleriKardiyolojiDoçent1Kardiyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. ST elavasyonu olan miyokard enfarktüsünde nötrofil/lenfosit  oranı ile sağ venrikül disfonksiyonu arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak
338İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları SUAMDahili Tıp BilimleriRuh Sağlığı Ve HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi2Ruh  Sağlığı  ve  Hastalıkları  uzmanı  olmak.  Dikkat  eksikliği  ve  hiperaktivite  bozukluğu  ile  birlikte  görülen  sınırda  kişilik  bozukluğu olanlarda çocukluk travmaları ile çözülme arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
339İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları SUAMDahili Tıp BilimleriRuh Sağlığı Ve HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi1Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak. Sentetik kannabinoidlerin P dalgası dispersiyonu üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.
340İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAMCerrahi Tıp BilimleriÜrolojiDoçent1Üroloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Miyelodisplazisi olan çocuklarda vezikoüreteral reflüde nörotoksin A enjeksiyonlarının etkileri konusunda çalışması olmak.
341İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAMDahili Tıp BilimleriAcil TıpDoktor Öğretim Üyesi1Acil Tıp uzmanı olmak. Patlama yaralanması ile acil servise başvuran hastalarda göz travmasının değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
342İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAMDahili Tıp BilimleriFiziksel Tıp ve RehabilitasyonDoçent1Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında doçent unvanına sahip olmak. Lateral epikondilit tedavisinde kinezyotaping ile sham taping ve egzersizin etkinliği konusunda çalışması olmak.
343İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAMDahili Tıp BilimleriRadyolojiDoçent1Radyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Kardiyak dokuların MRI ile değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
344İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAMDahili Tıp BilimleriRadyolojiProfesör1Radyodiagnostik  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Kontrastı  artırılmış  spektral  mamografide  lezyon  artışı  ile  meme  kanseri arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
345İstanbul Gaziosmanpaşa SUAMCerrahi Tıp BilimleriGenel CerrahiDoçent1Genel Cerrahi alanında doçent unvanına sahip olmak. Jinekolojik kanseri olan hastalarda insizyonel herninin risk faktörleri konusunda çalışması olmak.
346İstanbul Gaziosmanpaşa SUAMCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumProfesör1Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında doçent unvanına sahip olmak.
347İstanbul Gaziosmanpaşa SUAMCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumDoktor Öğretim Üyesi2Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olmak.
348İstanbul Gaziosmanpaşa SUAMCerrahi Tıp BilimleriOrtopedi ve TravmatolojiDoçent1Ortopedi ve Travmatoloji alanında doçent unvanına sahip olmak.  Gelişimsel kalça dispilazilerinde kapalı redüksiyon sonrası avasküler nekroz risk faktörleri konusunda çalışması olmak.
349İstanbul Gaziosmanpaşa SUAMDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi3Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak.
350İstanbul Gaziosmanpaşa SUAMDahili Tıp BilimleriNükleer TıpDoktor Öğretim Üyesi1Nükleer Tıp uzmanı olmak. Gastrointestinal stromal tümörlerin malignite potansiyelinin tahmin edilmesi konusunda çalışması olmak.
351İstanbul Gaziosmanpaşa SUAMDahili Tıp BilimleriRadyolojiDoçent1Radyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Medial plika ile trochlear displazi arasındaki ilişki konusunda MRI çalışması olmak.
352İstanbul Gaziosmanpaşa SUAMDahili Tıp BilimleriRadyolojiDoçent1Radyodiagnostik alanında doçent unvanına sahip olmak. Virchow-Robin boşluklarının dilatasyonunun tek taraflı karotis arter stenozunu belirlemede kullanımı konusunda çalışması olmak.
353İstanbul Gaziosmanpaşa SUAMDahili Tıp BilimleriRadyolojiDoktor Öğretim Üyesi1Radyoloji uzmanı olmak. Karpal tünel görüntülerinde persistan median arter konusunda çalışması olmak.
354İstanbul Haseki SUAMCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumProfesör1Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında doçent unvanına sahip olmak.
355İstanbul Haseki SUAMCerrahi Tıp BilimleriKalp ve Damar cerrahisiDoçent1Kalp  ve  Damar  Cerrahisi  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Koroner  arter  bypass  cerrahisi  yapılan  hastalarda  depresyon  ve anksiyetenin değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
356İstanbul Haseki SUAMCerrahi Tıp BilimleriOrtopedi ve TravmatolojiProfesör1Ortopedi ve Travmatoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. İhmal edilen konjenital kalça dislokasyonunda total kalça artroplastisi konusunda çalışması olmak.
357İstanbul Haseki SUAMCerrahi Tıp BilimleriÜrolojiDoçent2Üroloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Yetişkin hastalarda minyatürize perkütan nefrolitotomide kılıf alanının etkisi konusunda çalışması olmak.
358İstanbul Haseki SUAMDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi1Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olup Neonatoloji yan dal uzmanı olmak. Preterm bebeklerde nekrotizan entrekolit ile vitamin D ilişkisi konusunda çalışması olmak.
359İstanbul Haseki SUAMDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi1Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak. Obez çocuklarda artmış serum asprosin düzeyleri konusunda çalışması olmak.
360İstanbul Haydarpaşa Numune SUAMCerrahi Tıp BilimleriGenel CerrahiDoçent2Genel Cerrahi alanında doçent unvanına sahip olmak. Spinal ve genel anestezi altında açık mesh ve laparoskopik total ekstraperitoneal inguinal herni tamiri konusunda çalışması olmak.
361İstanbul Haydarpaşa Numune SUAMCerrahi Tıp BilimleriGöz HastalıklarıDoçent1Göz Hastalıkları alanında doçent unvnana sahip olmak. Multiple sklerozu olan hastalarda koroidal vaskülarite indeksi üzerine optik nörit ataklarının etkisi konusunda çalışması olmak.
362İstanbul Haydarpaşa Numune SUAMCerrahi Tıp BilimleriPlastik, Rekonstrüktif ve Estetik CerrahisiDoktor Öğretim Üyesi4Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı olmak. Candida albicans ile kontamine olmuş yanık yaralarında gümüş yüklü nanofiber örtülerin etkisi konusunda çalışması olmak.
363İstanbul Haydarpaşa Numune SUAMCerrahi Tıp BilimleriPlastik, Rekonstrüktif ve Estetik CerrahisiProfesör1Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında doçent unvanına sahip olmak.
364İstanbul Haydarpaşa Numune SUAMCerrahi Tıp BilimleriPlastik, Rekonstrüktif ve Estetik CerrahisiDoktor Öğretim Üyesi2Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı olmak.
365İstanbul Haydarpaşa Numune SUAMDahili Tıp BilimleriAcil TıpDoçent1Acil Tıp alanında doçent unvanına sahip olmak. Mortalite tahmininde geriatrik pnömoni şiddeti indeksinin etkinliği konusunda çalışması olmak.
366İstanbul Haydarpaşa Numune SUAMDahili Tıp BilimleriDeri ve Zührevi HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi1Deri ve Zührevi Hastalıkları uzmanı olmak.
367İstanbul Haydarpaşa Numune SUAMDahili Tıp BilimleriNörolojiDoçent1Klinik Nörofizyoloji yan dal uzmanı olup Nöroloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Migrende DNA tamir genlerindeki varyantlar konusunda çalışması olmak.
368İstanbul Haydarpaşa Numune SUAMDahili Tıp BilimleriRadyolojiDoçent1Radyoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Obez  çocuklarda  abdominal  cilt  altı  yağ  dokusu  kalınlığı  ile  hepatik  steatozis arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
369İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SUAMCerrahi Tıp BilimleriAnesteziyoloji ve ReanimasyonDoçent1Yoğun  Bakım  yan  dal uzmanı olup  Anesteziyoloji ve  Reanimasyon  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Laparoskopik jinekolojik cerrahi sırasında anestezik ajanların intraoküler basınç üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.
370İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SUAMCerrahi Tıp BilimleriBeyin ve Sinir CerrahisiDoçent1Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında doçent unvanına sahip olmak. ABO ve Rh kan grupları ile miyelomeningosel riski konusunda çalışması olmak.
371İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SUAMCerrahi Tıp BilimleriGenel CerrahiDoçent1Genel Cerrahi alanında doçent unvanına sahip olmak. Covid 19 pandemi sürecinde akut kolesistit tedavisi için perkütan kolosistostomi yapılması konusunda çalışması olmak.
372İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SUAMCerrahi Tıp BilimleriGenel CerrahiDoçent1Genel Cerrahi alanında doçent unvanına sahip olmak. Laparoskopik total ekstraperitoneal herni tamirleri konusunda çalışması olmak.
373İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SUAMCerrahi Tıp BilimleriGöz HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi1Göz  Hastalıkları  uzmanı  olmak.  Retinal  vasküler  immatüritesi  olan  prematür  bebeklerin  tedavisinde  fluoresein  anjiyografi  bulguları konusunda çalışması olmak.
374İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SUAMCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumDoçent1Kadın  Hastalıkları  ve  Doğum  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Ankilozan  spondiliti  olan  hastalarda  over  rezervi  konusunda çalışması olmak.
375İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SUAMCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumDoktor Öğretim Üyesi2Kadın  Hastalıkları  ve  Doğum  uzmanı  olup  Perinatoloji  yan  dal  uzmanı  olmak.  Ürogenital  fetal  anomaliler  nedeni  ile  gebeliğin sonlandırılması sonrası ortaya çıkan problemler konusunda çalışması olmak.
376İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SUAMCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumDoçent1Jinekolojik  Onkoloji Cerrahisi yan  dal uzmanı olup  Kadın  Hastalıkları ve  Doğum  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  İntrauterin transfüzyon sonrası fetal sağ ventrikül miyokard performans indeksinin değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
377İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SUAMCerrahi Tıp BilimleriÜrolojiDoktor Öğretim Üyesi3Üroloji uzmanı olmak. Prostat biyopsilerinde prostat kanserinin tanısını etkileyen faktörler konusunda çalışması olmak.
378İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SUAMCerrahi Tıp BilimleriÜrolojiDoktor Öğretim Üyesi2Çocuk  Cerrahisi  uzmanı  olup  Çocuk  Ürolojisi  yan  dal  uzmanı  olmak.  Posterior  üreteral  valf  vakalarında  serum  kreatinin  düzeyleri konusunda çalışması olmak.
379İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SUAMDahili Tıp BilimleriAcil TıpDoktor Öğretim Üyesi3Acil  Tıp  uzmanı  olmak.  Sağ  üst  kadran  ağrısı  olan  hastalarda  safra  kesesi  duvar  kalınlığı  ile  CRP/  albümin  oranı  arasındaki  ilişki konusunda çalışması olmak.
380İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SUAMDahili Tıp BilimleriAile HekimliğiDoçent1Aile Hekimliği alanında doçent unvanına sahip olmak. Dezavantajlı  kişilerde depressif semptomlar konusunda çalışması olmak.
381İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SUAMDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi1Çocuk  Sağlığı ve  Hastalıkları uzmanı olup  Çocuk  Enfeksiyon  Hastalıkları yan  dal uzmanı olmak.  Pediatrik  yoğun  bakımda  miyeloid hücrelerde reseptör ekspresyonunun sepsis ve septik şok ayırımında kullanımı konusunda çalışması olmak.
382İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SUAMDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıProfesör1Çocuk İmmünolojisi ve  Alerji Hastalıkları yan dal uzmanı olup  Çocuk Sağlığı ve  Hastalıkları alanında  doçent unvanına  sahip  olmak. Erken yaştaki çocuklarda erken atopik duyarlılığın etkisi konusunda çalışması olmak.
383İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SUAMDahili Tıp BilimleriFiziksel Tıp ve RehabilitasyonDoktor Öğretim Üyesi1Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı olmak. Karpal tünel sendromunda ekstrakorporal şok dalga tedavisinin klinik ve elektrofizyolojik etkinliği konusunda çalışması olmak.
384İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SUAMDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoçent1İç  Hastalıkları  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Yaşlı  hastalarda  küçülen  kolonik  poliplerin  klinik  önemi  konusunda  çalışması olmak.
385İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriGenel CerrahiDoçent1Genel  Cerrahi  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Travmatik  diyafragma  hasarı  olan  hastalarda  mortaliteyi  etkileyen  faktörler konusunda çalışması olmak.
386İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumDoçent1Kadın  Hastalıkları  ve  Doğum  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Doğum  sonrası  depresyonu  olan  kadınlarda  serum  leptin  ve adiponektin değişimleri konusunda çalışması olmak.
387İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriKulak Burun Boğaz HastalıklarıDoçent1Kulak  Burun  Boğaz  Hastalıkları  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Ossifiye  kohleada  kohlear  implantasyon  için  anatomik belirleyiciler konusunda çalışması olmak.
388İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriTıbbi PatolojiDoçent1Tıbbi  Patoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Sisplatinin  neden  olduğu  laringeal  histolojik  değişimler  üzerine  antioksidan ajanların etkisi konusunda çalışması olmak.
389İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriTıbbi PatolojiDoçent1Tıbbi  Patoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Meme  kanserinde  lenfajiyogenez  ile  birlikte  olan  mast  hücre  yoğunluğu  ve prognostik parametrelerin ilişkisi konusunda çalışması olmak.
390İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriÜrolojiDoçent1Üroloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Ekstraperitoneal antegrad ve transperitoneal açık radikal sistektominin karşılaştırılması konusunda çalışması olmak.
391İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriAcil TıpDoktor Öğretim Üyesi1Acil Tıp uzmanı olmak. Kendini zehirleme şeklinde intihar teşebbüsü nedeniyle acil servise gelen hastaların karakteristikleri konusunda çalışması olmak.
392İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoçent1Neonatoloji  yan  dal  uzmanı  olup   Çocuk   Sağlığı  ve   Hastalıkları  alanında   doçent   unvanına   sahip   olmak.  Mesane   ve  bağırsak disfonksiyonu anketinin geçerlilik ve güvenilirliği konusunda çalışması olmak.
393İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi3Çocuk  Sağlığı  ve  Hastalıkları  uzmanı  olup  Çocuk  Nörolojisi  yan  dal  uzmanı  olmak.  Spastik  paraplejiye  sebep  olan  gen  varyantları konusunda çalışması olmak.
394İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriGöğüs HastalıklarıDoçent1Göğüs Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Kistik fibrozisi olan yetişkin hastalarda tükürükten fungal izolasyonun klinik özellikleri konusunda çalışması olmak.
395İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir SUAMDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıProfesör1İç  Hastalıkları  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Daha  önce  diyabeti  olan  ve  yeni  diyabet  tanısı  almış  hastalarda  Covid  19 pnömonisi konusunda çalışması olmak.
396İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir SUAMDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoçent1İç  Hastalıkları  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Sebebi  bilinmeyen  asit  vakalarının  tanısında  alternatif  metodlar  konusunda çalışması olmak.
397İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir SUAMDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi3İç Hastalıkları uzmanı olup Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak. Nöral intestinal displazisi olan hastalarda oral sodyumfosfat bağırsak preparatı ile oluşan masif hiperfosfatemi konusunda çalışması olmak.
398İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir SUAMDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoçent1İç  Hastalıkları  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Tip  2  diyabeti  olan  hastalarda  Helikobakter  pilori  enfeksiyonu  ile  glisemik regülasyon arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
399İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir SUAMDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıProfesör1Romatoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Romatoid  artritte  devam  eden  remisyonun  optimal  süresi  ve  tahmin  edicileri konusunda çalışması olmak.
400İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir SUAMDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi1İç  Hastalıkları  uzmanı  olup  Yoğun  Bakım  yan  dal  uzmanı  olmak.  Kritik  Covid  19  hastalarında  interlökin  6  reseptör  inhibitörü tedavisinin rolü konusunda çalışması olmak.
401İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriNörolojiDoçent1Nöroloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Fabry hastalığına multidisipliner yaklaşım konusunda çalışması olmak.
402İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir SUAMTemel Tıp BilimleriTıbbi BiyokimyaProfesör1Tıp  Fakültesi  mezunu  olup  Biyokimya  (Klinik  Biyokimya)  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Tip  2  diyabeti  olan  hastalarda mikroalbüminürinin tahmin edilmesinde düşük molekül ağırlıklı proteinlerin kullanımı konusunda çalışması olmak.
403İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir SUAMTemel Tıp BilimleriTıbbi BiyokimyaDoçent1Tıbbi Biyokimya alanında doçent unvanına sahip olmak. Yanık sepsislerinde presepsinin değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
404İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhsisas SUAMCerrahi Tıp BilimleriAnesteziyoloji ve ReanimasyonDoçent1Anesteziyoloji  ve  Reanimasyon  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Akciğer   transplantasyonunda  anestezi  yönetimi  konusunda çalışması olmak.
405İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhsisas SUAMCerrahi Tıp BilimleriAnesteziyoloji ve ReanimasyonDoçent1Anesteziyoloji ve  Reanimasyon  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Akut  koroner  sendrom  ile  oluşan  hastane  içi kardiyak arestte ekstrakorporal CPR konusunda çalışması olmak.
406İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhsisas SUAMCerrahi Tıp BilimleriGöğüs CerrahisiDoçent1Göğüs  Cerrahisi  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Kistik  fibrozisi  olmayan  bronşektazi  vakalarında  akciğer  transplantasyonu konusunda çalışması olmak.
407İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhsisas SUAMCerrahi Tıp BilimleriKalp ve Damar CerrahisiDoçent1Çocuk  Kalp   Damar  Cerrahisi  yan  dal  uzmanı  olup   Kalp  ve  Damar  Cerrahisi  alanında  doçent  unvanına  sahip   olmak.  Serum hipoozmolaritesinin fontan cerrahisinde mortaliteyi tahmin etmede kullanımı konusunda çalışması olmak.
408İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhsisas SUAMCerrahi Tıp BilimleriKalp ve Damar CerrahisiDoçent1Kalp  ve  Damar  Cerrahisi  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Yaşlıların  açık  kalp  ameliyatı  sonrası  hastane  içi  ve  uzun  dönem sonuçları konusunda çalışması olmak.
409İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhsisas SUAMCerrahi Tıp BilimleriKalp ve Damar CerrahisiDoçent1Kalp  ve  Damar  Cerrahisi  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Abdominal  aort  anevrizmasının  endovasküler  tamiri  sonrası  aort diseksiyonunun retrograd tedavisi konusunda çalışması olmak.
410İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhsisas SUAMCerrahi Tıp BilimleriKalp ve Damar CerrahisiProfesör1Kalp ve Damar Cerrahisi alanında doçent unvanına sahip olmak. Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon ile ilişkili antifosfolipit sendromu olan hastalarda pulmoner endarterektomi konusunda çalışması olmak.
411İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhsisas SUAMCerrahi Tıp BilimleriKalp ve Damar CerrahisiDoçent1Kalp  ve  Damar  Cerrahisi  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Sol  ventrikül  yardımcı  cihaz  implantasyonlarında  konvansiyonel tekniklerden daha az invazif yaklaşımlara geçiş konusunda çalışması olmak.
412İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAMCerrahi Tıp BilimleriKalp ve Damar CerrahisiDoçent1Çocuk Kalp Damar Cerrahisi yan dal uzmanı olup Kalp ve Damar Cerrahisi alanında doçent unvanına sahip olmak. Kompleks konjenital kalp hastalığı olan pediatrik hastalarda üç boyutlu teknolojilerin klinik kullanımı konusunda çalışması olmak.
413İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAMCerrahi Tıp BilimleriKalp ve Damar CerrahisiProfesör1Kalp ve Damar Cerrahisi alanında doçent unvanına sahip olmak. Yaşam kalitesi üzerine güncel safen ven termal ablasyon metodlarının etkisi konusunda çalışması olmak.
414İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAMCerrahi Tıp BilimleriKalp ve Damar CerrahisiProfesör1Kalp  ve  Damar  Cerrahisi  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Kalp  cerrahisi  sonrası  gecikmiş  tamponadın  doğrulanmasında transtorasik ekokardiyografi ve bilgisayarlı tomografinin tanı değeri konusunda çalışması olmak.
415İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAMDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoçent1Çocuk  Kardiyolojisi  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Çocuklarda  akut  romatizmal  ateşte  ekokardiyografik  ve  laboratuvar bulguları konusunda çalışması olmak.
416İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAMDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıProfesör1Çocuk  Sağlığı  ve  Hastalıkları  (Çocuk  Kardiyolojisi)  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  ECMO  takılan  pediatrik  hastalarda nosokomial enfeksiyonların değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
417İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAMDahili Tıp BilimleriKardiyolojiDoçent1Kardiyoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.   ST  elevasyonu  olan  miyokard  enfarktüsünde  nötrofil/lenfosit  oranı  ile  rezidual SINTAX skoru arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
418İstanbul Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları SUAMCerrahi Tıp BilimleriOrtopedi ve TravmatolojiDoçent1Ortopedi  ve  Travmatoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Düzgün  pozisyon  kriterlerine  uyan  çocuklarda  pelvik  radyografi görüntülerinin PA projeksiyonu konusunda çalışması olmak.
419İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriGenel CerrahiDoçent1Genel Cerrahi alanında doçent unvanına sahip olmak. Gebelik ve doğum sonrası akut bilier pankreatit konusunda çalışması olmak.
420İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriGöz HastalıklarıDoçent1Göz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Refrakter kuru göz hastalığında yoğun pulslu ışık tedavisi konusunda çalışması olmak.
421İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriKulak Burun Boğaz HastalıklarıDoçent1Kulak  Burun  Boğaz  Hastalıkları  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Septal  perforasyon  tamirinde  kostal  kartilaj  ve  kostal perikondrium sandviç greftinin kullanımı konusunda çalışması olmak.
422İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriOrtopedi ve TravmatolojiDoçent1Ortopedi ve Travmatoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Malet kırığı cerrahisinde kritik nokta olarak malet parçası derotasyonu konusunda çalışması olmak.
423İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriOrtopedi ve TravmatolojiProfesör1Ortopedi  ve  Travmatoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip   olmak.  Primer  parsiyel  artrodez  ile  kapalı  redüksiyon  ve  fiksasyon tekniklerinin karşılaştırılması konusunda çalışması olmak.
424İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriPlastik, Rekonstrüktif ve Estetik CerrahisiDoktor Öğretim Üyesi2Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı olmak.
425İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriPlastik, Rekonstrüktif ve Estetik CerrahisiDoktor Öğretim Üyesi1Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı olmak.
426İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriÜrolojiProfesör1Üroloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Üriner taş hastalığı ile androjenik alopesia arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
427İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriAcil TıpProfesör1Acil  Tıp  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Hastane  dışı  kardiyak  arest  olan  hastalarda  near-infrared  spektrofotometresi  ile abdominal oksijen saturasyonun monitörize edilmesi konusunda çalışması olmak.
428İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıProfesör1Çocuk   Sağlığı   ve   Hastalıkları   (Nefroloji)   alanında   doçent   unvanına   sahip   olmak.   Nefrotik   sendromu   olan   çocuklarda   gen polimorfizmleri konusunda çalışması olmak.
429İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoçent1Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Okul çağı çocuklarında vücut yağ oranı ile kan basıncı arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
430İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir SUAMDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıProfesör1Endokrinoloji  ve  Metobolizma  Hastalıkları  yan  dal  uzmanı  olup  İç  Hastalıkları  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Sheehan sendromu olan hastaların karakteristik özellikleri konusunda çalışması olmak
431İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir SUAMDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi1İç Hastalıkları uzmanı olup Tıbbi Onkoloji yan dal uzmanı olmak. Kemoterapi uygulanan küçük hücreli olmayan akciğer kanserinde kan transfüzyonunun prognostik etkisi konusunda çalışması olmak.
432İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriKardiyolojiDoçent1Kardiyoloji   alanında   doçent   unvanına   sahip   olmak.   ST   elevasyonu   olan   akut   miyokard   enfarktüsünde   atrial   enfarktüsün elektrokardiyografik tanısı konusunda çalışması olmak.
433İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank SUAMCerrahi Tıp BilimleriBeyin ve Sinir CerrahisiDoçent1Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında doçent unvanına sahip olmak. Çiari malformasyonunun alt tiplerinde posterior fossa ve kraniovertebral bağlantı noktasının morfometrik analizi konusunda çalışması olmak.
434İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank SUAMCerrahi Tıp BilimleriGöz HastalıklarıDoçent1Göz Hastalıkları alanında doçent unvanına  sahip olmak. Fakoemulsifikasyonda topikal soğuk salin solüsyonu anestezisinin etkinliği ve güvenilirliği konusunda çalışması olmak.
435İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank SUAMCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumDoktor Öğretim Üyesi1Kadın  Hastalıkları  ve  Doğum  uzmanı  olmak.  Gebe  kadınlarda  Covid  19'un  klinik  şiddeti  ile  vitamin  D  düzeyleri  arasındaki  ilişki konusunda çalışması olmak.
436İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank SUAMCerrahi Tıp BilimleriÜrolojiProfesör1Üroloji alanında  doçent unvanına  sahip  olmak. Şok dalgası litotripsi sırasında taş tespitinde  hassas görüntülemenin  önemi konusunda çalışması olmak.
437İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank SUAMDahili Tıp BilimleriAcil TıpDoktor Öğretim Üyesi3Acil Tıp uzmanı olmak. Diyabetik ketoasidozu olan hastaların hastane ortamındaki laktat kleransı konusunda çalışması olmak.
438İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank SUAMDahili Tıp BilimleriAile HekimliğiDoktor Öğretim Üyesi1Aile Hekimliği uzmanı olmak. Aşı reddi ve şüphesi konusunda çalışması olmak.
439İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank SUAMDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoçent2Çocuk Sağlığı ve  Hastalıkları alanında  doçent unvanına  sahip  olmak.  Diyet ve  egzersiz  programlarının  obez  çocukların  kardiyak risk profillerine etkisi konusunda çalışması olmak.
440İstanbul SUAMCerrahi Tıp BilimleriGenel CerrahiDoçent1Genel Cerrahi alanında doçent unvanına  sahip olmak.  Tiroid nodüllerinin radyofrekansı ablasyonunu  değerlenderilmede elastografinin yeri konusunda çalışması olmak.
441İstanbul SUAMCerrahi Tıp BilimleriÜrolojiDoktor Öğretim Üyesi2Üroloji uzmanı olmak. Mesane kanseri tedavisinde De Ritis oranının kullanımı konusunda çalışması olmak.
442İstanbul SUAMDahili Tıp BilimleriRadyasyon OnkolojisiDoçent1Radyasyon  Onkolojisi  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Meme  kanserinde  neoadjuvan  kemoterapi  sonrası  patolojik  cevabı etkileyen faktörler konusunda çalışması olmak.
443İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han SUAMCerrahi Tıp BilimleriÜrolojiDoçent1Üroloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Covid  19  hastalarında  testiküler  ağrı  ile  epidimo-orşid  arasındaki  ilişki  konusunda çalışması olmak.
444İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han SUAMDahili Tıp BilimleriDeri ve Zührevi HastalıklarıDoçent1Deri ve Zührevi Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Geriatrik hastalarda herpes zoster insidansı ve komplikasyonları ile ilgili çalışması olmak.
445İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han SUAMDahili Tıp BilimleriGöğüs HastalıklarıDoçent1Göğüs  Hastalıkları  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Favipiravir  ile  tedavi  edilen  ciddi  ve  kritik  Covid  19  hastalarının  analizi konusunda çalışması olmak.
446İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han SUAMDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi1İç Hastalıkları uzmanı olmak. Covid 19 pnömonisi olan hastaların hastane içi mortalite tahmininde C-Reaktif protein/albümin oranının rolü konusunda çalışması olmak.
447İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han SUAMDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi2İç Hastalıkları uzmanı olmak. İç Hastalıkları servisleri dışında yatan hastaların diyabet hastalığı konusundaki bilgi düzeyi ile ilişkili risk faktörleri konusunda çalışması olmak.
448İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han SUAMDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi1İç Hastalıkları uzmanı olup Hematoloji yan dal uzmanı olmak. Obezlerde asilasyon uyarıcı protein düzeyleri ile sistemik oksidatif stres belirteçleri arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
449İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han SUAMDahili Tıp BilimleriKardiyolojiProfesör1Kardiyoloji   alanında   doçent   unvanına   sahip   olmak.   ST   elevasyonu   olan   miyokard   enfarktüsünde   nötrofil/lenfosit   oranı   ile elektrokardiyografik iskemi arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
450İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han SUAMDahili Tıp BilimleriKardiyolojiDoçent1Kardiyoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  ST  elevasyonu  olmayan  miyokard  enfarktüsünde  tam  kan  viskozitesi  ile  yüksek trombosit yükü arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
451İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAMDahili Tıp BilimleriGöğüs HastalıklarıDoçent1Göğüs Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Kronik solunum yetmezliği olan hastalarda sigaranın enflamatuar belirteçler ve pulmoner fonksiyon üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.
452İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAMDahili Tıp BilimleriGöğüs HastalıklarıDoçent1Göğüs  Hastalıkları  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Toplum  ile  ilişkili  pnömonide  tedavinin  başarısını  etkileyen  faktörler konusunda çalışması olmak.
453İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAMDahili Tıp BilimleriGöğüs HastalıklarıDoçent1Göğüs Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Pulmoner rehabilitasyonun genç ve yaşlı hastalarda etkisinin karşılaştırılması konusunda çalışması olmak.
454İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAMDahili Tıp BilimleriGöğüs HastalıklarıDoçent1Göğüs  Hastalıkları  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Video  destekli torakoskopik  cerrahi biyopsisi  ile  nonspesifik  pilörit  tanısı almış hastaların uzun dönem takip sonuçları konusunda çalışması olmak.
455İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAMCerrahi Tıp BilimleriGenel CerrahiDoçent1Genel  Cerrahi  alanında   doçent  unvanına   sahip   olmak.   Kondiloma  aküminatanın   tedavisinde  farklı  yöntemlerin  karşılaştırılması konusunda çalışması olmak.
456İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAMCerrahi Tıp BilimleriKalp ve Damar CerrahisiDoktor Öğretim Üyesi1Kalp  ve  Damar  Cerrahisi  uzmanı  olmak.  Kronik  venöz  yetersizlikte  endovenöz  lazer  ve  radyofrekansı   ablasyonunun  uzun  dönem sonuçları konusunda çalışması olmak.
457İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAMCerrahi Tıp BilimleriKulak Burun Boğaz HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi2Kulak  Burun  Boğaz  Hastalıkları  uzmanı  olmak.  Yetişkinlerde  tonsillektomi  sonrası  kanamanın  risk  faktörleri  konusunda  çalışması olmak.
458İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAMCerrahi Tıp BilimleriPlastik, Rekonstrüktif ve Estetik CerrahisiProfesör1Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi alanında doçent unvanına sahip olmak.
459İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAMDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıProfesör1Neonatoloji  yan  dal  uzmanı  olup  Çocuk  Sağlığı  ve  Hastalıkları  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Preterm  yenidoğanlarda  ilk dakika hedef oksijen satürasyonunu etkileyen faktörler konusunda çalışması olmak.
460İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAMDahili Tıp BilimleriÇocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi1Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak. Psikiyatrik semptomları olan kilolu ve obez adölesanlarda bilişsel davranış tedavisi konusunda çalışması olmak.
461İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAMDahili Tıp BilimleriEnfeksiyon HastalıklarıDoçent1Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında doçent uvnanına sahip olmak. Covid 19 pandemi sürecinde  sağlık çalışanları arasında mesleki risk açısından meydana gelen değişiklikler konusunda çalışması olmak.
462İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAMDahili Tıp BilimleriFiziksel Tıp ve RehabilitasyonDoçent1Algoloji  yan  dal  uzmanı  olup  Fiziksel  Tıp  ve  Rehabilitasyon  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Lomber  disk  hernisi  üzerine intradiskal ozon tedavisinin periforaminal steroid enjeksiyonu ile birlikte etkisi konusunda çalışması olmak.
463İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAMDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi1İç  Hastalıkları  uzmanı  olmak.  Hipervitaminozu  ve  D  vitamini  intoksikasyonu  olan  yaşlı  hastalarda  hiperkalsemi  riski  konusunda çalışması olmak.
464İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAMDahili Tıp BilimleriNörolojiProfesör1Nöroloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Parkinson hastalığında Sialorrhea klinik skalasının geçerlilik ve güvenilirliği konusunda çalışması olmak.
465İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAMTemel Tıp BilimleriTıbbi MikrobiyolojiDoçent1Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı olup Tıbbi Mikrobiyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Streptokokal faranjitin tanısında yüksek duyarlıklı hızlı test konusunda çalışması olmak.
466İstanbul Taksim SUAMCerrahi Tıp BilimleriPlastik, Rekonstrüktif ve Estetik CerrahisiDoktor Öğretim Üyesi1Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı olmak.
467İstanbul Ümraniye SUAMCerrahi Tıp BilimleriGenel CerrahiDoçent1Cerrahi  Onkoloji  alanında   doçent   unvanına   sahip   olmak.   Servikal  kanserin   peritoneal  karsinomatozusunda   sitoredüktif  cerrahi konusunda çalışması olmak.
468İstanbul Ümraniye SUAMCerrahi Tıp BilimleriGöz HastalıklarıProfesör1Göz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Üveit ile ilişkili jüvenil idiopatik artriti olan hastalarda oküler komplikasyonlar ile görme kayıplarının risk faktörleri konusunda çalışması olmak.
469İstanbul Ümraniye SUAMDahili Tıp BilimleriAile HekimliğiDoçent1Aile Hekimliği alanında doçent unvanına sahip olmak. Kronik hastalığı olanların sağlık hizmetlerine ulaşım ve çoklu ilaç kullanımı riski konusunda çalışması olmak.
470İstanbul Ümraniye SUAMDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoçent1Çocuk  Gastroenterolojisi  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Pediatrik  çölyak  hastalığında  kemik  mineral  yoğunluğu  konusunda çalışması olmak.
471İstanbul Ümraniye SUAMDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıProfesör1İç Hastalıkları (Gastroenteroloji) alanında doçent unvanına sahip olmak. Potansiyel karaciğer vericilerinde hepatik steatozisin tahmin edilmesinde BMI ve tomografinin rolü konusunda çalışması olmak.
472İstanbul Ümraniye SUAMDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıProfesör1İç Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Gastrik kanserde prognostik belirteç olarak gen ekspresyonu çalışması olmak.
473İstanbul Ümraniye SUAMDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi3İç Hastalıkları uzmanı olup Endokronoloji ve Metabolizma  Hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Somatostatin analoğu ile tedavi edilen baskın ve kontrolü zor akromegalik hastaların uzun süreli takibi konusunda çalışması olmak.
474İstanbul Ümraniye SUAMDahili Tıp BilimleriKardiyolojiDoktor Öğretim Üyesi1Kardiyoloji uzmanı olmak. Covid 19 pnömosininin kısa süreli sağ ventrikül fonksiyonları üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.
475İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAMDahili Tıp BilimleriGöğüs HastalıklarıDoçent1Göğüs Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Ciddi anfizemi olan hastalarda bronkoskopik akciğer volüm redüksiyonunun mortaliteye etkisi konusunda çalışması olmak.
476İzmir Bozyaka SUAMCerrahi Tıp BilimleriGenel CerrahiDoçent1Genel Cerrahi alanında doçent unavanına sahip olmak. Laparoskopik apendektomide apendiksin kapatılmasında hem-o-lok klipsler ile intrakorporal bağlamanın karşılaştırılması konusunda çalışması olmak.
477İzmir Bozyaka SUAMCerrahi Tıp BilimleriÜrolojiDoçent1Üroloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Sınıflandırılmayan  renal  hücre  karsinomunun  postoperatif  ve  orta  dönem  sonuçları konusunda çalışması olmak.
478İzmir Bozyaka SUAMDahili Tıp BilimleriEnfeksiyon HastalıklarıDoçent1Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Hematolojik malignitesi olan febril nötropenik hastalarda mortalite ile mikrobiyolojik parametrelerin ilişkisi konusunda çalışması olmak.
479İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi SUAMCerrahi Tıp BilimleriGöz HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi2Göz  Hastalıkları  uzmanı  olmak.  İntravitreal  monoklonal  antikor  fragmenti  enjeksiyonu  sonrası  korneanın  biyomekanik  özellikleri konusunda çalışması olmak.
480İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi SUAMDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoçent1Çocuk Acil alanında doçent unvanına sahip olmak. Pediatrik acil serviste yüksek akışlı nazal kanül tedavisine yanıt alamamanın erken tahmin edicileri konusunda çalışması olmak.
481İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi SUAMDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoçent1Çocuk  Nörolojisi  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Lipodistrofisi  olan  hastalarda  nöromusküler  belirtilerin  klinik  spektrumu konusunda çalışması olmak.
482İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi SUAMDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi1Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olup Çocuk Endokrinolojisi yan dal uzmanı olmak.  Vitamin D  eksikliği olan çocuklarda bukkal sprey ile vitamin D uygulamasının etkinliği konusunda çalışması olmak.
483İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi SUAMDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıProfesör1Çocuk  Sağlığı  ve  Hastalıkları  alanında  doçent  unvanına  sahip   olmak.   Talasemi  majör   hastalığı  olan   çocuklarda  osteoporozun biyokimyasal kemik belirteçleri konusunda çalışması olmak.
484İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAMDahili Tıp BilimleriGöğüs HastalıklarıProfesör1Göğüs  Hastalıkları  alnında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Malign  plevral  mezoteliomada  sağkalımı  etkileyen  prognostik  faktörler konusunda çalışması olmak.
485İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAMDahili Tıp BilimleriGöğüs HastalıklarıDoçent1Göğüs  Hastalıkları  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Uykuda  düzensiz  solunum  taramalarında  NoSAS  skorunun  geçerliliği konusunda çalışması olmak.
486İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAMDahili Tıp BilimleriGöğüs HastalıklarıProfesör1Göğüs  Hastalıkları  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Covid  19  pnömonisi  olan  yatan  hastalarda  interstisiyel  akciğer  kanseri gelişimini etkileyen faktörler konusunda çalışması olmak.
487İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAMDahili Tıp BilimleriGöğüs HastalıklarıDoçent1Göğüs  Hastalıkları  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Küçük  hücreli  olmayan  akciğer  kanserinde  adjuvan  kemoterapinin  rolü konusunda çalışması olmak.
488İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAMDahili Tıp BilimleriGöğüs HastalıklarıDoçent1İmmünoloji  ve  Alerji  Hastalıkları  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Proton  pompa  inhibitörlerine  karşı  gelişen  aşırı  duyarlılık reaksiyonlarının kontrolü konusunda çalışması olmak.
489İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAMDahili Tıp BilimleriGöğüs HastalıklarıProfesör1Göğüs Hastalıkları alanında doçent unvanına  sahip  olmak. Charlson komorbidite  indeksinin Covid  19 enfeksiyonu  mortalitesi üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.
490İzmir Tepecik SUAMCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumDoçent1Jinekolojik  Onkoloji Cerrahisi yan  dal uzmanı olup  Kadın  Hastalıkları ve  Doğum  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Borderline over tümörlerinin klinik karakteristikleri ile tedavi ve sonuçları konusunda çalışması olmak.
491İzmir Tepecik SUAMCerrahi Tıp BilimleriTıbbi PatolojiDoçent1Tıbbi  Patoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip   olmak.  Multiple  miyelomda  sereblon  protein  ekspersyonunun  prognostik  önemi konusunda çalışması olmak.
492İzmir Tepecik SUAMCerrahi Tıp BilimleriTıbbi PatolojiDoçent1Tıbbi Patoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Over epitelial tümörlerinde ARID1A gen ekspresyonunun klinikopatolojik önemi konusunda çalışması olmak.
493İzmir Tepecik SUAMCerrahi Tıp BilimleriÜrolojiDoçent1Üroloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Mozaik  olmayan  Klinefelter  sendromu  olan  hastalarda  testiküler  histopatoloji  ile testiküler hücre ekstraksiyonu arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
494İzmir Tepecik SUAMDahili Tıp BilimleriAile HekimliğiProfesör1Aile Hekimliği alanında doçent unvanına sahip olmak. Tip 2 diyabet hastalarında depresyon ile başetme stratejileri ve glisemik kontrol konusunda çalışması olmak.
495İzmir Tepecik SUAMDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoçent1Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Candida enfeksiyonlarında enfektif endokardit sıklığı konusunda çalışması olmak.
496İzmir Tepecik SUAMDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoçent1Çocuk    Kardiyolojisi   alanında    doçent    unvanına    sahip    olmak.    Beta-talasemi   majör    hastalığı   olanlarda    kardiyak    aritminin elektrokardiyografik bulguları ile kardiyak demir yüklenmesi konusunda çalışması olmak.
497İzmir Tepecik SUAMDahili Tıp BilimleriEnfeksiyon HastalıklarıDoçent1Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Son evre böbrek hastalığı olan kronik hepatit C hastalarında antiviral ajanların direkt etkisi konusunda çalışması olmak.
498İzmir Tepecik SUAMDahili Tıp BilimleriEnfeksiyon HastalıklarıDoçent1Enfeksiyon  Hastalıkları  ve  Klinik  Mikrobiyoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Kronik  hepatit  C  genotipinde  hızlı  virolojik cevap konusunda çalışması olmak.
499İzmir Tepecik SUAMDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoçent1Tıbbi Onkoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Primer torasik yumuşak doku sarkomlarının klinikopatolojik özellikleri ve tedavi sonuçları ile ilgili çalışması olmak.
500İzmir Tepecik SUAMDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoçent1Gastroenteroloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Safra kesesi taşı ve metabolik nedenlerle akut pankreatiti olan hastalarda CA 19 9 düzeyleri konusunda çalışması olmak.
501İzmir Tepecik SUAMDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoçent1Nefroloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Renal iskemi-reperfüzyon hasarında metaloproteinaz ekspresyonu üzerine parikalsitol uygulamasının etkisi konusunda çalışması olmak.
502Kayseri Şehir  SUAMCerrahi Tıp BilimleriAnesteziyoloji ve ReanimasyonDoçent1Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında doçent unvanına sahip olmak. Laparoskopik gastrektomi sonrası multimodal analjezi üzerine antikolinerjik ajanın etkisi konusunda çalışması olmak.
503Kayseri Şehir  SUAMCerrahi Tıp BilimleriGenel CerrahiDoçent1Gastroenteroloji Cerrahisi alanında doçent unvanına sahip olmak. Laparoskopik total kolektomi sonrası doğal açıklık ile transabdominal örnek ekstraksiyonunun karşılaştırılması konusunda çalışması olmak.
504Kayseri Şehir  SUAMCerrahi Tıp BilimleriGöğüs CerrahisiDoçent1Göğüs  Cerrahisi  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Primer  spontan  pnömotoraksın  etyolojisinde  telomerazın  rolü  konusunda çalışması olmak.
505Kayseri Şehir  SUAMCerrahi Tıp BilimleriGöz HastalıklarıDoçent1Göz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Santral retinal arter oklüzyonlarında nötrofil/lenfosit oranının önemi konusunda çalışması olmak.
506Kayseri Şehir  SUAMCerrahi Tıp BilimleriTıbbi PatolojiDoçent1Tıbbi  Patoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Apendektomi  örneklerinde  tespit  edilen  nöroendokrin  tümörler  konusunda çalışması olmak.
507Kayseri Şehir  SUAMCerrahi Tıp BilimleriÜrolojiDoçent1Üroloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Yüksek detrüsör aktivitesi ile oksitatif stres arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
508Kayseri Şehir  SUAMDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi2Çocuk  Sağlığı  ve  Hastalıkları  uzmanı  olup  Çocuk  Kardiyolojisi  yan  dal  uzmanı  olmak.  Covid  19  enfeksiyonu  olan  çocuklarda azitromisinin ventriküler repolarizasyon üzerine etkileri konusunda çalışması olmak.
509Kayseri Şehir  SUAMDahili Tıp BilimleriEnfeksiyon HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi1Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı olmak. Covid 19'a bağlı akut solunum sıkıntısı olanlarda konvelesan plazmanın etkinliği konusunda çalışması olmak.
510Kayseri Şehir  SUAMDahili Tıp BilimleriEnfeksiyon HastalıklarıProfesör1Enfeksiyon  Hastalıkları  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Uygun  olmayan  dezenfeksiyon  işlemleri  nedeniyle  klinikte  meydana gelen Pseudomonas aeruginosa yayılımı konusunda çalışması olmak.
511Kayseri Şehir  SUAMDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi1İç  Hastalıkları  uzmanı  olup  Hematoloji  yan  dal  uzmanı  olmak.  Terapötik  plazma  değişiminde  santrifügal  ve  membran  filtrasyon modalitelerinin karşılaştırılması konusunda çalışması olmak.
512Kayseri Şehir  SUAMDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoçent1İç  Hastalıkları  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Prediyabetiklerde  kemik  mineral  yoğunluğu  ile  kırık  riski  arasındaki  ilişki konusunda çalışması olmak.
513Kayseri Şehir  SUAMDahili Tıp BilimleriKardiyolojiDoçent1Kardiyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. ST elevasyonu olmayan miyokard enfarktüsü olan hastalarda RDW ile koroner arter hastalığının şiddeti arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
514Kayseri Şehir  SUAMDahili Tıp BilimleriKardiyolojiProfesör1Kardiyoloji   alanında   doçent   unvanına   sahip   olmak.   Koroner   arter   obstrüksiyonu   olmayan   miyokard   enfarktüsünde   farklı elektrokardiyografik belirteç konusunda çalışması olmak.
515Kayseri Şehir  SUAMDahili Tıp BilimleriRadyasyon OnkolojisiProfesör1Radyasyon Onkoloijisi alanında doçent unvanına sahip olmak. Helikal tomografi ile meme kanseri tedavisinde modülasyon faktörlerinin etkisi konusunda çalışması olmak.
516Kayseri Şehir  SUAMDahili Tıp BilimleriRadyolojiDoçent1Radyoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Diskoid  lateral  menisküs  vakalarında  anterior  intermeniskal  ligamentin  MRI  ile değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
517Kayseri Şehir  SUAMDahili Tıp BilimleriRadyolojiDoçent1Radyoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Yüksek  doğum  ağırlığı  ile  ultrasonografik  olarak  belirlenen  umbilikal  ven  çapı arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
518Kocaeli Darıca Farabi SUAMCerrahi Tıp BilimleriKulak Burun Boğaz HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi1Kulak  Burun  Boğaz  Hastalıkları  uzmanı  olmak.  Kronik  otitis  mediası  olan  hastalarda  hastalığa  spesifik  yaşam  kalitesini  etkileyen faktörler konusunda çalışması olmak.
519Kocaeli Derince SUAMCerrahi Tıp BilimleriGenel CerrahiDoçent1Gastroenteroloji  Cerrahisi  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Gastrik  kanser  cerrahisinde  C-Reaktif  protein/albümin  oranının belirteç olarak kullanımı konusunda çalışması olmak.
520Kocaeli Derince SUAMCerrahi Tıp BilimleriGöğüs CerrahisiDoçent1Göğüs Cerrahisi alanında doçent unvanına sahip olmak. Primer spontan pnömotoraksta üniportal VATS tekniğinin kullanımı konusunda çalışması olmak.
521Kocaeli Derince SUAMCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumDoktor Öğretim Üyesi2Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olmak. Azalmış over rezervi olan hastalarda yardımcı üreme teknikleri üzerine büyüme hormonu adjuvan tedavisinin etkisi konusunda çalışması olmak.
522Kocaeli Derince SUAMCerrahi Tıp BilimleriKalp ve Damar CerrahisiDoçent1Kalp  ve  Damar  Cerrahisi  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Karotis  endarterektomi  sonrası  karotis  patch  ile  serabrovasküler durumlar arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
523Kocaeli Derince SUAMCerrahi Tıp BilimleriKulak Burun Boğaz HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi1Kulak  Burun  Boğaz  uzmanı  olmak.  Fonksiyonel  olmayan  hipofiz  adenomu  olan  hastalarda  sfenoid  sinüs  mukoza  kalınlaşması konusunda çalışması olmak.
524Kocaeli Derince SUAMCerrahi Tıp BilimleriÜrolojiDoktor Öğretim Üyesi3Üroloji   uzmanı   olmak.   Üreter   darlıklarının   tedavisinde   üreteral   dilatasyon  ve   internal  üretrotomi   tekniklerinin  karşılaştırılması konusunda çalışması olmak.
525Kocaeli Derince SUAMDahili Tıp BilimleriAcil TıpDoçent1Acil  Tıp  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Basit  el  laserasyonlarında  antibiyotik  proflaksisi  uygulamaları  konusunda  çalışması olmak.
526Kocaeli Derince SUAMDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi1Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak.
527Kocaeli Derince SUAMDahili Tıp BilimleriFiziksel Tıp ve RehabilitasyonDoktor Öğretim Üyesi1Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı olmak.
528Kocaeli Derince SUAMDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoçent1Tıbbi Onkoloji alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  İkinci kademe  tedavi sonrası metastatik gastrik  ve gasroözafagal sınır  kanseri olan  hastaların sağkalım analizi konusunda çalışması olmak.
529Kocaeli Derince SUAMDahili Tıp BilimleriKardiyolojiDoçent1Kardiyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Miyokard enfarktüsü olan hastalarda enfarktüs alanı çevresinin risk belirteci olarak değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak
530Kocaeli Derince SUAMDahili Tıp BilimleriKardiyolojiDoçent1Kardiyoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  İskemik  skar  ile  ilişkili  ventriküler  taşıkardide  ablasyon  sonuçları  üzerine  lezyon boyutunun etkisi konusunda çalışması olmak.
531Konya Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriAnesteziyoloji ve ReanimasyonProfesör1Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında doçent unvanına sahip olmak. Göğüs cerrahisinde postoperatif aneljezi için doğrudan yapılan romboid interkostal ve subserratus plan bloklarının değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
532Konya Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriGöz HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi2Göz Hastalıkları uzmanı olmak. Covid 19 enfeksiyonu bulaşında gözyaşı stabilitesinin önemi konusunda çalışması olmak.
533Konya Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumDoktor Öğretim Üyesi1Kadın  Hastalıkları  ve  Doğum  uzmanı  olmak.  Gebe  kadınlarda  majör  depresyon  ve  genel  anksiyete  bozukluğu  ile  oligohidroamnios arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
534Konya Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumDoktor Öğretim Üyesi3Kadın  Hastalıkları  ve  Doğum  uzmanı  olmak.  Gebeliğin  gözyaşı  kornea  ve  anterior  segment  parametreleri  üzerine  etkisi  konusunda çalışması olmak.
535Konya Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriPlastik, Rekonstrüktif ve Estetik CerrahisiDoktor Öğretim Üyesi3Plastik,  Rekonstrüktif  ve  Estetik  Cerrahi  uzmanı  olmak.  Farklı  tedavi  algoritması  ile  tek  taraflı  kompleks  orbita  kırıklarının  analizi konusunda çalışması olmak.
536Konya Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriTıbbi PatolojiDoçent1Tıbbi  Patoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Meme  lezyonlarında  fibulin-5  immünohistokimyasal  boyamanın  klinik  önemi konusunda çalışması olmak.
537Konya Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriAile HekimliğiDoçent1Aile  Hekimliği alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Kilolu  ve  obez  bireylerde  viseral yağ indeksi ile  plazma  atorejenik indeksinin karşılaştırılması konusunda çalışması olmak.
538Konya Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriFiziksel Tıp ve RehabilitasyonDoktor Öğretim Üyesi3Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı olup Algoloji yan dal uzmanı olmak. Kronik migreni olan hastalarda ultrason eşliğinde yapılan geniş oksipital sinir bloğunun klinik sonuçları konusunda çalışması olmak.
539Konya Şehir SUAMDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoçent1İmmünoloji ve  Alerji Hastalıkları alanında  doçent unvanına  sahip  olmak.  İmmün yetmezliği olan hastalarda  nefrolojik parametrelerin böbrek disfonksiyonu üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.
540Konya Şehir SUAMDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıProfesör1İç Hastalıkları (Hematoloji) alanında doçent unvanına sahip olmak. İmmün trombositopenik purpurada çok merkezli terapötik plazma değişimi konusunda çalışması olmak.
541Konya Şehir SUAMDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi1İç  Hastalıkları  uzmanı  olup  Hematoloji  yan  dal  uzmanı  olmak.  Hepatit  B  reaktivasyonu  ile  ilişkili hematologların  farkındalıkları ve klinik deneyimlerinin değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
542Konya Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriNörolojiDoktor Öğretim Üyesi1Nöroloji uzmanı olmak. tPA ile tedavi edilen akut stroku olan hastaların serum bilirübin düzeyi ile nörolojik iyileşmesi arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
543Mersin Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriRadyolojiProfesör1Radyodiagnostik  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  İnfantil  hipertrofik  pilorik  stenozda  ultrasonografinin  kullanımı  konusunda çalışması olmak.
544Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAMDahili Tıp BilimleriKardiyolojiProfesör1Kardiyoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Asemptomatik  bireylerde  p  dalgası  dispersiyonu  ile  presistolik  a  dalgası  ve  aort kapağı sklerozu arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
545Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAMDahili Tıp BilimleriKardiyolojiDoçent1Kardiyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Alkolik olmayan yağlı pankreas hastalığı ile epikardiyal yağ dokusu arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
546Trabzon Kanuni SUAMCerrahi Tıp BilimleriBeyin ve Sinir CerrahisiDoktor Öğretim Üyesi2Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı olmak. Uçucu alkol dezenfektanı ile oluşan hidrosefalus konusunda çalışması olmak.
547Trabzon Kanuni SUAMCerrahi Tıp BilimleriBeyin ve Sinir CerrahisiDoktor Öğretim Üyesi3Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı olmak. Koroid pleksus tümörlerinin su dolu vezikülleri konusunda çalışması olmak.
548Trabzon Kanuni SUAMCerrahi Tıp BilimleriGenel CerrahiDoktor Öğretim
Üyesi
1Genel Cerrahi uzmanı olmak. Tiroid nodüllerinin atipik veya diğer tipleri ile ilgili sınıflandırması konusunda çalışması olmak.
549Trabzon Kanuni SUAMCerrahi Tıp BilimleriTıbbi PatolojiProfesör1Tıbbi Patoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Renal hücre karsinomlarında CD95 ve COX-2 ilişkisi konusunda çalışması olmak
550Trabzon Kanuni SUAMDahili Tıp BilimleriAile HekimliğiDoktor Öğretim
Üyesi
1Aile  Hekimliği  uzmanı  olmak.  Acil  serviste  renal  kolik  tanısı  alan  hastalarda  oksidatif  stres  testlerinin  değerlendirilmesi  konusunda
çalışması olmak.
551Trabzon Kanuni SUAMDahili Tıp BilimleriEnfeksiyon HastalıklarıDoktor Öğretim
Üyesi
3Enfeksiyon  Hastalıkları  ve  Klinik  Mikrobiyoloji  uzmanı  olmak.  İnfluanza  ve  Covid  19  pandemilerinin  karşılaştırılması  konusunda
çalışması olmak.
552Trabzon Kanuni SUAMDahili Tıp BilimleriRadyasyon OnkolojisiDoktor Öğretim
Üyesi
1Radyasyon Onkolojisi uzmanı olmak. Evre 1 seminomada adjuvan radyoteratipinin etkisi konusunda çalışması olmak.
553Trabzon Kanuni SUAMDahili Tıp BilimleriRadyolojiDoktor Öğretim
Üyesi
2Radyoloji  uzmanı  olmak.  Covid  19  hastalarında  miyokard  hasarı  ile   epikardial  yağ  dokusu  kalınlığı  arasındaki  ilişki  konusunda
çalışması olmak.
Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Kahramanmaraş Su Kanalizasyon İdaresi 20 Memur alım ilanıÖnceki Haber

Kahramanmaraş Su Kanalizasyon İdaresi 20...

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi alım ilanıSonraki Haber

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğr...

Yorum Yazın

2022-2023 Eğitim öğretim yılı sene sonu iş ve işlemleri
Okul yöneticileri kendi okullarında halk eğitim kursu açabilir mi?
İkinci görev niteliğinde rehber öğretmen görevlendirilmesinin yürürlüğü durduruldu
Sınıf İçi Değerlendirme Öğretmen Rehber Kitapları (10.Sınıf) Yayımlandı
Denklik Seviye Tespit Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu
Kamuda liyakat ve ehliyet temelli bir nizam inşa etmek Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşmanın ön koşullarından birisidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 13 üniversiteye yeni rektör ataması
En Düşük Memur Maaşı 22 bin TL’dir. Aksi Düşünülemez!
"Afetzede Özel" olarak başlattığımız KALFAP rogramı'na başvurularınızı bekliyoruz
Yeni Milli Eğitim Bakanı’nın İlk İşi Paydaşlarla Meslek Kanunu’nu Yeniden Ele Almak Olmalıdır
Öncelikli Gündemimiz Temmuz Ayında Yapılacak Maaş Düzenlemesidir
Öğretici: Enflasyon Altında Ezilmek Sabit Gelirlilerin Kaderi Olmasın!
Mayıs Ayı Enflasyon Oranı Açıklandı
LGS Soru Kitapçıkları (Sayısal ve Sözel) ve Cevap Anahtarları Yayınlandı
Yeni Milli Eğitim Bakanı Olarak Prof. Dr. Yusuf Tekin Atandı
Eğitimi 21. yüzyılın dijital dünyasıyla buluşturmaya devam ediyoruz
Kişi Muhatabını Kendi Gibi Bilirmiş!
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabinesini açıkladı
2023 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavına Esas Derslere Ait Konu, Kazanım ve Açıklamalar
2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Bakanlık Genel Hedefi "Psikolojik Sağlamlık" Olarak Belirlendi