İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:İKTİSADİ, İDARİ ve SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

İlanın Çıkılacağı
Yer:
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, İktisadi İdari Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslararası
İlişkiler Bölümü
Kadro Unvanı: Araştırma Görevlisi Duyuru Başlama Tarihi: 21.07.2022
Kadro Sayısı: 1 Son Başvuru Tarihi: 04.08.2022
Kadro Derecesi: --- Ön Değerlendirme Tarihi: 05.08.2022
ALES (EA) Puanı: 70 Sınav Giriş Tarihi: 10.08.2022
YDS (İngilizce)/
Dengi (İngilizce):
85 Sonuç Açıklama Tarih: 12.08.2022
Başvuru Tipi: Şahsen Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi: http://ir.bilkent.edu.tr/

Başvuru Yeri:
İ.D. BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ, İDARİ ve SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ BİLKENT/ANKARA
E-posta: ir@bilkent.edu.tr

Özel Şartlar:

1. Uluslararası İlişkiler ya da Uluslararası Çalışmalar lisans derecesi sahibi olmak.

2. Tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak.

3. Doktora tez çalışmalarını tam zamanlı olarak Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde uluslararası siyaset veya dış politika analizi bilim alanlarında sürdürüyor olmak.

4. Doktora yeterlik sınavını başarılı olarak geçmiş olmak; doktora tez önerisini başarı ile savunmuş olmak.

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

5. Akademik konferanslarda en az iki sunum yapmış olmak ve bu sunumlardan en az iki yayın yapmış olmak.
6. 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.

Genel Şartlar: 1. 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak
2. Öğretim üyesi dışındaki ögretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten (EA) en az 70 puan almış olmak
3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS/İngilizce) en az 85 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan (İngilizce) bu puan muadili bir puan almış olmak,
4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması.
5. Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
Unvan Şartları: 1. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için en az lisans mezunu olmak ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak gerekir.
2. ALES Eşit Ağırlıklı’dan en az 70, GMAT’tan 550 veya GRE’den (sözel) 150 puan almış olmak.
İstenen Belgeler:
                         
1. Bilkent Üniversitesi Akademik Personel Başvuru Formu
2. Detaylı özgeçmiş
3. Lisans ve yüksek lisans diploma fotokopileri (Belgeyi veren kurum veya noter onaylı)
4. Denklik belgesi (Yurtdışından alınmış diplomalar için)
5. Mezun olduğu lisans ve yüksek lisans ile devam etmekte olduğu doktora programlarına ait transkriptlerin asılları
6. Halen öğrenim gördüğü doktora programına ilişkin öğrenci belgesi
7. Nüfus cüzdanı fotokopisi
8. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tesbit Sınavı (YDS) Sonuç Belgesi (İngilizce)
veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınav sonuç belgesi (Aday en az 85 puan almış olmalıdır. (Son 5 yıl içinde alınmış belgeler kabul edilir.)
9. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), GMAT veya GRE (sözel) sonuç belgesi (Aday, ALES Eşit Ağırlıklı’dan en az 70, GMAT’tan en az 550 veya GRE(sözel)’den en az 150 puan almış olmalıdır. 01 Haziran 2017’den sonra alınmış belgeler kabul edilir.)
10. Askerlik terhis / muafiyet / tecil belgesi (Erkek adaylar için)
11. Vesikalık fotoğraf (2 adet - son altı ayda çekilmiş)