Sağlık Bilimleri Üniversitesi düzeltme ilanı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:
DÜZELTME İLANI


08.10.2021 tarihli ve 31622 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan  Üniversitemiz birimlerine öğretim üyesi alımıyla ilgili ilanımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.
 

SIRA NO

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM
DALI / PROGRAM

UNVAN

DRC

ARANAN ŞARTLAR

64

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Yan Dal uzmanı olup Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında Doçent unvanına sahip olmak. Papuler ürtikeri olan çocuklarda atopik hastalıkların prevalensı
konusunda çalışması olmak.

159

Gülhane Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıp Bilişimi

Dr. Öğr. Üyesi

1

Biyoistatistik Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak. Genelleştirilmiş tahmin denklemlerinin ve Quasi-Least Squares regresyon yöntemlerinin verimlilik açısından karşılaştırılması konusunda
çalışması olmak.

168

Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Elektronik ve Otomasyon

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Dr. Öğr. Üyesi

1

Elektrik Mühendisliği veya Elektrik Öğretmenliği mezunu olup Elektrik Eğitimi Programında Doktora yapmış olmak.
Aydınlatma sistemlerinde azalma faktörü ve enerji kayıplarının tahmin edilmesinde yeni bir yaklaşım konusunda çalışması
olmak.


İlan olunur.