Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ne bağlı Pansiyonlu Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerimiz İçin Halk Eğitimi Merkezleri İş Birliği İle Farklı Alanlarda Kurslar Açılıyor

Öğrencilerimizin akademik başarıları yanında, aldığı bilgileri beceriye dönüştürebilme, çağın gerektirdiği üst düzey düşünme, çoklu okuryazarlık ve sosyal duygusal becerilerle donatılmış bireyler olarak yetişmeleri önemlidir. Öğrencilerimize çağın gerektirdiği becerilerin kazandırılması yanında ilgi alanlarını belirlemelerinde yardımcı olmak, bireysel yeteneklerini gerçekleştirme imkânı sağlamak Genel Müdürlüğümüzün hedefleri arasında yer almaktadır.

Bu amaçla 2022-2023 eğitim öğretim yılında pansiyonlu okullarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin ders dışındaki boş zamanlarını değerlendirebilmeleri; kültürel, sanatsal, sosyal ve sportif alanlara yönelik yeteneklerini keşfederek bu alanlardaki becerilerini geliştirebilmeleri amacıyla pansiyonlu okullarımızda halk eğitimi merkezleri iş birliğinde E-Yaygin kurs programı kapsamında faaliyetler gerçekleştiriliyor.

Beray Kahraman Dünya Resim Yarışması Dünya Birincisi Beray Kahraman Dünya Resim Yarışması Dünya Birincisi

Öğrencilerimizin beşeri bilimler, fen bilimleri ve sanat dallarıyla olan bağlarını pekiştirmek; kültürel, sportif ve eğitsel etkinlikler gerçekleştirmek amacıyla belirlenen altmış (60) farklı kurstan öncelikli olarak uygun olanlar, öğrencilerin istekleri de dikkate alınarak halk eğitimi merkezleri iş birliği ile pansiyonlu okulların bünyesinde açılıyor.

Genel Müdürlüğümüz ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan halk eğitimi merkezleri iş birliğinde açılacak kursların kapsamı öğrencilerin talepleri ve şartlar dikkate alınarak önümüzdeki süreçlerde farklı alanlarda açılacak kurslarla zenginleştirilecek.