Doğuş Üniversitesi 5 akademik personel alacak

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:


2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanununda  belirtilen  koşullar  ile  09.11.2018  tarihli  30590 sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  “Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında  Yönetmelik”  Hükümleri  ve  17  Nisan  2020  Tarih  ve  31102  sayılı  Resmî  Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” maddesi uyarınca, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ve ÖĞRETİM GÖREVLİSİ alınacaktır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR:
1- ALES sınavından en az 70 puan almış olmak
2- YDS’den veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen bir sınavdan İngilizce puan türünde en az 50 puan veya muadili bir puan almış olmak (İngilizce eğitim veren bölümler için YDS’den veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan İngilizce puan türünde en az 80 almış olmak).
3- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak  ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR:
1- ALES’ten en az 70 puan almış olmak.
2-  En  az  tezli  yüksek  lisans  derecesine  sahip  olmak  veya  lisans  ve  yüksek  lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak.
3- Yabancı Diller Birimi için YDS’den veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen bir sınavdan İngilizce puan türünde en az 80 puan veya muadili bir puan almış olmak.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:
1- Başvuru Dilekçesi (Dilekçe, başvurulan kadro ve iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı olmalıdır.)
2- YÖK Formatında Türkçe Özgeçmiş
3-  Öğrenim  Belgeleri  (Lisans-Yüksek  Lisans  -Doktora  diploma  ve  Lisans  transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği, öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi)
4-  ALES  Belgesi  (ALES  muafiyeti  için,  görev  yapılan  Yükseköğretim  Kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı)
5- YDS veya Eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu’nca Kabul Edilen Sınav Belgesi 6- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
7- 2 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı)
8- SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge) 9- Adli Sicil Kaydı Belgesi

İLANIMIZIN;
Başvuru Tarihi                    : 07.04.2021
Son Başvuru Tarihi             : 21.04.2021
Ön Değerlendirme Tarihi   : 22.04.2021
Giriş Sınavı Tarihi              : 26.04.2021
Sonuç Açıklama Tarihi       : 27.04.2021
- Yurt dışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
-  Ön  değerlendirme  ve  giriş  sınavı  sonuçları  belirtilen  sonuç  açıklama  tarihlerinde www.dogus.edu.tr adresinde yayımlanacaktır.
-  Belirtilen  şartları  taşıyanlar  bölüm  ile  ilgili  birimlere  şahsen  veya  posta  yoluyla başvurabilirler.    Kargo    veya    postadan    kaynaklı    gecikmeler    dikkate    alınmayacak    olup gecikmelerden  Üniversitemiz  sorumlu  değildir.  Başvuru  evraklarının  son  başvuru  zamanı  olan 21.04.2021 Çarşamba günü saat 17:00’a kadar ilgili dekanlık veya müdürlüğe ulaştırılmış olması gerekmektedir.

BAŞVURU ADRESİ:
Doğuş Üniversitesi, Sağlık Bilimler Yüksekokulu / Sanat ve Tasarım Fakültesi / Meslek Yüksekokulu/  Hukuk  Fakültesi-  Çengelköy  Yerleşkesi:  Bahçelievler  Mah.  Bosna  Bul.  No:  140 34680 Çengelköy Üsküdar İstanbul. Tel: 444 7997 / www.dogus.edu.tr

 

Fakülte

Bölüm/Program

Unvan

Kadro Sayısı

ALES

ALES
Puan Türü

YDS

Özel Koşullar

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Çocuk Gelişimi

Araştırma Görevlisi

1

70

EA

50

Çocuk Gelişimi lisans mezunu olmak ve Çocuk Gelişimi veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Ana Bilim dallarından birisinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Dijital Oyun Tasarımı

Araştırma Görevlisi

1

70

SAY

50

"Dijital Oyun Tasarımı", "Oyun ve Etkileşim Teknolojileri" alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Meslek Yüksekokulu

Ameliyathane Hizmetleri

Öğr. Gör.

1

70

Herhangi Bir Puan Türü

-

Hemşirelik bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve Sağlık Bilimleri alanlarından birinde en az tezli yüksek lisans yapmış olmak veya Tıp Fakültesi mezunu olup Cerrahi Tıp Bilimleri alanlarının birinden uzmanlığını almış olmak.

Odyometri

Öğr. Gör.

1

70

Herhangi Bir Puan Türü

-

Sağlık Bilimleri alanlarından birinden lisans mezunu olup, Odyoloji alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydı ile alanında en az ön lisans seviyesinde 1 dönem ders vermiş olmak.

Hukuk Fakültesi

Ticaret Hukuku

Araştırma Görevlisi

1

70

EA

50

Özel Hukuk Alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak veya Ticaret Hukuku alanında doktora yapıyor olmak.