İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesindeki genel şartları ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları halinde adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte adayların şahsen ve posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

 

Birimi Bölüm/
Anabilim Dalı/ Programı
Unvanı Adedi Özel Şartlar ALES
Puanı
YDS
(Eşdeğer Puan Şartı)
Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Arş. Gör. 1 “Beden Eğitimi ve Spor” alanlarının birinden lisans mezunu olup, aynı alanlarda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 70 50
Rektörlük Yabancı Diller Öğr. Gör. 3 “İngilizce Öğretmenliği”, “İngiliz Dili ve Edebiyatı”, “Amerikan Kültürü ve Edebiyatı”, “İngilizce Dilbilim”, “İngilizce Çeviribilim” veya “İngilizce Mütercim Tercümanlık” bölümlerinin birinden mezun olup, tezli yüksek lisans yapmış olmak. 70 85
Plato Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı Öğr. Gör. 1 “Diş Hekimliği” fakültesi mezunu olmak. 70 -

 

Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi, Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi, Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1- Başvurdukları Programı belirten dilekçe.
2- Özgeçmiş (YÖK Formatında)
3- Nüfus Cüzdanı / Kimlik Kartı Fotokopisi
4- İki Adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
5- Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (e-Devlet çıktısı) barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.)
6- Onaylı Lisans, Yüksek Lisans Mezuniyet ve Uzmanlık/Doktora belgesi (Diplomanın aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti ya da e-Devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi e-Devlet çıktısının barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.)
7- Lisans transkript belgesinin okul onaylı aslı ya da fotokopisi.
8- ALES Sonuç Belgesi (ALES’den muaf olanlar için zorunlu değildir. Kontrol Kodu ve Doğrulama Kodu yer almayan veya okunmayan belgeler geçersiz sayılacaktır.)
9- ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumundan alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı.
10- Yabancı Dil Sınavı sonuç belgesi (YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan muadili puanı gösteren belge)
11- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Terhis, tecil, muaf)
12- Adli Sicil kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet çıktısı “Resmi Kuruma” hitaben alınan belge)
13- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya imzalı onaylı sureti
14- SGK Hizmet Dökümü.

SINAV TAKVİMİ
İlan Tarihi : 14.09.2022
Son Başvuru Tarihi : 28.09.2022
Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi : 30.09.2022
Giriş Sınavı Tarihi : 03.10.2022
Sonuç Açıklama Tarihi : 05.10.2022

BAŞVURU ADRESİ:
Güzel Sanatlar,Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Balat Yerleşkesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Kazlıçeşme Yerleşkesi
Mühendislik Fakültesi/Kazlıçeşme Yerleşkesi Spor Bilimleri Fakültesi/Kazlıçeşme Yerleşkesi Plato Meslek Yüksekokulu /Kazlıçeşme Yerleşkesi
Başvurular posta yolu ile ya da şahsen yapılacaktır.

İLANIN YAYINLANACAĞI WEB ADRESİ: www.topkapi.edu.tr