Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

A) ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA (PROFESÖR, DOÇENT, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ) AİT İLAN


Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atama ve Yükseltme Yönergesi hükümleri doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır.

MÜRACAATTA ARANACAK ŞARTLAR:

PROFESÖRLER İÇİN

-           2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartları taşımak,
-           Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 (altmışbeş) veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
-           Profesör kadroları daimi statüdedir.
-           1 (bir) Adet başlıca araştırma eserinin de belirtileceği Başvuru Dilekçesi ve eki Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Niyet Mektubu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 2 adet Fotoğraf
-           6 (altı) Adet USB Bellek (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınları içeren)
-           1 (bir) Takım Dosya (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınları içeren)

DOÇENTLER İÇİN
-           2547 Sayılı Kanun’un 24. maddesinde belirtilen şartları taşımak,
-           Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 (altmışbeş) veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
-           Doçent kadroları daimi statüdedir.
-          1 (bir) Adet Başvuru Dilekçesi ve eki Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Niyet Mektubu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 2 adet Fotoğraf
-          4 (dört) Adet USB Bellek (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınları içeren)
-           1 (bir) Takım Dosya (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınları içeren)
 
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYELERİ İÇİN
-           2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartları taşımak,
-           Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
-           1 (Bir) Adet Başvuru Dilekçesi ve eki Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Niyet Mektubu, Doktora Belgesi Onaylı Sureti,
Yabancı Dil Belgesi, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 2 adet Fotoğraf
-           4 (dört) Adet USB Bellek (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doktora Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınları içeren)
-           1 (Bir) Takım Dosya (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doktora Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınları içeren)


GENEL ŞARTLAR
-           Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.
-           Yurtdışı Kurumlardan alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliği’nin onaylanmış olması şarttır.
-           İlan şartlarımızı taşıyan adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde; Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise kadronun ilan edildiği birimlere şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
-           Profesör ve Doçent kadrosunda görev yapmakta olan öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.
-           Posta İle Yapılacak Başvuruların Son Başvuru Tarihine Kadar Başvuru Yapılacak Birime Ulaşması Gerekmekte Olup, Postadaki Gecikmelerden Üniversitemiz Sorumlu Değildir.

NOT: “Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atama ve Yükseltme Yönergesi” ne http://personel.cbu.edu.tr/yonergeler.5532.tr.html adresinden,
"Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu" na http://personel.cbu.edu.tr/formlar-ve-dokumanlar/formlar.5574.tr.html adresinden ulaşılabilmektedir.
 

Karabük Üniversitesi 58 Sözleşmeli Personel alıyor Karabük Üniversitesi 58 Sözleşmeli Personel alıyor

SIRA NO

BİRİMİ

ANABİLİM DALI /
PROGRAM

UNVAN

DERECE

ADET

İLANA BAŞVURUDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR1


FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİANALİTİK KİMYAPROFESÖR11

Doçentliğini Kimya bilim alanında almış olmak. Atık sulardan ağır metallerin ön deriştirilmesi, tayinleri ve giderimi üzerine çalışmaları bulunmak.2


FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİANALİTİK KİMYAPROFESÖR11

Doçentliğini Kimya bilim alanında almış olmak. Endüstriyel atıkların katkı maddesi olarak kullanımı ve doğal atıkların adsorban olarak değerlendirilmesi üzerine çalışmaları
bulunmak.


3


FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ


BOTANİK


PROFESÖR


1


1

Doçentliğini Biyoloji bilim alanında almış olmak. Bitkilerde nanoparçacıkların taşınımı, gelişime etkisi ve spektroskopisine dair
çalışmaları bulunmak.


4


FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ


FİZİKOKİMYA


PROFESÖR


1


1

Doçentliğini Kimya bilim alanında almış olmak. Termoplastik polimer karışımların ve kompozitlerinin katıhal bozunum kinetiği
üzerine çalışmaları bulunmak.


5

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ


ZOOLOJİ


PROFESÖR


1


1

Doçentliğini Biyoloji bilim alanında almış almak. Amfibi ve sürüngen sistematiği ve
ekolojisi üzerine çalışmaları bulunmak.


6

HASAN FERDİ TURGUTLU TEKNOLOJİ
FAKÜLTESİ


ENERJİ YÖNETİMİ VE VERİMLİLİĞİ


PROFESÖR


1


1

Doçentliğini Makine Mühendisliği bilim alanında almış olmak. Nükleer yakıt çubuklarında ve Isı değiştiricilerinde ısı
transferi üzerine çalışmaları bulunmak.


7


MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ / MEKANİK


PROFESÖR


1


1

Doçentliğini İnşaat Mühendisliği bilim alanında almış olmak. Kiriş teorileri ve uygulamaları ve akışkan-yapı etkileşimleri üzerine çalışmaları bulunmak.


8


SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ


REKREASYON


PROFESÖR


1


1

Doçentliğini Spor Bilimleri bilim alanında almış olmak. Toplumsal cinsiyet, Spor ve Rekreasyon alanında nitel çalışmaları bulunmak.


9


TIP FAKÜLTESİ


DERMATOLOJİ


PROFESÖR


1


1

Doçentliğini Dermatoloji bilim alanında almış
olmak. Fototerapi alanında deneyimli olmak ve yaşam kalitesi üzerine çalışmaları bulunmak.10TIP FAKÜLTESİ


GÖĞÜS
HASTALIKLARIPROFESÖR11

Doçentliğini Göğüs Hastalıkları bilim alanında almış olmak. Ağır astımlı hastalarda tedavi ve KOAH'lı hastalarda yaşam kalitesi üzerine
çalışmaları bulunmak.11


TURGUTLU MESLEK YÜKSEKOKULU


ENDÜSTRİYEL CAM VE SERAMİKPROFESÖR11

Doçentliğini Maden Mühendisliği bilim alanında almış olmak. Üretim metalürjisi, geleneksel ve pavöz seramik ürünlerin üretimi
ve özellikleri üzerine çalışmaları bulunmak.12EĞİTİM FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİDOÇENT21

Doçentliğini Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bilim alanında almış olmak. İşlemsel düşünme, Yaşam boyu öğrenme ve Sosyal paylaşım ağları üzerine
çalışmaları bulunmak.13EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMDOÇENT21

Doçentliğini Eğitim Programları ve Öğretimi bilim alanında almış olmak. Bütünleştirilmiş program, Değerler eğitimi ve Ters-yüz
öğrenme konularında çalışmaları bulunmak.


14

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ


DENEYSEL PSİKOLOJİ


DOÇENT


3


1

Doçentliğini Psikoloji bilim alanında almış olmak. Bellek, Biliş ve Görsel dikkat
konularında çalışmaları bulunmak.15


FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİHALK BİLİMİDOÇENT11

Doçentliğini Türk Halk Bilimi bilim alanında almış olmak. Geleneksel sohbet toplantıları, Aşık edebiyatı ve Fıkra türü üzerine çalışmaları
bulunmak.


16


FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ


MOLEKÜLER
BİYOLOJİ


DOÇENT


1


1

Doçentliğini Biyoloji bilim alanında almış olmak. Anti kanser maddelerin etki mekanizmaları konusunda çalışmaları bulunmak.


17


İŞLETME FAKÜLTESİ


DIŞ TİCARET


DOÇENT


3


1

Doçentliğini Pazarlama bilim alanında almış olmak. İhracat pazarlaması, Endüstri 4.0 ve Sosyal bilişsel kuram konularında çalışmaları bulunmak.


18


İŞLETME FAKÜLTESİ

İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT


DOÇENT


2


1

Doçentliğini Uluslararası Ticaret bilim alanında almış olmak. Dış ticaretin finansmanı, Dış ticaretin ekonomik büyümeye etkisi ve Kripto
para ekonomisi üzerine çalışmaları bulunmak.


19


MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ


GIDA TEKNOLOJİSİ


DOÇENT


1


1

Doçentliğini Gıda Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak. Glütensiz gıda üretimi, Takviye edici gıdalar ve Özel amaçlı unlar
üzerine çalışmaları olmak.


20


MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ


KONSTRÜKSİYON VE İMALAT


DOÇENT


1


1

Doçentliğini Makine Mühendisliği bilim alanında almış olmak. Yarı-katı şekillendirme ve lazer şok işleme konularında çalışmaları bulunmak.


21


MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ


KONSTRÜKSİYON VE İMALAT


DOÇENT


1


1

Doçentliğini Makine Mühendisliği bilim alanında almış olmak. İndüksiyon ile sinterleme ve Konstrüksiyonda güvenilirlik üzerine çalışmaları bulunmak.


22


MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ / MEKANİK


DOÇENT


1


1

Doçentliğini Makine Mühendisliği bilim alanında almış olmak. Mikro kirişler ve Piezoelektrik sistemlerin titreşimleri üzerine çalışmaları bulunmak.23


MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ


TERMODİNAMİK VE ISI TEKNİĞİDOÇENT11

Doçentliğini Makine Mühendisliği bilim alanında almış olmak. Nanoakışkanlar ve yoğuşturucu tasarımı üzerine çalışmaları bulunmak.24


MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİYAPIDOÇENT11

Doçentliğini İnşaat Mühendisliği bilim alanında almış olmak. Depreme dayanıklı çelik yapılar üzerine deneysel ve nümerik çalışmaları bulunmak.25


SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ


HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİDOÇENT11

Doçentliğini Halk Sağlığı Hemşireliği bilim alanında almış olmak. Halk sağlığı ve Hemşirelik eğitimi konularında nitel ve nicel
çalışmaları bulunmak.26


SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİSOSYAL HİZMETDOÇENT11

Doçentliğini Sosyal Hizmet bilim alanında almış olmak. Tıbbi sosyal hizmet, kronik hastalıklar ve hizmette sosyal inovasyon konularında çalışmaları bulunmak.


27

SALİHLİ İKTİSADİ
VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

BÜTÇE VE MALİ
PLANLAMA


DOÇENT


3


1

Doçentliğini Maliye bilim alanında almış
olmak. Sosyal bütçe, Maliye tarihi ve Veraset
vergisi konularında çalışmaları bulunmak.28

SALİHLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİKTİSAT POLİTİKASIDOÇENT11

Doçentliğini Makro İktisat bilim alanında almış olmak. Finansal gelişme, Finansal iktidarsızlık ve Ekonomik büyüme konularında çalışmaları bulunmak.29


SALİHLİ MESLEK
YÜKSEKOKULUPAZARLAMADOÇENT11

Doçentliğini Yönetim ve Strateji bilim alanında almış olmak. Liderlik, Kriz yönetimi ve Entelektüel sermaye konularında çalışmaları bulunmak.30


SALİHLİ MESLEK
YÜKSEKOKULUPAZARLAMADOÇENT11

Doçentliğini Yönetim ve Strateji bilim alanında almış olmak. Örgüt kültürü, Dönüştürücü liderlik ve Duygusal zeka konularında çalışmaları bulunmak.31


SALİHLİ MESLEK
YÜKSEKOKULUYEREL YÖNETİMLERDOÇENT11

Doçentliğini Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi bilim alanında almış olmak. Manisa ve ilçelerinin siyasi, sosyal ve ekonomik hayatlarına yönelik çalışmaları bulunmak.32


SOMA MESLEK YÜKSEKOKULU


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİDOÇENT21

Doçentliğini Fizik bilim alanında almış olmak. İş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmak. Piezoelektrik ve manyetizma üzerine çalışmaları bulunmak.


33


SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

HAREKET VE ANTRENMAN
BİLİMLERİ


DOÇENT


1


1

Doçentliğini Spor Bilimleri bilim alanında almış olmak. Sporda propriyosepsiyon ve lokal
ısı uygulamaları üzerine çalışmaları bulunmak.34


SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİREKREASYONDOÇENT11

Doçentliğini Spor Bilimleri bilim alanında almış olmak. Kamp uygulamaları ve rekreasyon alanında metaforik algı konularında çalışmaları bulunmak.


35


TIP FAKÜLTESİ


AİLE HEKİMLİĞİ


DOÇENT


1


1

Doçentliğini Aile Hekimliği alanında almış olmak. Yaşlı sağlığı konusunda çalışmaları bulunmak.


36


TIP FAKÜLTESİ


ANATOMİ


DOÇENT


1


1

Doçentliğini Anatomi bilim alanında almış
olmak. Tıp ve anatomi terminolojisi konusunda çalışmaları bulunmak.37TIP FAKÜLTESİÇOCUK SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARIDOÇENT11

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Yan Dal Uzmanı olmak. Doçentliğini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bilim alanında almış olmak. Sol Ventrikül Destek Cihazı (LVAD) enfeksiyonları ve Akciğer dışı tüberküloz
konularında çalışmaları bulunmak.


38


TIP FAKÜLTESİ

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI


DOÇENT


1


1

Doçentliğini Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bilim alanında almış olmak. Çocuk ve ergen psikiyatrisi alanında epidemiyolojik çalışmaları bulunmak.


39


TIP FAKÜLTESİ


İÇ HASTALIKLARI


DOÇENT


1


1

Doçentliğini Nefroloji bilim alanında almış olmak. Glomerüler hastalıklar ve Vaskülitler üzerine çalışmaları bulunmak.


40


TIP FAKÜLTESİ


İÇ HASTALIKLARI


DOÇENT


1


1

Doçentliğini Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları bilim alanında almış olmak. Tiroid kanserleri ve lipodistrofi üzerine çalışmaları bulunmak.


41


TIP FAKÜLTESİ

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI


DOÇENT


1


1

Doçentliğini Kulak Burun Boğaz hastalıkları bilim alanında almış olmak. Foniatri ve Rinoloji konularında biyomoleküler çalışmaları bulunmak.


42


TIP FAKÜLTESİ

PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ


DOÇENT


1


1

Doçentliğini Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi bilim alanında almış olmak. Malign deri ve deri eki tümörleri üzerine çalışmaları bulunmak.


43


AHMETLİ MESLEK
YÜKSEKOKULU


MUHASEBE VE VERGİ
UYGULAMALARI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ


1


1

Doktorasını İşletme alanında almış olmak. Muhasebe eğitimi, Çalışma sermayesi yeterliliği ve Finansal okuryazarlık üzerine çalışmaları bulunmak.


44


EĞİTİM FAKÜLTESİ


FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ


1


1

Doktorasını Fen Bilgisi Eğitimi alanında almış olmak. Fen eğitiminde meta analiz ve hesaplamalı düşünme konularında çalışmaları bulunmak.


45

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ANALİZ VE FONKSİYONLAR
TEORİSİ

DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ


2


1

Doktorasını Matematik alanında almış olmak. Sonlu özel toplamların analitik özellikleri üzerine çalışmaları bulunmak.


46


FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ


ANORGANİK KİMYA

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ


1


1

Doktorasını Kimya alanında almış olmak. Metalik polimerler, okso-metal kümeleri ve Kumada tepkimeleri konularında çalışmaları bulunmak.


47


FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ


ATOM VE MOLEKÜL
FİZİĞİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ


3


1

Doktorasını Fizik alanında almış olmak. Moleküller yapı karakterizasyonu ve İyonik sıvılar üzerine hesaplamalı ve deneysel çalışmaları bulunmak.


48

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ


HİDROBİYOLOJİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ


2


1

Denizlerde endüstriyel kirlilik ve birincil
üretkenlik üzerine çalışmaları bulunmak.


49


FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ


ORGANİK KİMYA

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ


3


1

Doktorasını Kimya alanında almış olmak. Alkaloit sınıfı bileşikler ve boyar maddelerin sentez ve karakterizasyonu üzerine çalışmaları bulunmak.


50


FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ


TOPOLOJİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ


1


1

Doktorasını Matematik alanında almış olmak. Dijital görüntülerin tekil homoloji ve kohomoloji gruplarının hesaplanması için
algoritmalar üzerine çalışmaları bulunmak.


51

HASAN FERDİ TURGUTLU TEKNOLOJİ
FAKÜLTESİ


MAKİNE TEORİSİ VE DİNAMİĞİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ


3


1

Doktorasını Makine Mühendisliği alanında almış olmak. Ferroelektrik malzeme sentezi ve karakterizasyonu üzerine çalışmaları bulunmak.52

HASAN FERDİ TURGUTLU TEKNOLOJİ
FAKÜLTESİMEKANİK

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ31

Doktorasını Makine Mühendisliği alanında almış olmak. Nanokompozit malzemeler ve kumaşların mekanik davranışları üzerine çalışmaları bulunmak.


53

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ

MUHASEBE VE
FİNANSMAN

DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ


2


1

Doktorasını İşletme alanında almış olmak. Muhasebe eğitimi ve İç denetim alanlarında çalışmaları bulunmak.


54

KÖPRÜBAŞI
MESLEK YÜKSEKOKULU


ADALET

DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ


4


1

Doktorasını Özel Hukuk alanında almış olmak.
Ticaret hukuku, Rekabet hukuku ve Borçlar
hukuku alanlarında çalışmaları bulunmak.


55

KULA MESLEK YÜKSEKOKULU

MİMARİ
RESTORASYON

DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ


2


1

Doktorasını İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında almış olmak.56MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİGIDA TEKNOLOJİSİ


DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11

Doktorasını Gıda Mühendisliği alanında almış olmak. Ultrasonik tekniklerin bitkisel ekstraksiyondaki verimliliği ve Bitkisel atıkların valorizasyonu üzerine çalışmaları
bulunmak.57


MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİGIDA TEKNOLOJİSİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11

Doktorasını Gıda Mühendisliği alanında almış olmak. Et endüstrisinde ısıl olmayan yenilikçi teknolojilerin kullanımı konusunda çalışmaları bulunmak.58


MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ / MEKANİK

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ21

Doktorasını Makine Mühendisliği alanında almış olmak. Fonksiyonel derecelendirilmiş ve Kompozit malzemelerin mekanik
karakterizasyonu üzerine çalışmaları bulunmak.


59


MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ


MALZEME BİLİMİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ


2


1

Doktorasını Makine Mühendisliği alanında almış olmak. Borlama karışımlarının geliştirilmesi, metalik malzemelerin borlanması ve karakterizasyonu üzerine çalışmaları bulunmak.


60


MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ


YAPI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ


2


1

Doktorasını İnşaat Mühendisliği alanında almış olmak. Sentetik veri üretme, Çelik yapı optimizasyonu ve Makine öğrenmesi konularında çalışmaları bulunmak.


61

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK
ESASLARI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ


1


1

Doktorasını Hemşirelik Esasları alanında almış olmak. Onkoloji hemşireliği ve hemşirelik eğitimi konularında çalışmaları bulunmak.


62

SALİHLİ MESLEK
YÜKSEKOKULU


MODA TASARIMI

DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ


2


1

Doktorasını Tekstil Tasarımı alanında almış olmak. Kumaşlarda boyutlu yapılar üzerine çalışmaları bulunmak.


63

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE
SPOR

DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ


3


1

Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor alanında
almış olmak. Sporda kavram haritası ve yaşam boyu öğrenme üzerine çalışmaları bulunmak.


64

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ


1


1

Doktorasını Spor Bilimleri alanında almış olmak. Hormonlar ve Sporda genetik konularında çalışmaları bulunmak.


65


SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ


1


1

Doktorasını Spor Bilimleri alanında almış olmak. Futbolcularda sprint antrenmanları ve optimum performans konularında çalışmaları bulunmak.


66


SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

SPORDA PSİKOSOSYAL ALANLAR

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ


3


1

Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor alanında almış olmak. Sanal gerçeklik ve Eskrimde psikolojik performans üzerine çalışmaları bulunmak.


67

UYGULAMALI
BİLİMLER FAKÜLTESİ


BANKACILIK

DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ


1


1

Doktorasını İktisat alanında almış olmak. Cari açığın belirleyicileri ve Kamu-özel sektör iş
birlikleri konularında çalışmaları bulunmak.