İstanbul Esenyurt Üniversitesi 19 akademik personel alacak

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen akademik birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, söz konusu Kanun ve Yönetmelik kapsamındaki şartları
taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.
Öğretim Üyesi Kadro Başvurusunda İstenen Belgeler:
1. Başvuru Dilekçesi (www.esenyurt.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)
2. YÖK formatında özgeçmiş,
3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
4. 2 adet fotoğraf,
5. Doçentlik belgesi (Profesör ve Doçent kadrosu başvuruları için),
6. Onaylı Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora diploma fotokopileri (Asılları ile birlikte getirildiğinde diplomaların onayları yapılacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından onaylanmış Denklik Belgesi’nin alınmış olması ve diplomanın apostil şerh işleminin yapılmış olması şarttır.)
7. Bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını vb. kapsayan akademik dosya (Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent kadro unvanına başvuru için 4 nüsha, Profesör kadro unvanına başvuru için 6 nüsha CD ya da USB olarak verilebilir ya da adayın belirlediği internet adresine yükleme
ve aktarma işlemi yapılıp başvuru dilekçesinde internet adresi/linki belirtilebilir.)
Ülkemiz genelinde yaşanan ‘COVİD-19 Corona Virüsü’ nedeniyle alınan önlemler kapsamında; son başvuru tarihine kadar posta ya da e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilecektir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez.
Başvuru yapılacak e-posta: aysetekin@esenyurt.edu.tr Başvuru posta adresi: İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Personel Daire Başkanlığı, Zafer Mahallesi, Adile Naşit Bulvarı, No: 1 Esenyurt/İstanbul

Akademik Birim

Bölüm / Program

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

İlan Şartları

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

1

Profesör

Veteriner Fakültesi mezunu olmak, Doktorasını ve Doçentliğini Veterinerlik Parazitolojisi alanında almış olmak.

Çocuk Gelişimi Bölümü

1

Doktor
Öğretim Üyesi

Doktorasını Çocuk Gelişimi, Çocuk Sağlığı ve Eğitimi,
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Özel Eğitim, Okul Öncesi Eğitim alanlarında birinden yapmış olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

1

Profesör

Doçentliğini veya Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri alanlarından birinde almış olmak.

1

Doçent

Doçentliğini veya Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri alanlarından birinde almış olmak.

1

Doktor Öğretim Üyesi

Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri
alanlarından birinde yapmış olmak.

Elektrik- Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

1

Profesör

Doçentliğini veya Doktorasını Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarından birinde almış olmak.
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavında en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan
almış olmak.

1

Doçent

Doçentliğini veya Doktorasını Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarından birinde almış olmak.
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavında en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan
almış olmak.

1

Doktor Öğretim Üyesi

Doktorasını Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarında birinde almış olmak. Yükseköğretim kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavında en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir
sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

Endüstri Mühendisliği Bölümü

1

Doktor Öğretim Üyesi

Doktorasını Endüstri Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği dalında yapmış olmak.

İç Mimarlık Bölümü

1

Doçent

Doktorasını Mimarlık veya İç Mimarlık alanlarından birinde yapmış olmak.

1

Doktor Öğretim Üyesi

Doktorasını İç Mimarlık alanında yapmış olmak.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

1

Profesör

Doçentliğini veya Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Lojistik Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Bilimleri, Enformatik, Sayısal Yöntemler alanlarından
birinde almış olmak.

1

Doçent

Doçentliğini veya Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Lojistik Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Bilimleri, Enformatik, Sayısal Yöntemler alanlarından
birinde almış olmak.

1

Doktor Öğretim Üyesi

Doçentliğini veya Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Lojistik Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Bilimleri, Enformatik, Sayısal Yöntemler veya İstatistik
alanlarından birinde almış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor
Yöneticiliği Bölümü

2

Doktor
Öğretim Üyesi

Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri, Spor Yöneticiliği veya anabilim dallarından yapmış olmak.

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

2

Doktor Öğretim Üyesi

Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri, Antrenörlük Eğitimi veya anabilim dallarından yapmış
olmak.

Meslek Yüksekokulu

Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Programı

1

Doktor Öğretim Üyesi

Doktorasını Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Reklamcılık ve Tanıtım Bilim Dalında yapmış olmak.

Duyuru Başlama Tarihi

Son Başvuru Tarihi

İlanın Resmî Gazete’de Yayımlandığı Tarih (21 Nisan 2021)

İlanın Resmî Gazete’ de yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimi.
(05 Mayıs 2021)