Çukurova Üniversitesi 15 akademik personel alacak

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden
 

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca öğretim görevlisi (ders verecek/uygulamalı birim) ve araştırma görevlisi (50/d maddesi) alınacaktır.

SINAV TAKVİMİ
İlan Tarihi : 06.10.2021
Son Başvuru Tarihi : 20.10.2021 (mesai bitimi itibari ile)
Ön Değerlendirme : 22.10.2021
Sınav Giriş Tarihi : 26.10.2021
Sonuç Açıklama Tarihi : 28.10.2021
Başvuru Şekli : Şahsen veya posta
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi : www.cu.edu.tr
Başvuru Yeri : İlan edilen kadro biriminin Fakülte Dekanlıkları/Yüksekokul Müdürlükleri

GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2-ALES’ten en az 70 puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.
4-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılır.
5-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
6-ALES puan türünün hesaplanmasında, atama yapılacak kadroya ilişkin puan türü dikkate alınacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR
Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

MUAFİYET
*Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

İLANLARDA İSTENİLEN BELGELER
1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan Birim/Bölüm/Anabilim Dalı, unvan ve adayın iletişim bilgileri(adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.)
2- Özgeçmiş,
3- 2 Adet Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),
4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
5- Lisans ve varsa Lisansüstü Diplomalarının onaylı suretleri, (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir)
6- Devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi, (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir),
7- Resmi Lisans Transkripti,
8- Yabancı Dil Belgesi,
9- ALES Belgesi,
10- Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir. e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla Hitap hizmet dökümü alınabilir),
11- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir)
12- Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir),
13- İkameti gösterir belge. (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir)

AÇIKLAMALAR
1- Adaylar şahsen veya posta ile kadronun ilan edildiği birime başvurularını yapacaklardır.
2- Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu
değildir.)
3- Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.
4- Müracaat edecek Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
5- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi atama iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
6- İlanın iptali halinde, başvuran adaylar için söz konusu ilan kazanılmış bir hak doğurmayacaktır.
7- Atama işlemleri esnasında kişilerden adli sicil belgesi (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla) tekrar talep edilecektir.
8- Atama işlemleri esnasında e-Devlet üzerinden alınan belgelerin asılları/onaylı suretleri talep edilecektir. Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Duyurulur.
Rektörlük: 0 322 338 60 84, 85 dahili 2304

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/ ANASANAT DALI/ PROGRAM

UNVANI

DERECE

SAYI

*ALES

YDS

NİTELİK

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

İç Hastalıkları Hemşireliği

Öğretim Görevlisi (Ders verecek)

5

1

70

50

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak, Hemşirelik Anabilim Dalı İç Hastalıkları Hemşireliği programında doktora yapmış olmak..

Yabancı Diller Yüksekokulu

Yabancı Diller

Yabancı Diller

Öğretim Görevlisi (Ders verecek)

5

1

70

50

Üniversitelerin İngilizce Öğretmenliği programından mezunu olmak, alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Yumurtalık Meslek Yüksekokulu

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri

Su Altı Teknolojisi

Öğretim Görevlisi (Ders verecek)

5

1

70

Muaf

Lisans mezunu olmak, 1.sınıf profesyonel dalgıç belgesi ile basınç operatör belgesine sahip olmak ve belgelendirmek şartıyla profesyonel su altı adamı veya basınç odası operatörü olarak en az 5 yıl çalışma deneyimine sahip olmak.

Aladağ Meslek Yüksekokulu

Ormancılık

Avcılık ve Yaban Hayatı

Öğretim Görevlisi (Ders verecek)

5

1

70

Muaf

Orman Mühendisliği, Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi veya Biyoloji Bölümü Lisans mezunu olmak ve bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Acil Bilim Dalı)

Öğretim Görevlisi (Uygulamalı

4

1

70

50

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmak ve Çocuk Acil Bilim Dalı Uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Parazitoloji

Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)

4

1

70

50

Tıbbi Parazitoloji veya Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalları'nda Uzmanlık Eğitimi yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Endodonti

Öğretim Görevlisi
(Uygulamalı

4

1

70

50

Endodonti Uzmanı Olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Hemşireliği

Araştırma Görevlisi

5

1

70

50

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

İstatistik

Uygulamalı İstatistik

Araştırma Görevlisi

5

1

70

50

İstatistik veya İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dallarından birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak

Ceyhan Veteriner Fakültesi

Temel Bilimler

Veterinerlik Biyokimyası

Araştırma Görevlisi

5

1

70

50

Veteriner Fakültesi mezunu olmak ve Veterinerlik Biyokimyası Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak.

Ceyhan Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Enerji

Araştırma Görevlisi

5

1

70

50

Mühendislik Fakültelerinin Makine Mühendisliği Bölümü lisans programından mezun olmak, Makine Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Ziraat Fakültesi

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Araştırma Görevlisi

5

1

70

50

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme lisans programı mezunu olmak, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Ziraat Fakültesi

Bitki Koruma

Fitopatoloji

Araştırma Görevlisi

5

1

70

50

Bitki Koruma Bölümü mezunu olmak ve Fitopatoloji Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Ziraat Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Gıda Teknolojisi

Araştırma Görevlisi

5

1

70

50

Gıda Mühendisliği lisans proramı mezun olmak, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Su Ürünleri Fakültesi

Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi

İşleme Teknolojisi

Araştırma Görevlisi

5

1

70

50

Su Ürünleri Fakültesi mezunu olmak, Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı'nda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

TOPLAM 15