Atatürk Üniversitesi 6 akademik personel alacak

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre ‘Öncelik Arz Eden Alanlarda Kullanılmak Üzere’ öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:
1 – DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN:

- 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dijital dosya (4 adet USB/CD/DVD) halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.

SON BAŞVURU TARİHİ:
İlanımızın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Derece

Klinik Psikolojisi (ÖNCELKLİ ALAN)

Dr.Öğr.Üyesi

1

3

Psikoloji lisans mezunu olmak. Klinik Psikoloji alanında doktora yapmış olmak.

Sosyal Psikoloji (ÖNCELKLİ ALAN)

Dr.Öğr.Üyesi

1

3

Psikoloji lisans mezunu olmak. Sosyal Psikoloji alanında doktora yapmış olmak.

KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Derece

İşitme Engelliler Eğitimi (ÖNCELKLİ ALAN)

Dr.Öğr.Üyesi

1

3

Özel Eğitim alanında doktora yapmış ve İşitme Engelliler ile ilgili çalışmalar yapmış
olmak.

Zihin Engelliler Eğitimi (ÖNCELKLİ ALAN)

Dr.Öğr.Üyesi

1

3

Özel Eğitim alanında doktora yapmış ve Zihin, Otizm veya Öğrenme Güçlüğü ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro
Unvanı

Adedi

Derece

Yazılım Mühendisliği (ÖNCELKLİ ALAN)

Dr.Öğr.Üyesi

2

3

Fakültelerin Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu olup, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği alanlarının birinde doktora yapmış olmak.