Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Beykent Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanı Beykent Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanı

İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ : 15.09.2022
SON BAŞVURU TARİHİ : 29.09.2022


Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri ile Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mütevelli Heyetinin 22.06.2022 tarihli ve 6 nolu Kararı ile yürürlüğe konulan “Öğretim Elemanı Yükseltilme, Atanma ve Görev Süresi Uzatma Yönergesi uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı statüde Öğretim Elemanı alınacaktır.
Başvuruda bulunacak Öğretim Üyesi adayların, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Elemanı Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamaları ve bunları sağladıklarını başvuru dilekçelerinde beyan etmeleri gerekmektedir.
Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri için tüm programlarda ALES Puanının en az 70 olması gerekmektedir.
Yurtdışından alınan diplomalara ait YÖK denklik belgelerinin başvuruda ibraz edilmesi gereklidir.

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
1) Başvurdukları birim ve anabilim dalı ile istenen kriterleri sağladığını belirten dilekçe,
2) Özgeçmiş ve yayın listesi,
3) Nüfus cüzdanı örneği ve 2 adet vesikalık fotoğraf (barkodlu e-Devlet çıktısı),
4) EK-1 formunun doldurulmuş hali (www.thk.edu.tr),
5) Profesör ve Doçent kadroları için onaylı Doçentlik Belgesi fotokopisi, Dr. Öğretim Üyesi kadroları için noterce veya belgenin alındığı kurum tarafından onaylanmış diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora). Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
6) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ile Doktor Öğretim Üyeleri ve Doçentler için 4 adet taşınabilir bellek, Profesörler için 6 adet taşınabilir bellek.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
1) www.thk.edu.tr internet adresinden temin edilerek eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Elemanı Başvuru Formu,
2) Nüfus cüzdan örneği (barkodlu e-Devlet çıktısı),
3) Özgeçmiş, noterce veya belgenin alındığı kurum tarafından onaylanmış lisans
diploması, yüksek lisans diploması, transkript veya devam ediyor ise öğrenci belgesi,
4) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge,
5) ALES ve yabancı dil puanlarına ait belgeler,
6) Yabancı Diller Bölümüne başvuracak adaylar için Pedagojik Formasyon Belgesi Fotokopisi.

NOTLAR
1) Adayların Üniversitemiz İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İlanda belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan, posta aracılığı ile yapılan başvuruların gecikmesi durumunda adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
2) İlanımıza ayrıca www.thk.edu.tr adresinden de ulaşılabilir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları Müdürlüğü
Türkkuşu Kampüsü Bahçekapı Mah. Okul Sok. No:11 06790 Etimesgut/ANKARA
Tel: 444 84 58 Faks: (0312) 342 84 60

 

Fakülte/MYO

Bölüm

Adet

Unvan

Açıklama

Mühendislik Fakültesi

Yazılım Mühendisliği (İngilizce)

1

Dr. Öğr. Üyesi

Doktora derecesini Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Bilişim Sistemleri alanlarından birinden almış olmak.
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin
Yönetmelik uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

1

Dr. Öğr. Üyesi

Doktora derecesini Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak.
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı
Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.

1

Araştırma Görevlisi

Lisans derecesini Bilgisayar Mühendisliği alanında almış olmak ve tercihen Bilgisayar Mühendisliği anabilim dalında yüksek lisans yapıyor olmak.
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen şartları
taşımaları gerekir.

Hava Ulaştırma Fakültesi

Pilotaj Bölümü (İngilizce)

1

Prof. Dr.

Doktora derecesini veya Doçentlik unvanını Uçak Mühendisliği veya Uzay Mühendisliği veya Havacılık ve Uzay Mühendisliği veya Jeodezi ve Jeoinformasyon alanında almış olmak.
Tercihen seyrüsefer alanında araştırmaları olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin
Yönetmelik uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.

1

Öğretim Görevlisi

Doktorasını Havacılık Yönetimi veya Uçak Mühendisliği veya Uzay Mühendisliği veya Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanlarından birinden almış ya da yapıyor olmak.
Tercihen havacılık ile ilgili sertifikasyon ve deneyime sahip olmak. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından Pilotaj Bölümü derslerini vermek üzere yetkilendirilmiş olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin
Yönetmelik uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.

1

Araştırma Görevlisi

Lisans derecesini Havacılık Yönetimi, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği bölümlerinden birinden almış olmak ve yine bu alanlarda yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak.
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen şartları
taşımaları gerekir.

İzmir Havacılık Meslek
Yüksekokulu

Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Programı

1

Öğretim Görevlisi

Lisans derecesini Havacılık Yönetimi alanında almış olmak ya da herhangi bir lisans programından mezun olup havacılık alanında yüksek lisans derecesine sahip olmak,
Kabin Memuru olarak 5 yıl çalışmış olmak.

Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü, Uçak
Teknolojisi Programı

1

Öğretim Görevlisi

Lisans derecesini Bilgisayar Mühendisliği alanında almış olmak,
Bilgisayar Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak.