OSTİM Teknik Üniversitesi 23 akademik personel alacak

Ostim Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:


Başvuru Tarihi                           : 15/10/2021
Son Başvuru Tarihi                    : 29/10/2021

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanımız için;
Ön Değerlendirme Tarihi           : 01/11/2021
Sınav Tarihi                                : 03/11 /2021
Sonuç Açıklama Tarihi              : 05/11/2021

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır.

Müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik hükümlerinde belirtilen asgari başvuru koşullarını sağlamaları ve aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edecek Rektörlük İnsan Kaynakları  Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi  ve Araştırma Görevlisi  kadrolarına  müracaat  edecek  adayların  ilgili  Fakülte  Dekanlıklarına  veya  Yüksekokul  Müdürlüğüne  şahsen  veya  posta  yoluyla  başvurmaları gerekmektedir.

ADRES  : OSTİM Teknik Üniversitesi OSTİM 06374 ANKARA

 

TÜM ADAYLARDAN İSTENEN
BELGELER

PROFESÖR, DOÇENT ve DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN İSTENEN BELGELER

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ / ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN GEREKLİ
BELGELER

1- Başvurdukları birimi belirten dilekçe.
2- Özgeçmiş.
3- İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır).
4- Nüfus Cüzdanı Örneği.
5- Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve varsa doktora). Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
6- SGK Hizmet Dökümü. 7- Adli Sicil Belgesi.
8- Erkek adaylar için askerlik durumunu
gösterir belge.

1- Yayın listesi
2- Doçentlik belgesi
3- İngilizce eğitim veren bölümler için İngilizce dilinden en az 85 puan alındığını gösterir, YÖK Tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya Eşdeğeri Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesi.
4- Profesörler için bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 6 adet CD. Doçentler ve Doktor Öğretim Üyeleri için bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD.

1- Öğretim görevlileri için en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ve bunu belgelemek. Araştırma Görevlileri için en az tezli yüksek lisans yaptığını veya yapıyor olduğunu belgelemek.
2- Son 5 (beş) yıl içinde düzenlenmiş ALES’ten en az 70,00 (yetmiş) alındığına dair ÖSYM sınav sonuç belgesi.
3- Onaylı lisans ve yüksek lisans (varsa doktora)
transkript belgeleri.
4- Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı Öğretim Görevlisi başvuruları için; İngilizce dilinden en az 90 puan alındığını gösterir, YÖK Tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya
Eşdeğeri Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesi


ÖZEL ŞARTLAR
 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi  kadrosuna başvuracak adayların Üniversitemiz tarafından  yapılacak sınavdan en  az 70  puan almaları
gerekmektedir.
 İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşamasında ilan iptal edilebilir.
 Posta  ile  yapılacak  başvuruların  son  başvuru  tarihine  kadar  başvuru  yapılacak  ilgili  birimin  dekanlığına/müdürlüğüne  ulaşması  gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
 İstenilen  belgelerde  gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu  tespit  edilenlerin  atamaları  yapılmayacaktır.  Bunların  atamaları  yapılmış  olsa  dahi  iptal
edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
 Tüm adayların 657 sayılı Kanun’un 48.maddesindeki şartları taşıması gerekir.

 

BİRİM

BÖLÜM / PROGRAM

Prof.

Doç.

Dr. Öğr.
üyesi

ÖĞRETİM ÜYESİ (Prof. Dr., Doç., Dr. Öğr.
Üyesi) KADROLARI İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

3

Bilgisayar, Bilişim Sistemleri, Yazılım, Yapay Zeka, Mühendisliği veya ilgili alanlarda lisans, lisansüstü, doktora derecelerine sahip olmak. Alanında akademik çalışmalar yapmış olmak ve tercihen sektör tecrübesine sahip olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik – Elektronik
Mühendisliği (İngilizce)

2

İlgili alanlarda doktora yapmış olmak. Sayısal elektronik, mikroelektronik, mikroişlemciler, kontrol, enerji, güç elektroniği ve yarı iletkenler konularından birinde çalışmalar yapmış olmak. Tercihen sektör tecrübesine sahip olmak

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği (Türkçe)

1

Makine Mühendisliği alanında lisans,yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak. Termodinamik, Enerji Dönüşüm Sistemleri, Ekserji, Mühendislik Matematiği, Isıl Sistem Tasarımı, Hybrid Blanket Tasarımı gibi alanlarda
akademik çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce)

1

Nükleer malzemeler alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak. Rotasyon, titreşim ve çekirdekler konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

1

Biyomedikal Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak. Tercihen ilgili alanda sektör tecrübesine sahip olmak.

Meslek Yüksekokulu

Elektronik Teknolojisi

1

Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği veya Kontrol Otomasyon Mühendisliği alanlarının birinden doktora derecesine sahip olmak. Tercihen ilgili alanda sektör tecrübesine sahip olmak.

Meslek Yüksekokulu

Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar
Teknolojisi

1

Makine Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği veya Kontrol Otomasyon Mühendisliği alanlarının birinden doktora derecesine sahip olmak. Tercihen ilgili alanda sektör tecrübesine sahip olmak.

Meslek Yüksekokulu

İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü

1

Makine Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği veya Kontrol Otomasyon Mühendisliği alanlarının birinden doktora derecesine sahip olmak. Tercihen ilgili alanda sektör tecrübesine sahip olmak.

Meslek Yüksekokulu

Silah Sanayi Teknikerliği

1

Makine Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi Mühendisliği bölümlerinin birinden doktora derecesine sahip olmak veya silahlı kuvvetler, emniyet ve güvenlik teşkilatı gibi kurumlarda silah ve mühimmat alanlarında görev yapmış (Görev Hizmet Belgesine sahip) ve herhangi bir alanda doktora derecesine sahibi olmak. Tercihen silah ve mühimmat alanında sektör tecrübesine sahip
olmak.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ( DERS VERECEK)/ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Programcılığı

Öğretim Görevlisi
(Ders Verecek) 2

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi veya Bilişim Sistemleri ve Bilgisayar ile ilgili bölümlerinin birinden lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olmak. Tercihen ilgili alanda sektör tecrübesine sahip
olmak.

Meslek Yüksekokulu

Bilişim Güvenliği Teknolojisi

Öğretim Görevlisi
(Ders Verecek) 1

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Adli Bilişim, Bilgisayar Teknolojisi veya Bilişim Sistemleri ve Bilgisayar ile ilgili bölümlerinin birinden lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olmak. İlgili alanda sektör tecrübesine sahip
olmak..

Rektörlük

Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı

Öğretim Görevlisi
(Ders Verecek) 6

İngilizce Öğretmenliği lisans mezunu olmak ve ilgili alanlarda tezli yüksek lisans yapmış olmak. Son beş yıl içinde ÖSYM tarafından yapılan İngilizce YÖKDİL veya YDS’den en az 90 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan
almış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik – Elektronik
Mühendisliği (İngilizce)

Arş.Gör
1

Elektrik-Elektronik mühendisliği bölümünden lisans mezunu olmak; alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. YÖK Tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya Eşdeğeri Kabul Edilen sınavdan en az 85 puan almış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

Arş. Gör.
1

Bilgisayar mühendisliği veya yazılım mühendisliği bölümünden lisans mezunu olmak; alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. YÖK Tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya Eşdeğeri Kabul Edilen
sınavdan en az 85 puan almış olmak.