Batman Üniversitesi 22 akademik personel alacak

Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemizin  aşağıda  belirtilen  birimlerine,  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu,  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği  ile Batman  Üniversitesi  Akademik  Yükseltilme  ve  Atanma  Kriterleri  Yönergesi  doğrultusunda  Profesör,  Doçent  ve  Doktor  Öğretim  Üyesi  alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir. Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1-Başvuru Dilekçesi. (Adaylar başvurdukları anabilim dalını, profesör kadrosuna başvuracak adaylar ayrıca başlıca araştırma eserini belirtecektir) 2-Özgeçmiş.
3-Öğrenim Belgeleri.
4-Yayın Listesi.
5-Hizmet  Belgesi.  (Batman  Üniversitesinde  görev  yapanlar  Personel  Daire  Başkanlığından,  diğer  kurumlarda  görev  yapanlar  görev  yaptıkları  veya ayrıldıkları kurumdan alacaktır)
6-Puanlama Şablonu. (Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde yer alan EK-3, Profesör kadrosuna başvuranlar EK-3 ve EK-6 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneğini dosyalarına ekleyeceklerdir)
7-Nüfus cüzdan fotokopisini.
8-Fotoğraf. (2 adet)
9-Bilimsel çalışma ve yayın dosyası.

GENEL AÇIKLAMALAR
1-İlan başvuru evraklarına https://batman.edu.tr/Birimler/personel/sayfalar/15691 web sayfasından ulaşılabilmektedir.
2-Profesörlük kadrosuna başvuracak adaylar; İlan başvuru dilekçesi, başvuruda istenen belgeler ile bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan, 1 (bir) takımı basılı olmak üzere 6 takım dijital (CD/DVD/USB) dosyayı, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar; İlan başvuru dilekçesi, başvuruda  istenen  belgeler  ve  bilimsel  çalışma  ve  yayınları  kapsayan,  1  (bir)  takımı  basılı  olmak  üzere  4  takım  dijital  (CD/DVD/USB)  dosyayı  teslim etmeleri gerekmektedir.
3-Yabancı  ülkelerden  alınan  mezuniyet  belgelerinin  Yükseköğretim  Kurulu  Başkanlığı  ve/veya  Üniversitelerarası  Kurul  tarafından  denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
4-Teslim  edilecek  belgelerden  e-Devlet  üzerinden  temin  edilen  ve  doğrulama  kodu  bulunan  belgeler  kabul  edilecek,  e-Devlet  üzerinden  temin
edilemeyen belgelerin noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış olması gerekmektedir. 
5-Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olanlar var ise atamaları iptal edilecektir.
6-Başvuru yapan adayların evrakları geri iade edilmeyecek, adaylar İlan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabileceklerdir. 7-Batman Üniversitesi Rektörlüğü yayınlanmış ilanı her aşamada iptal etme hakkına sahiptir.

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ
1-Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren (ilanın yayımlandığı tarih dahil) 15 (onbeş) gündür.
2-Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adaylar, Personel Dairesi Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların ise ilanda belirtilen birimlere başvuru evrakları ile birlikte şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.
3-Süresi içinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca postada meydana gelebilecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

 

İ.
No

BİRİM

BÖLÜM
ANABİLİM DALI

UNVAN

DER.

AD.

AÇIKLAMA

1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Fizik Katıhal Fiziği

Profesör

1

1

Fizik alanında doçent unvanı almış olup güneş enerjisi
sistemleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

2

Kimya Organik Kimya

Doçent

1

1

Organik Kimya alanında doçent unvanı almış olup bilgisayar destekli ilaç tasarımı konusunda çalışmalar yapmış olmak.

3

Psikoloji Sosyal Psikoloji

Doçent

1

1

Psikoloji veya Sosyoloji alanında doçent unvanı almış olup
okulda şiddet ve post travma konusunda çalışmalar yapmış olmak.

4

Sanat Tarihi Sanat Tarihi

Doçent

2

1

Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat bilim alanında doçent unvanı almış olup heykel ve resim sanatı konusunda çalışmalar
yapmış olmak.

5

Sosyoloji Genel
Sosyoloji ve Metodoloji

Doçent

1

1

Sosyoloji alanında doçent unvanı almış olup kent sosyolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

6

Tarih Bölümü
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Doçent

3

1

Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi bilim alanında doçent
unvanı almış olup Kıbrıs Tarihi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

7

Türk Dili ve Edebiyatı Halk Bilimi

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Türk Halk Edebiyatı alanında doktora yapmış olup Türk Destanları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

8

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Seramik Seramik

Doçent

1

1

Seramik veya Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Sanat/Bilim alanında doçent unvanı almış olup arkeoseramik malzemelerinin incelenmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

9

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İktisat İktisat Teorisi

Doçent

1

1

İktisat alanında doktora ve Mikro İktisat alanında doçent unvanı almış olmak. Davranışsal iktisat ve tüketici davranışları konularında çalışmalar yapmış olmak.

10

Uluslararası İlişkiler Uluslararası Siyaset

Doçent

3

1

Uluslararası İlişkiler alanında doçent unvanı almış olup uluslararası siyaset ve uluslararası güvenlik konusunda çalışmalar yapmış olmak.

11

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ

İnşaat Mühendisliği Ulaştırma

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

İnşaat Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olup yol esnek üstyapıları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

12

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belagatı

Doçent

2

1

İlgili alanda doçent unvanı almış olup Arapça öğretimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

13

Temel İslam Bilimleri Hadis

Doçent

1

1

İlgili alanda doçent unvanı almış olup Hadis metodolojisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

14

Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku

Doçent

1

1

İlgili alanda doçent unvanı almış olup Fıkıh usulü ve islam aile hukuku konularında çalışmalar yapmış olmak.

15

Temel İslam Bilimleri Tefsir

Doçent

1

1

İlgili alanda doçent unvanı almış olup Tefsir usulü ve Kur'an- ı Kerim kıssaları konularında çalışmalar yapmış olmak.

16

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi

Doçent

1

1

Çocuk Gelişimi veya Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bilim alanında doçent unvanı almış olmak.

17

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Gastronomi ve Mutfak
Sanatları

Doçent

1

1

Turizm alanında çalışmaları olmak.

18

BEŞİRİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Elektrik ve Enerji Bölümü Alternatif Enerji Kaynakları
Teknolojisi Pr.

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış olup alternatif enerji kaynakları ve elektrik makinaları konularında çalışmalar yapmış olmak.

19

Elektronik ve Otomasyon Bölümü
Mekatronik Pr.

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Mekatronik veya Makine Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış olup hesaplamalı akışkanlar dinamiği
konusunda çalışmalar yapmış olmak.

20

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Otomotiv Teknolojisi
Pr.

Profesör

1

1

Makine Mühendisliği Bilim alanında doçent unvanı almış olup Yakıtlar- Yanma ve mekanik konularında çalışmalar yapmış olmak.

21

Madencilik ve Maden Çıkarma
Sondaj Teknolojisi Pr.

Doçent

1

1

Yer Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçent unvanı almış olup Mineraloji-Petrografi ve Endüstriyel Hammaddeler
konularında çalışmalar yapmış olmak.

22

Makine ve Metal Teknolojileri
Makine Pr.

Doçent

1

1

Makine Eğitimi Anabilim Dalında doktora yapmış olup Mühendislik Temel alanında doçent unvanı almış olmak.