Ülkü Ocakları Genel Merkezince hazırlana ve https://teknocak.com web sitesinde yayımlanan İklim Bilimi Araştırmaları

İklim Değişikliği Kısa Bir Değerlendirme

Günümüzde insanların büyük çoğunluğunun en önemli gündemlerinden birisi küresel ısınma ve beraberinde getirdiği küresel iklim değişikliğidir.

Devamını Oku

Gözden kaçırmayın

2022 Ağustos Dönemi Taslak Ders Kitabı Başvuru Kılavuzu 2022 Ağustos Dönemi Taslak Ders Kitabı Başvuru Kılavuzu

Yenilenebilir Enerji ve Çevre

Dünyada enerjinin önemi her geçen gün artmaktadır. Tüketilen enerji miktarı, günümüzde ülkelerin gelişmişlik seviyesini gösterir. Petrol ve kömür rezervlerinin giderek azalması, doğalgazın da kısıtlı olması nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarına olan talep giderek artmaktadır.

Devamını Oku

Permakültür

  • Permakültür
  • Permakültür
Türkiye ve dünyada günden güne tarım alanları azalmakta ve buna bağlı olarak yüksek katlı bina sayısı ve kentleşme artmaktadır. Artan kentleşme ile beraber büyük şehirlere göç çoğalmakta köy ve kırsal nüfusu azalmaktadır.

Devamını Oku

Ülkemiz Tarım Sektörü ve Geliştirilebilecek Yönleri

İnsanoğlunun var oluşundan günümüze kadar tarım sektörü, üretim faaliyetleri ve toprak mülkiyeti açısından çeşitli evreler geçirmiştir. Avcılık ve toplayıcılık dönemi ile başlayan tarımsal faaliyetlerin yerini günümüzde, bilgi ve teknolojinin kullanıldığı uzmanlaşmış ve planlı tarım işletmeciliği almıştır.

Devamını Oku

İklim Değişikliği

Dünyamız hızla değişiyor, teknolojimiz ilerliyor, sanayimiz gelişiyor. Dijitalleşmeyle beraber neredeyse her gün uyandığımız zaman yeni bir şeyler karşımıza çıkıyor.

Devamını Oku

Ülkü Ocakları Genel Merkezince hazırlana ve https://teknocak.com web sitesinde yayımlanan İklim Bilimi Araştırmaları sayfasına ulaşmak için tıklayınız.