Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 31 akademik personel alacak

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belge ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belgeler başvurularda kabul edilecektir. Pandemi sürecinde İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını değiştirebilir veya iptal edebilir.
Not: 2547 sayılı Kanun’un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Dr. Öğr. Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
* Profesör ve Doçent kadroları için aşağıda istenilen evraklarla birlikte Personel Daire Başkanlığına Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ise ilgili birime müracaat edilecektir.
1- Başvuru Dilekçesi (Profesör kadrolarına başvuracak adaylar dilekçesinde başlıca araştırma eserini de belirtecek)
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi
3- 1 (bir) adet fotoğraf
4- Öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi)
5- Özgeçmiş ve eserler listesi
6- Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre hazırlanmış puan tablosu
7- Yabancı dil belgesi
8- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan Profesör kadroları için 6 (altı) adet, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ise 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek


Başvuru Başlangıç Tarihi : 08.06.2021
Son Başvuru Tarihi : 22.06.2021

 

İLAN NO

BİRİMİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

DER.

AD.

AÇIKLAMA

ÖÜ/2021-32

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Dr.Öğr.Üyesi

2

1

Uzmanlığını Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanında almış olmak. Mandibula kırıkları ve ozon tedavileri alanında
çalışmaları olmak

ÖÜ/2021-33

Fen-Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Sosyal Psikoloji

Doçent

1

1

Sosyal Psikoloji alanında doçentliğini almış olmak. Göç,
toplumsal cinsiyet, sosyal kimlik, ve çevre yanlısı davranışlar üzerine çalışmalar yapmış olmak.

ÖÜ/2021-34

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Halk Edebiyatı

Dr.Öğr.Üyesi

4

1

Türk Halk Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak. Âşık
edebiyatı ve halk mizahı üzerine çalışmaları olmak.

ÖÜ/2021-35

Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Profesör

1

1

Doçentliğini Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
alanında almış olmak. Kodlama Eğitimi ve Görselleştirme Konularında Çalışmaları Olmak.

ÖÜ/2021-36

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Doçent

1

1

Doçentliğini Eğitim Programları ve Öğretim alanında almış olmak. İlk okuma Yazma Öğretimi ve Türkçe Öğretimi ile
İlgili Çalışmalar yapmış olmak.

ÖÜ/2021-37

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Profesör

1

1

Doçentliğini Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında almış olmak. Tek ve Çok Boyutlu Madde Tepki Kuramıyla
ilgili çalışmalar yapmak.

ÖÜ/2021-38

Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim-İş Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Güzel Sanatlar Eğitimi (Resim/Resim-İş
Eğitimi) alanında almış olmak. Üç boyutlu heykel üzerine çalışmaları olmak.

ÖÜ/2021-39

Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim-İş Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Güzel Sanatlar Eğitimi (Resim/Resim-İş Eğitimi) alanında almış olmak. Renk alanında ve diğer
farklı alanlarla ilgili disiplinler arası çalışmaları olmak.

ÖÜ/2021-40

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör

1

1

Doçentliğini Kimya Eğitimi alanında almış olmak. Argümantasyon ve bilimsel sorgulamanın doğası
konularında çalışmaları olmak.

ÖÜ/2021-41

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör

1

1

Doçentliğini İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi alanında almış
olmak. Teknolojinin doğasına, Okuryazarlığına ve İlişkili olduğu konular üzerine çalışmaları olmak.

ÖÜ/2021-42

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Profesör

1

1

Doçentliğini İlköğretim Matematik Eğitimi alanında almış olmak. Bilgisayar destekli matematik eğitimi ile ilgili
çalışmalar yapmış olmak.

ÖÜ/2021-43

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Yabancı Dil Eğitimi alanında almış olmak.
İngilizce öğretiminde 3 boyutlu ortamların kullanımı konusunda çalışmaları olmak.

ÖÜ/2021-44

İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi

İktisat

İktisat Teorisi

Profesör

1

1

Doçentliğini Mikro İktisat alanında almış olmak. Endüstriyel
organizasyon alanında çalışmalar yapmış olmak.

ÖÜ/2021-45

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kamu Yönetimi

Kentleşme ve Çevre Sorunları

Doçent

1

1

Doçentliğini Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları bilim alanından almış olmak. Kentleşme, yerel yönetimler ve konut politikaları ile mekân stratejileri üzerine çalışmalar
yapmış olmak.

ÖÜ/2021-46

İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi

Maliye

Bütçe ve Mali Planlama

Dr.Öğr.Üyesi

3

1

Bütçe politikalarının oluşturulma süreci ve performans
esaslı bütçe konularında çalışmaları olmak.

ÖÜ/2021-47

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye

Mali Hukuk

Profesör

1

1

Doçentliğini Maliye bilim alanında almış olmak. Vergi hukuku ve vergi yargısı alanlarında çalışmaları bulunmak.

ÖÜ/2021-48

İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi

Maliye

Mali İktisat

Doçent

1

1

Doçentliğini Maliye bilim alanında almış olmak. Mali iktisat
alanında çalışmalar yapmış olmak.

ÖÜ/2021-49

Güzel Sanatlar Fakültesi

Geleneksel Türk
Sanatları

Geleneksel Türk
Sanatları

Dr.Öğr.Üyesi

3

1

Güzel Sanatlar alanında sanatta yeterlilik yapmış olmak.
Selçuklu Çini Sanatı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

ÖÜ/2021-50

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

1

Doçentliğini Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları alanında almış olmak. Laringotrakeal stenoz konusunda çalışmaları olmak ve temel hücre kültürleri konusunda deneyim sahibi
olmak.

ÖÜ/2021-51

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları

Doçent

1

1

Doçentliğini Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları alanında almış olmak. Kulak zarı ile ilgili deneysel çalışma ve VEMP
ile ilgili çalışma yapmış olmak.

ÖÜ/2021-52

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

1

Doçentliğini Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında almış
olmak. Kardiyo Pulmoner Resustasyon alanında deneyimli olmak ve Coronavirus alanında çalışma yapmış olmak.

ÖÜ/2021-53

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Doçentliğini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında almış olmak. FMF konusunda çalışma yapmış olmak.

ÖÜ/2021-54

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Psikiyatri

Profesör

1

1

Doçentliğini Psikiyatri alanında almış olmak. Major depresyon etyopatogenezi ve tedavisi konusunda çalışmalar yapmış olmak. Aktarım odaklı destekleyici psikoterapi, bilişsel davranışçı terapi ve şema terapisi
alanlarında çalışmaları olmak.

ÖÜ/2021-55

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyokimya

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi mezunu, Tıpta Uzmanlığı olmak. Doçentliğini Tıbbi Biyokimya alanında almış olmak. Sistemik Enflamasyon, koagulasyon testlerinde verifikasyon ve
sperm analizi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

ÖÜ/2021-56

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Doçent

1

1

Doçentliğini Fizyoloji alanında almış olmak. Spinal iskemi
reperfüzyon, Alzheimer ve migren konularında çalışma yapmış olmak.

ÖÜ/2021-57

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Telekomünikasyon

Doçent

1

1

Doçentliğini Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak.
Haberleşme sistemleri, makine öğrenmesi, kablosuz haberleşme ve haberleşme sinyallerinin demodulasyonu
üzerine çalışmalar yapmış olmak.

ÖÜ/2021-58

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Makine Teorisi ve Dinamiği

Dr.Öğr.Üyesi

3

1

Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalında Doktora
yapmış olmak. Titreşim ve akustik analizler üzerine çalışmaları olmak.

ÖÜ/2021-59

Ziraat Fakültesi

Bitki Koruma

Fitopatoloji

Dr.Öğr.Üyesi

4

1

Bitki Koruma anabilim dalında doktora yapmış olmak. Bitki
virüs hastalıkları konusunda çalışmaları olmak.

ÖÜ/2021-60

Ziraat Fakültesi

Tarla Bitkileri

Endüstri Bitkileri

Dr.Öğr.Üyesi

4

1

Tarla Bitkileri anabilim dalında doktora yapmış olmak.
Endüstri Bitkileri ve Moleküler Bitki Islahı alanında çalışmaları olmak.

ÖÜ/2021-61

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında doktora yapmış olmak. Engelli bireylerde görülen postüral problemler
konularında çalışmalar yapmak.

ÖÜ/2021-62

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği

Dr.Öğr.Üyesi

3

1

Hemşirelik Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, ameliyathanede hasta ve
çalışan güvenliği konularında çalışmalar yapmak.