İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Personel Alacak Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Personel Alacak


ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI


Üniversitemiz Hukuk Fakültesine 2547 sayılı Kanunun 33. maddesi ile 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

Adayların 05/08/2022 - 19/08/2022 tarihleri arasında Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru ve Sınav Yeri: Başak Mh. Ordu Cd. F-05 Blok No:3 Başakşehir / İstanbul

SINAV TAKVİMİ
İlk Başvuru Tarihi : 05.08.2022
Son Başvuru Tarihi : 19.08.2022
Ön Değerlendirme Tarihi : 23.08.2022
Giriş Sınav Tarihi : 26.08.2022
Sonuç Açıklama Tarihi : 01.09.2022
 

Sıra Fakülte Bölüm / Anabilim Dalı Unvan Kadro Sayısı Aranan Nitelikler
1 Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku /
İdare Hukuk
Araştırma Görevlisi 1 Lisans ve yüksek lisans eğitimini hukuk alanında tamamlamış olmak, Kamu Hukuku alanında doktora yapıyor olmak. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç) ve bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmaları olmak.


Not: Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemiz web adresinde (www.ihu.edu.tr) yayınlanacak olup, bu ilan aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENEN BELGELER:
1. Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
(www.ihu.edu.tr/files/ik-basvuru-dilekcesi.docx)
2. YÖK formatlı özgeçmiş
3. 2 adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)
4. Kimlik fotokopisi
5. Lisans ve yüksek lisans diploması (aslı veya noter onaylı sureti)
6. Yurt dışından alınmış olan diplomalar için diploma denklik belgesi
7. Lisans, yüksek lisans ve doktora transkripti (aslı veya noter onaylı sureti)
8. ALES sonuç belgesi (en az 70 puan ) veya ALES muafiyeti için görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi/ atama olur yazısı
9. YÖKDİL/YDS (en az 80 Puan) veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge – İngilizce
10. Lisansüstü öğrenimine dair öğrenci belgesi,
11. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca akademik personel adayı açık rıza metni (KVKK Formu)
12. Erkek adaylar için askerlik terhis, tecil veya muafiyet belgesi
13. Adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınabilir.)