Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu bölüm ve programlarına 2547 Sayılı Kanun'un ilgili maddeleri hükümlerince öğretim elemanları alınacaktır.

"Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca ilandaki "Aranan Nitelikler" başlığı altında yer alan koşulları sağlayan öğretim elemanlarından;

Profesör kadrolarına başvuracak adaylar; Web sayfamızda yer alan başvuru dilekçelerine; YÖK formatında özgeçmişlerini, 3 adet vesikalık fotoğraflarını, nüfus cüzdan fotokopilerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik), (e-Devlet çıktısı diplomalar da kabul edilmektedir) adli sicil belgelerini, nüfus kayıt örneği, ikametgâh, askerlik terhis belgesi, e-Devletten hizmet belgelerini ekleyerek çıktı olarak, 3 adet flash bellek dosyada ise; bilimsel çalışma ve yayınlarını, YÖK formatlı özgeçmişlerini, diplomalarını hazırlayarak aşağıda adresi belirtilen İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na iletmeleri gerekmektedir.
Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; Web sayfamızda yer alan başvuru dilekçelerine; YÖK formatında özgeçmişlerini, 3 adet vesikalık fotoğraflarını, nüfus cüzdan fotokopilerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik), (e-Devlet çıktısı diplomalar da kabul edilmektedir) adli sicil belgelerini, nüfus kayıt örneği, askerlik terhis belgesi, ikametgâh e-Devletten hizmet belgelerini ekleyerek çıktı olarak, 2 adet flash bellek dosyada ise; bilimsel çalışma ve yayınlarını, YÖK formatlı özgeçmişlerini, diplomalarını hazırlayarak aşağıda adresi belirtilen İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na iletmeleri gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar; Web sayfamızda yer alan başvuru dilekçelerine (kadronun ilan edildiği Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul birimlerine hitaben yazılacaktır), YÖK formatında özgeçmişlerini, 3 adet vesikalık fotoğraflarını, nüfus cüzdan fotokopilerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora), (e-Devlet çıktısı diplomalar da kabul edilmektedir) adli sicil belgelerini, nüfus kayıt örneği, ikametgâh, askerlik terhis belgesi, e-Devletten hizmet belgelerini ekleyerek çıktı olarak, 2 adet flash bellek dosyada ise; bilimsel çalışma ve yayınlarını, YÖK formatlı özgeçmişlerini, diplomalarını hazırlayarak aşağıda adresi belirtilen İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na iletmeleri gerekmektedir.
Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar; Web sayfamızda yer alan Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul birimlerine hitaben yazacakları dilekçelerine, aşağıda istenen belgeleri ekleyerek İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na iletmeleri gerekmektedir.
Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Başvurularında İstenen Belgeler; - Özgeçmiş, (YÖK Formatında) - ALES belgesi, - Yabancı dil sınav belgesi, - Onaylı lisans, yüksek lisans diplomaları ve varsa doktora öğrenci belgeleri, (e-Devlet çıktısı olabilir) - Onaylı lisans transkripti, - Nüfus cüzdanı fotokopisi, - 3 Adet vesikalık fotoğraf, - adli sicil belgesi, - nüfus kayıt örneği, - ikametgâh, - askerlik terhis belgesi, - e-Devletten hizmet belgesi, varsa ilgili alanda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya.
 
(*): 23 Mart 2016 tarih ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.
"Başvuru Yapılacak Adres: Nişantaşı Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Maslak Mahallesi, Taşyoncası Sokak, No: 1V ve No:1Y Bina Kodu: 34481742, 34398 Sarıyer/ İSTANBUL
İrtibat numarası: 0212 210 10 10
Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Müracaatlar elden veya posta yoluyla, yukarıda belirtilen ilgili adrese yapılacaktır.
Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
İlana İlişkin Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme, Sınav ve Sonuç Tarihlerine İlişkin Bilgilere Aşağıda Yer Verilmiştir:
İlan Başlama Tarihi:       : 28 Temmuz 2022
Son Başvuru Tarihi:    : 11 Ağustos 2022
Ön Değerlendirme İlan Tarihi:           : 15 Ağustos 2022
Sınav Giriş Tarihi ve Saati
(Fakülte / Yüksekokul):         : 18 Ağustos 2022
Sonuç Açıklama Tarihi :         : 22 Ağustos 2022
Ön Değerlendirme ve Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı web adresi: www.nisantasi.edu.tr

ÖNEMLİ NOTLAR
-           Yurt dışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
-                  Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliliği tablosu kullanılacaktır.BİRİMBÖLÜM

KADRO UNVANI


ALES
Puanı


Yabancı Dil PuanıARANAN NİTELİKLER


Profesör


Doçent

Doktor Öğretim Üyesi


Öğretim Görevlisi


Araştırma GörevlisiTIP FAKÜLTESİ


Anatomi Anabilim Dalı


1


1

Anatomi (Tıp) alanında doktorasını veya tıpta uzmanlığını tamamlamış olmak


Fizyoloji Anabilim Dalı


1

Fizyoloji (Tıp) alanında doktorasını veya tıpta uzmanlığını tamamlamış olmak

TIP FAKÜLTESİ

Tıbbi İstatistik Anabilim Dalı


1

Biyoistatistik alanında doktorasını tamamlamış olmak


Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı


1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyoteknoloji
alanında doktorasını tamamlamış olmak


Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı


1

Histoloji ve Embriyoloji (Tıp) alanında doktorasını veya tıpta uzmanlığını
tamamlamış olmak


Biyofizik Anabilim Dalı


1

Biyofizik (Tıp) alanında doktorasını
tamamlamış olmak

Tıbbi Etik ve Deontoloji Anabilim Dalı


1

Tıbbi Etik ve Deontoloji (Tıp) alanında doktorasını tamamlamış olmak


Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı


1


1

Tıbbi Mikrobiyoloji (Tıp) alanında doktorasını veya tıpta uzmanlığını
tamamlamış olmak


Tıbbi Genetik Anabilim Dalı


1

Tıbbi Biyokimya (Tıp) alanında doktorasını veya tıpta uzmanlığını
tamamlamış olmak

Tıp Eğitimi Anabilim
Dalı


1

Tıp Eğitimi (Tıp) alanında doktorasını
tamamlamış olmak

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim
Dalı


1


Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında uzmanlığını tamamlamış olmak

Plastik Rekonstrüktif ve
Estetik Cerrahi Anabilim Dalı


2


Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında uzmanlığını tamamlamış olmak

TIP FAKÜLTESİ


Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı


3

Farmakoloji (Tıp) alanında doktorasını veya Tıbbi Farmakoloji alanında uzmanlığını tamamlamış olmak


Nöroloji Anabilim Dalı


1

Nöroloji alanında uzmanlığını tamamlamış olup, Hareket Bozuklukları Cerrahisi alanında çalışmalar yapmış
olmak


Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı1

Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında doçentliğini almış olup, Stereotaktik Radyocerrahi ve Hareket Bozuklukları Cerrahisi alanında çalışmalar yapmış
olmak


Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı


1

Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında uzmanlığını tamamlamış olup, Laparoskopik Cerrahi alanında çalışmalar
yapmış olmak
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ


Ortodonti Anabilim Dalı (İngilizce)*


1

Ortodonti alanında doçentliğini almış olup, Ortodontide üç boyutlu değerlendirmeler, dijital planlama ve tedavi planlaması
konusunda çalışmalar yapmış olmak

Endodonti Anabilim Dalı
(İngilizce)*

1

85

Endodonti alanında doktorasını veya
uzmanlığını tamamlamış olmak

Periodontoloji Anabilim
Dalı (İngilizce)*

1

85

Periodontoloji alanında doktorasını veya
uzmanlığını tamamlamış olmak

Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı
(İngilizce)*


1


85

Restoratif Diş Tedavisi alanında doktorasını veya uzmanlığını tamamlamış olmak

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim
Dalı (İngilizce)*


1

İlgili alanında doktorasını veya uzmanlığını tamamlamış olmak

Ağız, Diş ve Çene
Cerrahisi Anabilim Dalı (İngilizce)*


1


85

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanında
doktorasını veya uzmanlığını tamamlamış olmak
MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü


1


1


1

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim veya Yazılım Mühendisliği alanında
doktorasını tamamlamış olmak

Yazılım Mühendisliği (İngilizce)* Bölümü


1


1


1


85

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim veya
Yazılım Mühendisliği alanında doktorasını tamamlamış olmak

Yazılım Mühendisliği
(İngilizce)* Bölümü

1

1

1

85

Fizik veya Fizik Mühendisliği alanında
doktorasını tamamlamış olmak

Yazılım Mühendisliği
(İngilizce)* Bölümü

1

1

1

85

Matematik veya Matematik Mühendisliği
alanında doktorasını tamamlamış olmak

Mekatronik Mühendisliği Bölümü

1

1

1

İlgili alanda doktorasını tamamlamış olmak

Mimarlık Bölümü

1

1

1

İlgili alanda doktorasını tamamlamış
olmak

Mimarlık (İngilizce)*
Bölümü

1

1

1

85

İlgili alanda doktorasını tamamlamış
olmak


İnşaat Mühendisliği Bölümü

1

1

1

İlgili alanda doktorasını tamamlamış olmak

1

70

50

İnşaat Mühendisliği bölümü lisans
mezunu olmak


Bilgisayar Mühendisliği Bölümü27050

Bilgisayar Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Bilişim veya Yazılım Mühendisliği bölümü lisans mezunu
olmak

Mekatronik Mühendisliği Bölümü


2


70


50

Mekatronik Mühendisliği veya Makine
Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak

Elektrik Elektronik
Mühendisliği Bölümü

1

70

50

Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü
lisans mezunu olmak

MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ

Mimarlık (İngilizce)* Bölümü


1


70


70


Mimarlık bölümü lisans mezunu olmak


Yazılım Mühendisliği (İngilizce)* Bölümü27070

Bilgisayar Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Bilişim veya Yazılım Mühendisliği bölümü lisans mezunu
olmak

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü


1


70


50

İç Mimarlık veya İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü lisans mezunu olmak

Makine Mühendisliği Bölümü


1


70


50

Makine Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak


İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ


Havacılık Yönetimi Bölümü


2

İşletme veya Havacılık Yönetimi anabilim dallarından birinde doktorasını
tamamlamış olmak


Havacılık Yönetimi (İngilizce)* Bölümü


2


85

İşletme veya Havacılık Yönetimi
anabilim dallarından birinde doktorasını tamamlamış olmakİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)* Bölümü
1
1
2
85

İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi, Karşılaştırmalı Edebiyat veya Dilbilimi
alanında doktorasını tamamlamış olmakİngilizce Mütercimlik ve Tercümanlık (İngilizce)* Bölümü
1
1
2
85

İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi veya Dilbilimi alanında doktorasını
tamamlamış olmak
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

İşletme Bölümü

1

Yönetim ve Organizasyon alanında doçentliğini almış olmak

İşletme Bölümü

1

İşletme veya hukuk anabilim dallarından birinde doktorasını tamamlamış olmak


İşletme (İngilizce)* Bölümü

1

85

Muhasebe Finans alanında doçentliğini almış olmak.

1

85

İşletme anabilim dallarından birinde doktorasını tamamlamış olmak

Psikoloji (İngilizce)* Bölümü

2

85

Psikoloji anabilim dallarından birinde doktorasını tamamlamış olmak

Sosyal Hizmet Bölümü

2

Sosyal Hizmet alanında doktorasını tamamlamış olmak

Sosyoloji Bölümü

1

1

Sosyoloji alanında doktorasını tamamlamış olmak

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

1

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında doktorasını tamamlamış olmak


Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü1

Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret veya Uluslararası İşletmecilik alanında doktorasını
tamamlamış olmakYeni Medya Bölümü2

Halkla İlişkiler, İletişim Bilimleri, Reklamcılık, Reklamcılık ve Tanıtım, İletişim Çalışmaları, Radyo Televizyon Sinema, İletişim veya Medya Çalışmaları
alanında doktorasını tamamlamış olmakYeni Medya (İngilizce)* Bölümü185

Halkla İlişkiler, İletişim Bilimleri, Reklamcılık, Reklamcılık ve Tanıtım, İletişim Çalışmaları, Radyo Televizyon Sinema, İletişim veya Medya Çalışmaları
alanında doktorasını tamamlamış olmak
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ


Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü2

Bilişim, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi veya Yönetim Bilişim Sistemleri
alanında doktorasını tamamlamış olmak

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)* Bölümü185

Bilişim, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi veya Yönetim Bilişim Sistemleri
alanında doktorasını tamamlamış olmak

Havacılık Yönetimi Bölümü


1


70


50

Havacılık Yönetimi, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği veya İşletme
Bölümü lisans mezunu olmak

Havacılık Yönetimi (İngilizce)* Bölümü


2


70


70

Havacılık Yönetimi, Sivil Hava
Ulaştırma İşletmeciliği veya İşletme Bölümü lisans mezunu olmak


İngilizce Mütercimlik ve Tercümanlık (İngilizce)* Bölümü17070

İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi veya
Dilbilimi Bölümü lisans mezunu olmak

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü


1


70


50

Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Lojistik,
Lojistik Yönetimi veya İşletme Bölümü lisans mezunu olmak


Yeni Medya ve İletişim (İngilizce)* Bölümü17070

Yeni Medya, Yeni Medya ve İletişim, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık veya İletişim Bilimleri bölümü lisans mezunu
olmak


Yeni Medya ve İletişim Bölümü17050

Yeni Medya, Yeni Medya ve İletişim, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık veya İletişim Bilimleri bölümü lisans mezunu
olmak


İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

Psikoloji (İngilizce)* Bölümü


1


70


70


Psikoloji bölümü lisans mezunu olmakYönetim Bilişim Sistemleri Bölümü27050

Bilişim, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Matematik veya Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü lisans mezunu
olmak

İstanbul Okan Üniversitesi 24 Öğretim Üyesi alacak İstanbul Okan Üniversitesi 24 Öğretim Üyesi alacak


Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)* Bölümü27070

Bilişim, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Matematik, İstatistik, Ekonometri veya Yönetim Bilişim
Sistemleri Bölümü lisans mezunu olmak

SANAT ve TASARIM FAKÜLTESİDijital Oyun Tasarımı Bölümü112

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Yazılım Mühendisliği veya Yönetim Bilişim Sistemleri alanında doktorasını
tamamlamış olmak


Dijital Oyun Tasarımı Bölümü


1


1


2

Grafik veya Grafik Tasarımı alanında
doktorasını veya sanatta yeterliğini tamamlamış olmak


Endüstriyel Tasarım Bölümü112

Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım veya Grafik alanında doktorasını veya sanatta yeterliğini tamamlamış
olmak


İletişim ve Tasarımı Bölümü112

Görsel İletişim Tasarımı, İletişim Tasarımı bölümü lisans mezunu olup, alanında doktora veya sanatta yeterlik
yapıyor olmak

SANAT ve TASARIM FAKÜLTESİ


İç Mimarlık Bölümü


1


1


1

İç Mimarlık veya Mimarlık alanında doktorasını tamamlamış olmak

İç Mimarlık (İngilizce)* Bölümü


1


1


2


85

İç Mimarlık veya Mimarlık alanında doktorasını tamamlamış olmak

Grafik Tasarımı Bölümü


1


1


2

İlgili alanda doktorasını veya sanatta yeterliğini tamamlamış olmak


Grafik Tasarımı Bölümü17050

Lisans Çizgi Film ve Animasyon, Yüksek Lisans Film Tasarımı okuyor olmak.
Animasyon alanında çalışmaları
bulunmak ya da portfolyosu olmak.

İç Mimarlık Bölümü

1

70

50

İç Mimarlık bölümü lisans mezunu olmak


Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü


1


1


1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Radyo, Televizyon ve Sinema alanında
tamamlamış olmak.

Gastronomi ve Mutfak
Sanatları Bölümü


1


1


2

Gıda Teknolojisi veya Gıda Mühendisliği
alanında doktorasını tamamlamış olmak

Gastronomi ve Mutfak
Sanatları Bölümü


1


1


1

Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında
doktorasını tamamlamış olmak


Endüstriyel Tasarım Bölümü


1


70


50

Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım veya Grafik alanında tezli
yüksek lisansını tamamlamış olmak


İletişim ve Tasarımı Bölümü17050

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında Lisans mezunu olmak, Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında yüksek lisans
yapmış/yapıyor olmak.
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü

1

3

Uluslararası Ticaret ya da Lojistik alanında doktorasını tamamlamış olmak

Turizm Rehberliği Bölümü


1


3

Turizm Rehberliği veya Turizm İşletmeciliği alanında doktorasını tamamlamış olmak


Turizm Rehberliği Bölümü1

Turizm İşletmeciliği veya İşletme alanında doktorasını tamamlamış olup, Turizm Rehberliği veya Turizm İşletmeciliği alanında akademik
çalışmalar yapmış olmak
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
1
70
50

İşletme, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Lojistik veya Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü lisans mezunu olup, Uluslararası Ticaret veya Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi alanında tezli yüksek lisansını veya
doktorasını yapıyor olmakSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

1

1

2

Beslenme ve Diyetetik alanında doktorasını tamamlamış olmak

Hemşirelik Bölümü

2

2

4

Hemşirelik Anabilim Dallarından birinde doktorasını tamamlamış olmak


Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü


1


1


3

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktorasını veya Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında uzmanlığını
tamamlamış olmak

Dil ve Konuşma
Terapisi Bölümü

1

1

2

Dil ve Konuşma Terapisi alanında
doktorasını tamamlamış olmak

Dil ve Konuşma
Terapisi Bölümü

1

70

50

Dil ve Konuşma Terapisi alanında
doktora yapıyor olmak

Dil ve Konuşma
Terapisi Bölümü

1

70

50

Dil ve Konuşma Terapisi bölümü lisans
mezunu olmak

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

Pilotaj Bölümü (İngilizce)*

1

1

2

85

İlgili alanda doktorasını tamamlamış olmak

Havacılık Elektriği ve
Elektroniği Bölümü

1

1

2

İlgili alanda doktorasını tamamlamış
olmak

Uçak Bakım ve Onarım
Bölümü

1

1

2

İlgili alanda doktorasını tamamlamış
olmak


Havacılık Elektriği ve Elektroniği Bölümü17050

Havacılık Elektriği ve Elektroniği, Elektrik Mühendisliği veya Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü lisans
mezunu olmak

Hava Trafik Kontrolü Bölümü

1

70

50

Hava Trafik Kontrolü bölümü lisans mezunu olmak


Uçak Bakım ve Onarım Bölümü27050

Uçak Gövde Motor Bakım, Uçak Bakım ve Onarım, Mekatronik Mühendisliği veya Makine Mühendisliği bölümü lisans
mezunu olmak

KONSERVATUVAR

Sahne Sanatları Bölümü

2

2

2

İlgili alanda doktorasını ya da sanatta
yeterliğini tamamlamış olmak


BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEKOKULU

Spor Yöneticiliği Bölümü


1


70


50

Spor Yönetimi veya Rekreasyon
Alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak


Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü17050

Antrenörlük Eğitimi, Hareket ve Antrenman veya Spor Sağlık Anabilim Dallarından birinde Tezli Yüksek Lisans
yapıyor olmak


Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü1

Spor Sağlık anabilim dalında tezli yüksek lisans ve doktorasını tamamlamış olmak ve ilgili alanda bilimsel çalışmalar
yapmış olmak
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Ameliyathane Hizmetleri Programı

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında doçentliğini almış olmak

Ameliyathane
Hizmetleri Programı

1

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
alanında doçentliğini almış olmak

Diyaliz Programı

1

1

3

Hemşirelik Anabilim Dallarından birinde
doktorasını tamamlamış olmak

İlk ve Acil Yardım Programı

1

Göğüs Hastalıkları alanında doçentliğini almış olmak

Tıbbi Görüntüleme
Teknikleri Programı

1

Radyoloji alanında doçentliğini almış
olmak

Diyaliz Programı

1

Gastroenteroloji alanında Doçentliğini
almış olmakDiş Protez Teknolojisi Programı

1

70

50

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak1

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup, Protetik Diş Tedavisi, Hastane İşletmeciliği veya Sağlık yönetimi
alanında doktorasını tamamlamış olmak
Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Programı


1

Tıp Fakültesi mezunu olup sağlık yönetimi alanında doktorasını
tamamlamış olmak170

Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Sağlık Yönetimi, İşletme veya İşletme Yönetimi bölümü lisans mezunu olup, alanında
tezli yüksek lisansını tamamlamış olmak

Fizyoterapi Programı

3

70

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında
tezli yüksek lisansını tamamlamış olmak

Sosyal Hizmetler Programı


1


70

Sosyal Hizmetler veya Sosyoloji Bölümü lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek
lisansını tamamlamış olmak
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU


Çocuk Gelişimi Programı270

Çocuk Gelişimi veya Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisansını tamamlamış olmak

Ağız ve Diş Sağlığı Programı


2


70


Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak


Ameliyathane Hizmetleri Programı


2


70

Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisansını
tamamlamış olmak


Anestezi Programı


2


70

Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olup,
alanında tezli yüksek lisansını tamamlamış olmak


Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı


2


70

Fizik veya Fizik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisansını tamamlamış olmak


Diyaliz Programı


2


70

Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisansını
tamamlamış olmak


İlk ve Acil Yardım Programı


3


70

Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olup,
alanında tezli yüksek lisansını tamamlamış olmak


Elektronörofizyoloji Programı170

Hemşirelik, Biyoloji veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olup, Nörobilim veya Sinirbilim alanında
tezli yüksek lisansını tamamlamış olmak

MESLEK YÜKSEKOKULUHalkla İlişkiler ve Tanıtım Programı1

Halka İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık veya Halkla İlişkiler ve Tanıtım anabilim dalında doktorasını tamamlamış olmakAşçılık Programı1

Fakülte veya yüksekokulların herhangi bir lisans programından mezun olup, belgelendirmek kaydıyla Aşçılık alanında
en az beş yıllık deneyime sahip olmak
Elektrik Programı
1
70

Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Fizik veya Fizik Mühendisliği bölümü lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisansını
tamamlamış olmakREKTÖRLÜKTürk Dili Bölümü1

Türkçe Öğretmenliği bölümü lisans mezunu olup, Türkçe Eğitimi anabilim dalında yüksek lisans ve doktorasını tamamlamış olmak
Yabancı Diller Bölümü
60
70
85

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültür Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği veya İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümünden lisans mezunu olup tezli
yüksek lisansını tamamlamış olmak