İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 1 akademik personel alacak

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 4-7. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümü’ne tam gün statüde
çalışacak öğretim üyesi alınacaktır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:
1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,
2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf,
3. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyayı, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer
tamamlayıcı bilgiler İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.

FAKÜLTE: İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
AKADEMİK UNVANI: Doktor Öğretim Üyesi
ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1

ÖZEL KOŞULLAR: Doktorasını çeviribilim alanında tamamlamış, lisans derecesini İngilizce-Türkçe çeviribilim alanında tamamlamış olmak. Mütercim Tercümanlık Bölümünde en az dört akademik dönem ders vermiş olmak. Sözlü çeviri ve toplum çevirmenliği konusunda araştırmalar yapmış olmak.

BAŞVURU ADRESİ: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat
Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara