İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden: İlan Tarihi       : 18.07.2022Son Başvuru Tarihi   : 01.08.2022Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.


PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1-         Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe
2-         Özgeçmiş
3-         Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)
4-         2 adet vesikalık fotoğraf
5-         Nüfus cüzdanı örneği
6-         Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)
7-         Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı)
8-         Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge
9-         Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD
10-       Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1-         Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe
2-         Özgeçmiş
3-         Yayın listesi
4-         2 adet vesikalık fotoğraf
5-         Nüfus cüzdanı örneği
6-         Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)
7-         Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı)
8-         Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge
9-         Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD
10-       Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge.
 
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1-         Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe
2-         Özgeçmiş
3-         Yayın listesi
4-         2 adet vesikalık fotoğraf
5-         Nüfus cüzdanı örneği
6-         Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi) (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)
7-         Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı)
8-         Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge
9-         Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD
10-       Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

NOTLAR:
1-         Başvurular şahsen veya kargo / posta yoluyla yapılabilecektir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
2-         İlanımız www.ieu.edu.tr. adresinde yayınlanmaktadır.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Cad. No: 156 Balçova / İZMİR

İşletme Fakültesi                    : (232) 4888113
Mühendislik Fakültesi            : (232) 4888122
Fen Edebiyat Fakültesi          : (232) 4888139
Hukuk Fakültesi                     : (232) 4888145
Tıp Fakültesi                          : (232) 4888311
Fax                                         : (232) 2792626

FAKÜLTE
/ ENSTİTÜ

ANABİLİM DALI / BÖLÜM


UNVAN


ADET


ANABİLİM DALI / AÇIKLAMA


İşletme Fakültesi


İşletme


Dr.Öğr.Üyesi


1

 •  İşletme alanında doktora derecesine sahip olmak. "Yönetim ve Strateji" alanında ulusal / uluslararası çalışmaları olmak.
İşletme Fakültesi


Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Dr.Öğr.Üyesi
1

 •  Uluslararası İlişkiler alanında doktora derecesine sahip olmak. Uyuşmazlık Çözümü ve Ortadoğu Çalışmaları alanında ulusal / uluslararası çalışmaları olmak. Alanında uluslararası endeksli dergilerde yayın yapmış olmak. İlgili alanlarda ders verme deneyimine sahip olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği


Dr.Öğr.Üyesi


1

 •  Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgi Teknolojileri alanında doktora derecesine sahip olmak.


Fen Edebiyat FakültesiMatematik

Prof.Dr. Doç.Dr. Dr.Öğr.Üyesi1

 •  Matematik Lisans, Yüksek Lisans, Doktora derecelerine sahip olmak. Veri İşleme, Kriptoloji veya Bilgi Güvenliği alanında SCI indeksli yayınlara sahip olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi


Fizik


Prof. Dr.


1

 • Fizik Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerine sahip olmak. Genelleştirilmiş İstatistiksel Mekanik ve Uygulamaları üzerine uzmanlaşmış olmak.


Hukuk Fakültesi


Özel Hukuk


Dr.Öğr.Üyesi


1

 • Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı,Tahkim alanında da çalışma yapmış olmak.


Tıp Fakültesi


Göğüs Hastalıkları

Prof.Dr. Doç.Dr.
Dr.Öğr.Üyesi


1

 •  Alerji ve İmmüoloji yan dal uzmanı olmak.


Tıp Fakültesi

Göğüs
Hastalıkları


Doçent


1

 •  Tanısal ve Tedavi Edici Girişimsel İşlemler konusunda tecrübeli olmak.


Tıp Fakültesi


İç Hastalıkları

Prof.Dr.
Doç.Dr. Dr.Öğr.Üyesi


1

 •  Endokrinoloji yan dal uzmanı olmak.


Tıp Fakültesi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Akademik Personel alacak Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Akademik Personel alacak


İç Hastalıkları


Doçent


1

 • Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak, ERCP, EUS, EMR, ESD gibi ileri  endoskopik  işlemler  konusunda tecrübeli olmak.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Doçent

1

 • Tıbbi Onkoloji yan dal uzmanı olmak.


Tıp Fakültesi


İç Hastalıkları

Prof.Dr.
Doç.Dr. Dr.Öğr.Üyesi


1

 • Alerji ve İmmüoloji yan dal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Dr.Öğr.Üyesi

1

 •  Hematoloji yan dal uzmanı olmak.


Tıp Fakiltesi


İç Hastalıkları


Doç.Dr.


1

 • Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak; Endoskopik İşlemler konusunda tecrübeli olmak .

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji

Dr.Öğr.Üyesi

1

 •  Girişimsel Kardiyoloji konusunda tecrübeli olmak.


Tıp Fakültesi

Plastik ve
Rekonstriktif Cerrahi

Prof.Dr.
Doç.Dr. Dr.Öğr.Üyesi


1

 •  Uzmanlık Eğitimini Plastik ve Rekonstriktif Cerrahide almış olmak.

Tıp Fakültesi

Üroloji

Doçent

1

 •  Böbrek Nakli konusunda tecrübeli olmak.

Tıp Fakültesi

Üroloji

Dr.Öğr.Üyesi

1

 •  Laparoskopik Cerrahi konusunda tecrübeli olmak.


Tıp Fakültesi


Göz Hastalıkları

Prof.Dr. Doç.Dr.
Dr.Öğr.Üyesi


1

 •  Retina Cerrahisi konusunda tecrübeli olmak.Tıp Fakültesi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji


Doç.Dr. Dr.Öğr.Üyesi1

 •  Hastane Enfeksiyonları konusunda deneyimli olmak.


Tıp Fakültesi


Genel Cerrahi


Prof.Dr.


1

 • Meme ve Onkoplastik Cerrahi kousunda deneyimli olmak.


Tıp Fakültesi


Tıp Eğitimi


Prof.Dr.


1

 • Tıp Eğitimi Akreditasyonu, Program Yerleştirme ve Değerlendirme, Eğitici Gelişimi konusunda deneyimli olmak, yurtdışı çalışma deneyimi olmak.