İstinye Üniversitesi 31 akademik personel alacak

İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. Maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi alınacaktır.

İlk Başvuru Tarihi : 08.06.2021
Son Başvuru Tarihi : 22.06.2021
Ön Değerlendirme Tarihi : 24.06.2021
Giriş Sınav Giriş Tarihi : 29.06.2021
Sonuç Açıklama Tarihi : 02.07.2021

Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan istenen evraklar:
1- Dilekçe (İstinye Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben başlamak üzere, başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.
2- İstinye Üniversitesi Web Sitesinde bulunan (https://www.istinye.edu.tr/tr/kvkk) aşağıdaki metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali.
a. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni,
b. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni
3- Nüfus Cüzdanı Önyüzü Fotokopisi,
4- YÖK Formatlı özgeçmiş,
5- Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri,
6- Lisans/Lisansüstü Transkript fotokopileri,
7- ALES Sonuç Fotokopisi,
8- Yabancı Dil Sınavı Sonuç Fotokopisi (YDS, YÖKDİL, TOEFL),
9- İki Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),
10- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
11- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)
12- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi.
13- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi,
14- Özel şartta bulunması halinde tecrübeyi kanıtlayıcı resmi belge.

Adayların; son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsüne posta yoluyla veya şahsen ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.
Sonuçların açıklanacağı web adresi: www.istinye.edu.tr

ADRES:
İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü Yazı İşleri Müdürlüğü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör adayların birer adet ve çıktı olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini (Bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmaları da belirtilmelidir), Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopisi, Nüfus Cüzdanı Önyüzü Fotokopisi, Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına, Özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 7 (yedi) adet CD/USB’yi, İstinye Üniversitesi Web Sitesinde bulunan (https://www.istinye.edu.tr/tr/kvkk) aşağıdaki metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali.
a. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni,
b. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Doçent/Doktor Öğretim Üyesi(Dr.Öğr.Ü.) adaylarının; Birer adet ve çıktı olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için), Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopileri ile birlikte Nüfus Cüzdanı Önyüzü Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına, Özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 5 (beş) adet CD/USB’yi, İstinye Üniversitesi Web Sitesinde bulunan (https://www.istinye.edu.tr/tr/kvkk) aşağıdaki metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali.

a. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni,
b. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

İlk Başvuru Tarihi : 08.06.2021
Son Başvuru Tarihi : 22.06.2021

ADRES:
İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü Yazı İşleri Müdürlüğü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010
 

FAKÜLTE

BÖLÜM/ABD

UNVAN

KADRO SAYISI

ALES

YABANCI DİL PUANI

Özel Şart

Fen Edebiyat
Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı
Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

85

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanında
Doktora yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

Çocuk Allerji ve İmmunoloji Uzmanı olmak

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

Kardiyoloji uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Gastroenteroloji Bilim Dalı

Prof. Dr.

1

Gastroenteroloji uzmanı olup, ileri endoskopik işlemler ERCP ve EUS konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları Anabilim
Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Medikal Onkoloji Uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Anatomi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi
Doç. Dr. Prof. Dr.

1

85

Anatomi alanında uzmanlığı/doktorası olmak.

Tıp Fakültesi

Fizyoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Doç. Dr. Prof. Dr.

1

85

Fizyoloji alanında uzmanlığı/doktorası olmak.

Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Göğüs Hastalıkları uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları
Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Göğüs Hastalıkları uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Doç. Dr.
Prof. Dr.

1

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Doç. Dr.
Prof. Dr.

1

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Nükleer Tıp Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Doç. Dr.
Prof. Dr.

1

Nükleer Tıp uzmanı olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe) Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

Biyomekanik alanında Yüksek Lisans ve Biyomühendislik alanında Doktora mezunu olmak. Organs-on-chips sistemleri üzerinde
çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Hemşirelik (Türkçe) Bölümü

Prof. Dr.

1

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği doktorası
olmak.

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Hemşirelik (Türkçe) Bölümü

Prof. Dr.

1

Psikiyatri hemşireliğinde doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik (Türkçe) Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında Yüksek Lisans ve Hemşirelik alanında
doktora mezunu olmak.

Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıbbi Biyoloji alanında yüksek lisans ve doktora
yapmış olup, diyabetik yaraların tedavisi alanında bilimsel çalışma yapmış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Anestezi Programı

Dr. Öğr. Üyesi

2

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Doç. Dr.

2

Klinik Psikoloji alanında Doçent olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

Klinik Psikoloji alanında doktora yapmış olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

Psikoloji alanında doktora yapmış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Dr.Öğr. Üyesi

1

Siyaset Bilimi alanında Yüksek Lisans ve doktora mezunu olup, Çevre, Enerji ve Sürdürülebilirlik alanında bilimsel çalışmaları
olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) Bölümü

Öğr. Gör.

1

70

85

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Lisans mezunu olmak. İlgili ana bilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve kadın sağlığında
fizyoterapi alanında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Arş. Gör.

1

70

85

Makine Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olup, Yüksek Lisans eğitimine devam ediyor
olmak.

Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
/Biyokimya Anabilim Dalı

Arş. Gör.

1

70

85

Biyokimya alanında yüksek lisans yapmış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri
Bölümü/Farmakoloji Anabilim Dalı

Arş. Gör.

1

70

85

Farmakoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Arş. Gör.

1

70

85

Bilgisayar Mühendisliği Lisans mezunu olmak.