Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır.

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden 
ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA AİT İLAN

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır.
İlgililerin;                        
a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,                        

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 26.  maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,                        

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.                        

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;                        
1) Profesör kadrosuna başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 6 (altı) nüsha dosyayı ekleyerek CD ile beraber Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.                        
2) Başvurular, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.                        

İLAN EDİLEN ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA AİT BİLGİLER
 

BİRİM/BÖLÜM/ABD/PROGRAM KADRO ADEDİ DERECE UNVAN ÖZEL ŞARTLAR
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Pr. 1 1 Profesör Doçentliğini Biyoloji Bilim Alanında Yapmış Olup, Popülasyon Genetiği ve Koruma Biyolojisi Alanında Çalışmış Olmak. 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Çevre Sağlığı Pr. 1 1 Profesör Doçentliğini Biyoloji Bilim Alanında Yapmış Olup, Biyoakustik ve Moleküler Filogenetik Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak. 

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

  1. 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

  2. Adayların 2547 sayılı Kanun'un 26. maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

  3. Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

    1. Profesör kadrosuna başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 6 (altı) nüsha dosyayı ekleyerek CD ile beraber Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

    2. Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.

İLAN EDİLEN ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA AİT BİLGİLER


BİRİM/BÖLÜM/ ABD/PROGRAM


KADRO ADEDİ


DERECE


UNVAN

Gözden kaçırmayın

Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanı Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanı


ÖZEL ŞARTLAR

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Pr.

1

1

Profesör

Doçentliğini Biyoloji Bilim Alanında Yapmış Olup, Popülasyon Genetiği ve Koruma Biyolojisi Alanında Çalışmış Olmak.


Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Çevre Sağlığı Pr.

1

1

Profesör

Doçentliğini Biyoloji Bilim Alanında Yapmış Olup, Biyoakustik ve Moleküler Filogenetik Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak.