Kadir Has Üniversitesi 1 akademik personel alacak

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden:
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI


2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu  ile  9  Kasım  2018  tarih  ve  30590  sayılı  Resmî Gazete’de   yayımlanan   “Öğretim   Üyesi   Dışındaki   Öğretim  Elemanı   Kadrolarına   Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” uyarınca aşağıdaki  Kadir Has Üniversitesi Bölümlerinde görevlendirilmek üzere 1 adet “Araştırma Görevlisi” alınacaktır.
 

Fakülte/ Yüksekokul

Bölümü

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

ALES/
YDS Eş Değeri Puanı

Aranan Nitelikler

İlan Takvimi

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Endüstriyel Tasarım

Araştırma Görevlisi

1

ALES: 75 en az YDS: 70 en az

1. Endüstriyel Tasarım alanında lisans derecesine sahip olmak.
2. Üniversitelerin Tasarım alanlarından birinde tezli Yüksek Lisans tamamlamış olmak ve Doktora yapıyor olmak.

Duyuru Başlama Tarihi: 25.2.2021
Son Başvuru Tarihi: 11.3.2021
Ön Değerlendirme Tarihi:
12.3.2021
Giriş Sınav Tarihi: 15.3.2021
Sonuç Açıklama
Tarihi: 18.3.2021


Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi istenen evraklar aşağıda listelenmiştir:

1. Özgeçmiş (YÖK formatlı),
2. 1 adet fotoğraf
3. Kimlik Belgesi
4.  Akademik  unvanının  gerektirdiği  onaylı  diploma  ve  belgeler  (Lisans,  Yüksek  Lisans belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
5. Öğrenci Belgesi
6. ALES belgesi (en az 75 puan)
7. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından (en az 70 puan) ve/ veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge,
8. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. Başvuru Yeri:
• Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından https://ikakademikbasvuru.khas.edu.tr/ linkinden kabul edilecektir.
Notlar:
1. Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
2. Ön değerlendirme ve Giriş Sınavı Değerlendirme sonuçları Üniversite web sayfamızın https://www.khas.edu.tr/tr/hakkimizda/is-olanaklari bölümünde yayınlamaktır.
3. Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve eksik bilgi/belgesi olan
adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.