İstanbul Gedik Üniversitesi 3 akademik personel alacak

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemize  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu’nun  ve  Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş  Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik  gereğince  öngörülen  koşulları  sağlamış  olmak  şartı  ile aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.
 

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL

BÖLÜMÜ/PROGRAMI

KADRO UNVANI

KADRO SAYISI

NİTELİK

ALES- YDS EŞDEĞERİ PUANI

Gedik Meslek Yüksekokulu

Anestezi

Öğr. Gör.

1

Hemşirelik veya Sağlık Hizmetleri bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

ALES/SAYISAL70

Mühendislik Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)

Arş. Gör.

1

Mekatronik Mühendisliği bölümü Lisans mezunu olup aynı alanda Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. Fıkrasındaki şartlardan birini sağlamış olmak.(ALES 70-YDS 80)

ALES 70 -
YDS Eşdeğer Puanı 80

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Yöneticiliği Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

Spor Bilimleri alanında Lisans Diplomasına sahip, Yüksek Lisans mezunu, Doktora yapıyor olmak.

ALES 70 -
YDS Eşdeğer Puanı 50


İLAN TAKVİMİ
Duyuru Başlama Tarihi      : 03.05.2021
Son Başvuru Tarihi             : 17.05.2021
Ön Değerlendirme Tarihi   : 20.05.2021
Sınav Giriş Tarihi               : 24.05.2021
Sonuç Açıklama Tarihi       : 26.05.2021

İSTENEN EVRAKLAR
1. 1 Adet Fotoğraf
2. Başvuru Formu (www.gedik.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.)
3. Özgeçmiş/YÖK Formatlı Özgeçmiş
4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5. Öğrenim Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans varsa Doktora Diploması ve Not Belgeleri Fotokopileri)
6. ALES Belgesinin Fotokopisi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir)
7. Yabancı Dil Belgelerinin Fotokopileri (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir)
8. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge (Bakaya durumda olmamak)
9.  İş Tecrübesi  Belgesi  (çalışılan  yerden  alınması  ve SGK  Hizmet  Döküm Belgesi  ile  gönderilmesi  gerekmektedir.)(Daha önce kamuda çalışmış olanlar için hizmet belgesi) (ilan edilen kadroya bağlı olarak gerekli ise gönderilecektir.)
10. Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi.

Adayların  son  başvuru  tarihi  mesai  bitimine kadar  yukarıda belirtilen  evrakları  şahsen  veya posta  yoluyla ulaştırmaları  gerekmektedir. Postadaki gecikmeler, eksik belgelerle başvuru ve süresi içerisinde yapılmayan
başvurular kabul edilmeyecektir.

Ön  değerlendirme  sonuçları  ve  kesin  sonuçlar  Üniversitemizin  web  adresinde  yayınlanacak  olup  tebligat  niteliğinde  olacaktır.  Ayrıca  tebligat yapılmayacaktır.
Not: Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
İlanlar ile ilgili tüm bilgiler ve başvuru koşulları Üniversitemizin http://www.gedik.edu.tr adresinde yer almaktadır.
Başvuru Adresi: İstanbul Gedik Üniversitesi- Yazı İşleri Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No:1 34876 Yakacık-Kartal/İSTANBUL