Karadeniz Teknik Üniversitesi 14 akademik personel alacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR
1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- ALES'ten en az 70 (lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünden ya da ilan edilen bölüm/ana bilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünden) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak alınır.
3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılan 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliliğine Üniversitemiz Senatosu karar verir.
4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

ÖZEL ŞARTLAR
1-Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

MUAFİYETLER
1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.
2- Meslek yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim
elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURU SİSTEMİNE EKLENECEK BELGELER
1-pdb.ktu.edu.tr adresinde formlar kısmında yer alan "İlan Başvuru Dilekçesi (Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi)" doldurulmuş ve imzalanmış olarak. (ilan no mutlaka belirtilecektir) 
2-Özgeçmiş.
3-Bir adet vesikalık fotoğraf.
4-Nüfus cüzdan fotokopisi.
5-Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi.
6-Lisans transkript belgesi fotokopisi.
7-Yüksek Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi.
8-Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi (açıklama kısmında belirtilen alanda) olduğuna dair belge fotokopisi (son bir ay içinde alınmış olması gerekmektedir)
9-ALES Belgesi (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıllık ALES belgesi geçerlidir)
10-Yabancı Dil Belgesi (YDS veya eşdeğerliliği YÖK Başkanlığı tarafından kabul edilen dil belgesi)
11-Açıklama kısmındaki şartları taşıdığını gösterir diğer belgeler. (ilan edilen kadroya bağlı olarak istenen birimler için)

NOT:
1-e-Devlet sisteminden alınan belgeler kabul edilecektir. Belgelerin onaylı olması zorunlu değildir. Atamaya hak kazanan adaylardan, atama öncesi belgelerin asıllarının veya onaylı hali istenecektir. Belgelerin asıllarını ibraz edemeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
2-İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edilmeyecektir.
3-Başvurular https://online.ktu.edu.tr/ adresinden elektronik olarak yapılacaktır. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
4-Sonuçlar (Ön Değerlendirme Sonuçları ve Nihai Değerlendirme Sonuçları) Üniversitemiz web sitesinde (www.ktu.edu.tr) ilan edilecek olup, ayrıca bir tebliğ yapılmayacaktır. 
 

İlan Tarihi :

22.09.2021

Son Başvuru Tarihi :

06.10.2021

Ön Değerlendirme Tarihi :

18.10.2021

Giriş Sınavı Tarihi:

25.10.2021

Sonuç Açıklama Tarihi :

01.11.2021

 

İlan No

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Kadro Derecesi

Kadro Adedi

ALES
Puanı

ALES
Puan Türü

Yabancı Dil Puanı

Açıklama

353

Araklı Ali Cevat Özyurt MYO

Mülkiyeti Koruma ve Güvenlik

İş Sağlığı ve Güvenliği

Öğr. Gör. (ders verecek)

6

1

70

Sayısal

Muaf

Makine Eğitimi Bölümü lisans mezunu olup İş Sağlığı ve Güvenliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve Yükseköğretim
kurumlarında en az 3 yıl ders vermiş olmak.

354

Rektörlük Örgütü

(Bilgi İşlem Daire Başkanlığı)

---

Öğr. Gör. (ders vermeyecek)

6

1

70

Sayısal

50

Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. ASP.NET Web Forms ve C# ile uygulama geliştirmiş olmak ve HTML, Javascript, Jquery, CSS gibi web teknolojileri konusunda
deneyim sahibi olmak.

355

Mühendislik Fakültesi

Maden Mühendisliği

Maden İşletmesi

Arş. Gör.

6

1

70

Sayısal

50

Maden Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup Maden Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır).

356

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Malzeme

Arş. Gör.

6

70

Sayısal

50

Makina Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup Makine Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama
yapılacaktır).

357

Mühendislik Fakültesi

Jeofizik mühendisliği

Uygulamalı Jeofizik

Arş. Gör.

6

70

Sayısal

50

Jeofizik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup Jeofizik Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır).

358

Mühendislik Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Metalurji

Arş. Gör.

6

70

Sayısal

50

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d
maddesi uyarınca atama yapılacaktır).

359

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Ulaştırma

Arş. Gör.

6

70

Sayısal

50

İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup İnşaat Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır).

360

Fen Fakültesi

Matematik

Uygulamalı Matematik

Arş. Gör.

6

70

Sayısal

50

Matematik alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır).

361

Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi

Arş. Gör.

6

70

Eşit Ağırlık

50

Arkeoloji Bölümü lisans mezunu olup Arkeoloji alanında doktora yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır).

362

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Sayısal Yöntemler

Arş. Gör.

6

70

Eşit Ağırlık

50

Endüstri Mühendisliği veya İşletme Bölümü lisans mezunu olup Endüstri Mühendisliği veya İşletme alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi
uyarınca atama yapılacaktır).

363

Orman Fakültesi

Orman Mühendisliği

Orman Entomoloji ve Koruma

Arş. Gör.

6

70

Sayısal

50

Orman Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Orman Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama
yapılacaktır).

364

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmasötik Kimya

Arş. Gör.

6

70

Sayısal

50

Eczacılık Fakültesi mezunu olup ilgili alanda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır).

365

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Teknolojisi

Farmasötik Teknoloji

Arş. Gör.

6

1

70

Sayısal

50

Eczacılık Fakültesi mezunu olup ilgili alanda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır).

366

Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

Su Ürünleri İşleme ve Değerlendirme

Arş. Gör.

6

1

70

Sayısal

50

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği, Su Bilimleri Mühendisliği veya Gıda Mühendisliği bölümü lisans mezunu olup alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d
maddesi uyarınca atama yapılacaktır).

TOPLAM

14