Dokuz Eylül Üniversitesi 5 akademik personel alacak

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemiz  birimlerine  2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu'na göre  aşağıda  belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular   2547   sayılı   Kanun'un   ilgili   maddeleri   ve   Kanunda   belirtilen   Öğretim Üyeliğine  Yükseltilme  ve   Atanma  Yönetmeliği   ile  Üniversitemizin   Yükseköğretim  Kurulu Başkanlığınca onaylanan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları'na göre yapılacaktır.

Profesör  kadroları  daimi  statüde  olup,  başvuracakların  başvurdukları  anabilim  dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, başlıca  araştırma  eserini  ve  bilimsel  çalışma  ve  yayınlarını  kapsayan  6  (altı)  nüsha  dosya  veya 1(bir)  nüsha  dosya  ile  bu  dosyadaki  belgeleri  içeren  salt  okunur  6(altı)  nüsha  CD/flash  bellek ekleyerek;

Doçent   kadroları  daimi   statüde  olup,  başvuracakların   başvurdukları   anabilim  dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya veya 1(bir) nüsha dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4(dört) nüsha  CD/flash  bellek  ekleyerek  Doçentlik  Belgelerinin  onaylı  örnekleri  ile  birlikte,  bu  ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine  kısa  özgeçmişlerini,  Doktora  belgelerini  ve  yayınlarını  kapsayan  4  (dört)  nüsha dosya  veya  1  (bir)  nüsha  dosya  ile  bu  dosyadaki  belgeleri  içeren  salt  okunur  4  (dört)  nüsha CD/flash  bellek  ekleyerek  bu  ilanın  yayım  tarihinden  itibaren  15  (on  beş)  gün  içerisinde  ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

İlgililere duyurulur.

 

BİRİM/ANABİLİM DALI/ ANASANAT DALI

UNVAN

ADET

NİTELİKLER

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ

Türkçe Eğitimi

Doktor Öğretim
Üyesi

1

Türkçe Öğretmenliğinde doktora yapmış olmak.Dinleme
eğitimi, ikidillilik ve çokkültürlülük ile ilgili çalışmaları olmak.

Fen Bilgisi Eğitimi

Doktor Öğretim
Üyesi

1

Fen Bilgisi Öğretmenliğinde doktora yapmış
olmak.Laboratuvar Güvenliği alanında çalışmaları olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Grafik Resimleme ve Baskı

Profesör

1

Tasarım alanında doçentliğini almış olmak.Grafik Baskı
üzerine çalışmaları olmak.

Resim

Doktor Öğretim
Üyesi

1

Sanat ve Tasarım alanında sanatta yeterlik yapmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Tefsir

Doçent

1

Kur'an Tarihi ve Arapça'da Kur'an Kültürü üzerine çalışmaları olmak.