Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 22 akademik personel alacak

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun 23, 24 ve 26. maddeleri ile 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönergesi asgari şartları (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) alınacaktır.
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:
•Adayın başvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe
•Özgeçmiş
•2 adet fotoğraf
•Nüfus cüzdanı fotokopisi
•Askerlik durum belgesi veya e-Devlet çıktısı
•Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi e-Devlet çıktısı
•Diplomalarının tasdikli sureti veya e-Devletten alınan karekodlu mezuniyet belgeleri (lisans, yüksek lisans ve doktora)
•Doçentlik belgesinin tasdikli sureti (Doçent ve Profesör kadrosuna başvuracaklar için)
•Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi)
•Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atamalara Değerlendirme Kapsamına alınacak faaliyetler ve puanlama sisteminde (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) yer alan formata uygun olarak hazırlanmış, (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren) yayın listesi(bütün yayın dosyaları CD formatında da hazırlanacaktır), bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar.
Yukarıdaki belgeleri içeren, Profesörler 6 (altı), Doçentler ve Doktor Öğretim Üyeleri 4 (dört) adet dosya teslim edeceklerdir.
NOT:
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
Profesörler ve Doçentler daimi statüye atanacaktır.
İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönergesi gereğince, Akademik Değerlendirme Kurulu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir.
Doçent kadrolarına müracaat eden adayların " Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine yükseltilme ve Atanma Yönergesi" uyarınca Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak Jürilerce Üniversitemiz tarafından yapılacak Doçentlik sözlü sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.
Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını veya mecburi hizmet yükümlülüğü olanların bu yükümlülüklerinin son başvuru tarihinden itibaren 2 ay içerisinde biteceğini belgelendirmeleri zorunludur.
%20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Başvuru Süresi: Başvurular ilanın yayın tarihi itibariyle 09.08.2021 tarihi mesai bitimine kadar Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük (Personel Dairesi Başkanlığına), Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili akademik birime şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

İLAN EDİLEN KADROLARA AİT ARANAN NİTELİKLER

Sıra No

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı/Program

Unvan

Derece

Adet

Açıklama

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoloji

Profesör

1

1

Kanser moleküler biyolojisi ve kanserde ilaç geliştirme konularında çalışmaları olmak.

2

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Doçent

1

1

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri konusunda çalışmalar yapmış olmak

3

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Profesör

1

1

Doçentliğini Yeni Türk Edebiyatı alanında yapmış olmak. Sanat ve edebiyatın teorik meseleleri ve Cumhuriyet Dönemi şiir, hikâye/roman türleriyle ilgili çalışmış olmak.

4

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Avrupa Çalışmaları

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Doktorasını Avrupa Birliği Bölümünde yapmış olmak. Avrupa Birliği'nde siber güvenlik, kişisel verilerin korunması ve dijital dönüşüm konularında çalışmalar yapmış olmak.

5

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Doktorasını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yapmış olmak. Karpal tünel sendromunda hareketle birlikte ağrısız mobilizasyon tekniği ve el rehabilitasyonu üzerine çalışmaları olmak.

6

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Fıkıh

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Doktorasını İslam Hukuku alanında yapmış olmak.

7

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Doktorasını Hadis alanında yapmış olmak.

8

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Doktorasını Beslenme ve Diyetetik alanında yapmış olmak. Obez bireylerde diyet ve fiziksel aktivitenin etkinliği üzerine çalışmaları olmak.

9

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Hemşirelik Lisans mezunu olmak. Yüksek lisans ve doktorasını Tıp Anatomi alanında yapmış olmak

10

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Matematik Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Matematik Eğitimi alanında almış olmak. Bilgisayar destekli ortamlarda lineer cebir öğretimi konularında çalışmaları olmak

11

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü

Sınıf Eğitimi

Profesör

1

1

Öğretimde analoji yönteminin kullanımı konularında çalışmaları
olmak.

12

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Doktorasını Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Alanında yapmış olmak. Problemli internet kullanımı, sosyal görünüş kaygısı, dürtüsellik ve öğrenme güçlüğü
konularında çalışmaları olmak.

13

Ziraat Fakültesi

Tarla Bitkileri

Çayır Mera ve Yem Bitkileri

Profesör

1

1

Doçentliğini Tarla Bitkileri bölümünden almış olmak. Çayır- Mera ve Yem Bitkileri alanında
çalışmalar yapmış olmak.

14

Ziraat Fakültesi

Zootekni

Hayvan Yetiştirme ve Islahı

Doçent

1

1

Kanatlı hayvan yetiştirme ve ıslahı konusunda çalışmalar yapmış
olmak.

15

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri

Meyve Yetiştirme ve Islahı

Profesör

1

1

Doçentliğini Bahçe Bitkileri bölümünden almış olmak. Meyve Yetiştiriciliği ve Islahı alanında
çalışmalar yapmış olmak.

16

Ziraat Fakültesi

Tarımsal Biyoteknoloji

Bitkisel Biyoteknoloji

Doktor
Öğretim Üyesi

1

1

Doktorasını Bitki Biyoteknolojisi
Anabilim dalında yapmış olmak ve bu alanda projeler yapıyor olmak.

17

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyofizik

Doçent

1

1

Biyofizik alanında doçent unvanı almış olmak. Elektormagnetik alanların canlılarda oksidatif stres ve dokular üzerine etkileri
konularında çalışmaları olmak.

18

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

1

Spinal kord iskemisi ve spinal kord yaralanmaları konularında çalışmaları olmak. USG eşliğinde rejiyonel bloklar konusunda
deneyimi olmak.

19

Tıp Fakültesi

Dâhili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp Tedavi ve Rehabilitasyon

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Nörolojik hastalıklar rehabilitasyonu ve Kas-iskelet sistem hastalıklarında terapotik enjeksiyonlar ve proloterapi
konusunda deneyimi olmak.

20

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doçent

1

1

Damar yaralanmaları, endovasküler trombektomi ve off pump koroner cerrahisinde
çalışmaları olmak

21

Tıp Fakültesi

Dâhili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Demans, İskemik SVH ve Ağrı değerlendirmesi konularında çalışmalar yapmış olmak. Klinik
araştırmalar eğitimi almış olmak.

22

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji ve Embriyoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Kan beyin bariyeri, Organ hasarları ve Onarım mekanizmaları üzerine histopatolojik çalışmaları yapmış
olmak.