İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:


 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemizin muhtelif birimlerine, 657 sayılı Kanunun 48 maddesi, 2547 sayılı Kanunun 31 ve 50/d maddesi ile 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 1. Akademik Personel Başvuru Dilekçesi ( http://www.pdb.itu.edu.tr/matbu-evrak  adresinden temin edilebilir.)

 2. ALES Belgesi (En az 70 puan ve üzeri)

 3. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi. Yönetmelikte "... yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler." hükmü uyarınca; Üniversitemiz Senatosunun 15.11.2018 tarihli senatosunda alınan karar uyarınca; Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından Yabancı Diller Yüksekokuluna başvuracak öğretim görevlisi adayları için 90, Beden Eğitimi Bölümü için 55 ilandaki diğer araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi kadroları için en az 65 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.

 4. Özgeçmiş

 5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 6. Fotoğraf (1 adet)

 7. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi mezuniyet belgesi ile yurt dışından alınan diplomaların denklik belgeleri (Resmi Kurumlarca aslı gibidir veya noter onaylı) (e-Devletten alınan belgeler geçerlidir.)

 8. Lisans Transkripti (asıl veya noter onaylı) (e-Devletten alınan belgeler geçerlidir.)

 9. Lisansüstü Öğrenci Belgesi (Araştırma Görevlisi kadroları için) (e-Devletten alınan belgeler geçerlidir.)

 10. İlan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar ile tecrübe gösterir belge (İlanda tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerlerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve Kamuda çalışmış ya da çalışanlar için hizmet belgesi)

 11. Erkek Adaylar için Askerlik terhis, tecil veya muafiyet belgesi (e-Devletten alınan belgeler geçerlidir.)

 12. Adli Sicil Kaydı belgesi (e-Devletten alınan belgeler geçerlidir.)

Başvurular; kadrosu ilan edilen birime şahsen veya posta ile yapılacak olup postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Adaylar birden fazla kadroya başvuramazlar. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecektir. Sınavın kazanılması durumunda, belgelerin asıllarının, resmi Kurum onaylı olanlarının (aslı gibidir) ya da noter onaylı örneklerinin teslim edilmesi zorunludur. Başvuran adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmayacak veya yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından (https://www.itu.edu.tr/duyurular) yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

SINAV TAKVİMİ
Başvuru Başlama tarihi : 29.07.2022
Başvuru Bitiş Tarihi    : 12.08.2022
Ön Değerlendirme Tarihi: 18.08.2022
Sınav Tarihi    : 24.08.2022
Sonuç Açıklama Tarihi : 31.08.2022

İLAN NOSU

FAKÜLTESİ/ENST./ KOSV./ Y.O.

BİRİM - ANABİLİM DALI


ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ


ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Ders Verecek)

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Uygulamalı
Birim)

İLAN NİTELİĞİ

BAŞVURU YERİ / İLETİŞİM

Kadro Adedi

Kadro Der.

Kadro Adedi

Kadro Der.

Kadro Adedi

Kadro Der.

2022-1

BİLGİSAYAR ve BİLİŞİM FAKÜLTESİ

Bilgisayar Müh.

1

6

Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği veya Biyomedikal Mühendisliği lisans mezunu olup Bilgisayar Mühendisliği programında tezli yüksek lisans yapıyor
olmak veya doktora ders aşamasında olmak.

İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Ayazağa Yerleşkesi Tel: 0212 285 74 57

2022-2

ELEKTRİK- ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

Elektrik Mühendisliği

3

6

Elektrik Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olup Elektrik Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği programlarından birinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

İTÜ Ayazağa Kampüsü, Elektrik Elektronik Fakültesi,
Tel: 0212 285 36 90

2022-3

Kontrol ve Otomasyon
Müh.


2


6

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği lisans mezunu olup Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği programında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

2022-4

Elektronik ve Haberleşme Müh.

5

6

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Elektrik- Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olup Elektronik Mühendisliği veya Telekomünikasyon Mühendisliği programında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

2022-5

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Gemi Makinaları
İşletme Müh.

1

6

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği lisans mezunu olup bu programda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

İTÜ Tuzla Kampüsü, Denizcilik Fakültesi
Tel: 0216 395 10 64

2022-6

Deniz Ulaştırma ve İşletme Müh.

1

6

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği veya Deniz Ulaştırma Mühendisliği lisans mezunu olup bu programlardan birinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

2022-7

Temel Bilimler

1

6

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği veya Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği lisans mezunu olup bu programlardan birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak veya doktora ders aşamasında olmak.

2022-8

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Kimya

3

6

Kimya Bölümü lisans mezunu olup Kimya programında veya Polymer Bilimi ve Teknolojisi programında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

İTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Ayazağa Yerleşkesi Tel: 0212 285 33 16

2022-9

İnsan ve Toplum Bilimleri26

Bilim, Teknoloji ve Toplum programında tezli yüksek lisans veya Bilim ve Teknoloji Tarihi programında doktora yapıyor olmak

2022-10

Fizik Mühendisliği


3


6

Fizik Mühendisliği programında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

2022-11

Matematik


3


6

Matematik Mühendisliği programında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

2022-12

Moleküler Biyoloji ve Genetik16

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü lisans mezunu olup Moleküler Biyoloji ve Genetik veya Biyoteknoloji programında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

2022-13

GEMİ İNŞAATI VE DENİZ BİL. FAK.

Gemi İnş. ve Gemi Mak.Müh.

1

6

Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği lisans mezunu olup bu programda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Ayazağa Yerleşkesi
Tel: 0212 285 64 56

2022-14

Gemi ve Deniz Tekn. Müh.

1

6

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği lisans mezunu olup Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği veya Açık Deniz Mühendisliği programlarından birinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

2022-15

İNŞAAT FAKÜLTESİ

İnşaat Mühendisliği


1


6

İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olup Geoteknik programında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

İTÜ İnşaat Fakültesi Ayazağa Yerleşkesi
Tel: 0212 285 38 58

2022-16


1


6

İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olup Mekanik programında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

2022-17


1


6

İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olup Çelik ve Ahşap
yapılar programında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

2022-18

Geomatik Mühendisliği16

Geomatik Mühendisliği lisans mezunu olup bu programda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

2022-19

Çevre Mühendisliği36

Çevre Mühendisliği lisans mezunu olup Çevre Bilimleri ve Mühendisliği programında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

2022-20

İŞLETME FAKÜLTESİ

Endüstri Mühendisliği

2

6

Mühendislik programında lisans mezunu olup Endüstri Mühendisliği ve Mühendislik Yönetimi programında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

İTÜ İşletme Fakültesi Maçka Yerleşkesi
Tel: 0212 93 13 00- 20 23

2022-21

Ekonomi

1

6

İktisat programında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

2022-22

İşletme Mühendisliği

3

6

Mühendislik programında lisans mezunu olup İşletme Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği programında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

2022-23

KİMYA- METALURJİ FAKÜLTESİ

Kimya Mühendisliği

2

6

Kimya Mühendisliği lisans mezunu olup Kimya Mühendisliği programında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi Ayazağa Yerleşkesi
Tel: 0212 285 35 21


2022-24

Metalurji ve Malz. Müh.

2

6

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği veya Malzeme Mühendisliği lisans mezunu olup Malzeme Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Seramik Mühendisliği, Üretim Metalurjisi ve Teknolojisi Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği programlarından birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

2022-25

Gıda Mühendisliği

1

6

Gıda Mühendisliği lisans mezunu olup Gıda Mühendisliği programında tezli yüksek lisans yapıyor olmak veya doktora ders aşamasında olmak.
Biyoteknoloji/Moleküler Biyoloji alanında yetiştirilmek üzere.

2022-26

MADEN FAKÜLTESİ

Petrol ve Doğal Gaz
Mühendisliği16


Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği programında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

İTÜ Maden Fakültesi Ayazağa Yerleşkesi
Tel: 0212 285 60 73

2022-27

Jeofizik Mühendisliği

1

4

Jeofizik Mühendisliği lisans mezunu olup bu programda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

2022-28

Jeoloji
Mühendisliği

1

6

Maden Yatakları-Jeokimya programında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

2022-29

Cevher
Hazırlama Mühendisliği

1

6

Cevher Hazırlama Mühendisliği programında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

2022-30

MAKİNA FAKÜLTESİ

Makine Müh.

1

6

Makina Mühendisliği veya İmalat Mühendisliği lisans mezunu olup Cisimlerin Mekaniği programında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

İTÜ Makine Fakültesi Gümüşsuyu Yerleşkesi Tel: 0212 293 13 00-25 68

2022-31

1

6

Makina Mühendisliği veya İmalat Mühendisliği lisans mezunu olup Makina Dinamiği, Titreşim ve Akustik programında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

2022-32

1

6

Makina Mühendisliği veya İmalat Mühendisliği lisans mezunu olup Sistem Dinamiği ve Kontrol programında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

2022-33

1

4

Makina Mühendisliği veya İmalat Mühendisliği lisans
mezunu olup Malzeme ve İmalat programında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

2022-34

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Mimarlık

1

6

İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olup Yapı Mühendisliği veya Deprem Mühendisliği programlarından birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

İTÜ Mimarlık Fakültesi Taşkışla Yerleşkesi
Tel: 0212 293 13 00-23 70

2022-35

İç Mimarlık

1

6

İç Mimarlık lisans mezunu olup İç Mimarlık programında tezli yüksek lisans yapıyor olmak veya doktora ders aşamasında olmak. İç Mimarlık alanında yetiştirilmek üzere.

2022-36

Şehir ve Bölge Planlama

1

6

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü lisans mezunu olup Şehir Planlama, Bölge Planlama, Kentsel Tasarım veya Gayrimenkul Geliştirme Programların birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak veya Şehir ve Bölge Planlama programında doktora ders aşamasında olmak.

2022-37

Peyzaj Mimarlığı

1

6

Mimarlık veya Peyzaj Mimarlığı lisans mezunu olup Peyzaj Mimarlığı veya Kentsel Tasarım programında tezli yüksek lisans yapıyor olmak veya doktara ders aşamasında olmak.

2022-38

TEKSTİL TEKNOLOJİLERİ ve TASARIMI FAK.

Tekstil Mühendisliği

2

6

Makina, Kimya veya Tekstil Mühendisliği lisans mezunu olup Tekstil Mühendisliği veya Yenilikçi Teknik Tekstiller programında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

İTÜ Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fak. Gümüşsuyu Yerleşkesi
Tel: 0212 293 13 00-25 68

2022-39

UÇAK ve UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Meteoroloji Müh.

1

6

Meteoroloji Mühendisliği lisans mezunu olup Atmosfer Bilimleri Programında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. Uygulamalı Mikro-Meteoroloji alanında yetiştirilmek üzere.

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Ayazağa Yerleşkesi Tel: 0212 285 31 01 Dahili 117

2022-40

Uzay Müh.

1

6

Uzay Mühendisliği lisans mezunu olup Uçak ve Uzay Mühendisliği veya Savunma Teknolojileri programında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Hava-Uzay yapıları alanında yetiştirilmek üzere.

2022-41

Uzay Müh.

2

4

Uzay Mühendisliği lisans mezunu olup Uçak ve Uzay Mühendisliği veya Savunma Teknolojileri programında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Uzay itkisi alanında yetiştirilmek üzere.

2022-42

Uçak Müh.

1

5

Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği veya Makina Mühendisliği lisans mezunu olup Uçak ve Uzay Mühendisliği veya Savunma Teknolojileri programında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. Hava-Uzay aracı itki sistemleri alanında yetiştirilmek üzere.

2022-43

1

5

Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği veya Makina Mühendisliği lisans mezunu olup Uçak ve Uzay Mühendisliği veya Savunma Teknolojileri programında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. Hava aracı yapıları ve malzemeleri alanında yetiştirilmek
üzere.

2022-44

1

5

Uçak ve Uzay Mühendisliği veya Savunma Teknolojileri programında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. Hava-Uzay aracı kontrol ve aviyoniği alanında yetiştirilmek üzere.

2022-45

TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUARI

Müzik Teorisi

1

5

Konservatuarların Ses Eğitimi veya Müzik Teorisi Bölümü lisans mezunu olup makam analizi konusunda çalışma yapmış olmak. Makam Teorisi alanında belgelendirmek kaydıyla en az 5 yıl yükseköğretim kurumlarında deneyimli olmak.

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Maçka Yerleşkesi
Tel: 0212 248 90 88

2022-46

AVRASYA YER BİLİMLERİ ENST.

İklim ve Deniz Bilimleri

1

5

Çevre Mühendisliği lisans mezunu olup Atmosfer Bilimleri veya Yer Sistem Bilimleri programında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

İTÜ Ayazağa Kampüsü, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Tel: 0212 285 61 08

2022-47

Ekoloji ve Evrim

1

5

Jeoloji Mühendisliği lisans mezunu olup Jeodinamik programında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

2022-48

Katı Yer Bilimleri

1

5

Jeodinamik programında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

2022-49

BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ

İletişim Sistemleri

1

5

Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olup Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama programında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Kriptografi, güvenli algoritma tasarımı alanında çalışmaları olmak.Lisans öğrenimi sonrası savunma teknolojileri alanında belgelendirmek kaydıyla en az 3 yıl deneyime sahip olmak.

İTÜ Ayazağa Kampüsü, Bilişim Enstitüsü
Tel: 0212 285 71 94

2022-50

Hesaplamalı Bil. ve Müh.

1

5

Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik programında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

2022-51

ENERJİ ENSTİTÜSÜ

Enerji Planlaması ve Yönetimi

2

5

Elektrik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği veya Makine Mühendisliği programlarından birinde lisans mezunu olup Enerji Bilim ve Teknoloji programında tezli yüksek
lisans veya doktora yapıyor olmak.

İTÜ Ayazağa Kampüsü, Enerji Enstitüsü
Tel: 0212 293 39 39

2022-52

ENERJİ ENSTİTÜSÜ

Yenilenemeyen Konvansiyonel Enerji

Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

1

5

Makina Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği veya Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği programlarından birinde lisans mezunu olup bu programlarda veya Enerji Bilim ve Teknoloji programında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

İTÜ Ayazağa Kampüsü, Enerji Enstitüsü
Tel: 0212 293 39 39

2022-53

Nükleer Araştırmalar

1

4

Temel Fen Bilimleri, Doğa Bilimleri veya Mühendislik programlarından birinde lisans mezunu olup Nükleer Enerji Mühendisliği veya Radyasyon Bilim ve Teknoloji
programında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

2022-5415

Nükleer Enerji alanında doktora yapmış olup Nükleer Reaktör veya Nükleer Santral Tasarımı alanında belgelendirmek kaydıyla en az 5 yıl deneyime sahip olmak.

2022-55

Yenilenebilir Enerji

1

5

Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Makine Mühendisliği lisans programı mezunu olup Enerji Bilim veTeknoloji, Elektrik Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği programlarından birinde tezli yüksek
lisans veya doktora yapıyor olmak.

2022-56

AFET YÖNETİMİ ENST.

Deprem Mühendisliği
ABD

1

5

İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup Yapı Mühendisliği veya Deprem Mühendisliği programında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

İTÜ Ayazağa Kampüsü, Afet Yönetim Enstitüsü
Tel: 0212 285 35 10

2022-57

Afet ve Acil Durum Yönetimi ABD

1

5

Jeofizik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği Bölümlerinden birinde lisans mezunu olup Mühendislik programlarının birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

2022-58

HAVACILIK ENST.

Hava Aracı Yapıları ve
Malzemeleri

1

5

Polimer ve Kompozitler alanında yetiştirilmek üzere bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

İTÜ Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uyg. Ve Arş. Merkezi Ayazağa Yerleşkesi Tel: 0212 285 75 56
0212 285 75 57

2022-59

Savunma Teknolojileri

1

5

Savunma Teknolojileri programında tezli yüksek lisans
yapıyor olup uçuş dinamiği ve kontrolü alanında yetiştirilmek üzere.

2022-60

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

8

5

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi bölümlerinden birinde lisans mezunu olup alanında en az lisans eğitimini tamamladıktan sonra belgelendirmek kaydı ile 4 yıl Yükseköğretim Kurumlarında İngilizce öğretim görevlisi olarak görev yapmış ve belirtilen programlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

İTÜ-Yabancı Diller Yüksekokulu Maçka Yerleşkesi
Tel: 0212 293 13 00-21 75

2022-61

REKTÖRLÜK

Beden Eğitimi Bölümü

1

5

Beden Eğitimi ve Spor alanında lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının antrönörlük eğitimi bölümü lisans mezunu olup Beden Eğitimi ve Spor programında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Kick Boks ve Taekwondo alanlarında en az 2. Kademe Temel Antrenör belgesine sahip olmak.

İTÜ-Rektörlük Personel Daire Başkanlığı Ayazağa Yerleşkesi Tel: 0212 285 39 62