İstinye Üniversitesi 43 akademik personel alacak

İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin  aşağıda  belirtilen  birimlerinde  boş  bulunan  kadrolarına  2547  sayılı Yükseköğretim  Kanunu  ile  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği  hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör  adayların  Birer  adet  ve  çıktı  olacak  şekilde  hazırlamaları  gereken;  Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini (Bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara   yapılan   atıfları,   yönetimlerinde   devam   eden   ve   biten   Doktora   ve   Yüksek   Lisans çalışmaları da belirtilmelidir), Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta  Yeterlilik  Belgesi  fotokopisi,  Nüfus  Cüzdanı Önyüzü  Fotokopisi,  Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına,

Özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 7 (yedi) adet CD/USB’yi,
İstinye Üniversitesi Web Sitesinde bulunan (https://www.istinye.edu.tr/tr/kvkk)aşağıdaki metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali.

a. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni,
b. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Doçent/Doktor Öğretim Üyesi (Dr. Öğr. Ü.) adaylarının; Birer adet ve çıktı olacak şekilde hazırlamaları   gereken;   Başvuru   dilekçesini,   YÖK   Formatlı   özgeçmişlerini,   Lisans,   Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için), Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik  Belgesi  fotokopileri  ile  birlikte  Nüfus  Cüzdanı  Önyüzü  Fotokopisi  varsa  yabancı  dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına,

Özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 5 (beş) adet CD/USB’yi,
İstinye Üniversitesi Web Sitesinde bulunan (https://www.istinye.edu.tr/tr/kvkk)aşağıdaki metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali.

a. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni,
b. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. İlk Başvuru Tarihi     : 04.05.2021

Son Başvuru Tarihi   : 21.05.2021

ADRES:
İstinye  Üniversitesi  Topkapı  Kampüsü  Yazı  İşleri  Müdürlüğü,  Maltepe  Mah.,  EdirnebÇırpıcı Yolu, No: 9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

 

FAKÜLTE

BÖLÜM/ABD

UNVAN

KADRO SAYISI

ALES

YABANCI DİL PUANI

ÖZEL ŞART

Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

Göz Hastalıkları Uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

İç Hastalıkları uzmanı olmak. Onkoloji alanında yandal yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim
Dalı

Prof. Dr.

1

Deri ve Zührevi Hastalıkları uzmanı olmak.

Tıp
Fakültesi

İç Hastalıkları
Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

İç Hastalıkları uzmanı olmak. Endokrin
alanında yandal yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

Kardiyoloji Uzmanı olmak.

Tıp
Fakültesi

Kardiyoloji Anabilim
Dalı

Doç. Dr.

1

Kardiyoloji Uzmanı olmak.

Tıp
Fakültesi

Kardiyoloji Anabilim
Dalı

Doç. Dr.

1

Kardiyoloji Uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

Pediatri uzmanı olup, Çocuk Nefrolojisi alanında doçent olmak.

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim
Dalı

Doç. Dr.

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Yeni doğan alanında uzman olmak.

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim
Dalı

Prof. Dr.

1

Çocuk Allerji ve İmmunoloji alanında uzman olmak.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

İç Hastalıkları uzmanı olup, Hematoloji alanında yandal uzmanı olmak

Tıp Fakültesi

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Anabilim
Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

80

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

80

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı olmak.

Tıp
Fakültesi

Genel Cerrahi
Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Genel Cerrahi uzmanı olmak.

Tıp
Fakültesi

Genel Cerrahi
Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Genel Cerrahi uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

İç Hastalıkları uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim
Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Histoloji ve
Embriyoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

80

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında
uzmanlık eğitimi almış olmak veya doktora yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Halk Sağlığı alanında uzman olmak.

Tıp Fakültesi

Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Deri ve Zührevi Hastalıkları uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

Medikal Onkoloji alanında uzman olmak.

Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

Göğüs Hastalıkları uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

Kardiyoloji Uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

Hematoloji uzmanı olmak.

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Ebelik Bölümü

Doç. Dr.

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olmak.

Sağlık
Bilimleri Fakültesi

Ebelik Bölümü

Doç. Dr.

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu

Ameliyathane Hizmetleri Programı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Genel Cerrahi uzmanı olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu

Diyaliz Programı

Doç. Dr.

1

Üroloji uzmanı olmak.

Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü/ Biyokimya Anabilim
Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Biyokimya alanında doktora yapmış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü/ Farmasötik Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi/ Doç. Dr./
Prof.

1

Mikrobiyoloji alanında doktora veya tıpta uzmanlık yapmış olmak .

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü/ Farmakoloji Anabilim
Dalı

Dr. Öğr. Üyesi/ Doç. Dr./
Prof.

1

Farmakoloji alanında doktora veya tıpta uzmanlık yapmış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü/ Farmasötik Kimya
Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi/ Doç. Dr./
Prof.

2

Farmasötik/Medisinal Kimya alanında doktora yapmış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü/ Farmasötik
Toksikoloji

Dr. Öğr. Üyesi/ Doç. Dr./
Prof.

1

Toksikoloji alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği
(İngilizce) Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

80

Genetik ve Biyomühendislik alanında Yüksek Lisans ve Biyoteknoloji alanında
doktora yapmış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Diyaliz Programı

Öğr. Gör.

2

70

Ebelik/Hemşirelik Lisans ve Sağlık alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. Diyaliz veya nefroloji veya böbrek nakil ünitelerinde 1 yıl mesleki deneyime sahip olmak veya Yükseköğretim Kurumunda bu alanda ders
vermiş olmak.

Sağlık
Bilimler Fakültesi

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü

Arş. Gör.

1

70

50

Dil ve Konuşma Terapisi Lisans mezunu
olup, aynı alanda Yüksek Lisans eğitimine devam ediyor/mezun olmak.

Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü/ Biyokimya Anabilim
Dalı

Arş. Gör.

1

70

80

Biyokimya alanında yüksek lisans yapmış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü/ Farmasötik Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı

Arş. Gör.

1

70

80

Mikrobiyoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü/ Farmakoloji Anabilim
Dalı

Arş. Gör.

1

70

80

Farmakoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak.