Antalya AKEV Üniversitesi 22 akademik personel alacak

Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğünden
 

ÖĞRETİM ÜYESİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA PERSONEL ALIM İLANI


Öğretim Üyesi (profesör, doçent, doktor öğretim üyesi) olarak personel alım ilanı;
Üniversitemizin aşağıda belirtilen yüksekokul ve bölümlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca devamlı statüye göre öğretim üyesi alınacaktır.
1- Profesör kadrosuna müracaat edeceklerin; dilekçeleri ekinde özgeçmiş, noterden tasdikli doçentlik belgesi, yayın listesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 1 takım dosya ve 6 flash bellek ile Rektörlüğe,
2- Doçentlik kadrosuna müracaat edeceklerin; dilekçeleri ekinde özgeçmiş, noterden tasdikli doçentlik belgesi, yayın listesi ve bilimsel çalışmalarını kapsayan 1 takım dosya ve 4 flash bellek ile Rektörlüğe,
3- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna müracaat edeceklerin; özgeçmiş, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 takım dosya ve 4 flash bellek ile ilgili Fakülte Dekanlığına / Yüksekokul Müdürlüğüne başvurularını yapmaları gerekmektedir.
4-Üniversitemizin aşağıdaki Tablo 2 ve 3’te belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim görevlileri alınacaktır. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Öğretim Elemanı kadrosuna başvuracak adayların başvurularını;
dilekçe ekinde nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, onaylı lisans, yükseklisans diplomaları ve varsa doktora öğrenci belgeleri, lisans not ortalamasını gösterir belge (transkript), ALES ve yabancı dil belgelerinin fotokopileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatma ve açık rıza metinlerini imzalanması ile birlikte ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile ilgili Fakülte / Yüksekokullara yapmaları gerekmektedir.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
Müracaatlar işbu ilanın yayımından itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Konu hakkında gerekli bilgilere www.akev.edu.tr web adresinden ulaşılabilir. 
 

Tablo1

Akademik Birim

Bölüm

Kadro
Sayısı

Kadro Unvanı

İlan Şartları

Sıra 1

İnsani Bilimler Fakültesi

Mütercim Tercümanlık

2

Prof. Dr / Doç. Dr./ Dr. Öğretim
Üyesi

Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Çeviribilim, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dilbilimi alanlarının birinde doktora derecesine sahip olmak

Sıra 2

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

2

Dr. Öğretim Üyesi

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Finans, İşletme Yönetimi veya İşletme alanlarının birinde doktora derecesine sahip olmak

Sıra 3

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Sahne Sanatları

1

Prof. Dr.

Sahne Sanatları (dans, halk oyunları, sinema, tiyatro, müzik, müzik eğitimi) alanında sanatta yeterlilik/doktora derecesine sahip olmak

Sıra 4

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Sahne Sanatları

1

Dr. Öğretim Üyesi

Sahne Sanatları (dans, halk oyunları, sinema, tiyatro, müzik, müzik eğitimi) alanında sanatta yeterlilik/doktora derecesine sahip olmak

Sıra 5

Sanat ve Tasarım Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

1

Prof. Dr / Doç. Dr./ Dr. Öğretim Üyesi

İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı veya Mimarlık alanında doktora/ sanatta yeterlilik derecesine sahip olmak

Sıra 6

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Dijital Oyun Tasarımı

3

Dr. Öğretim Üyesi

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Bilgisayar Bilimleri, Radyo Sinema Televizyon, Dijital Oyun Tasarımı, Grafik Tasarımı, Çizgi Film Animasyon, Görsel İletişim Tasarımı ve Sinema- Televizyon bölümlerinden lisans, yüksek lisans derecesi ile mezun olmak ilgili alanlardan birinde doktora/sanatta yeterlilik derecesine sahip olmak ve/veya Dijital oyun tasarımı alanında çalışmaları olmak

Sıra 7

Meslek Yüksekokulu

Eczane Hizmetleri

1

Dr. Öğretim Üyesi

Temel Eczacılık Bilimleri, Eczacılık Meslek Bilimleri, Eczacılık Teknolojisi, Klinik Eczacılık, Eczane İşletmeciliği, Analitik Kimya veya Tıbbi Biyoloji alanlarının birinde doktora derecesine sahip olmak

 

Tablo2

Akademik Birim

Bölüm

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

İlan Şartları

ALES

Yabancı Dil

Sıra 1

Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Görüntüleme

2

Öğretim Görevlisi

Sağlık Bilimleri, Sağlık Hizmetleri, Fizik alanlarının birinden en az tezli yüksek lisans yapmış olmak veya Radyoloji, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Ana Bilim Dalı’nda uzmanlık yapmış olmak

70
SAY

Muaf

Sıra 2

Meslek Yüksekokulu

Optisyenlik

3

Öğretim Görevlisi

Optisyenlik, Fizik, Fizik Mühendisliği alanlarının birinden en az tezli yüksek lisans yapmış olmak veya Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda uzmanlık yapmış olmak

70
SAY

Muaf

Sıra 3

Meslek Yüksekokulu

Eczane Hizmetleri

2

Öğretim Görevlisi

Temel Eczacılık Bilimleri, Eczacılık Meslek Bilimleri, Eczacılık Teknolojisi, Eczacılık Teknolojisi / Farmasötük Teknoloji (Galenik) Klinik Eczacılık, Eczane İşletmeciliği, Analitik Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik alanlarından lisans mezunu olmak ve/veya ilgili alanlarda tezli yüksek lisans yapmış olmak

70
SAY

Muaf

Sıra 4

Meslek Yüksekokulu

Bankacılık ve Sigortacılık

1

Öğretim Görevlisi

Ekonometri alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve Bankacılık sektöründe en az 2 yıl deneyim sahibi olmak

70
EA

Muaf

 

Tablo 3

Akademik Birim

Bölüm

Kadro
Sayısı

Kadro
Unvanı

İlan Şartları

ALES

Yabancı
Dil

Sıra 1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

1

Araştırma Görevlisi

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Yazılım Mühendisliği veya İşletme alanlarının birinde doktora yapıyor olmak.

70
SAY-EA

50

Sıra 2

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Sahne Sanatları

1

Araştırma Görevlisi

Sahne Sanatları (dans, halk oyunları, tiyatro, müzik) alanında yüksek lisans veya doktora/ sanatta yeterlilik yapıyor olmak

70
SÖZ- EA

50

Sıra 3

Mühendislik Fakültesi

Yazılım Mühendisliği

1

Araştırma Görevlisi

Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri alanlarının birinde yüksek lisans
veya doktora yapıyor olmak

70
SAY

50


*ALES: Doktora veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES’ten muaf olup, muafiyetten yararlanmayı talep edenlerin bu durumlarını dilekçe ile belgelendirmeleri gerekmektedir.

*YABANCI DİL SINAV PUANI: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YÖKDİL-YDS-KPDS-ÜDS) veya ÖSYM’ce eşdeğerliliği kabul edilen Uluslararası Yabancı Dil Sınavından (TOEFL-FCE-CPE-CAE) puan muadili bir puan almış olmak
 

Duyuru Başlama Tarihi

Son Başvuru Tarihi

Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi

Yazılı Sınav Giriş Tarihi

Sınav Giriş Yeri / Saati

Sonuç Açıklama “Nihai Değerlendirme” Tarihi

İlanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarih 06.04.2021

İlanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimi.
20.04.2021

21.04.2021

22.04.2021

Yer: (Antalya AKEV Üniversitesi Kadriye Kampüsü / 14.00)

26.04.2021