İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 8 akademik personel alacak

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemizin  aşağıda  isimleri  yazılı  birimlerine,  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu’nun  33.  ve  31.  maddeleri  ve  “Öğretim  Üyesi   Dışındaki Öğretim  Elemanı Kadrolarına  Yapılacak Atamalarda  Uygulanacak Merkezi  Sınav ile  Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Unvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.)
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 3-YÖK Formatlı Özgeçmiş,
4-Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, 5-Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)
6-Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge) 7- Resmi Transkript (Lisans) (Onaylı)
8- ALES Belgesi
9-2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 10-Yabancı Dil Belgesi
11- Tecrübe durumunu gösterir onaylı belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak)
12- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)
13- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)

SINAV TAKVİMİ
İLK BAŞVURU TARİHİ                   : 24.02.2021
SON BAŞVURU TARİHİ                 : 10.03.2021
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ     : 12.03.2021
SINAV GİRİŞ TARİHİ                      : 15.03.2021
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ         : 18.03.2021

*Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.
* Başvuru yapacak adayların ilgili birime başvurmaları gerekmektedir.
Duyurulur.

 

UNVANI

İLANIN ÇIKILACAĞI BİRİM

Program / Anabilim Dalı

KADRO SAYISI

BAŞVURU ŞEKLİ

ALES PUANI

ALES PUAN TÜRÜ

YABANCI DİL PUANI

SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI İNTERNET
ADRESİ

BAŞVURU YERİ

İLAN ÖZEL ŞART

Arş. Gör.

Bilgisayar Mühendisliği

1

Şahsen/ Posta

70

SAY

50

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar bilimleri alanlarından birinden Lisans mezunu olmak ve söz konusu alanlardan birinden
Tezli Yüksek Lisans öğrencisi veya Mezunu olmak.

Arş. Gör.

Endüstri Mühendisliği

1

Şahsen/ Posta

70

SAY

50

Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği alanlarından birinden Lisans mezunu olmak ve söz konusu alanlardan birinden Tezli Yüksek Lisans öğrencisi veya Mezunu olmak.

Arş. Gör.

Mühendislik ve Doğa

Endüstriyel
Tasarım Mühendisliği

1

Şahsen/ Posta

70

SAY

50

Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
alanlarından birinden Lisans mezunu olmak ve söz konusu alanlardan birinden Tezli Yüksek Lisans öğrencisi veya Mezunu olmak.

Arş. Gör.

Bilimleri
Fakültesi

İşletme
Mühendisliği

1

Şahsen/
Posta

70

SAY

50

Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği alanlarından birinden Lisans mezunu olmak
ve söz konusu alanlardan birinden Tezli Yüksek Lisans öğrencisi veya Mezunu olmak.

Arş. Gör.

Moleküler Biyoloji
ve Genetik Bölümü

1

Şahsen/ Posta

70

SAY

50

www.istun.edu.tr

Rektörlük

Biyoloji, Genetik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Genetik Mühendisliği alanlarından
birinden Lisans mezunu olmak ve söz konusu alanlardan birinden Tezli Yüksek Lisans öğrencisi veya Mezunu olmak.

Arş. Gör.

Yazılım
Mühendisliği Bölümü

1

Şahsen/ Posta

70

SAY

50

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar
bilimleri alanlarından birinden Lisans mezunu olmak ve söz konusu alanlardan birinden Tezli Yüksek Lisans öğrencisi veya Mezunu olmak.

Arş. Gör.

Yabancı Diller Yüksekokulu

İngilizce Mütercim
Tercümanlık Bölümü

1

Şahsen/ Posta

70

DİL

80

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili, İngilizce Mütercim
Tercümanlık, İngilizce Öğretmenliği alanlarından birinden Lisans mezunu olmak ve söz konusu alanlardan birinden Tezli Yüksek Lisans öğrencisi veya Mezunu olmak.

Arş. Gör.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

1

Şahsen/ Posta

70

DİL

80

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili, İngilizce Mütercim
Tercümanlık, İngilizce Öğretmenliği alanlarından birinden Lisans mezunu olmak ve söz konusu alanlardan birinden Tezli Yüksek Lisans öğrencisi veya Mezunu olmak.