Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 1 akademik personel alacak

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09/11/2018 tarih, 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca; “Araştırma Görevlisi” alınacaktır.

Genel Şartlar:
1) Başvuruda bulanacak adayların ilan edilen tek bir kadro ilanına başvurmaları gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuru yapan adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır. 
2) Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması şarttır.
3) Araştırma Görevlileri ilanlarında atamalar 2547 sayılı Kanunun 50-d maddesine göre yapılacaktır.
4) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının eşdeğerlik tablosu kullanılır. 

SINAV TAKVİMİ:

 

İlan Başvuru Tarihi 13.09.2021
Son Başvuru Tarihi 27.09.2021
Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 30.09.2021
Giriş Sınavı Tarihi 05.10.2021 Saat:10:00 (Rektörlük Toplantı Salonu)
Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 08.10.2021
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi https://www.sivas.edu.tr


İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER:
 

FAKÜLTE BÖLÜM / ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI KADRO DERECE ADET İLAN ŞARTLARI Yabancı Dil PUANI ALES PUANI
Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Bitkisel Üretim ve Teknolojileri
/ Bitki Sağlığı ABD
Araştırma Görevlisi 7 1 Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü ya da Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü lisans mezunu olmak. Bitki Sağlığı alanında tezli yüksek lisans ya da doktora yapıyor olmak. 70 70


Başvuruda İstenilen Belgeler

1- Başvuru Dilekçesi http://www.sivas.edu.tr ‘den temin edilebilir)
2- Başvuru Dilekçe Örneğinde İstenilen Ekli Belgeler

Açıklamalar:

1) “Araştırma Görevlisi” başvuruları ilanımızın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen veya posta ile yapılacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurularda yaşanan gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
2) Araştırma görevlisi kadrosuna yasal sebepler hariç olmak üzere (askerlik, doğum, hastalık vb.) lisansüstü eğitim kayıtlarını dondurmuş şekilde müracaat eden adayların başvuruları dikkate alınmaz.
3) Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.
4) Başvuru adresi: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Yenişehir Mah. Kardeşler Cad. No: 7/1, Merkez/SİVAS
5) Sınav takvimi Üniversitemiz web sayfasında ilan edilecek olup, ilan ile ilgili bilgilere Üniversitemizin http://www.sivas.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
6) Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir.