Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik’in ilgili maddeleri ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacaktır. Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması gerekmektedir.

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:
İSTENİLEN BELGELER:
Müracaat edecekleri kadroyu belirtir;
- Dilekçe
- Nüfus cüzdanı örneği
- YÖK formatında özgeçmiş
- 2 adet fotoğraf
- Öğrenim Durumunu belirtir Diploma (Onaylı, yurt dışından alınan diplomalar için Denklik Belgesi)
- Yabancı Dil Puan Belgesi (Eğitim Dili İngilizce Olan Program Başvuruları İçin)
- Profesör ve Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar Dilekçe ve özgeçmiş ekinde Doçentlik Belgesi ve bilimsel yayın ve çalışmalarını CD veya Flash Bellek ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar ise ilgili Fakülte Dekanlıklarına CD veya Flash Bellek ile birlikte şahsen veya posta aracılığı ile müracaat edeceklerdir.
- İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Yönergesi’nde belirtilen şartları taşıdığını beyan etmeleri gerekmektedir. (https://www.aydin.edu.tr/trtr/ogrenciler/yayonetmelikler/Pages/yonerge-yonetmelikler.aspx)
- İAÜ Atama ve Yükseltme Yönergesi’nde belirtilen şartlara ilişkin yapılacak olan puanlama tablosuna Üniversitemiz web sayfasında yayınlanacak olan ilanlar kısmından ulaşılabilir.
- Hazırlanan puanlama formları ıslak imzalı olarak başvuru dosyasına eklenmelidir.
- Postadaki gecikmeler ve eksik yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
- İlk Başvuru Tarihi: 24.06.2022
- Son Başvuru Tarihi: 08.07.2022

Gazi Üniversitesi Sürekli İşçi alım ilanı Gazi Üniversitesi Sürekli İşçi alım ilanı

 


Fakülte / Yüksekokul
Bölüm / Program Anabilim
Dalı
Kadro
Unvanı
Adet Aranan Nitelikler
Anadolu Bil MYO Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) - Dr. Öğr. Üyesi 1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında doktora belgesine sahip olmak.
Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara
ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak.
Anadolu Bil MYO Bilgisayar Programcılığı - Dr. Öğr. Üyesi 1 Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri veya Bilgisayar Bilimleri veya Mühendisliği alanında doktora belgesine sahip olmak.
Anadolu Bil
MYO
Uçak Teknolojisi - Dr. Öğr.
Üyesi
1 Yönetim Bilimleri alanında doktora belgesine sahip olmak ve Havacılık alanında çalışmalar yapmış olmak.
Anadolu Bil
MYO
Halkla İlişkiler ve
Tanıtım
- Dr. Öğr.
Üyesi
1 Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında doktora belgesine sahip olmak.
Diş Hekimliği
Fakültesi
Klinik Bilimler Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Prof. Dr. 1 Doçentliğini Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanında almış
olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı İngiliz Dili ve Edebiyatı Prof. Dr. 1 Doçentliğini İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili Eğitimi veya Amerikan Dili ve Edebiyatı alanlarından birinde almış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı İngiliz Dili ve Edebiyatı Doç. Dr. 1 Doçentliğini İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili Eğitimi veya Amerikan Dili ve Edebiyatı alanlarından birinde almış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak.
Fen Edebiyat
Fakültesi
Psikoloji Psikoloji Prof. Dr. 1 Doçentliğini Psikiyatri veya Psikolojinin alt alanlarından birinden almış olmak.
Fen Edebiyat
Fakültesi
Psikoloji Psikoloji Doç. Dr. 1 Doçentliğini Psikiyatri veya Psikolojinin alt alanlarından birinden almış olmak.
Fen Edebiyat
Fakültesi
Psikoloji Psikoloji Dr. Öğr.
Üyesi
3 Doktorasını Klinik Psikoloji ya da Psikolojinin alt alanlarından biriden almış olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Grafik
Tasarım
Prof. Dr. 1 Doçentliğini Grafik Tasarımı alanında almış olmak.
İletişim Fakültesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Doç. Dr. 1 Doçentliğini Gazetecilik ve İletişim Çalışmaları alanında almış olmak.
İletişim Fakültesi Televizyon
Haberciliği ve Programcılığı
Televizyon
Haberciliği ve Programcılığı
Doç. Dr. 1 Doçentliğini İletişim Çalışmaları alanında almış olmak.
İletişim Fakültesi Gazetecilik Gazetecilik Doç. Dr. 1 Doçentliğini İletişim Çalışmaları alanında almış olmak.
İletişim
Fakültesi
Gazetecilik Gazetecilik Doç. Dr. 1 Doçentliğini Gazetecilik ve Medya Çalışmaları alanında almış olmak.
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Bilgisayar Bilimleri Prof. Dr. 2 Doçentliğini Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri veya Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanlarından birinde almış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak.
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Bilgisayar Bilimleri Doç. Dr. 2 Doçentliğini Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanlarından birinde almış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak.
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Bilgisayar Bilimleri Dr. Öğr. Üyesi 3 Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanlarından birinde doktora belgesine sahip olmak.
Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara
ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak.
Mühendislik Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Elektronik Prof. Dr. 1 Doçentliğini Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanlarından birinde almış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak.
Mühendislik Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Elektronik Doç. Dr. 1 Doçentliğini Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanlarından birinde almış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak.
Mühendislik Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Elektronik Dr. Öğr. Üyesi 2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanlarından birinden doktora belgesine sahip olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak.
Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) Bilgisayar Bilimleri Prof. Dr. 2 Doçentliğini Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanlarından birinde almış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara
ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak.
Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) Bilgisayar Yazılımı Doç. Dr. 2 Doçentliğini Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanlarından birinde almış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak.
Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) Bilgisayar Bilimleri Dr. Öğr. Üyesi 3 Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanlarından birinden doktora belgesine sahip olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak.
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Yapı Malzemesi Dr. Öğr. Üyesi 2 İnşaat Mühendisliği alanında doktora belgesine sahip olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara
ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak.
Mühendislik
Fakültesi
İnşaat
Mühendisliği
Yapı
Malzemesi
Dr. Öğr.
Üyesi
1 İnşaat Mühendisliği alanında doktora belgesine sahip olmak.
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği (İngilizce) Enerji Prof. Dr. 1 Doçentliğini Makine Mühendisliği, Mekanik, Makine, Enerji, Termodinamik, Mukavemet, Makine Teorisi ve Dinamiği veya Makine Mühendisliği alt alanlarından birinde almış olmak.
Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara
ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak.
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği (İngilizce) Konstrüksiyon ve İmalat Doç. Dr. 1 Doçentliğini Makine Mühendisliği, Mekanik, Makine, Enerji, Termodinamik, Mukavemet, Makine Teorisi ve Dinamiği veya Makine Mühendisliği alt alanlarından birinde almış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte
belirtilen yeterliliğe sahip olmak.
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği (İngilizce) Mekanik Dr. Öğr. Üyesi 1 Makine Mühendisliği, Mekanik, Makine, Enerji, Termodinamik, Mukavemet, Makine Teorisi ve Dinamiği veya Makine Mühendisliği alt alanlarından birinden doktora belgesine sahip olmak.
Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve
yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak.
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bina Bilgisi Prof. Dr. 1 Doçentliğini Mimarlık alanında almış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi Prof. Dr. 1 Doçentliğini Çocuk Gelişimi, Okul Önce Öğretmenliği, Psikoloji veya Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanlarından birinde almış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Odyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları veya Odyoloji alanında Doktora veya tıpta uzmanlık belgesine sahip olmak.
Odyoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi (İngilizce) Temel Tıp Bilimleri (İngilizce) Anatomi (İngilizce) Prof. Dr. 1 Doçentliğini Anatomi alanında almış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara
ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anatomi (İngilizce) Doç. Dr. 1 Doçentliğini Anatomi alanında almış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara
ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak.
Tıp Fakültesi (İngilizce) Temel Tıp Bilimleri (İngilizce) Anatomi (İngilizce) Dr. Öğr. Üyesi 1 Anatomi alanında Doktora veya tıpta uzmanlık belgesine sahip olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip
olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Doç. Dr. 1 Doçentliğini kalp ve damar cerrahisi alanında almış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak, Burun ve Boğaz
Hastalıkları
Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıpta uzmanlığını Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları alanında almış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıpta uzmanlığını Genel Cerrahi alanında almış olmak.
Tıp Fakültesi (İngilizce) Cerrahi Tıp Bilimleri (İngilizce) Genel Cerrahi (İngilizce) Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıpta uzmanlığını Genel Cerrahi alanında almış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara
ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp
Bilileri
Göğüs
Cerrahisi
Doç. Dr. 1 Doçentliğini Göğüs Cerrahisi alanında almış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve
Doğum
Doç. Dr. 1 Doçentliğini Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında almış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıpta Uzmanlığını Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında almış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik
Cerrahi
Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıpta Uzmanlığını Plastik, Rekonsrüktif ve Estetik Cerrahi alanında almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp
Bilimleri
İç
Hastalıkları
Prof. Dr. 2 Doçentliğini İç Hastalıkları alanında almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp
Bilimleri
İç
Hastalıkları
Doç. Dr. 1 Doçentliğini İç Hastalıkları alanında almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp
Bilimleri
İç
Hastalıkları
Dr. Öğr.
Üyesi
1 Tıpta uzmanlığını İç Hastalıkları alanında almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp
Bilimleri
Kardiyoloji Doç. Dr. 1 Tıpta Uzmanlığı Kardiyoloji alanında almış olmak.
Tıp Fakültesi (İngilizce) Dahili Tıp Bilimleri (İngilizce) Tıbbi Farmakoloji (İngilizce) Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıbbi Farmakoloji alanında doktora veya tıpta uzmanlık belgesine sahip olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte
belirtilen yeterliliğe sahip olmak.
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yönetim Bilişim Sistemleri Yönetim Bilişim Sistemleri Dr. Öğr. Üyesi 2 Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Bilimleri, Sayısal Yöntemler veya İstatistik alanlarından birinden doktora
belgesine sahip olmak.
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) Yönetim Bilişim Sistemleri Doç. Dr. 1 Doçentliğini Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Bilimleri, Sayısal Yöntemler veya İstatistik alanlarından birinde almış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak.
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) Yönetim Bilişim Sistemleri Dr. Öğr. Üyesi 2 Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Bilimleri, Sayısal Yöntemler veya İstatistik alanlarından birinden doktora belgesine sahip olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak.
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yazılım Geliştirme (İngilizce) Yazılım Geliştirme Dr.Öğr. Üyesi 2 Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği alanlarından birinde almış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak.
Yabancı Diller Yüksekokulu Rusça Mütercim Tercümanlık Rusça Mütercim Tercümanlık Dr. Öğr. Üyesi 2 Rusça Mütercim Tercümanlık, Rus Dili ve Edebiyatı, Rusça Öğretmenliği alanlarından birinden doktora belgesine sahip olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte
belirtilen yeterliliğe sahip olmak.


 

İLGİLİ BİRİM TELEFON DÂHİLİ
Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu 0212 444 1 428 40010
Diş Hekimliği Fakültesi 0212 444 1 428 62018
Fen-Edebiyat Fakültesi 0212 444 1 428 20010
Güzel Sanatlar Fakültesi 0212 444 1 428 68510
Mühendislik Fakültesi 0212 444 1 428 22010
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 0212 444 1 428 27010
Tıp Fakültesi 0212 444 1 428 50010
Spor Bilimleri Fakültesi 0212 444 1 428 68710
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 0212 444 1 428 41806