İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 15 akademik personel alacak

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemiz   birimlerine,   2547   sayılı   Yükseköğretim   Kanunu,   Öğretim   Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Yasa’nın 48. Maddesinde belirtilen şartları sağlayan öğretim üyeleri alınacaktır.

1 - Profesör adayları; özgeçmişlerini, bilimsel  yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini,  yönetimlerinde  devam eden  ve  biten  doktora,  sanatta  yeterlik  veya  yüksek  lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan bir dosyayla birlikte bir dilekçeyi rektörlüğe altı nüsha olarak teslim eder. Adaylar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir.

2  -  Doçent  ve  Doktor  öğretim  üyesi  adayları;  özgeçmişlerini,  bilimsel  çalışma  ve yayınlarını kapsayan dosyayı dört nüsha olarak, ilanda belirtilen süre içerisinde teslim eder.

İstenen Belgeler:
- Başvuru Dilekçesi, Başvuru Formu, Bilgi formu, Nüfus cüzdanı fotokopisi, Yabancı Dil Belgesi
- Akademik unvanının  gerektirdiği  diploma ve belgelerin  onaylanmış  fotokopileri  (Yurt dışından alınmış diplomaların onaylı suretleri ile denklik belgelerinin alınmış olması şarttır.)
-Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvurular,  istenen  belgeler  (internet  yoluyla)  elektronik  ortamda  insan.kaynaklari@ yeniyuzyil.edu.tr  e-  posta  adresine  gönderilerek  yapılacak  olup,  şahsen  ve  posta  ile  yapılan başvurular ile eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Not:

1. İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere ve doldurulması gereken formlara; www.yeniyuzyil.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

2. Yayın dosyalarını içeren CD/USB /DOSYA daha sonra teslim edilebilir.

 

Fakülte

Bölüm/Anabilim Dalı/ Program

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

Özel Şart

Diş Hekimliği Fakültesi

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

1

Profesör

Diş Hekimliği Fakültesi

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

1

Dr. Öğr. Üyesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı

1

Dr. Öğr. Üyesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Endodonti Anabilim Dalı

2

Dr. Öğr. Üyesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

1

Dr. Öğr. Üyesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Periodontoloji Anabilim Dalı

1

Dr. Öğr. Üyesi

Eczacılık Fakültesi

Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

1

Dr. Öğr. Üyesi

Eczacılık Fakültesi Lisans mezunu olmak Farmasötik Mikrobiyoloji alanında doktora yapmış
olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

2

Dr. Öğr. Üyesi

Beslenme ve Diyetetik alanında doktora yapmış olmak ve İngilizce ders verme
koşullarını sağlıyor olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

1

Doçent

Doçentliğini Beslenme ve Diyetetik alanından almış olmak, İngilizce ders verme koşullarını sağlıyor olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

1

Profesör

Doçentliğini Beslenme ve Diyetetik alanından almış olmak, İngilizce ders verme koşullarını sağlıyor olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü

2

Dr. Öğr. Üyesi

Psikoloji Bölümü lisans mezunu olmak, Sosyal Psikoloji, Endüstriyel Psikoloji veya Gelişim Psikolojisi alanlarından birinde doktora
yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

1

Dr. Öğr. Üyesi

İngiliz Dili Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat veya Dilbilim alanında doktora
yapmış olmak.