Abdullah Gül Üniversitesi 6 akademik personel alacak

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden


Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlar, 10/07/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09/11/2018 tarihli, 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca; “Öğretim Görevlisi” ve “Araştırma Görevlisi” alınacaktır.


İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER
 

İLAN S.N.

BİRİM

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVAN

DER.

ADET

YABANCI DİL

ALES

ÖZEL ŞARTLAR

1

Yabancı Diller Yüksekokulu

Yabancı Diller

Yabancı Diller

Öğretim Görevlisi (Zorunlu Ortak Ders)

6

2

90

70

İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretimi, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Mütercim- Tercümanlık, İngilizce Çeviri Bilim ya da Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Bu alanların herhangi birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

2

Rektörlük (Uluslararası İlişkiler Ofis Koordinatörlüğü)

-

-

Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)

4

1

85

70 (EA)

Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası ilişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Toplumsal ve Siyasal Bilimler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları, Avrupa Birliği İlişkileri programlarının birinden lisans mezunu olmak. Bu programların herhangi birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

3

Rektörlük (Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi)

-

-

Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)

4

1

70

70 (SAY)

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Bu alanların herhangi birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

4

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Uygulamalı Psikoloji

Araştırma Görevlisi

5

1

80

80 (EA)

Üniversitelerin Psikoloji Bölümlerinde yer alan lisans sonrası programlarda sosyal psikoloji ya da deneysel psikoloji konularında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

5

Yönetim Bilimleri Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Araştırma Görevlisi

5

1

80

80 (EA)

İşletme veya İşletme Mühendisliği ile bu lisans programlarına eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilmiş bölümlerin birinden lisans mezunu olmak. İşletme veya Yönetim ve Organizasyon anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.


- Genel Şartlar -
1) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir.
2) Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru yapacak adaylarda en az “Tezli Yüksek Lisans” derecesine sahip olmak şartı aranır.
3) Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.
4) Araştırma Görevlileri ilanlarında atamalar 2547 sayılı Kanunun 50-d maddesine göre yapılacaktır.
5) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
6) Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadro başvurularında adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünden, alan türü değişen lisans programlarından mezun olanların, lisans öğrenimine başladıkları alandaki ALES puan türünden veya mezun olanların, lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünden

- Başvuruda İstenilen Belgeler -
1) Başvuru Dilekçesi (www.agu.edu.tr)
2) Özgeçmiş
3) Nüfus cüzdan fotokopisi
4) Lisans/ lisansüstü diploma fotokopisi
5) Lisans transkript belgesi fotokopisi
6) ALES Belgesi
7) Yabancı Dil Belgesi
8) Lisansüstü öğrenci olduğuna dair belge (Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru yapacak adaylar için)
9) Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olan ve/veya ayrılmış olan adaylar için)

- Açıklamalar -
1) İlanımızın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Öğretim Görevlisi (Zorunlu Ortak Ders) ve Araştırma Görevlisi kadro başvuruları ilgili birimlere, Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadro başvurularının ise Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
2) Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.
3) Üniversitemiz Rektörlüğü uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
4) Sınav takvimi Üniversitemiz web sayfasında ilan edilecek olup, ilan ile ilgili bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.