Dicle Üniversitesi 38 akademik personel alacak

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden
 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi, ilanın yayım tarihinden başlamak üzere 15 (onbeş) gündür. Kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.dicle.edu.tr) adresindeki “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” kriterlerine uygun olması gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar; başvurulan anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçelerine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, puanlar çizelgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan çalışmalarının 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 5 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

Doçent kadroları daimi statüde olup adaylar; başvurulan anabilim dalını belirttikleri dilekçelerine nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenim belgeleri, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 takımını dosya halinde, dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için adaylar; başvurulan anabilim dalını belirttikleri dilekçelerine, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, öğrenim belgeleri, 2 adet fotoğraf ayrıca bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 takımını dosya halinde;
dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak, kadronun ilan edildiği birime şahsen başvuracaklardır.

İlanımızda; 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren 2547 sayılı Kanunun ek 38’ inci maddesi uyarınca belirlenen % 20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile Rektörlüğümüz ve ilgili birimlerce kurulacak başvuru ön değerlendirme komisyonu tarafından ilgili mevzuatın gereğini ve ilan başvuru şartlarını taşımadığı veya eksik belgeli olduğu tespit edilenlerin başvuruları ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, adaylar ilana çıkan kadrolardan yalnızca birine başvurabileceklerdir. Adaylar ilan şartlarında belirtilen hususların tamamını belgelendireceklerdir.

Adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemiz web (https://www.dicle.edu.tr/) sayfasından yapılacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Gerekli görülmesi hâlinde ilanın her aşaması iptal edilebilir. Doktor öğretim üyesi kadrosuna profesör ve doçentler müracaat edemezler.
Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

İlan olunur
 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/PROG.

KADRO UNVANI

DERECE

ADET

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

Profesör(1)

1

1

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Profesör(2)

1

1

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Doçent(3)

1

1

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku

Profesör(4)

1

1

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

İdare Hukuku

Doçent(5)

1

1

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tasavvuf

Profesör(6)

1

1

İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları

Türk İslam Edebiyatı

Doçent(7)

1

1

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Bina Bilgisi

Profesör(8)

1

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Profesör(9)

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör(10)

1

2

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hastalıklar

Profesör(11)

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Profesör(12)

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Profesör(13)

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nükleer Tıp

Doçent(14)

1

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doçent(15)

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Doçent(16)

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent(17)

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Doçent(18)

1

1

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Doçent(19)

1

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent(20)

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent(21)

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Doktor Öğretim Üyesi(22)

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları

Doktor Öğretim
Üyesi(23)

1

1

Veteriner Fakültesi

Klinik Öncesi Bilimleri

Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikoloji

Doçent(24)

1

1

Veteriner Fakültesi

Zootekni ve Hayvan Besleme

Veterinerlik Genetiği

Doçent(25)

1

1

Ziraat Fakültesi

Zootekni

Zootekni

Profesör(26)

1

1

Ziraat Fakültesi

Bitki Koruma

Fitopatoloji

Doçent(27)

1

1

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi

Profesör(28)

1

1

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

İlköğretim Matematik Eğitimi

Profesör(29)

1

1

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Doçent(30)

1

1

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

İlköğretim Matematik Eğitimi

Doçent(31)

1

1

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fizik Eğitimi

Doçent(32)

1

1

Atatürk Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

Hemşirelik

Doçent(33)

1

1

Atatürk Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

Hemşirelik

Doçent(34)

1

1

Atatürk Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu

Sağlık Bakım Hizmetleri

Yaşlı Bakımı Pr.

Doçent(35)

1

1

Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu

Bitkisel ve Hayvansal Üretim

Tohumculuk Pr.

Doçent(36)

1

1

Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri

Kimya Teknolojisi Pr.

Doçent(37)

1

1


AÇIKLAMALAR
1. Protetik Diş Tedavisi bilim alanında doçentliğini almış olmak.
2. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi bilim alanında doçentliğini almış olmak.
3. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi bilim alanında doçentliğini almış olmak.
4. Ticaret Hukuku bilim alanında doçentliğini almış olmak.
5. İdare Hukuku bilim alanında doçentliğini almış olmak.
6. Tasavvuf bilim alanında doçentliğini almış olmak.
7. Türk İslam Edebiyatı bilim alanında doçentliğini almış olmak.
8. Mimarlık bilim alanında doçentliğini almış olmak.
9. Göğüs Cerrahisi bilim alanında doçentliğini almış olmak. 
10. Kardiyoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak.
11. Deri ve Zührevi Hastalıkları bilim alanında doçentliğini almış olmak.
12. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon bilim alanında doçentliğini almış olmak.
13. Nöroloji bilim alanında doçentliğini almış olmak.
14. Nükleer Tıp bilim alanında doçentliğini almış olmak.
15. Beyin ve Sinir Cerrahisi bilim alanında doçentliğini almış olmak.
16. Acil Tıp bilim alanında doçentliğini almış olmak.
17. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bilim alanında doçentliğini almış olmak.
18. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon bilim alanında doçentliğini almış olmak.
19. Tıbbi Biyokimya bilim alanında doçentliğini almış olmak.
20. Kadın Hastalıkları ve Doğum bilim alanında doçentliğini almış olmak.
21. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları bilim alanında doçentliğini almış olmak.
22. Radyoloji bilim alanında tıpta uzmanlığını almış olmak.
23. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları bilim alanında tıpta uzmanlığını almış olmak.
24. Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi bilim alanında doçentliğini almış olmak.
25. Tıbbi Biyoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak.
26. Zootekni bilim alanında doçentliğini almış olmak.
27. Fitopatoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak.
28. Eğitim Yönetimi bilim alanında çalışmaları olmak.
29. İlköğretim Matematik Eğitimi bilim alanında doçentliğini almış olmak.
30. Türk Dili bilim alanında doçentliğini almış olmak.
31. İlköğretim Matematik Eğitimi bilim alanında çalışmaları olmak.
32. Fizik Eğitimi bilim alanında doçentliğini almış olmak
33. Psikiyatri Hemşireliği bilim alanında doçentliğini almış olmak.
34. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği bilim alanında doçentliğini almış olmak.
35. Sağlık Yönetimi bilim alanında doçentliğini almış olmak.
36. Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı bilim alanında doçentliğini almış olmak.
37. Analitik Kimya bilim alanında doçentliğini almış olmak.