Çankaya Üniversitesi 20 akademik personel alacak

Çankaya Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümlerine 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Kanun’un 23. 24. 26 ve  31.  maddeleri  ile  Üniversitemiz  Akademik  Yükseltilme  ve  Atanma  Kriterleri  Yönergesi  ve  Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş  Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik  hükümleri  uyarınca  öğretim elemanları alınacaktır.

Kriterlere “https://www.yok.gov.tr/Documents/Akademik/AtanmaKriterleri/cankaya_kriter.pdf” sayfasından ulaşılabilir.

 

Birimi

Bölümü

Açıklama

Profesör

Doçent

Dr. Öğr. Üyesi

Öğr. Gör.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Matematik

Fen Bilimleri ve Matematik/ Matematik / 20401/ Cebir ve Sayılar Teorisi

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İktisat

Makro İktisat / 1119 / Büyüme (111901), Uluslararası Finans (111911) (Ders Verecek) (1)

1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler / 1141 / Bölgesel Çalışmalar (114105), Türk Dış Politikası (114108), Uluslararası Siyaset (114115), Uyuşmazlık Çözümü (114116)

1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Halkla İlişkiler / 115503 / Dijital Halkla İlişkiler, Dijital Reklam, İtibar Yönetimi (115506), Sosyal Medya Kullanımı

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Yazılım Mühendisliği

Mühendislik, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği / 92408 Bilgisayar Yazılımı
92422 Paralel ve Dağıtık Sistemler

1

Mühendislik, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği (Ders Verecek) (2)

1

Bilgisayar Mühendisliği

Mühendislik, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği / 92430 Veri Tabanları
92422 Paralel ve Dağıtık Sistemler

1

Mühendislik, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği / 92429 Veri Madenciliği

1

Endüstri Mühendisliği

Mühendislik, Endüstri Mühendisliği / 90607 Karar Destek Sistemleri

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Mekatronik Mühendisliği

Mühendislik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 90526 Kontrol Teorisi ve Uygulamaları
90541 Yapay Öğrenme
90542 Yapay Zeka
90509 Bulanık Mantık

1

Mühendislik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği /
90523 Haberleşme, 90532 Optik-Fotonik, 90533 Optoelektronik

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Mühendislik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 90523 Haberleşme

1

Mühendislik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 90501 Ağ Sistemleri

1

Mühendislik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği /
90516 Elektromanyetik, Mikrodalga ve Anten Teknolojileri

1

İnşaat Mühendisliği

Mühendislik, İnşaat Mühendisliği (Ders Verecek) (3)

1

MİMARLIK FAKÜLTESİ

İç Mimarlık

Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı, İç Mimarlık Bilim Alanı / 80401 Akustik ve Gürültü Denetimi

1

Şehir ve Bölge Planlama

Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı, Şehir ve Bölge Planlama Bilim Alanı /
80208 Şehir Planlama
80202 Katılım ve Yönetişim

1

HUKUK FAKÜLTESİ

Özel Hukuk (*)

Özel Hukuk / Medeni Hukuk Anabilim Dalı / 51001 Medeni Hukuk

2

ORTAK DERSLER BÖLÜMÜ

Fen Bilimleri ve Matematik/Fizik / 20227/Yoğun Madde Fiziği 20226/ Yarı İletkenler 20210/Malzeme Fiziği

1

Üniversitemizin öğretim dili [(*) işaretli bölümler hariç] İngilizcedir. Adayların eğitim-öğretim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. İngilizce bilgi düzeyi için Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin 7.paragrafında belirtilen şartlardan birini taşıdığını belgelemesi gerekmektedir.

(1) İktisat Lisans, İktisat tezli yüksek lisans ve İktisat doktora programından mezun olmak. ALES eşit ağırlık puan kategorisinde en az 70 puan almış olmak, yabancı dil düzeyi için YDS en az 80 veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az eşdeğer puanı almış olmak.
(2) Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olmak. Tezli Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri, Bilgi ve Belge Yönetimi veya Yazılım Mühendisliği anabilim dalında tamamlamış olmak. ALES sayısal puan kategorisinde en az 70 puan almış olmak, yabancı dil düzeyi için YDS en az 80 veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az eşdeğer puanı almış olmak.
(3)  İnşaat  Mühendisliği  temel  alanından  Lisans  ve  Tezli  Yüksek  Lisans  derecelerini  almış,  Doktora  derecesini  “zemin  mekaniği  dalında”  derin karıştırma konusunda yapmış, derin kazılar ve zemin ankrajları konularında lisans öğrenimi sonrasında çalışmalar yapmış ve en az 15 yıl proje ve şantiye deneyimine sahip olmak.
ALES sayısal puan kategorisinde en az 70 puan almış olmak, yabancı dil düzeyi için YDS en az 80 veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az eşdeğer puanı almış olmak.
Adaylar özgeçmişlerini, yayın listelerini, idarece onaylı diploma fotokopilerini (yurt dışından alınan diplomaların denklik belgelerini), ALES ve dil belgelerini,  ders  dökümünü  (transkript)  (aslı  veya  onaylı),  nüfus  cüzdanı  örneğini,  erkek  adaylar  için  askerlikle  ilişiği  olmadığına  dair  belgeyi,  bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını, yayınlarının bulunduğu derginin ilgili alan indekslerinde tarandığına dair belgelerini, atıflarını, varsa hakemliklerini kanıtlayan belgeleri kapsayan dosyadan bir adet düzenleyerek başvuru formu (http://pdb.cankaya.edu.tr/form/) ekinde Merkez Kampüs; Yukarıyurtçu Mahallesi Mimar Sinan Cad. No: 4 Etimesgut/ANKARA adresindeki Personel Daire Başkanlığına, şahsen teslim etmeleri gerekmekte olup posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.  Kamuda  çalışan/çalışmış  olanlar  başvuru  formu  ile  birlikte  görev  yapılan  kurumdan  alacakları  disiplin  bilgilerini  de  içeren  onaylı  sicil özetini eklemelidir.
Başvurular  Üniversitemiz  "Akademik  Yükseltilme  ve  Atanma  Ön  Değerlendirme  Komitesi"  tarafından  incelendikten  sonra  başvuru  kriterlerini sağlayan  Profesör  adaylar  beş  adet,  Doçent  adayları  ise  üç  adet  yayın  dosyasını  kendilerine  tebliğ  tarihinden  itibaren  bir  hafta  içinde  Personel  Daire Başkanlığı'na teslim edeceklerdir. Doktor Öğretim Üyeliğine başvuran adaylar yayın dosyalarını ilgili dekanlığa teslim edecektir.
Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

SINAV TAKVİMİ

Birim

Duyuru Başlama Tarihi

Son Başvuru Tarihi

Ön Değerlendirme Tarihi

Sınav Giriş Tarihi

Sonuç Açıklama Tarihi

(1) İktisat Böl.
(Öğr. Gör.)

22.02.2021

08.03.2021

12.03.2021

18.03.2021

22.03.2021

(2) Yazılım Müh. Böl.
(Öğr .Gör.)

22.02.2021

08.03.2021

12.03.2021

17.03.2021

23.03.2021

(3) İnşaat Müh. Böl.
(Öğr. Gör.)

22.02.2021

08.03.2021

11.03.2021

15.03.2021

18.03.2021