Gaziantep Üniversitesi iptal ilanı

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:

İPTAL İLANI


17.09.2021 Tarih ve 31601 sayılı Resmî Gazete’de ve Üniversitemiz web sayfasında ilan edilen Öğretim Elemanı (01) nolu Nizip Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı Öğretim Görevlisi kadro ilanı kamu yararı, hizmet gerekleri ile akademik teşkilat ve işleyiş dikkate alınarak iptal edilmiştir.
 

İLAN NO

FAKÜLTE/
REKTÖRLÜK/ MYO/YO

BÖLÜM

ANABİLİM/
ANASANAT DALI/ PROGRAM

UNVANI

DER.

KADRO ADEDİ

AÇIKLAMA 1

AÇIKLAMA 2

ALES

YABANCI DİL

01

NİZİP MESLEK YÜKSEKOKULU

BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK PR.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

3

1

SURİYE/AFRİN EĞİTİM FAKÜLTESİNDE GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE

Türk Dili ve Edebiyatı alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak, Yabancılara Türkçe Öğretimi sertifikasına sahip olmak. Belgelendirmek şartıyla Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanında ders verme tecrübesine sahip olmak.

70

-


İlgililere duyurulur.